Varför är du inte Muslim?

Bismillah
 

Är du inte muslim för att du inte ens tror på Gud?

Det jag kan be dig att göra då är att tänka över allt som existerar, vetenskapen och läsa Koranen. Däri kommer du finna vetenskapliga fakta som är helt och hållet omöjligt för en människa att ha vetat runt 600-talet. Inte bara att det existerar vetenskapliga fakta i Koranen, det finns dessutom ingenting vetenskapligt felaktigt. De saker som står däri har vetenskapsmän upptäckt så sent som på 1900-talet. Med komplexa verktyg, analyser och forskningar. Vem vet bäst om sin skapelse? Skaparen! Och det finns ingen annan än Skaparen av världen som sänt ned dessa ord som finns i Koranen.
 
Ett fåtal av de vetenskapliga fakta som beskrivs i Koranen kan du läsa om här:
http://apg.blogg.se/2010/june/kort-illustrerad-guide-for-att-forsta-islam.html
 
 
Är du inte muslim för att du inte tycker att Islam är den rätta religionen?
 
Om inte mina tidigare bevis räckte för dig, som bevisar att Koranen kommer från Gud. Så är mitt råd att läsa Koranen, det korta häftet jag länkat till ovan, och dessutom läsa mer om Muslimernas Trosuppfattning . Läs detta häfte för att få mer kunskap om Islam http://apg.blogg.se/2010/july/varfor-bli-muslim.html
 
 
Tror du på att Islam är från Gud men du orkar inte med allt man måste göra som muslim eller vill du göra sådant som Gud har förbjudit oss att göra?
 
Om detta är fallet så kan jag ju säga såhär, att för din egen skull, så är det bättre att du är en muslim som syndar än en icke-muslim som syndar. Vad är viktigare/bättre? Att få göra exakt som man vill och följa sina luster 100% i kanske 30-80 år och sedan hamna i Helvetet en evighet för att du inte ville acceptera islam? Eller är det bättre att acceptera islam och göra sitt bästa inför sin Herre och sedan få leva lyckligt och få göra som man vill i en evighet i Paradiset? Om du verkligen tror på att Islam är rätt så snälla spring inte iväg, bli muslim! Och vem syndar inte? Vi alla syndar på ett eller annat sätt, det viktigaste är att vi gör vårt bästa.
 
Och sanningen är att ju högre ens kärlek till religionen blir, desto lättare blir det att följa de påbud och förbud som finns - och dessutom ska du tänka på att det är väldigt lite som är förbjudet jämfört med allt som man faktiskt kan göra! 
 
Vill du inte bli muslim för att det finns dåliga muslimer? Så hur kan då religionen vara bra?
 
Nr 1.  Bara för att du har levt med, umgåtts med eller sett dåliga muslimer och deras handlingar. Så betyder verkligen inte detta att deras handlingar går i enlighet med Islam. Om din muslimske vän är allt annat än religiös, hur ska du då ta han som ett exempel för vad Islam är? Jag lovar dig, ALLT dåligt beteende, alla dåliga handlingar som kan skada andra,sig själv, naturen på psykiska och fysiska sätt är inte från islam. Fult språk, bedrägeri,baktal,svartsjuka,förtryck osv är alla handlingar som går emot Islams läror.
 
Nr 2. Dagens muslimer representerar väldigt dåligt vad Islam står för. Jag brister och de flesta muslimer brister i att kunna visa den moral som fanns hos Profeten Muhammad, frid och välsignelser över honom. Han är mänsklighetens Sändebud! Hans beteende var den bästa som någonsin existerats, hans moral var på gränsen till perfekt. Så bra man kan vara. Ingen kan bli så underbar som han var-- men det man bör sträva efter som en Muslim(någon som är underkastad Guds vilja), är att efterlikna honom i alla områden. Om dagens muslimer hade försökt följa honom i sitt sätt att vara så bra som möjligt , så hade människor runt om i världen älskat muslimerna. Till och med hans fiender erkände att hans beteende var jättebra.
 
Läs om hans karaktär: http://www.profetensbudskap.se/site/ovrigt/ebok2.pdf
 
Läs om Profeten Muhammads liv salAllahu alayhi wa salam
http://www.scribd.com/doc/39812910/Den-Forseglade-Nektarn-OBS-Detta-ar-en-oversattning-till-svenska-av-den-engelska-The-Seald-Nectar-och-inneh%C3%A5ller-mycket-som-inte-finns-med-i-origi
 
 
Vill du bli muslim men du har en familjemedlem eller någon som hindrar dig?
 
Ok, detta är svårt. Det finns många som vill bli muslimer men som skulle bli utkastade från hemmet eller bli slagna osv om de skulle ta steget. Att ens tala om Islam inför vissa räcker för att veta att denna personen är en riktig hatare som blivit totalt hjärntvättad antingen genom hatar-sidor på internet eller media. Eller genom dåliga upplevelser med muslimer. 
 
Men, ni ska veta! Att när Islam först kom, så fanns det många hemliga muslimer - som gömde sin Islaam pågrund av att de var rädda för det förtrycket som skedde mot muslimerna då. De höll sin islam gömda tills det var säkert för dem att praktisera offentligt, eller tills dem kände sig starka nog att klara av motståndet som skulle komma. Läs gärna detta http://islamqa.com/en/ref/31796/secret%20muslim
 
Det är mycket bättre att du accepterar Islam och håller det hemligt samtidigt som du försöker praktisera så mycket du kan, än att inte acceptera Islam alls. För vi vet aldrig när döden kommer- och efter att vi har dött så är det försent.
 
 
Må Allah(Gud) Vägleda oss på Hans raka väg och ge oss den ultimata belöningen i Paradiset
Tankar: 3.....
Lämna en kommentar | Islam | Direkt länk | 2012-08-15 @ 22:27:42|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Om Eid

As-Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,

Eid ul-Adha närmar sig insh'Allah! Tänkte att några hadither om Eid passar lite. :)Al-Bara' återgav: Profeten (salAllahu alayhi wa salam) gjorde Khutba på Nahr dagen ('Id-ul-Adha) och sade: ”Det första som vi skall göra på denna vår dag är att be och sedan återvända för att slakta (våra offergåvor). Så den som gör så har handlat i enlighet med vår Sunna; och om någon slaktat innan bönen så var det endast kött som hav erbjöd sin familj och det kommer inte att på något sätt betraktas som en offergåva.” Min farbror Abu Burda bin Niyyar reste sig och sade: ”O Allahs Budbärare! Jag slaktade offergåvan innan bönen men jag har en ung get-hona vilket är bättre än ett äldre får.” Profeten sade: ”Slakta det istället för det första och en sådan get kommer inte att betraktas som en offergåva för någon annan efter dig.”

*~*

Muhammad bin Abi Bakr Al-Thaqafi återgav: När vi var på väg från Mina till 'Arafat så frågade jag Anas bin Malik angående Talbiya: ”Hur brukade ni säga Talbiya i Profetens sällskap?” Anas sade: ”Människorna brukade säga Talbiya och vad de sade brukade (man) inte protestera emot och de brukade säga Takbir och (man) protesterade inte mot det heller.”

*~*

Um 'Atiya återgav: Vi brukade bli tillsagda att komma ut på 'Id dagen och även ungmöerna och de menstruerande kvinnorna, så att de kunde stå bakom männen och säga Takbir tillsammans med dem och åkalla Allah tillsammans med dem och att hoppas på den dagens välsignelser och på renandet från synd.Haditherna är från SahihalBukhari.se


EID MUBARAK!

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Islam | Direkt länk | 2010-11-15 @ 10:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Fasta på Arafah dagen!

OBS, DETTA ÄR NU PÅ MÅNDAG! MISSA EJ INSH'ALLAH!! <3


Den nionde dagen av Dhul-Hijjah (den 12:e och sista månaden i den islamiska kalendern) är dagen av Arafah. Det är dagen då  pilgrimer står på toppen av Arafah för att be. På denna dagen, borde alla muslimer runt om i hela världen som inte utför Hajj spendera dagen fastandes, i förberedelse för de tre dagar av firande med Eid ul-Adha.

Abû Hafsah, må Allah vara nöjd med honom, rapporterade att Profeten, må frid och välsignelser vara över honom, sade:

"Att fasta på dagen av Arafah tar bort synder för två år: året tidigare och det kommande året, och att fasta på Ashura (tionde dagen av Muharram) försonar synderna av tidigare år." [Rapporterad av alla förutom al-Bukhârî and Tirmidhî]

I en annan sägelse av Profetens (saw) fru Hafsah, må Allah vara nöjd med henne:

"Fyra saker försummade aldrig Allahs Sändebud: Att observera fastan på Ashura dagen, Arafat, tre dagar varje månad, och att be sunnahbönen för fajr tidigt på morgonen." [Muslim]


Dessa uttalanden är bevis över att denna handling (att fasta den nionde dagen av Dhul-Hijjah, dagen innan Eid ul-Adha) var en livslång praktik av Profeten, frid och välsignelser över honom, som hans fru rapporterade.

http://muslimmatters.org/wp-content/uploads/mt_rahma_arafah.jpg

Det finns vissa rapporteringar om att det är förbjudet att fasta på Arafah dagen. Men, det måste klargöras att detta refererar till en person som utför Hajj. Om en person är på hajj, finns det ingen fasta för honom eller henne på Arafah dagen. Detta är utan tvekan en välsignelse för honom på grund av svårigheterna i pilgrimsfärden. I en sägelse rapporterad av Umm al-Fadl, må Allah vara nöjd med henne, så sade hon:

"Följeslagarna tvekade över om Profeten fastade på Arafah eller inte. Hon beslöt för att bevisa för dem att han inte gjorde det, så hon sade, 'Jag sände honom mjölk, vilket han drack medan han  gav ut khutban (predikan) på Arafah.' " [Recorded by al-Bukhârî]

Att förbjuda pilgrimer att fasta dessa dagar är en stor barmhärtighet för dem, för att fasta kommer ge mycket svårigheter för personen som utför hajj, medan de är upptagna med (alla aktiviteter) på pilgrimsfärden. Annars, skulle inte pilgrimen fasta ändå eftersom han är resande.

 

Av: Tajuddin B. Shu'aib
Da`awah Enterprises International
Los Angeles, California. USA

Källa: SunnahOnline

Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Islam | Direkt länk | 2010-11-13 @ 19:22:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

En Guide till nya muslimer

Bismillah,

Bok på engelska för den nya muslimen.

This is a gift for all the new Muslims who currently know the right path to Allah. This is a means to strength and preserve their belief. In this book Sheikh Jamaal al-Din Zarabozo shows the fruits of becoming a Muslim, the excellent features of Islam and all aspects of Islam. Sheikh Jamaal illustrates the pillars of faith on which one’s belief is based and the pillars of Islam which contain the best practical deeds (e.g. prayer) and the best deeds of the heart i.e. the monotheism. As Islam is a social religion, Sheikh explains the Muslim’s behavior towards all individuals in the society, old or young, whether they embrace Islam or not. Afterwards he puts up some notice about both of the permissible and prohibited financial dealings. He also mentions the factors which increase the one’s belief and help the Muslim to abide by Allah’s commands. He refers to the obstacles (e.g. lust, misconception and ignorance) in the path of the Muslims prevent him from continuing his way to Allah. He also shows the prerequisites of the sincere repentance which is between the person and his God without a mediator. Finally, he gives a word for the new Muslim.


Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Islam | Direkt länk | 2010-10-27 @ 23:49:42|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

The Message (1977) - "Budskapet"

as salamu aleikum,

För alla som är intresserade av att lära sig lite om Islams början, är denna film riktigt bra!

Detta är den enda film om Islam som verkligen visar sanningen. Det sägs att det kommer att komma en ny version av denna film år 2012, det kan man läsa mer om där -> http://www.qatarvisitor.com/index.php?cID=412&pID=1586

~.~

När de spelade in the message gjordes två versioner, en där alla talade engelska och en annan där alla talade arabiska. I länken nedan så är det den där de talar engelska. Alla repliker, scener och händelser är exakt lika i båda versioner. Det är bara språket och vissa skådespelare som är annorlunda. I den engelska versionen är Anthony Quinn med!

Tryck på länken för att komma till filmen och se den online - http://stagevu.com/video/yomuhvvkprkg
Om du inte har divx så måste du ladda ner den först men det går snabbt insh'Allah..


http://www.kvisionbooks.com/images/message.jpgTankar: 0.....
Lämna en kommentar | Islam | Direkt länk | 2010-10-03 @ 23:33:16|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Profeternas Berättelser

as salamu aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh!

Surfade runt lite på Islamguiden.com och hittade översättningen till en mycket bra bok "stories of the Prophets" av Shaykh Ibn Kathir, må Allah vara nöjd med honom!

Boken är i Pdf format så det är bara att ladda ner om man vill!http://www.islamguiden.com/arkiv/profeterna.pdfJag har klart lagt länken i "Böcker om Islam" så att den är enkelt att hitta!


Alhamdulilahi Robbil Alamiin att det finns så mycket på Svenska!
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Islam | Direkt länk | 2010-09-18 @ 17:08:53|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Det finns ingen gudom värd att dyrkas förutom..

LA ILAHA ILL-ALLAH, WA MUHAMMADUR RASULULLAH!


DET FINNS INGEN GUDOM VÄRD ATT DYRKAS FÖRUTOM ALLAH OCH MUHAMMAD ÄR ALLAHS SÄNDEBUD!

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Islam | Direkt länk | 2010-08-13 @ 23:12:57|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

5te Grundpelaren i Islam - (HAJJ) Vallfärden

As-Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,


Att utföra Hajj en gång i livet är en plikt för varje muslim (man eller kvinna) som: Saknas en av dessa förutsättningar så är Hajj ej obligatoriskt för denne person.
Årligen gör ca 2,5 miljoner muslimer Hajj.

Alla ska klä sig likadant, så det blir ingen skillnad på den rike eller den fattige! Alla möts och gläds tillsammans oavsett ursprung! Ett stort bevis på att Islam inte är en religion för rasister.. Vi är alla lika värda! <3

Hajj kostar väldigt mycket, förra året kostade det ca 30 000 kr för en person, då har man resa, hotell och får göra allt det man skall göra när man gör hajj...

Tänk er att be på Arafa! Vilken underbar upplevelse mashaAllah...

Det är extremt mycket som man gör under denna vackra vallfärd, och jag orkar inte skriva ner allting då allting finns på islamguiden.com.. xD

Mer om Hajj klicka här


Må Allah göra så att vi alla får uppleva hajj!
Tankar: 3.....
Lämna en kommentar | Islam | Direkt länk | 2010-01-10 @ 16:50:51|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

4de Grundpelaren i Islam - Fasta Ramadan

As-Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh!

Den fjärde grundpelaren i islam är alltså att man skall fasta under Ramadan!

Med detta betyder det att man skall avstå från dryck, mat, sexuellt umgänge och att hålla sig extra borta från det som tar en bort från religionen. Synder gör att belöningen på fastan minskar.
Det som bryter fastan är om man äter, dricker eller har samlag.

Man behöver inte fasta när man reser och borde inte fasta när man är så sjuk att sjukdomen skulle bli värre om man fastar. De som är äldre som inte klarar av fastan, eller gravida/ammande kvinnor behöver inte fasta om det ska skada barnet, de som är diabetiker behöver inte fasta om de skulle behöva ta medicin osv.. Kvinnor som har sin menstruation eller efterfödseln-blödning skall inte fasta.

Och man fastar från Fajr, soluppgången till Maghreb, solnedgången.
I Sverige kan detta betyda väldigt långa dagar eller väldigt korta dagar. På sommaren är fastetiden väldigt lång och på vintern är fastetiden väldigt kort.


Under Ramadan skall man försöka extra att vara en god person, göra extra många goda gärningar och läsa extra mycket Koran. För under Ramadan så är allting extra mycket belönat.

Att fasta är inte endast bra för själen, utan även bra för kroppen.!

Kroppen gör sig av med allt dåligt när man fastar, man rensar magen och hela kroppen blir ren. Och det är viktigt att inte äta ihjäl sig när man väl får äta. Man skall äta lite så som Profeten Muhammed(salallahu aleyhi wa salam) gjorde. Han åt väldigt lite, han sade att man skulle ta bara några tuggor men om man måste ha mer så ska man ta 1/3 mat, 1/3 vatten och 1/3 luft. Alltså försöka dela upp det på detta vis.

Det är absolut inte bra att vräka i sig mat på kvällen för då förlorar man det hälsosamma för kroppen med fastan. Det är inte meningen att man skall gå upp i vikt under Ramadan och festa med maten.

Under Ramadan så är även Shaytan och hans vänner inlåsta. Allting gott är mycket enklare att göra denna tid och man märker då även hur mycket dåligt man gör som inte alls kommer från shaytans viskningar utan från en själv.

De tio sista nätterna under Ramadan är mycket välsignade, en natt så kan det bli Laylatul Qadr och den som ber denna natten med ikhlas, renhet, och ber för att söka belöning hos Allah - ska bli förlåten för alla tidigare synder!
Allahu Akbar!

Ramadan är den månad jag inshaAllah vill uppleva igen.

Läs mer om Ramadan genom att klicka här


Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Islam | Direkt länk | 2010-01-10 @ 16:11:53|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

3de Grundpelaren i Islam - Zakat (Allmosan)

As-Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,

Bismillahir Rahmanir Raheem.

Zakat är en summa pengar varje muslim måste ge till dem som har det sämre ställt och som är berättigade till det.

Om en muslim har sparat en viss summa pengar och inte rör dem på ett helt år, måste han/hon betala 2,5 % i Zakat (allmosa). Om personen ifråga är skuldsatt, dras skulden av från besparingarna innan Zakat räknas på den beskattningsbara delen.

Zakat är inte en frivillig allmosa, inte heller är det en skatt som regeringen tar. Det är en plikt som Allah givit oss. Man måste ha ikhlas, alltså man måste vara ärlig med sin avsikt när man ger allmosa-Alltså att man ger det för Allahs skull. Det är obligatoriskt för en muslim att betala zakat om denne har en viss summa.. Annars är det inte obligatoriskt. Man kan även betala mer än 2,5% om man vill, och då kallas det för sadaqah.

Man kan dela ut sin Zakat själv eller ge det till en organisation som sedan delar ut till de som behöver.

Allah säger i Koranen till vad dessa pengar ska vara till:

"De behövande, de fattiga, för dem som hava besvär med dem, och dem vilkas hjärtan böra vinnas, för slavars frigivande och de skuldsatta, för Guds sak och för de vägfarande"
(Koranen 9:60)


Följande muslimer har rätt till Zakat, de fattiga, behövande muslimerna, nya muslimer, krigsfångar, skuldsatta, tjänstemän som utnämnts att samla in Zakat, de som forskar, studerar eller vill sprida islam för Allahs skull, resenärer..  Och detta är alltså om de har för lite pengar och inte klarar sig.

Denna betalar man varje år, alltså Zakat Mal..

Finns även en annan, Zakat Fitr. Denna är obligatorisk för alla, både barn och vuxna. Det är ca 75 kronor per person i sitt hushåll, det är mannen som ska betala detta för familjen. Och man betalar denna under Ramadan och innan Ramadan tar slut.
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Islam | Direkt länk | 2010-01-10 @ 15:40:51|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

2:a Grundpelaren i Islam - Bönen

As-Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,

Varför ber vi muslimer? Vi ber för att vi dyrkar Allah, vi älskar Allah och vill komma närmare Allah och få Allahs Nöje! Vi ber för att Allah har beodrat oss, vi ber för att få en chans att få komma till Jannah(Paradiset).!

Det första vi blir frågade om på domedagen är Bönen.

Allahs Sändebud(salallahu aleyhi wa salam) berättade till oss i en autentisk hadith,

"Den första saken människorna kommer bli kollade med på Domedagen är bönen, Allah ska säga till Sina änglar (även fast Han redan vet) : "Kolla mina tjänares böner. Var de kompletta eller inte?" Om de var kompletta så blir de skrivna som kompletta. Om de inte var fullt kompletta ska Allah säga: "Se om mina tjänare har frivilliga böner" Om han har det sä ska Allah säga: "Komplettera hans obligatoriska böners brister med de frivilliga bönerna." Sedan blir resten av hans gärningar behandlat på samma vis." (Rapporterat av Imams Ahmad, Abu Dawood, An-Nisa’i, and Al-Hakim)

Vilken barmhärtighet! Allahu Akbar!


Några Koranverser om Bönen:

[20:14] Jag är Gud. Ingen gudom finns utom Jag. Dyrka Mig därför och förrätta bönen för att minnas Mig!

[17:78] FÖRRÄTTA bönen [Muhammad, från den stund] då solen [efter att ha passerat zenit] börjar sjunka till dess att nattmörkret faller på, och [förrätta] gryningsbönen med läsning [av Koranen]; läsningen i daggryningen sker inför vittnen.

[7:170] Och de som håller fast vid Skriften och regelbundet förrättar bönen [bör veta] att Vi inte låter dem som förbättrar och ställer till rätta bli utan lön.

Ett par Koranverser om hur du ska gå till bönen:


[4:43] TROENDE! Gå inte till bön om ni befinner er i omtöcknat tillstånd, [utan vänta] till dess ni vet vad ni säger. [Gör det] inte heller i ett tillstånd av stor rituell orenhet, utan skölj först hela kroppen; undantagna är de som befinner sig på resa. Om någon av er är sjuk eller befinner sig på resa eller just har förrättat sina behov eller haft beröring med kvinnor och inte finner vatten, skall han ta ren jord och stryka över ansikte och händer. Gud utplånar och förlåter mycken synd.

[7:31] SÖNER av Adam! Anlägg vårdad klädsel var gång ni går till bön - och ät och drick [det som är gott och hälsosamt], men visa måtta [i allt]; Gud är inte vän av dem som går till överdrift.


En hadith som visar oss hur det kommer sig att vi ska be just Fem gånger per dag, Detta fick Muhammed(sallalahu aleyhi wa salam) veta under sin nattresa.. jag ska översätta den delen som handlar om bönen bara inshaAllah annars blir det för långt.. ^^


Bukhari :: Book 5 :: Volume 58 :: Hadith 227
återberättat av Abbas bin Malik att Profeten(salllalahu aleyhi wa salam) sade:

"....Sedan blev bönerna föreskrivna till mig: De var femtio böner per dag. När jag återvände, passerade jag Moses som frågade mig, 'Vad har du blivit beodrad att göra?'
Jag svarade, ' Jag har blivit beodrad att göra femtio böner per dag.'
Moses sade, 'Dina följeslagare kommer inte klara av femtio böner per dag, och vid Allah, jag har testat folket innan dig, och jag har försökt mitt bästa med Bani Israel (förgäves). Gå tillbaka till din Herre och be om minskning för att minska dina följeslagares bördor.'
Så jag gick tillbaka, och Allah minskade tio böner åt mig. Sedan gick jag förbi Moses igen men han sade samma som tidigare. Så jag gick tillbaka till Allah igen och Han minskade tio böner igen. När jag kom tillbaka till Moses sade han samma igen, jag gick tillbaka till Allah och han beodrade mig att hålla fast vid tio böner per dag. När jag kom tillbaka till Moses sade han samma råd ännu en gång. Så jag gick tillbaka till Allah och blev beodrad att hålla fast vid fem böner dagligen.

 

När jag kom tillbaka till Moses, sade han, 'Vad har du blivit beodrad?'
Jag svarade, 'Jag har blivit beodrad att hålla fast vid fem böner dagligen.'
Han sade, 'Dina följeslagare kommer inte klara av fem böner per dag, och utan tvekan, har jag erfarenhet från folket innan dig, och jag har försökt mitt bästa med Bani Israel, så gå tillbaka till din Herre och be om minskning för att göra dina följeslagares bördor mindre.'
Jag sade, 'Jag har bett om så mycket från min Herre att jag känner mig generad, men jag är nöjd nu och ska hänge mig till Allahs befallning.'


När jag gick iväg, hörde jag en röst säga, 'Jag har förkunnat Min Befallning och har förminskat bördorna för de som Dyrkar Mig.'

 

I en annan hadith från bukhari så står det även att Allah sade : "Varje god gärning blir belönad som tio gånger så det är femtio (böner) i Modern till Koranen(al-fatiha) men du ska utföra endast fem(i praktik)."

 

Allah är sannerligen den Mest Barmhärtige! Våra fem obligatoriska böner per dag, blir belönade som femtio inshaAllah.. Jag skriver inshaAllah för ibland kanske vi inte ber rätt eller kanske inte blir accepterat av oss om vi stressar eller tänker på annat under hela bönen..

 

Bönen är mäktig! Under sujood, är vi som närmast Allah och det är bra att be om olika saker då.. Alltid bra att be till Allah, vi ska be till Allah när det gäller allt! När vi behöver hjälp, när vi behöver visa tacksamhet, när vi vill prisa Honom , när vi vill visa ånger osv..

 

För lite mer information om Surat al-Fatiha som man måste läsa i varje bön för att den ska bli accepterad, klicka här .

 

Det finns så mycket att skriva om när det gäller just bönen.. Jag kopierar en text från islamguiden.com som gjort ett mycket bra arbete må Allah belöna dem.

 


källa: islamguiden.com

 

Wudhu (Rituell tvagning)
Bönen föregås av en rituell tvagning (ablution) som är föreskriven i Koranen. Så här utförs Wudhu:

 1. Tvätta händerna upp till handlederna tre gånger. Börja med höger hand.
 2. Skölj munnen tre gånger med höger hand, och för in vattnet i näsan och blås ut, tre.
 3. Tvätta ansiktet tre gånger, vattnet skall beröra ansiktet från hårfästet till hakan och från öra till öra.
 4. Tvätta höger arm upp till armbågen tre gånger, gör samma sak med vänster arm.
 5. Fukta händerna och dra lätt över håret.
 6. Fukta händerna och tvätta öronen med hjälp av tummen och pekfingret.
 7. Tvätta högra foten upp till ankeln tre gånger. Gör samma sak med vänster fot.
Första raka'a (första enheten)

 1. Efter tvagningen, börja med att stå på en ren plats med ansiktet mot Kaba och lyft sedan händerna upp till öronen (Fig 1.)och säg "Allahu akbar" (Allah är störst) . Lägg sedan händerna på bröstet med den högra handen över den västra(Fig 2.).
 2. Läs Koranens första sura (kapitel), al-Fatiha. Recitera sedan något kapitel ur Koranen. Detta gäller de första raká (enheterna) i bönen. I den tredje eller fjärde raká läser man endast al-Fatiha.

 3. Sedan säger man "Allaho Akbar", och bugar sig och lägger händerna på knäna och säger: "Subhana Rabbial 'Adhiim" tre gånger. Det betyder "Pris ske Skaparen, den store" (Fig 3.). 4. Sedan reser man sig medan man säger: "Sami'Allaho liman hamidah," som betyder "Gud hör den som prisar honom". Direkt efter säger man: "Rabbana oalakal hamd": "Vår Herre, lovprisad vare Du" (Fig 4.). 5. Sedan faller man ned på knä (sudjud) sägande: "Allaho akbar". Med pannan och näsan mot marken säger man; "Subhana Rabbial A'ala" tre gånger, som betyder: "Pris ske Skaparen, den Höge' (Fig 5.)

 6. Sedan reser man sig upp till sittande ställning, sägande:"Allaho akbar". I denna ställning säger man: "Allahumma ghfirlii", en, två eller tre gånger, vilket betyder: "0 Gud, förlåt mig!" (Fig 6.)
 7. Sedan faller man ned igen, sägande: "Allaho akbar", och säger: "Subhana Rabbial A'ala" tre gånger .
 8. Efter detta reser man sig upp till stående igen, sägande: "Allaho akbar" och därmed börjar den andra raka'a.
Andra raka'a (andra enheten)
Stående upprätt läser man al-Fatiha följd av någon vers ur Koranen. Sedan fullföljer man den andra Raka'a på samma sätt som den första. Men istället för att resa sig upp, efter det andra nedfallandet (sudjud), sätter man sig upp och läser följande, som kallas "Tahiyat" på arabiska (Fig 7.):

"Attahiyato lillahi, wassalawato, wattajjibato, Assalamo alaika ayuhannabio wa rahmatollahi wa barakatoh, assalamo 'alajna wa ala 'ibadillahi ssalihiina. Ashhado al-la illaha illa-llah wa ashhado anna Mohammadan rasulullah".

"All hyllning, all bön, all dyrkan är för Gud. Frid vare med dig o Profet och Guds nåd och välsignelser. Frid vare med oss och med alla Guds rättfärdiga tjänare. Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Gud, och jag vittnar om att Mohammed är Guds budbärare".

Mer från islamguiden.com om bönen:  Bönen i Islam , Bönen, Varför ber Muslimer?, bönehandbok, Salatul istikhara

källa: islamguiden.com


Må Allah acceptera våra böner och göra oss bättre i att utföra dem! ameen

Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Islam | Direkt länk | 2010-01-07 @ 20:58:30|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

1sta Grundpelaren i Islam - Trosbekännelsen

As-Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,


ʾAšhadu ʾan laa ilāha illa (A)llāh, wa ʾašhadu ʾanna Muḥammada(n) rasūlo (A)llāh ,
Jag bevittnar att det inte finns någon gud förutom Allah och jag bevittnar att Muhammed är Allahs Sändebud

När man säger dessa ord och menar det i hjärtat så har man blivit en muslim! Man ska även försöka ha två muslimska vittnen när man gör det, så att andra vet att du är muslim. Men om man inte har vittnen och verkligen vill göra trosbekännelsen så kan man göra det själv. Det är ju ändå någonting som är mellan en själv och Allah, Skaparen över allt som existerar.

Att bevittna att det inte finns någon gud förutom Allah, betyder alltså att man inte tror på att det finns andra gudar och även att Allah är den Ende, utan partners. Att Allah är den Ende värd att dyrkas.[Tauhid]

Att man bevittnar att Muhammed(sallalahu aleyhi wa salam) är Allahs Sändebud, betyder alltså att man bevittnar att han är det sista Sändebudet. Även profetskap i sig(att det funnits andra tidigare).
Med Islam så blev religionen komplett.

Det har funnits fler sändebud och profeter innan Profeten Muhammed(sallalahu aleyhi wa salam). Och Musa'(Moses) aleyhi salam, var en av dessa som fick en skrift. Vi känner till den som Toran. Sedan kom Isa(Jesus) med Evangeliet.. Och med Koranen så blev religionen äntligen fullbordad. Alla sändebud har kommit med samma budskap, tro på endast En Gud, Allah! Och alla var muslimer(en som underkastar sig Allahs vilja). I de tidigare skrifterna har det även stått om Profeten Muhammed(sallalahu aleyhi wa salam), profetior.

Iallafall, Trosbekännelsen! Du accepterar Islam som din religion, detta är första grundpelaren i Islam. Även finns det Trospelare, 6 stycken trospelare som är ting man måste tro på för att vara muslim.

En hadith om detta;

'Umar ibn al-Khattab sade:
En dag när vi satt tillsammans med profeten Muhammed(sallalahu aleyhi wa salam) kom en man fram till oss. Hans kläder var skinande vita och hans hår var svartare än svart. Han såg inte ut att ha varit på resa men ingen av oss kände igen honom. Han gick fram till profeten och satte sig. Hans knä vilade mot profetens knä och händerna vilade på höfterna.
Han sade: O, Muhammed, berätta för mig om islam (lydnad inför Gud).
Profeten(sallalahu aleyhi wa salam) svarade: Islam är att vittna om att det inte finns någon gud utom Gud och att Muhammed är Guds budbärare, att utföra bönen, betala zakat , fasta i Ramadan och förrätta pilgrimsfärden till Huset(Kaba' i Mekka) om man har möjlighet.
Mannen sade: Du har sagt sanningen.

Vi blev förvånade över att han först frågade och sedan sade att svaret var rätt.

Han sade: Så, berätta nu för mig om iman(trosuppfattning).
Profeten(sallalahu aleyhi wa salam) svarade: Det är att tro på Allah, Hans änglar, Hans böcker, Hans budbärare och Domens dag och på att allt ingår i Guds plan, ont som gott.
Mannen sade: Du har sagt sanningen. Berätta nu för mig om ihsan(godhet,uppriktighet).
Profeten(sallalahu aleyhi wa salam) svarade: Det är att dyrka Gud som om Han var synlig; fast vi inte kan se Honom så ser Han sannerligen oss.
Mannen sade: Berätta nu om Timmen(domedagen).
Profeten(sallalahu aleyhi wa salam) svarade: Den som tillfrågats vet inte mer än den som frågar.
Mannen sade: Berätta om dess tecken.
Profeten(sallalahu aleyhi wa salam) svarade: Att slavinnan föder fram sin härskarinna och att de barfota, nakna och utblottade herdarna kommer att tävla om att konstruera de högsta byggnaderna.

Så gick mannen sin väg och jag stannade kvar en stund.
Profeten(sallalahu aleyhi wa salam) sade: O, 'Umar, vet du vem mannen med frågorna var?
Jag svarade: Allah och Hans profet vet bäst.
Han(sallalahu aleyhi wa salam) sade: Det var (ängeln) Gabriel som kom till er för att lära er om er religion.

Alltså är Trospelarna dessa:

Tron på Guds enhet
Tron på Guds änglar
Tron på Guds böcker
Tron på Guds profeter
Tron på liv efter döden
Tron på "Qadar"

Dessa länkar är till Islamguiden.com, en mycket bra sida där de förklarar allting mer nogrannt.

Vill gärna berätta om hur Umar ibn al-Khattab (radiAllahu anho) blev muslim... Det är så mäktigt mashAllah! Ska lägga upp hans shahada snart inshaAllah..
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Islam | Direkt länk | 2010-01-06 @ 20:32:46|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah


Bönetider


Video på Svenska om Profeten Muhammad
frid och välsignelser över honom

Svenska Islamiska Youtubekanaler

DawaSweden
IslamIdag
Muslimahkanalen
MuslimSe
Mussemanda
OmarIbnAlKhattab
SMSBilal
TheMuslim0
UnderTexter


Den Raka Vägen
Vill du ha evig lycka?Bismillahi Rahmani Rahim
Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

[Koranen 96:1-5]


Mina besökare
Online:
Idag:
Totalt: