Bön med Sh Khalid Al Ghamdi [Känslosam läsning]

Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Påminnelser | Direkt länk | 2011-12-16 @ 15:12:56|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah 99 Az-Zalzala (När jorden skälver)

BismillahÖversättning/tolkning från Koranens Budskap:

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN
[99:1] NÄR JORDEN skälver i sitt [sista] skalv
[99:2] och jorden kastar upp sina bördor
[99:3] och människan ropar: "Vad har hänt med den?"
[99:4] Den Dagen skall [jorden] berätta vad den har bevittnat [av människornas handlingar];
[99:5] det gör den på din Herres ingivelse.
[99:6] Den Dagen skall människorna stiga fram i spridda skaror för att se sina handlingar.
[99:7] Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det,
[99:8] och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av ont skall se det.

Tafsir /förklaring av suran från Tafsir Ibn Kathir [Förkortad version]:

--
Uppenbarad i Madinah.

<NÄR JORDEN skälver i sitt [sista] skalv> Det kommer att skakas våldsamt under den(jorden).
<och jorden kastar upp sina bördor> Alltså, den kommer att kasta upp de döda som begravts där i. Imam Muslim rapporterade i sin Sahih att Abu Hurayrah sade: "Allahs Sändebud (frid och välsignelser över  honom), sade: "'Jorden kommer att kasta ut delar av dess lever (det som finns där inne). Guld och silver kommer att komma ut från den som pelare. En mördare kommer att komma och säga, 'Jag dödade för detta!' Den som slutade hålla släktebanden kommer säga, 'För detta slutade jag hålla släktebanden!(hålla kontakt med familj)' Tjuven kommer sedan säga, 'För detta har jag fått mina händer amputerade!' De kommer sedan lämna det(guldet och silvret) utan att få någonting av det.'"

<och människan ropar: "Vad har hänt med den?"> Han kommer vara förvånad över dess stadie; för, efter att den brukade vara stabil, balanserad i ett sådant vis att han brukade bo på dess yta, så skakar den feberaktigt, det slutliga skalvet som Allah har satt där; skalvet som kommer kasta ut alla av dess döda människor; den första och sista generationen. Med detta, kommer folket vara förvirrade/omtöcknade av de händelser som styr över den, och jorden kommer ändras till en annan jord och det kommer även himlarna, och de alla (alla skapelser) kommer att dyka upp framför Allah, den Ende, den Oemotståndlige.

<Den Dagen skall [jorden] berätta vad den har bevittnat [av människornas handlingar];> Den kommer att berätta vad dem som bott på jorden har gjort. Imam Ahmad rapporterade att Abu Hurayrah sade: "Allahs Sändbeud (frid och välsignelser över honom) läste denna vers: -Den Dagen skall [jorden] berätta vad den har bevittnat [av människornas handlingar];- och sade, 'Vet ni vilken dess information är?' De sade, 'Allahs och Hans Sändebud vet bäst.' Han (frid och välsignelser över honom) sade, 'Sannerligen, dess information är att den kommer vittna emot varenda manlig och kvinnlig tjänare, om vad dem har gjort på dess yta. Den kommer säga att han gjorde det och det på den och den dagen.' Sannerligen är detta dess information.'"
Sedan sade At-Tirmidhi: "Denna hadith är Sahih och Gharib"

Det var autentiskt rapporterat i en Hadith att Allahs Sändebud (salAllahu alayhi wa salam) sade: "Akta er för jorden, för den är din moder (där du slutligen kommer vara begravd); då ingenting man kanske gör, vare sig det är gott eller ont, men att den kommer att avslöja det öppet."

<det gör den på din Herres ingivelse.> Alltså tillät det.
<Den Dagen skall människorna stiga fram i spridda skaror> De kommer återvända från arenan av Domen sorterade i sorter och kategorier; mellan de som är bedrövliga och de glada.; de som beodrats träda in i Paradiset och de som blir kastade in i Helvetet. <för att se sina handlingar.> de kan handla och bli belönade för vad dem gjort i livet av denna värld av gott och ont.

<Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det,>
<och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av ont skall se det.>
Al Bukhari rapporterade att Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) sade:
"Hästarna är för tre. För en man är dem en belöning, för en annan man är dem en sköld, och för en annan man är dem en börda.
För mannen som har dem för belöning, är mannen som har dem så att dem används för Allahs Sak. Därför, spenderar de hela livet med att äta gräset i trädgården väntandes för förberedelse inför Jihad. Så vad som än händer dem under denna långa perioden i fältet eller trädgården, kommer räknas som en god gärning för honom. Sedan, om deras långa period slutar och de har använts för ett eller två ädla slag; är deras hov-avtryck och deras dynga räknade som goda gärningar för honom. När de passerat en bäck där dem druckit, oavsett om den som ridit på dem inte hade för avsikt att släcka deras törst, skulle det räknas som en god gärning. Alltså, är dem en belöning för den mannen.
En man som har dem för att ta hand om sig själv och vara självständig från andra, och han glömmer inte bort rätten av Allah över deras nackar och deras bakdelar (deras Zakat), då för honom, är dem en sköld (från Helveteselden).
En man som har dem för att skryta, visa sig viktig och göra sig till, så kommer dem vara en börda för honom (på Återuppståndelsedagen)."

Sedan blev Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) tillfrågad om åsnorna och han sade:
"Allah har inte uppenbarat någonting om dem förutom dessa utmärkta och tydliga verserna:
<Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det,>
<och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av ont skall se det.>"

Slut på förkortade versionen av Tafsir Ibn Kathir
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Koranen | Direkt länk | 2011-12-06 @ 22:23:31|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمBönetider

Video på Svenska om Profeten Muhammad
frid och välsignelser över honom

Svenska Islamiska Youtubekanaler

DawaSweden
IslamIdag
Muslimahkanalen
MuslimSe
Mussemanda
OmarIbnAlKhattab
SMSBilal
TheMuslim0
UnderTexter


Den Raka Vägen
Vill du ha evig lycka?Bismillahi Rahmani Rahim
Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

[Koranen 96:1-5]


Mina besökare
Online:
Idag:
Totalt: