Vilken del av hjärnan "Ljuger"??Att notera då det inte står i bilden, är att det är vetenskapligt bevisat att när en människa ljuger, visar aggression och går över gränser så används "Frontal lobe" alltså hjärnbiten längst fram vid pannan. Och detta stod redan i Koranen för 1400 år sedan..
Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Olika texter o grejer | Direkt länk | 2010-09-20 @ 05:06:25|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


SÅ TRÖTT

SÅ TRÖTT PÅ ALLA RASISTÄCKEL SOM HÅLLER PÅÅÅÅÅ..... SKAFFA ER ETT LIV OCH SLUTA FÖRSTÖRA ANDRAS!
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Mina Tankar | Direkt länk | 2010-09-19 @ 20:26:44|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Profeternas Berättelser

as salamu aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh!

Surfade runt lite på Islamguiden.com och hittade översättningen till en mycket bra bok "stories of the Prophets" av Shaykh Ibn Kathir, må Allah vara nöjd med honom!

Boken är i Pdf format så det är bara att ladda ner om man vill!http://www.islamguiden.com/arkiv/profeterna.pdfJag har klart lagt länken i "Böcker om Islam" så att den är enkelt att hitta!


Alhamdulilahi Robbil Alamiin att det finns så mycket på Svenska!
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Islam | Direkt länk | 2010-09-18 @ 17:08:53|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Existensen av Gud

Ta en titt runt om kring dig där du sitter. Du kommer märka att allting i
rummet är ”skapat”: väggarna, hemtextilen, taket, stolen där du sitter,
boken som du håller i din hand, glaset på bordet och otaliga andra
detaljer. Inget av dem råkar existera i ditt rum av sig själva. Även de
enkla knutarna av mattan var gjorda av någon: de dök inte upp spontant
eller av slumpen.

En person som börjar att läsa en bok vet att den blivit skriven av en
författare med en specifik anledning. Han skulle aldrig tro att boken blev
till av en slump. På samma vis, en person som ser en skulptur har ingen
tvekan överhuvudtaget att den blivit gjord av en skulptör. Och inte bara
konstverk: även ett fåtal tegelstenar som vilar på varandra får en att
tänka att de måste ha blivit hämtade att ligga så av någon med en
särskild plan. Därför, så överallt där det finns ett system – litet eller stort
– måste det även finnas en grundare och beskyddare av detta system.
Om, en dag, någon kom fram och sade att järn och kol kom tillsammans
för att forma stål av slumpen, vilket i sin tur konstruerade Eiffel Tornet
av slumpen, skulle inte han och de som trodde honom betraktas som
galna?

Påståendet om evolutionsteorin, den unika metoden att neka Guds
existens, är ingen skillnad från detta. Enligt teorin, så formades
ostrukturerade molekyler till aminosyra av slumpen, aminosyran
formades till proteiner av slumpen, och slutligen formades proteiner till
levande varelser av slumpen. Emellertid, är sannolikheten att en levande
varelse blivit formad av en tillfällighet mindre än sannolikheten att Eiffel
Tornet blivit format på samma vis, för till och med den enklaste levande
cellen är mer sofistikerad än någon konstgjord struktur i världen.
Hur är det möjligt att tänka att balansen i världen kom till av
slumpen när den extraordinära harmonin i naturen är märkbar med
blotta ögat? Det är det mest oresonliga påståendet att säga att
universum, där varje punkt antyder på dess Skapare, har kommit till av
sig själv.

Därför, borde det finnas en designer till balansen som syns överallt
från vår kropp till alla hörn av det ofattbara oändliga universumet. Så,
vem är denna Skapare som ordnat allting så subtilt och skapat allt?


Han kan inte vara någon materiell varelse som finns inom
universum, för Hans måste vara en vilja som existerade innan
universum och skapade universum därmed. Den Allsmäktige Skaparen
är En som Var alla finner existens, och Vars existens är utan början eller
slut.

Religion lär oss identiteten av vår Skapare, Vars existens vi

upptäcker med vårt resonemang. Genom vad Han har uppenbarat för

oss som religion, vet vi att Han är Gud, den Nåderike och den

Barmhärtige, Som skapade himlarna och jorden från ingenting.Trots att de flesta människor har möjligheten att ta in denna fakta,
spenderar de deras liv omedvetna om det. När de tittar på en
landskapsmålning, undrar de vem målaren är. Senare, prisar de artisten
till den yttersta gräns för hans vackra konst. Trots att de möter otaliga
originala (verk) i den naturliga världen som han målat så vänder de sig
om, och ignorerar existensen av Gud, Som är den ende ägaren av dessa
skönheter. Sanningen är, att det inte behövs någon långvarig forskning
för att förstå Guds existens. Även om någon av oss skulle vara tvungen
att leva i ett rum från hans födelse, skulle det finnas otaliga bitar av bevis
i detta rum som skulle vara tillräckligt för honom att förstå existensen av
Gud.

Den mänskliga kroppen överflödar med bevis att det inte skulle
rymmas i många volymer av encyklopedier. Att ge endast några minuter
av samvetsgranna tankar för det räcker för att förstå Guds existens. Den
nuvarande ordningen är skyddad av Gud och tas hand om av Honom.

Den mänskliga kroppen är inte den enda maten för tankar. Livet bor
i varje kvadrat-millimeter av jorden, om det är sett av människan eller
inte. Världen flödar med många levande varelser, från encelliga
organismer till växter, från insekter till havsdjur, och från fåglar till
människor. Om du tar en handfull av jord och tittar på det, kan du även
där inne upptäcka många levande varelser med olika särdrag. Samma är
sanningen för för luften du andas. Till och med på din hud, finns det
många levande varelser vars namn är okända för dig. I inälvorna av allt
levande finns det miljontals bakterier och encelliga organismer som
hjälper matsmältningen. Djurpopulationen i jorden är mycket större än
den mänskliga populationen. När vi även lägger till växtvärlden, ser vi
att det inte finns en enda fläck på jorden där det inte finns liv.

Alla dessa varelser som är utspridda på ett område av miljoner
kvadratkilometer har olika system i kroppen, olika liv och olika bidrag
till den ekologiska balansen. Det är befängt att påstå att allt detta har
kommit till existens av slumpen utan mål eller anledning. Ingen
slumpartad händelse kan någonsin resultera till sådana komplicerade
system.


Alla dessa bevis leder oss till sammanfattningen att universum
arbetar med ett särskilt ”medvetande”. Vad, då, är källan av detta
medvetande? Självklart är det varken det levande eller det icke-levande
varelserna i den. Inte heller kan det vara dem som håller harmonin och
bevarar ordningen. Existensen och ärheten av Gud avslöjar sig själv i
ändlösa bevis i universum. Faktiskt, finns det inte en enda människa på
jorden som inte accepterar denna sanna verklighet i hjärtat. Men de
nekar det fortfarande ”i ondska och arrogans, trots att deras själar är
övertygade”
som är sagt i Koranen (Koranen, 27:14)

Denna bok är skrivet för att peka ut verkligheten som vilken vissa
människor vänder sig bort från för att deras intressen är emot det, och
för att blotta lurendrejerier och okänsliga slutsatser som vissa system av
idéer är grundande på. Detta är varför många olika ämnen är hanterade i
boken.

De som läser denna bok kommer ännu en gång se det obestridliga
beviset av Guds existens och vittna att Guds existens omfattar alla ting:
”Förnuftet” vet detta. Precis som Han skapat denna genomsyrade
ordningen, är Han Den Som också håller igång den oavbrutet.

Inledning ur boken: "Existensen av Gud" av Harun Yahya.
Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Ickemuslimer | Direkt länk | 2010-09-16 @ 01:44:26|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Ge Aldrig Upp

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Påminnelser | Direkt länk | 2010-09-15 @ 16:33:12|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Hadith om Den som tror på Allah och Den Sista Dagen

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Hadither | Direkt länk | 2010-09-09 @ 17:36:03|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمBönetider

Video på Svenska om Profeten Muhammad
frid och välsignelser över honom

Svenska Islamiska Youtubekanaler

DawaSweden
IslamIdag
Muslimahkanalen
MuslimSe
Mussemanda
OmarIbnAlKhattab
SMSBilal
TheMuslim0
UnderTexter


Den Raka Vägen
Vill du ha evig lycka?Bismillahi Rahmani Rahim
Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

[Koranen 96:1-5]


Mina besökare
Online:
Idag:
Totalt: