Är det en innovation (Bid'ah) att ge gåvor på Eid?

 
Fråga: Är det tillåtet att ge mina familjemedlemmar några gåvor på Eid al-Adha och Eid al-Fitr, och att göra detta varenda år, eller är detta en innovation (bid'ah)?

 

Svar:

Prisad vare Allah.

 

Det finns ingenting fel i att ge gåvor på Eid al-Fitr och Eid al-Adha till familjemedlemmar och släktingar, eftersom detta är dagar av glädje och lycka då det är mustahabb(starkt rekommenderat) att upprätthålla band, visa vänlighet, och äta och dricka mycket. Detta är inte bid'ah; snarare är det någonting tillåtet och en bra sed som är en av Eids symboler. Därmed är det inte tillåtet att ge gåvor och uttrycka glädje och lycka på innoverade tillfällen då det inte är föreskrivet att fira, såsom nyårsafton, Mawlid (Profetens födelsedag) och den 15de av Sha'baan (an-nusf min Sha'baan), eftersom man då gör dem till Eids(högtider).

 

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (må Allah ha barmhärtighet över honom) sade: På denna Eid utbyter folk gåvor, alltså.., de gör mat och bjuder varandra att komma och äta, de samlas och firar. Det finns ingenting fel i denna tradition eftersom detta är dagar av Eid. När Abu Bakr (Må Allah vara nöjd med honom) kom in till Allahs Sändebuds hus (välsignelser och frid över honom) och fann med honom två unga tjejer som sjöng på dagarna av Eid, tillrättavisade han dem, men Profeten (må välsignelser och frid av Allah över honom) sade: "Låt dem vara." Och han sade inte detta för att dem var två unga flickor. Snarare sade han: "Låt dem vara, för detta är dagarna av Eid."

 

Detta indikerar att Islam, med dess toleranta och lättsamma attityd, tillåter människor att uttrycka glädje och lycka under dagarna av Eid.

Slut på citering från Majmoo‘ Fataawa Ibn Uthaymeen, 16/276

 

Och han (må Allah ha barmhärtighet över honom) sade även:

Det är välkänt att det inte finns några högtider i Islam förutom dem som är bevisat i sharee'ah, nämligen Eid al-Fitr och Eid al-Adha, och Fredag som är en återkommande "Eid"(varje vecka). Angående femtonde av Sha'baan, så finns inget bevis i Islam att detta är en Eid. Om den tas som ett tillfälle då välgörenhet ges eller gåvor ges till grannar, då är detta att ta det som en Eid.

Slut på citering från Fataawa Noor ‘ala ad-Darb

 

Och han sade angående Moders Dag: När detta är förstått, är det inte tillåtet, vid tillfället i din fråga, som kallas Moders Dag, att introducera någon symbol av Eid på denna dag, såsom att uttrycka glädje och lycka, ge gåvor, och så vidare.

Slut på citering från Majmoo‘ Fataawa ash-Shaykh Ibn ‘Uthaymeen, 2/301

 

Och Allah vet bäst.

Tankar: 3.....
Lämna en kommentar | Fatawas | Direkt länk | 2012-08-17 @ 12:05:40|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Hennes make vill inte ha mer barn men det vill hon


Fråga:
Allah har välsignat oss med två vackra och friska barn. Min man är av åsikten att i denna tid är det tillräckligt. Han vill inte ha mer barn. Om jag pratar med honom, och säger till honom att jag vill ha en till bebis blir han ibland arg eller säger till mig att han ska sterilisera sig. Jag vill inte att han ska göra haraam, men jag längtar så till att få ett till barn, inshaAllah. Kan jag neka att ha samlag med honom när han använder skydd eller är det inte tillåtet. Om han inte ändrar sig, ska jag då skilja mig? Eller är det bättre att jag stannar med honom för barnens skull och ta undan mina begär?

Svar:

Pris ske till Allaah.

Först:

Att ha många barn är någonting som uppmuntras inom Islam och Profeten (välsignelser och frid över honom) uppmuntrade Muslimer att ha det. Abo Dawood (2050) återberättade att Maqil ibn Yazaar(må Allah vara nöjd med honom) sade: En man kom till Allahs Sändebud (salAllahu alayhi wa salam) och sade: "Å Allahs Sändebud, jag har funnit en kvinna som är från en bra familj och är vacker, men hon kan inte få barn; bör jag gifta mig med henne?" Han sade till honom att inte göra det. Sedan kom han till honom en andra gång och sade någonting liknande och han sa till honom att inte gifta sig med henne. Sedan kom han till honom en tredje gång och sade någonting liknande och han (salAllahu alayhi wa salam) sade: "Äkta den som är kärleksfull och fertil, för jag kommer vara stolt över era stora antal."

Klassad som saheeh av al-Albaani i Irwa’ al-Ghaleel, 1784.

Därför bör par försöka få många barn och vara glad över det och visa tacksamhet för välsignelsen som Allah givit dem.

Andra:

Det är tillåtet att fördröja att skaffa barn en viss tid om det har en orsak, som att kvinnan är svag eller sjuk. Men det är inte tillåtet att göra det för att man fruktar fattigdom eller rädsla att uppfostra barnen, för detta innebär att tänka negativt om Allah, må Han upphöjas.

Det står i ett uttalande av Islamiska Fiqh Konsulatet : 'Det Islamiska Fiqh Konsulatet säger enhälligt att det inte är tillåtet att sätta gränser på barn generellt och det är inte tillåtet att förhindra en graviditet om anledning för det är rädsla för fattigdom, för Allah är Försörjaren och Ägare av stor makt, och det finns ingen levande skapelse på jorden utan att dess provision är från Allah, eller om det är för andra anledningar som inte är acceptabelt i enlighet med sharee'ah.

Att använda preparat för att förhindra eller fördröja graviditet i särskilda fall där riktig och specifik skada kommer komma ut från det, som tex om den gravida kvinnan kommer vara tvungen att föda på ett sätt som är onormalt, och hon måste genomföra operation för att få ut barnet, då finns det ingenting i sharee'ah som förhindrar henne från att göra det. Samma gäller om det fördröjs för en annan legitim shar'i eller hälso anledningar som konfirmerats av en pålitlig muslimsk doktor. Preventivmedel blir ett måste i ett fall där det är bevisat att skada kommer resultera för mamman eller om det fruktas att hon kan dö, enligt en pålitlig muslimsk doktor.

Slut på citering av Fataawa Islamiyyah, 3/200.

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (må Allah ha barmhärtighet över honom) blev tillfrågad: Är det tillåtet att använda preventivmedel så att en person kan få barn var femte år, för att han ser korruption i samhället och inte kan uppfostra många täta barn i detta otroligt korruppta samhälle?

Han svarade: Så länge det är avsikten, så är det inte tillåtet att göra detta, för det reflekterar en saknad av tillit hos Allah med åtanke på hadithen av Profeten (salAllahu alayhi wa salam) som sade "Äkta den som är kärleksfull och fertil..."

Men om preventivmedlet har någonting att göra med kvinnans tillstånd -- för att hon inte kan hantera ständiga graviditeter -- kan det vara tillåtet, men det är bättre att inte göra det.

Slut på citat. Se svaret på frågan 7205.

Tredje:

Det är tillåtet att använda kondomer och coitus interuptus (ejakulering utanför kvinnan) , med kravet att man ber fruns tillåtelse att göra det, för hon har rätt till tillfredsställelse och att ha barn.

Beviset att coitus interuptus är tillåtet är hadithen av Jaabir ibn Abd-Allaah som sade: Vi brukade syssla med azl på Allahs Sändebuds (salAllahu alayhi wa salam) tid. Nyheterna nådde Allahs Sändebud (salAllahu alayhi wa salam) och han förbjöd oss inte att göra det.

Återberättat av al-Bukhaari (5209) och Muslim (1440).

Maken har inte rätt att göra det utan frugans tillåtelse, på grund av vad som sagts ovan.

Om han insisterar med denna attityd trots att du vill ha ett barn, så gör han fel, men du skall inte svara på hans handling genom att neka att dela hans säng, för två fel gör inte ett rätt. Al-Bukhaari (3237) och Muslim (1736) återberättade att Abu Hurayrah (må Allah vara nöjd med honom) sade: "Allahs Sändebud (salAllahu alayhi wa salam) sade: 'När en man kallar sin fru till sängen och hon vägrar, och han somnade arg med henne, kommer änglarna förbanna henne till morgonen.'”

Så gör din plikt och fråga Allah om dina rättigheter. Ha tålamod och sök Allahs belöning, och fortsätt att ge honom råd och be inte om skilsmässa. Snarare bör du skydda ditt hem och din familj, och uppfostra dina barn. Be Allah om rättfärdig avkomma, för om det är skrivet att ett barn ska födas, kommer det inte förhindras av coitus interuptus, kondomer eller någonting annat.

(läs mer här : http://islamqa.com/en/ref/127170/Allah )

Och Allah vet bäst.

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Fatawas | Direkt länk | 2012-02-11 @ 20:09:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Är det haram att fuska i prov?

 

Fråga:

Vad är domen för studenter som fuskar i prov i skolan?

Svar:

Pris ske till Allah.

Hadithen, "Den som lurar oss är inte en av oss" är saheeh, och den är generell i dess mening, inkluderar om man fuskar i att köpa och sälja, i att ge råd, och i löften, i prover på skolor och institut, och så vidare. Detta inkluderar att kopiera ut material från böcker, ta svar från andra studenter  och ge dem svar, oavsett om det sker genom tal eller nedskrivet som skickas vidare bland dem.

Och Allah är Källan av styrka.


Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 12/200
(källa: islamqa.com)

Vissa tror att det är tillåtet att fuska i skolan, det är väldigt konstigt att man kan tro det! Att Islam skulle tillåta att man fuskar,luras,går emot skolregler och ljuger? Dessa saker är någonting som är förbjudet inom Islam så försök inte spela 'dumma' som att ni inte vet. Och det spelar ingen roll om det är i ett icke-muslimskt land eller inte!
Tankar: 4.....
Lämna en kommentar | Fatawas | Direkt länk | 2012-01-13 @ 13:36:58|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Är frugans bön giltlig om hon ber för sig själv framför sin make eller jämte honom när han ber?Fråga: Jag vill veta om en make ber sina sunnah böner och frun sina fard böner i samma rum för sig själva, är det fortfarande nödvändigt för frun att stå bakom honom som tex andra raden? Eller om hon är 1-2 steg bakom är ok? Eller kan hon stå jämte honom men lite längre bort?

Svar: Om dem båda ber för sig själva, så kan hon stå var hon än vill, jämte sin make eller framför honom eller bakom honom, för det finns inget samband mellan deras böner.

 

Men om hon följer honom i bön, så bör hon stå bakom honom som indikeras i Sunnah. Al Bukhaari (380) och Muslim (658) återberättade från Anas (Må Allah vara nöjd med honom) att hans mormor Mulaykah bjöd Allahs Sändebud (välsignelser och frid av Allah över honom) att äta lite mat som hon hade. Han ät lite av det, sedan sade han: "Upp så leder jag dig i bön." Anas ibn Maalik sade: Jag gick till en röd matta vi hade som hade blivit svart av lång användning, och skvätte lite vatten på den, sedan ställde sig Allahs Sändebud (välsignelser och frid av Allah över honom) på den, och den föräldralöse och jag stod bakom honom, och den gamla damen bakom oss, och Allahs Sändebud (välsignelser och frid av Allah över honom) ledde oss i bön två rak'ahs, sedan gick han.

 

Om maken och frugan båda ber bakom samma imam, eller om män och kvinnor ber bakom en imam, är sunnah för kvinnorna att vara bakom männen. Men om kvinnan i detta fall ber parallelt med mannen (vid sidan om), är bönen giltlig för alla enligt majoriteten av lärda, för det finns inget bevis att indikera att den är ogiltlig.

 

Samma för andra män och kvinnor.

 

Hanafi-skolan är av åsikten att om en kvinna ber jämte män utan en barriär, så blir bönen ogiltlig för tre av männen: en från hennes höger, en från hennes vänster och den tredje bakom henne, enligt de krav som de nämnt. Men deras åsikt är inte giltlig för det finns inget bevis för det, så som förklarats i svaret till fråga nummer. 79122

 

Men scenariot här har inga olika åsikter, för den som ber för sig själv följer inte sin make, och de följer inte heller någon annan imam. Så det finns ingen åsiktsskillnad från de lärda angående giltligheten av bönen av båda, även om hon står framför maken eller jämte honom.

 

Och Allah vet bäst
Islam Q&A källa: http://islamqa.com/en/cat/59/ref/islamqa/156199


Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Fatawas | Direkt länk | 2011-09-22 @ 11:26:01|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Al-Taqiyah


Fråga: Vad är taqiyah enligt Sunni och Shia?


Svar: Enligt Sunni, betyder taqiyyah (förställning/hyckleri) att man är sällskaplig eller tillgänglig utan någon hyckleri eller smicker, när det är nödvändigt att vara sällskaplig och säga saker som man själv inte tror på, i tillfällen när Muslimen fruktar för sitt liv, men hans hjärta är i frid och tror (har emaan).

Men för Shi'ah, betyder taqiyyah att man utåt ser ut att hålla med sin motståndare, även om han har rätt, medan inombords vara emot honom och fortsätta med sina falska trosuppfattningar. Detta är grunden av hyckleri vilket betyder att man utåt ger intryck av att vara Muslim medan man inombords döljer kufr (otro).

Källa: http://islamqa.com/en/ref/21087/taqiyah

 


 

Med andra ord, lite tydligare: "Sunni", vi som tillhör Ahlul Sunnah wal-Jama'ah, som följer Koranen och Sunnah utifrån Salafs förståelse - Vi anser det vara tillåtet att dölja eller ljuga om vår tro i dödshotande situationer. Som tex, någon hotar att döda dig om du inte säger att Jesus är Allahs son (som exempel!), så är det tillåtet att säga detta för att undvika bli dödad. Men självklart är det bästa att inte ljuga eller dölja och stå på sig, för då blir man med Allahs vilja en shaheed!

Shia däremot gör det tillåtet att ljuga i många situationer så att dem inte ska se dåliga ut för icke-muslimer och även oss sunnah-muslimer. Tex, vissa kan ljuga om hur de upphöjer imamerna till Allahs nivå bara för att andra muslimer ska acceptera dem. Eller så kan de ljuga för icke-muslimer om hur de slår sig själva för att inte verka konstiga eller sjuka i huvudet.

~.~

Det är förbjudet för muslimer, sunnah-muslimer alltså äkta muslimer, att ljuga och skämmas för sin religion på det sätt som shia gör. Finns ingen anledning att ljuga om religionen, vi är stolta över varenda bit! Vi praktiserar Islam så som den ska praktiseras. Vi går inte emot Koranen och Profetens salAllahu alayhi wa salams läror så som shia och andra vilseledande sekter gör. Den som inte tror detta, bör lära sig lite mer om vad tex shias trosuppfattning är och även läsa hela Koranen så tar det inte lång tid innan du förstår att dem går emot Islam på så många sätt.

Mer info om shia: http://www.youtube.com/user/ShiismRevealed

 

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Fatawas | Direkt länk | 2011-08-19 @ 17:29:38|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Sh. Salih al-Fawzan

Bismillah.!

Två fatawas av Sh. Salih al-Fawzan. Den första är om att kalla andra människor för ikhwani, qutubi osv. Den andra handlar om att man ger sig själv titeln 'Salafi'.Och

Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Fatawas | Direkt länk | 2011-07-25 @ 18:43:43|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Does he have to make up the days he missed of Ramadan before he became Muslim?


Pris ske till Allah.

Han behöver inte fasta de dagar som varit innan han blev en Muslim, då under den tiden som kommandot att fasta inte var riktat mot honom. Han var inte en av de människor som var skyldiga att fasta så han är inte skyldig att fasta igen dem. Slut på citat.

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (må Allah ha barmhärtighet över honom)


Al-Ijaabaat ‘ala As’ilat al-Jaaliyaat, 1/8
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Fatawas | Direkt länk | 2011-07-19 @ 11:08:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Att fasta igen förra årets Ramadan-fasta under andra halvan av Sha'baan


Fråga:
Jag hade många dagar kvar av Ramadan-fasta på grund av graviditet och förlossning, vilket sammanföll under Ramadan. Jag har fastat igen dem, pris ske till Allah, förutom de sista sju dagarna.
Jag fastade tre av dem i andra halvan av Sha'baan, och jag vill göra resten innan Ramadan börjar.
Men jag har läst på er sida att det inte är tillåtet att fasta under andra halvan av Sha'baan, förutom för en person som vanligtvist fastar. Snälla rådgör med mig, må Allah belöna dig. Jag vill veta om jag bör fasta igen dessa dagar jag är skyldig, eller inte. Om svaret är nej, vad säger då regelverket angående de tre dagar jag redan fastat - behöver jag fasta om dem eller inte?

Svar: Pris ske till Allah.

Det var bevisat att Profeten (fric och välsignelser över honom) sade: "När Sha'baan är halvt gången, fasta inte."
Återberättat av Abu Dawood (3237); Ibn Hibaan (1651); klassad som saheeh av al-Albaani i Saheeh al-Tirmidhi.

Det finns några undantag från detta förbud, som följer:

1 –En som har för vana att fasta, så som en man som vanligtvist fastar Måndagar och Torsdagar, som han även kan göra efter Sha'baan är halft gången. Beviset för det är Profetens ord (frid och välsignelser över honom), "Börja inte Ramadan genom att fasta en eller två dagar innan den, förutom för en man som fastar regelbundet, som bör utföra sin vanliga fasta." Återberättat av al-Bukhaari, 1914; Muslim, 1082.

2 – En person som startade fasta innan halva Sha'baan, och kopplar vad som kommer efter halva till vad som kom innan. Detta är inte inkluderat i förbudet heller. Beviset för det är orden av Aisha (må Allah vara nöjd med honom) som sade: "Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) brukade fasta hela Sha'baan och fasta hela förutom lite." Återberättat av al-Bukhaari, 1970; Muslim, 1165. Denna version är återberättad av Muslim.

Al-Nawawi sade: “Han brukade fasta hela Sha'baan och fasta hela Sha'baan förutom lite." Andra frasen är en förklaring av den första, punkterar att 'hela' menas med 'mesta'.

Denna hadith indikerar att det är tillåtet att fasta andra halvan av Sha'baan, men endast för den som för ihop det som kom innan halva tiden.

3 – Ett undantag för detta förbud är även för den som fastar igen missad Ramadan-fasta.

Al-Nawawi (må Allah ha barmhärtighet över honom) sade i al-Majmoo’ (6/399):

Våra följeslagare sade: det är inte korrekt att fasta på "dagen av tvivel" precis innan Ramadan, och det finns ingen skillnad på lärdas åsikter på denna punkt. Men om en person fastar den för att fasta igen en missad dag eller för att fullfölja ett löfte, eller som en soning, är det acceptabelt. Eftersom om det är tillåtet att att fasta frivilligt på den dagen, är det mer troligt att det är tillåtet att observera en obligatorisk fasta. Och om en person behöver fasta igen en dag av Ramadan, så måste han fasta den, eftersom tiden för honom att fasta igen den har blivit mycket kort.

"Dagen av tvivel" är den trettionde av Sha'baan om det inte har varit möjligt att se månen av den trettionde pågrund av moln, dimma, osv. Den är kallad "dagen av tvivel" för det finns tvivel angående den - är det sista dagen av Sha'baan eller första dagen av Ramadan?

Sammanfattat:

Det finns ingenting fel i att fasta igen missad Ramadan-fasta i den sista halvan av Sha'baan. Det är inte inkluderat i förbudet av Profeten (frid och välsignelser över honom) gällande att fasta efter halva Sha'baan är förbi..

Så din fasta av de tre dagarna är giltlig, och du måste fasta de kvarvarande dagarna innan Ramadan börjar.

Och Allah vet bäst.

Islam Q&A
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Fatawas | Direkt länk | 2011-07-17 @ 13:08:20|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Barn skänkes av Viljan och Ödet av Allah


Bismillah.

Fråga:
En person har blivit emotionellt besvärad av det faktum att Allah inte har skänkt honom barn och han vet inte om hans fru också har blivit besvärad eller inte. Samhället runt omkring honom utsätter honom för sträng behandling och de skyller på honom för detta(att han inte har barn). Snälla rådgör med oss i detta, må Allah belöna dig med gott.

Svar:
Oroa dig inte min bror över det faktum att du inte har blivit skänkt med barn, för Allah den Mest Mäktige och Majestätiske säger i Sin bok:

{Allah äger herraväldet över himlarna och jorden. Han skapar vad Han vill och Han skänker åt den Han vill döttrar och åt den Han vill söner; eller skänker både söner och döttrar åt den Han vill och gör den Han vill ofruktsam. Han vet allt och är mäktig allt.} [Ash-Shoora: 49-50]

För Han, ära tillkommer Honom den Mest Höge är den All Vetande, All Mäktige och Han skapar vad Han vill, det är Han som skriver för sina slavar vad Han vill. Han har nämnt angående skänkandet av barn att människor är av fyra typer:

1 - Han skänker till dem Han önskar döttrar.
2 - Han skänker till dem Han önskar söner.
3 - Han skänker till dem Han önskar både söner och döttrar.
4 - Han orsakar den Han önskar ofruktsam.

Allt detta är från Hans Kunskap, Visdom och Makt, ära tillkommer Honom den Mest Höge. Det kan hända att denna nuvarande situation förändras och att Allah skänker dig barn. Men för din del, så länge din fru inte begär barn från dig så oroa dig inte för henne, må Allah belöna henne med gott för sitt tålamod med dig och vi ber Allah den Mest Höge, den All Mäktige att Han skänker oss alla framgång och belöning för sannerligen är Han All Hörande och redo att svara.

Sheikh Ibn Uthaimeen
[Fataawa Manaar al-islaam: 3/625]
Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Fatawas | Direkt länk | 2011-06-24 @ 12:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Facebook
Bismillah


as salamu aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,


Är facebook haram? Bra svar av Sheikh Yusuf Estes.För att förtydliga vad han sade lite för de som inte hängde med i engelskan:

Det finns många saker som är haram i facebook och andra mötesplatser (tex, olika spel,bilder,grupper lr gruppchatter osv). Men det beror helt och hållet på HUR man använder facebook. Om man som en bror tex tittar på bilder på massa tjejer i facebook, tar kontakt med tjejer, flörtar och chattar med dem osv så är detta synder denna bror gör. Men om han inte gör det utan följer de islamiska reglerna så är det helt ok för honom att använda facebook. Det är inte själva facebook som är haram/halal, det är ens handlingar, vad man gör i facebook som är halal eller haram. Sheikhen använde en kniv som exempel att man kan använda en kniv till många saker som att skära kött eller smöra mackan. Men om man börjar mörda folk med den så betyder det inte att kniven är haram. Det är handlingen som är det.

Jag vet att det finns en 'fatwa' som säger att facebook är haram, men det är bara för att frågan är så manipulerad! I frågan säger personen liknande "Facebook, där mixas tjejer o killar, lägger upp bilder där de visar sin awrah o gör massa haram grejer. Är det halal eller haram?" TYP.. Och sheikhen har ingen aning vad facebook är för någonting och säger självklart att ja det är haram att vara på såna platser där man beblandar sig med andra och gör massa synder! Men om frågan skulle ställas till honom istället, "Facebook, där finns det bröder och systrar som inte har personlig kontakt med varandra, de gör dawah och gör massa khayr. Är det halal eller haram?".. vad skulle han svara då tror ni?Facebook är ett verktyg, frågan är - använder du detta verktyg rätt eller fel?


Beblandning (mellan tjejer o killar) på fel sätt är förbjudet i islam oavsett var du än är vare sig det är internet eller skolan. Samma gäller allt annat i islam så som baktaleri, spioneri, visa sin awrah, svära, mobbning osv..

Wa Allahu Alam
Tankar: 7.....
Lämna en kommentar | Fatawas | Direkt länk | 2011-02-18 @ 21:05:21|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Alla Hjärtans Dag i Islam


Röd kärlek och döda hjärtan

Ibrahim ibn Adham  blev en gång tillfrågad; "Å Abu Is-haaq, varför är vår bön till Allah Den Upphöjde inte besvarad?" Han svarade: "Därför att era hjärtan har dött på grund av tio saker." De frågade: "Vilka är de?" Ibrahim bin Adham sa:

1 - Du känner till Allah Den Allsmäktige men misslyckas med att uppfylla Hans tillbörliga rättigheter [ordentligt].

2 - Du påstår att du älskar profeten , och ändå, har du övergett hans Sunnah (tradition).

3 - Du recitera Koranen men handlar inte i enlighet med den.

4 - Du påstår att du hatar djävulen, ändå lyder du honom.

5 - Du njuter av Allahs, Den Upphöjdes, välsignelser utan att uppfylla dess tillbörliga rättigheter.

6 - Du tror på paradiset, men du utövar inte någon ansträngning för att tillträda den.

7 - Du tror på helvetet men du söker ingen räddning från den.

8 - Du tror på döden men du förbereder dig inte för den.

9 - Du riktar din uppmärksamhet på andras brister medan du glömmer bort alla dina.

10 - Du begraver de döda men lära dig inte av dem ".

Av en tillfällighet, när en av mina elever, som hade satt en röd ros i fickan på sin tröja, frågade mig; "Varför acceptera inte Allah Den Upphöjde vår åkallan?" Jag berättade för honom denna berättelse. När jag frågade honom om den röda rosen i fickan svarade han: "Vet du inte att det är Alla hjärtans dag idag? Jag firar det genom att lägga denna röda ros i fickan på min tröja. "


Onekligen har vi alla hört talas om "den svarta natten av kärlek" och traditionen om utbyte av presenter och gratulationer, och de dåraktiga målningarna på ansikte som görs för att uppmärksamma Alla hjärtans dag. Vi vet att Väst har tilldelat en särskild dag för att fira "röd kärlek" under vilken kyskhet, renhet och blygsamhet är djupt kränkt, medan berömvärd svartsjuka dvs. riktig manlig nit, värdighet och heder slaktas.

På denna dag, sprider missledda människor slumpmässigt bortträngda önskningar - snarare djuriska begär - både negativa och positiva, som kollidera med varandra.

I själva verket, hävdar de att du inte är en man om du inte agerar som en när det gäller synder och ondska, och du är inte manlig nog för dem om du inte har en älskare som du kan ge en "röd ros" och som du kan spendera en "röd natt" med!

Du är inte en raffinerad "gentleman" om du inte önskat din älskare, fru eller kvinnlig kollega "Glad Alla hjärtans dag".

Jag tror att vi alla känner till berättelsen om Saint Valentine och varför han avrättades den 14 februari 270 CE. Från den dagen fick han titeln "helgon", eftersom han offrade sin själ för kristendomen, och att han förmodligen stödde  älskande par. Därför firar kristna hans död genom att fira Alla hjärtans dag och deras handling är motiverad enligt deras övertygelse.

I själva verket, gör amerikaner och européer denna dag som öppet hus för att hänge sig åt olagliga sexuella relationer i stor skala. Deras grundskolar, gymnasier, blandade universitet, parker och gallerior vidtar nödvändiga åtgärder för den här dagen genom att ge kondomer för män på offentliga toaletter och andra platser där par är mer benägna att mötas, för skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter.

Dessutom donerar människovänner allt som kan hjälpa upphetta människors önskningar på den natten, och ökar deras lydnad till djävulen. I själva verket är Alla hjärtans dag för dem en tillåten och nästan heligt tillfälle som ger dem möjlighet att få dem närmare sin gud!

Hur kan muslimer tillåta sig att fira denna dag som är den mest avskyvärda av de kristnas festivaler? Alla hjärtans dag är den värsta högtiden för de som inte tror, det är den mest erotiska och oanständiga fest.

Vad har hänt med muslimer: våra bröder, systrar, söner, döttrar och studenter som uppfostrats till att älska profeten , och impregneras av blyghet, värdighet, stolthet och ädelmod? Varför firar de detta?

Firar de minnet av Saint Valentines död för att ha offrat sitt liv till förmån för kristendomen? Eller är det för att han brukade ge tillflykt för älskande par?

Shaykh-ul-Islam Ibn Taymiyyah sa: "religiösa högtiderna är en del av varje religion och dess ritualer, Allah Den Allsmäktige säger: " FÖR ALLA samfund [i gången tid] har Vi föreskrivit regler för förrättandet av andakten... " [22:67 ]

Till exempel Qiblah (riktningen för bön) och fastan är grundläggande aspekter av islam. Därför är det ingen skillnad mellan att fira deras högtider och att delta i deras riter. I själva verket innebär deltagande i firande av deras högtider som godkännande av deras otro eftersom högtider är de mest framstående aspekterna av någon religion. "

Alla hjärtans dag är en hednisk och kristen fest, och det är otillåtet för muslimer att fira det, att delta i firandet på något sätt, att sälja de varor som människor använder för att visa sitt firande av den dagen, eftersom detta anses som att samarbeta med dem i att begå synder, aggression och att göra en visning av de icke troendes riter. Dessutom innebär det att imitera dem och det visar godkännande av deras missgärningar och det anses som en allvarlig synd som leder till kärlek till de icke troende.

Profeten godkände inte de icke troendes firande av högtider eller det man firade under Jaahiliyyah (förislamisk tid). Anas  berättade att när profeten kom till Madeenah hade folket två dagar då de brukade ägna sig åt spel. Han frågade om dessa två dagar och sade: "Allah den Allsmäktige har gett er bättre dagar i stället: dagen av Al-Fitr och al-Adh-ha" [Abu Dawood och An-Nasaa'i]KÄLLA:
http://muslim.se/muslimenstroslara/tronadessnollstallare/48-folkligaatraditionellatroslaeror/656-alla-hjaertans-dag.html
Tankar: 9.....
Lämna en kommentar | Fatawas | Direkt länk | 2011-02-12 @ 18:39:54|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Angående Julafton


as salamu aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,

Nya Muslimer, läs gärna det jag skrivit där nere.


 


Förbud att fira icke-muslimers högtider


F: Är det tillåtet för Muslimer att ta del i deras högtider, som Julafton?

S: Pris ske till Allah.

Det är inte tillåtet för Muslimerna att gå med icke-muslimerna i deras högtider och uttrycka lycka och glädje pga dessa tidpunkter, eller att ta ledigt från jobbet, oavsett om högtiden är religiös eller sekulär, för detta är som att härma fienderna till Allah, vilket är förbjudet, och även att medverka med dem i falskhet. Det är bevisat att Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) sade: "Den som imiterar ett folk är en av dem." Och Allah säger (tolkning av mening):

“//..utan samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan, och slut er inte samman för att befrämja synd och fiendskap. Och frukta Gud! Gud straffar med stränghet”

[al-Maa'idah 5:2]

Vi råder dig att läsa boken Iqtidaa' al-Siraat al-Mustaqeem av Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah (må Allah ha barmhärtighet över honom), för den är väldigt användbar i detta ämnet. [Översättarens notering: Denna boken finns tillgänglig på Engelska under titeln "The Right Way", publicerad av Darussalam, Riyadh].

Och Allah är källan till styrka. Må Allah välsigna vår Profet Muhammad och hans familj och följeslagare, och bevilja dem frid.

Källa : IslamQa - fråga om Julafton


 

As Salamu aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,
Må Allahs frid, barmhärtighet och välsignelse vara över er.

Till nya muslimer: Jag kan förstå, mycket väl då jag också är en revertit till Islam, att det kan vara svårt att säga nej till sin familj och sina vänner på Julafton (och andra högtider). För vissa kanske det inte ens är möjligt att fly undan detta även om man vill pga olika omständigheter. Det enda jag vill säga till er är att ni inte ska känna er tyngda eller ledsna över det som är svårt för er (i regler i islam). Mycket är nytt, och ingen begär av er att ni ska ändra er på en natt. Allah vet hur ni kämpar och ni ska inte lägga för mycket börda på er själva så att ni faller ihop. Ett steg i taget, bit för bit så att du blir stabil i religionen. Jag säger inte att det är tillåtet för er att fira julafton osv bara för att ni är nya muslimer. Däremot säger jag att ni får försöka så gott ni kan att inte medverka. Oavsett om det är dansen runt granen du avstår ifrån, julklappsutdelningen, kalleanka, att säga 'God Jul' eller att hitta på någon ursäkt för att du inte vill gå (men inte vill säga att det är för religionen). Man kan alltid göra någonting, det som du klarar av.! Allah är Rättvis och Barmhärtig och Vet vad vi har i vårt innersta.

 

Länken nedan är min artikel - Julafton=Shirk , som jag skrev förra året, där jag har skriver om bakgrunden av Julafton och jultomten. Mina ord kanske kan låta lite hårda men det är sanningen.

[Klicka här för min artikel om Julafton]


As Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh
Tankar: 11.....
Lämna en kommentar | Fatawas | Direkt länk | 2010-12-17 @ 23:07:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Lever Iblis (Satan)?Iblis lever bland Oss Idag

 

F: Är Iblis – må Allah förbanna honom – fortfarande levande? Eller har han dött? Begraver Jinn sina döda som människor gör?


S: Allah nämner i Koranen att Iblis (Satan) frågade Allah om uppskov, och Allah beviljade det till honom. Allah citerar Iblis begäran sägandes:

 

”[Iblees] sade: "Herre! Bevilja mig anstånd till den Dag då [människorna] skall uppväckas

från de döda!" [Gud] svarade: "Du är en av dem som skall beviljas anstånd till den Dag vars ankomsttid är känd [av Mig ensam]."

[Al-Hijr 15:36-38]

 

Alltså, kommer han leva tills den kända Dagen, vilket är den Slutgiltiga Dagen då han kommer dö.

 

Angående Jinn, så är de andar som inte behöver kroppar, och de dör också och begravs i enlighet med deras sätt. Vi vet inte hur de ser ut, hur de dör, inte heller hur de begravs. De är inte som människor. Allah vet bäst.

 

Ibn Jibreen

 

Källa: Fatawa Islamiyah, vol 1, trosuppfattning

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Fatawas | Direkt länk | 2010-12-06 @ 11:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Förklaring på hadithen om de 73 sekterna


Meningen av Profetens Uttalande :
”Alla av dem kommer vara i Elden, förutom En”.

 

F: Vad är meningen med följande Hadith:

 

”Min ummah kommer dela upp sig i 73 sekter. Alla av dem kommer vara i Helvetet förutom en sekt”.

 

Vad är det för sekt? Och kommer de 72 andra sekterna leva för evigt i Elden, så som Idoldyrkarna kommer göra eller inte? Och menas termen Ummah av Profeten (frid och välsignelser över honom) de som följer honom och även de som inte följer honom, eller är det endast den första?


S: Vad som menas med termen 'Ummah' i denna Hadith är Ummahn som följer honom som kommer bli uppdelade i sjuttiotre sekter; sjuttiotvå som är vilseledda som praktiserar innoverade religiösa handlingar som inte innehåller apostasi. Varje (sekt) kommer att torteras i enlighet med dess innovationer, och avvikelse, förutom för de som Allah ursäktar, och förlåter. Deras slutliga mål kommer att vara Paradiset. Den enda sekten som kommer vara skyddade är Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah, som följer Profetens (frid och välsignelser över honom) sunnah, och håller fast vid vad han och hans Följeslagare, må Allah vara nöjd med dem, höll vid. Det är om dem som Profeten (frid och välsignelser över honom) sade:

 

”En grupp av min Ummah kommer vara stadiga, på sanningen, segrande, oskadade av de som går emot dem, och inte stödjer dem, tills döden eller Återuppståndelse-Dagen.” [al-Bukhari]

 

Angående dem som vars innovationer tar dem ut ur Islam, så hör de till Ummahn av inbjudan (mänskligheten i allmänhet), inte Ummah av svar(de som följer islam). De kommer att vara i Helvetet för evigt, och detta är den mest giltiga åsikten.

 

Det är också sagt att termen Ummah i denna Hadith betyder Ummah av inbjudan, vilket är en generell term som inkluderar alla som Profeten (frid och välsignelser över honom) var sänd till (mänskligheten), de som tror och de som inte tror. Där termen ”den räddade sekten) är Ummah av svar, som strikt är dem som tror på Profeten (frid och välsignelser över honom), tillitsfullt, och dör på detta. Detta är sekten som blir räddad av Elden; antingen av tidigare straff eller utan tidigare straff, och deras slutliga mål är Paradiset.

 

Angående de sjuttiotvå sekterna (i den andra åsikten) är de alla, förutom den räddade sekten, icke-troende som kommer leva för evigt i Elden. Där är det mer tydligt att Ummahn av Dawah, är mer generell i bibetydelser än Ummahn av svar. Det är att säga, den som är med i Ummah av svar, är även med i Ummah av inbjudan, medan inte alla i Ummahn av inbjudan tillhör Ummahn av svar.

 

Den Permanenta Kommittén

 

Källa: Fatawa Islamiyah, vol 1, trosuppfattning.

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Fatawas | Direkt länk | 2010-11-27 @ 11:05:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Att Offra djur till Jinn


Han Som Offrar till Jinn kommer inte att ha Goda Gärningar accepterade förrän Han ångrar sig.

 

F: Några studenter av kunskap berättade för oss att han som offrar till Jinn, varken får sin bön eller Hajj accepterat. När jag hörde detta, vände jag mig i ånger till Allah, för jag brukade göra detta, och jag utförde Hajj, men de sade att min Hajj inte var giltig. Är det sant att min Hajj är ogiltig? Och om det är så, måste jag utföra Hajj igen?

 


 

S: Att offra djur till Jinn är Shirk. Han som gör detta, och dör utan att ångra sig, skulle leva i Helvetet en evig tid. Ingen god gärning accepteras i tillståndet (när man gör) Shirk. Allah säger:

 

”Om de hade satt medhjälpare vid Hans sida skulle helt visst allt vad de åstadkommit ha gått om intet.”

[Al-An'am 6:88]

 

All pris är till Allah Som har väglett dig till att ångra dig från denna grova synd, där ingen god gärning accepteras. Utför Hajj igen, och om du är ärlig i din ånger, har Allah lovat att förlåta de som ångrat sig, och byta ut deras dåliga handlingar till goda. Han säger:

 

”Och de anropar aldrig en gudom vid sidan av Gud och de berövar aldrig en människa livet -

som Gud har förklarat heligt - annat än i rättfärdigt syfte, och de avhåller sig från äktenskapsbrott. Den som begår dessa svåra synder skall få sona dem med en exemplarisk bestraffning [och] på Uppståndelsens dag skall hans straff fördubblas och han skall gå bort med skammen för att lida detta straff i evighet. De skall inte straffas som visar ånger och blir troende och lever ett rättskaffens liv. I stället för deras dåliga handlingar skall Gud sätta goda handlingar, därför att Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig;”

[Al-Furqan 25:68-70]

 

Och det är endast Allah Som ger framgång. Må Allah höja nämnandet av Hans Slav och Sändebud Muhammad, och hålla honom, hans hushåll och Följeslagare skyddade från ondska.

 

Den Permanenta Kommittén

(En stor samling av lärda i Saudi Arabien)

Källa: Fatawah Islamiyah, vol 1, trosuppfattning

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Fatawas | Direkt länk | 2010-11-17 @ 11:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah


Bönetider


Video på Svenska om Profeten Muhammad
frid och välsignelser över honom

Svenska Islamiska Youtubekanaler

DawaSweden
IslamIdag
Muslimahkanalen
MuslimSe
Mussemanda
OmarIbnAlKhattab
SMSBilal
TheMuslim0
UnderTexter


Den Raka Vägen
Vill du ha evig lycka?Bismillahi Rahmani Rahim
Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

[Koranen 96:1-5]


Mina besökare
Online:
Idag:
Totalt: