Live föreläsningar varje Söndag

Bismillah,
as salamu aleikum wa rahmatullah.

För alla som är intresserade så ska det insh'Allah vara föreläsning varenda söndag kl 19.00.


Det är på denna sidan!
http://budskapet.tv/

Text från sidan:

"Salam ALikom

Här kommer vi att sända live föreläsningar 1 gång per vecka (söndagar) kl 19:00 om Allah vill med start den 27/November 2011.
Föreläsare: Salih från Hikmah.se, SMS-Bilal från Bilal.se, Slim och Mirwaz

/Salih och Bilal"


Må Allah belöna dem
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Produktioner av Muslimer | Direkt länk | 2011-11-27 @ 19:51:08|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Sanning

Bismillah
Ovanstående vers subhanAllah.! Allah VET allt dessa hatare sysslar med..
Vilken chock dem ska få när dem har dött, la illaha ill-Allah!
Jag menar, inte bara att dem inte tar Allah och religionen på allvar (vilket redan är hemskt), dem går ännu längre och ska vilseleda andra! Vad för straff ska dem vänta sig? SubhanAllah subhanAllah!

Tänk även de såkallade muslimerna som sprider lögner om Allah och religionen, dem ''tror'' saker utan bevis, utan kunskap! Det räcker inte med att kunna en vers eller en hadith. Detta är som att spotta alla lärda i ansiktet, som har givit sina liv för att VI ska kunna veta exakt vad som är rätt och fel. Så kommer någon och säger "man ska inte följa hadither för kolla dessa verser" eller "musik är halal" eller "man behöver inte ha hijab" osv osv..

SKOJAR dem eller?!? Religionen är som ett skämt för dem subhanAllah, följer sina luster utan tvekan! När bevis kommer till dem vänder de ryggen och säger "det finns olika åsikter". Åsikter? Jasså, ja inte bland dem lärda inom islam iallafall, när det gäller grundläggande regler.

ETT MYCKET BRA EXEMPEL: När det gäller sjukdomar, vilka vänder man sig till när man vill lära sig allting om tex vi säger lungcancer? Forskare, läkare yaani KUNNIGA människor! Även dem artiklar man hittar på internet är av kunniga lärda inom detta ämnet, om det inte är det? Hur ska man lita på det som står? Vem litar man på, någon random bloggare som säger att man får lungcancer av ost? Eller på en känd forskare som säger att nej man får inte lugncancer av ost..? Eller ska man dra slutsatser själv bara efter att ha läst kanske en,två meningar om ämnet? "Jag har läst detta och detta så jag tror att man kanske kan få lugncancer av ost blablabla". Och om en kunnig forskare kommer och säger till dig att nej det stämmer inte, så ska du envisas med det trots att du har läst två meningar och han har forskat i detta i 10-20 år?

Men självklart tar vi kunskap av dem som vet bättre. Varför gör inte alla det när det gäller Islam? Det är ologiskt, mycket ologiskt!

Muslimer som tror att dem besitter någon typ av högre logik och kunskap än alla lärda inom islam, ska veta att dem hånar Allah och Hans religion när dem ska dra egna slutsatser och tala utan kunskap, lära ut fel saker audhobillah.

Ja man kan ta samma exempel där, en forskare skulle ta det som ett hån mot honom om en person skulle läsa hans bok, nej inte läsa hans bok, utan skumma igenom hans bok och ta en mening därifrån och dra egna slutsatser från hans mening. Han vill förklara sin mening men personen låter honom inte och tycker att den slutsats han kommit på är bättre och säkert mer sant än forskarens slutsats. Detta är ett stort hån mot honom och hans forskning. Detsamma är det med muslimer och ickemuslimer som läser en vers ur Koranen och antar det ena och det andra utan att veta den riktiga betydelsen. Det är ett hån mot Allah, Hans Sändebud salAllahu alayhi wa salam, religionen och de lärda. må Allah vägleda oss alla!
Tankar: 4.....
Lämna en kommentar | Varningar | Direkt länk | 2011-11-20 @ 18:15:47|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Att räkna Allahs välsignelser, och att ge den nödvändiga tacksamheten för dem


Med Allahs Namn, den Mest Nåderike, den Mest Barmhärtige


av Imam Al-Bayhaqi
Källa: The Seventy-Seven Branches of Faith

 

Allah, Mest Höge har sagt: Säg: Prisad vare Allah! [27:59] och: Om ni skulle räkna Allahs välsignelser skulle ni inte kunna räkna ut dem, [14:34] och: Från välsignelserna av din Herre, tala ut, [93:11] och: Kom ihåg Mig, och Jag kommer att komma ihåg dig, visa tacksamhet till Mig, och neka Mig inte, [2:152] tillsammans med andra verser angående Allahs gåvor till Sina slavar, och hur Han påminner dem om det.

Bukhari återberättar att Abu Dharr, radhiallahu `anhu, sade, "När Allahs Sändebud, sallallahu `alaihi wa sallam, gick till sängen på natten, brukade han säga, 'I Ditt namn dör jag och ges (tillbaka) livet igen,' och när han vaknade brukade han säga, 'Prisad vare Allah Som gav mig liv efter att Han orsakat mig att dö. Och till Honom kommer återuppståndelsen vara.'"

Muslim återberättar följande hadith från Suhayb, radhiallahu `anhu, "Händelserna av en troende är häpnadsväckande, och alla är goda; detta är någonting som är sant för honom ensam. För när någonting gott kommer till honom är han tacksam, medan när någonting dåligt kommer är han tålamodig, vilket också är bra för honom."

Abu’l-Hasan al-Kindi läste följande rader:

Om du har blivit given välsignelser, då se efter dem (vaka över dem)
för synder tas bort med välsignelser.

Al-Junayd sade, "Jag hörde en gång al-Sari säga, 'För att visa tacksamhet för välsignelser är i sig en välsignelse, man kan aldrig sluta med att visa tacksamhet."

Imam al-Shafi`i skriver i början av hans Verk [Risalah, en av de formande texter av Islamisk lagliga teori]: "Prisad vare Allah, Som, när Han tackas för en av Hans välsignelser, ger en annan välsignelse som i sin tur gör en obligerad till att tacka Honom igen!"

Enligt Ibn Abi’l-Dunya, är de följande raderna skrivna av Mahmud al-Warraq:

Om mitt tackande till Allah för Hans välsignelser är en välsignelse,
så måste jag tacka Honom på samma vis igen.

Hur kan man tacka Honom frälsad av Hans nåd
eftersom tiden går, och livet passerar?

Om en god sak kommer, glädjer jag mig hjärtligen;
om en dålig kommer, får jag belöning.

I båda fall ger Han mig en gåva för stor
för sinnena av människor, och landet och havet.

I en annan version, är de sista verserna ersatta med följande:

Min enda ursäkt är att jag är otillräcklig
men min ursäkt är ett erkännande att jag inte har någon ursäkt.

 

Från Islaam.com

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Emaan | Direkt länk | 2011-11-18 @ 22:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Ung Muslimah

Bismillah,
As salamu aleikum wa rahmatullah !
Unga systrar som bor i Göteborg har nu möjlighet att få träffas och göra alla möjliga roliga, intressanta och nyttiga saker insh'Allah..  Se bild!
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Muslim aktuellt | Direkt länk | 2011-11-17 @ 18:51:30|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Förvänta sig det bästa av AllahBismillah

Allahs Sändebud salAllahu alayhi wa salam, sade att Allah sade: "Jag är som Min slav förväntar Mig att vara"
(al-Bukhari (7405) och Muslim (2675))

Ibn Hajar (må Allah vara nöjd med honom) sade (om hadithen): "Betyder, 'Jag har möjlighet att göra vad han än förväntar sig att Jag ska göra.'"
(‘Fath al-Bari’ (17/397))

An-Nawawi (må Allah vara nöjd med honom) sade: "De lärda säger att förvänta sig det bästa av Allah är att förvänta att Han kommer ha Barmhärtighet över honom och ta bort honom från svårigheter."
(‘Sharh Sahih Muslim’ (14/210))

an-Nawawi sade också: “al-Qadi ‘Iyad sade att det betyder att Han kommer Förlåta honom om han söker det, acceptera hans tauwba om han ber om förlåtelse, svara honom om han gör du3a, och ge honom om han ber om någonting. Det är även sagt att det refererar till att ha hopp och längta till att underlättas, och det är mer korrekt."
(‘Sharh Sahih Muslim’ (14/2))

Ibn al-Qayyim (må Allah vara nöjd med honom) sade:
"De flesta människor - faktiskt, allihopa förutom dem som är skyddade av Allah - antar annat än sanningen, och antar det värsta. De flesta människor tror att deras rättigheter har tagits bort från dem, att de har otur, förtjänar mer än vad Allah har gett dem, och det är som att de säger: 'Min Herre har felat mig och inte gett mig det jag förtjänar,' och hans själ bevittnar till detta medan hans tunga nekar det och vägrar att öppet säga detta. Och den som gräver in i sin själ och förstår dess inre och yttre kommer se detta inom den(själen) som en eld i en startad explosion.., Och om du gräver i någon annans själ, kommer du se att han skyller på ödet och skulle hellre att någonting annat hände honom än vad som faktiskt hände, och att saker borde vara såhär eller sådär... Så, gräv in i dig själv: är du skyddad från detta? Om du är säker från detta, har du blivit skyddad av någonting enormt. Annars, ser jag inte att du har blivit räddad."
(Zad al-Ma’ad’ (3/235))

Han sade också:
“Ju mer du har goda förväntningar från din Herre och hoppas av Honom, desto mer kommer du förlita dig på och lita på Honom. Detta är varför vissa förklarade sann tillit att ha bra förväntningar av Allah. Verkligheten är att, att ha goda förväntningar av Honom leder till att förlita sig på och lita på Honom, då det är otänkbart att man kan lita på någon som han har dåliga förväntningar av eller inget hopp i, och Allah vet bäst."
(Tahdhib Madarij as-Salikin’ (p. 240))

Han sade också: "Den som hoppas från Allah bör alltid vara optimistisk, försiktig, och hoppfull om Allahs gåvor, förvände det bästa från Honom."
(Tahdhib Madarij as-Salikin’ (p. 300))

källa : kalamullah.com
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Du3a + må bättre | Direkt länk | 2011-11-12 @ 11:57:13|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Skillnad på attityder

 

Heheh den tyckte jag var rolig iallafall !

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Olika texter o grejer | Direkt länk | 2011-11-09 @ 20:30:07|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Ditt uppförande mot Fattiga

Bismillah,

Många människor idag ser uppförandet i ett kommersiellt ljus. För dem, är endast de rikas skämt värda att skrattas åt, och deras brister ses som små och värda att se över. Men angående de fattiga, är deras skämt olidliga och endast värda att göra narr av, deras fel förstoras upp och dem blir gapade på.

Profetens, frid och välsignelser över honom, vänlighet sträckte sig till både rika och fattiga. Anas - må Allah vara nöjd med honom - sade,
"Det fanns en man bland Beduinerna vars namn var Zahir bin Haram. När han kom till Madinah för ett behov, tog han med sig någonting till Profeten,frid och välsignelserr över honom, som en gåva, så som keso ost eller smör. Profeten, frid och välsignelser över honom, brukade dessutom förbereda någonting att ge honom när han skulle åka iväg igen, så som dadlar osv. Profeten, frid och välsignelser över honom, brukade älska honom och säga: "Zahir är vår Beduin och vi är hans stadsbor".
Zahir var inte särskilt vacker. En dag, lämnade Zahir - må Allah vara nöjd med honom - öknen och kom till Allahs Sändebud, frid och välsignelser över honom, men fann honom inte. Han hade några varor att sälja så han gick till marknaden.

När Profeten, frid och välsignelser över honom, fick reda på att han hade kommit, gick han till marknaden för att leta efter honom. När han anlände såg han honom sälja sina varor med svett rinnandes ned på hans ansikte, och han bar Beduin-kläder som inte heller luktade gott. Profeten, frid och välsignelser över honom, kramade honom hårt bakifrån, medan Zahir var omedveten och inte kunde se vem det var.

Zahir blev rädd och sade: "Släpp mig! Vem är detta?" Men Profeten, frid och välsignelser över honom, fortsatte vara tyst. Zahir försökte ta sig loss från hans grepp och vände sig höger och vänster. När han såg att det var Profeten, frid och välsignelser över honom, slappnade han av och blev lugn, placerade sin rygg mot Profetens, frid och välsignelser överhonom, bröstkorg. Profeten, frid och välsignelser över honom, började att skämta med honom och sade till folket: "Vem vill köpa denna slaven?! Vem vill köpa denna slaven?!"

Då tittade Zahir på sig själv och tänkte på sin extrema fattigdom, för han hade varken rikedom eller skönhet.
Han sade: "Du kommer finna mig osäljbar, å Allahs sändebud."
Profeten, frid och välsignelser över honom, sade: "Men du är inte osäljbar hos Allah. Du är väldigt dyrbar för Allah."

Det var ingen överraskning då att de fattigas hjärtan blev fästa vid Profeten, salAllahu alayhi wa salam. Han brukade få deras respekt och kärlek med en sån attityd. Många fattiga människor kanske inte anklagar de rika för snålhet angående rikedom och mat, men de brukade definitivt klaga på deras snålhet gällande barmhärtig och vänlig behandling. Hur ofta ler du till en fattig person och får honom att känna sig värdig och respektabel, så att kanske om natten att han ber för dig och orsakar att Allahs barmhärtighet når dig från himlarna?

Det kanske finns en person med ovårdat hår som förkastas och inte tas hand om, men om han ber till Allah om någonting så blir han alltid svarad. Därför, var alltid human mot de svaga.

En ledtråd....

Kanske bara ett leende till en fattig man kommer höja dig i rank i Allahs syn.

Ur boken "Enjoy your life" av Muhammad al-Arifi, sida 52-54, översatt av apg.blogg.se

Kanske är det så att vi inte stöter på synligt fattiga människor så ofta här i Sverige, men det kan vara tydligt i vissa platser som i skolorna om någon har mycket pengar eller inte. Man ska inte behandla dem som har mycket pengar bättre än de som inga pengar har!
Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Islam och Samhälle | Direkt länk | 2011-11-08 @ 10:18:44|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Koranens Äkthet


från
http://revertit.blogg.se/

Koranens äkthet

Tack vare sin otvetydiga äkthet utgör Koranen en unik text bland uppenbarelseböckerna. En plats som varken det gamla eller nya testamentet har. Koranen skrevs samtidigt som Profeten levde. Vi kommer att se hur den skrevs, dvs. vilken procedur som användes. I detta sammanhang kan nämnas att skillnaden mellan Koranen och Bibeln inte beror på frågor om perioden. Sådana frågor ställs ständigt av vissa personer utan hänsyn till omständigheter på den tiden judeo-kristna och muslimska uppenbarelserna skrevs ner; likaledes tar de inga hänsyn till omständigheterna som gällde när Koranen överfördes till Profeten. Det sägs att en text från sjunde seklet hade större möjlighet att komma till oss utan ändringar än texter som är upp till femton sekler äldre. Detta är visserligen rätt men räcker inte som förklaring utan används mer för att ursäkta ändringar som gjordes till judeo-kristna texter under seklerna än att betona att Koranens text, som är yngre, inte riskerade ändringar av människor.


I fallet gamla testamentet bidrar det stora antalet författare som berättar samma historia och alla ändringar som utförts före Kristus till misstänksamhet om felaktigheter och motsättningar. Angående evangelierna kan ingen säga att de enbart innehåller sannolika berättelser om Jesus' ['alihi salaam] uttalanden eller beskrivningar av hans handlingar.


Skillnaden mellan Koranen, som är en bok om uppenbarelsen, och Haditer, som är samlingar av Muhammeds yttranden och handlingar, måste betonas. Liksom hos evangelierna, som skrevs efter Jesus ['alihi salaam] död, kan äktheten hos Haditerna variera. Inte en enda gospel skrevs under Jesu ['alihi salaam] tid och inte en enda samling av Haditer skrevs under Muhammeds tid.


Vad gäller Koranen är det helt annorlunda. Under uppenbarelsen reciterades stycken utantill av Profeten och hans följeslagare. Dessa skrevs ner av författare bland följeslagarna och kunde kontrolleras omedelbart. Därmed har Koranen två element av äkthet som evangelierna saknar. Detta fortsatte tills Profeten dog. På den tiden kunde alla recitera men inte skriva och att recitera utantill gav möjligheten att kontrollera texten så fort den var färdigskriven.


Den muslimska uppenbarelsen framfördes av Ärkeängeln Gabriel till Muhammed under en drygt 20-årig period av Profetens liv [Sallallahu 'aleihi wa Sallam]. Den började med de första verserna av sura 96, och fortsatte efter en 3 års paus under 20 år till Profetens död år 632, dvs. från 10 år före Hegira till 10 år efter.


Den första uppenbarelsen var den följande:


"Read! In the Name of your Lord, Who has created (all that exists), Has created man from a clot (a piece of thick coagulated blood). Read! And your Lord is the Most Generous, Who has taught (the writing) by the pen [the first person to write was Prophet Idrees (Enoch)], Has taught man that which he knew not."

[Surah 96:1-5]


Professor Hamidullah lägger i inledningen till sin översättning till franska, märke till att ett tema för den första uppenbarelsen var "lovorden för pennan som kunskapsmedel" som skulle "förklara Profetens oro för bevarandet av den skrivna Koranen".


Texter bevisar formellt att långt innan Profeten lämnade Mecca och reste till Medina [dvs långt före Hegira] hade en del av Koranens text, dvs. som var känd dittills, skrivits ner. Vi ska se hur Koranen är autentisk vad gäller detta. Vi vet att Muhammed och hans troende brukade recitera ur minnet och att det som skrevs kontrollerades. Därför är det knappast troligt att Koranen innehåller felaktigheter.


Fyra suror från perioden före Hegira hänvisar till nertecknandet av Koranen innan Profeten lämnade Mecca år 1622:


"Nay, (do not do like this), indeed it (these Verses of this Qur'an) are an admonition, So whoever wills, let him pay attention to it."

[Surah 80:11-12]


Yusuf Ali skrev i sin översättning 1934 att när uppenbarelsen av denna sura skedde, hade 42 eller 45 av 114 andra skrivits och förvarades av muslimer i Mecca.


"Nay! This is a Glorious Qur'an, (Inscribed) in Al-Lauh Al-Mahfuz (The Preserved Tablet)!"

[Surah 85:21-22]


"That (this) is indeed an honourable recital (the Noble Qur'an). In a Book well-guarded (with Allah in the heaven i.e. Al-Lauh Al-Mahfuz). Which (that Book with Allah) none can touch but the purified (i.e. the angels). A Revelation (this Qur'an) from the Lord of the 'Alamin (mankind, jinns and all that exists)."

[Surah 56:77-80]


"And they say: "Tales of the ancients, which he has written down, and they are dictated to him morning and afternoon."

[Surah 25:5]


Här finns hänsyftning till anklagelser från Profetens fiender som betraktade honom som en bedragare. De spred rykten om att historier lästes för honom och att han skrev upp dem eller fick dem skrivna. Man måste komma ihåg att Muhammed varken kunde skriva eller läsa. Att de var skrivna bekräftas dock även av Muhammeds fiender.


En sura som kom efter Hegira talar om löv på vilka heliga instruktioner skrevs: Sura 98 vers 2-3:


"A Messenger (Muhammad) from Allah, reciting (the Qur'an) purified pages [purified from Al-Batil (falsehood, etc.)]. Containing correct and straight laws from Allah."

[Surah 98:2-3]


Koranen själv ger indikationer om att den skrevs under Profetens tid. Det är välkänt att det fanns flera skrivare bland följeslagarna; den mest kända var Zaid Ibn Thabit. I inledningen till den franska översättningen ger Professor Hamidullah en utmärkt beskrivning av omständigheterna när Koranen skrevs, upp till Profetens död.


"Källorna säger att när en del av Koranen blev känd, kallade Profeten till sig en av sina skrivkunniga följeslagare och dikterade den för honom samt påpekade samtidigt den exakta placeringen av den delen i manuskriptet som redan var klart. Det berättas att Muhammed bad skrivaren att högt läsa det som hade skrivits för att rätta eventuella fel.


En annan välkänd historia berättar om hur Profeten, varje år under Ramadan, reciterade hela Koranen (så långt den hade uppenbarats) för Gabriel..... under Ramadan före Muhammeds död, bad Gabriel honom att recitera Koranen två gånger. Också känt är att efter Profetens tid fick muslimer vanan att recitera hela Koranen under Ramadan. Flera källor säger att Muhammeds skrivare Zaid var med när alla texter samlades."


Pergament, skinn, trätavlor, kamelben och mjuk sten användes som skrivmaterial. Muhammed rekommenderade de trogna att lära sig Koranen utantill. Hafizun, som kunde Koranen utantill, började sprida den utomlands. Den tvåfaldiga metoden att bevara Koranen, dvs. skriftligt och i minnet, blev mycket värdefull.


Strax efter Profetens död [632] beställde hans efterföljare, Abu Bakr, första kalifen av islam, en kopia av Koranen från Zaid Ibn Thabit. På initiativ av Omar [den framtida andra kalifen] samlade Zaid all information i Medina för att undvika felaktiga överföringar. På det sättet gjordes en mycket exakt kopia av Koranen.


Källor säger att Omar därefter gjorde en bok [mushaf] som han bevarade och lämnade till sin dotter Hafsa, Profetens änka. Uthman, den tredje islamska kalifen [644-655] gav en samling experter uppdrag att revidera Koranen och kontrollera äktheten hos dokument som producerades under Abu Bakrs tid. Experterna rådfrågade muslimer som kunde Koranen utantill. Den kritiska analysen av autenticiteten gjordes mycket noggrant. Godkännandet av vittnen ansågs väsentligt innan en vers innehållande något diskutabelt inkluderats. Som man vet korrigeras vissa verser av andra verser i koranen. Detta kan förklaras av att profetens aktiva period omfattade cirka 20 år. Resultatet blev en text där surorna står i en ordning som avspeglar [som man tror numera] den ordning som profeten följde I sina berättelser från Koranen under Ramadan.


Man kan fråga sig varför tre kalifer, särskilt Uthman, begärde revidering av texten. Svaret är ganska enkelt. Islams expansion under de första decennierna efter Muhammeds död gick väldigt fort också bland folk som inte hade arabiska som modersmål. Väsentliga åtgärder måste tas för att försäkra sig om att texten spreds i sin ursprungliga form. Detta var Uthmans mål.


Uthman skickade kopior till olika delar av det islamska imperiet, och det är därför som, enligt professor Hamidullah, kopior, som tillskrivas Uthman, existerar i Tashkent och Istanbul. Bortsett från ett eller annat kopieringsfel är de äldsta kopiorna överallt i islamska världen identiska. Detsamma gäller för dokument som finns i Europa. Det finns dokument i Bibliotheque Nationale i Paris som, enligt experterna, härstammar från de sjunde och åttonde seklerna, dvs de andra och tredje Hegirianska seklerna. De talrika texter som finns idag överensstämmer bortsett från mindre variationer.


114 suror ordnades i avtagande ordning enligt textens längd, men det finns undantag. Därför togs ingen hänsyn till den kronologiska ordningen, fast i huvuddelen hittas denna ordning. Allting med anknytning till vetenskap är, som andra ämnen upptagna i Koranen, utspridda utan ordning.
islamguiden.com
Tankar: 5.....
Lämna en kommentar | Koranen | Direkt länk | 2011-11-08 @ 09:39:09|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Muslimer! Anmäla eller inte?

Bismillah,
As salamu aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh!
God dag besökare :).

Läste idag i DN, angående en Jude i Malmö som utsätts för verbala påhopp väldigt ofta. För det första så vill jag klargöra för mina icke-muslimska läsare att detta självklart inte är acceptabelt utifrån Islamisk synvinkel.
Det är ju tydligt att många Israeliter begår brott mot våra palestinska bröder och systrar, de blir förnedrade, förtryckta, misshandlade och blir behandlade som hundar. Den som inte ser detta är blind eller hjärntvättad av det påståendet att israel endast attackerar gaza som försvar mot raketer. Den som påstår att det Israel gör mot Palestina är rätt, snälla bort från min blogg nu på en gång - vill inte att såna äckel ska läsa min blogg. :)

MED det sagt, juden i malmö har ingenting med det som händer i Israel att göra. Det är dock otydligt i artikeln om han håller med det Israel gör eller inte. Men trots det, så bor vi fortfarande i Sverige och det är emot Sharia att attackera dem som man har fred med, vi har alla (oavsett religion, ursprungsland osv) som medborgare i Sverige gått med på landets lagar genom att bo här, och vi har fred med alla som bor här (förutom i självförsvar såklart). Vi bör inte trakassera andra så som vi själva inte vill bli trakasserade.

Finns många exempel från Profeten Muhammad salAllahu alayhi wa salam, och hans följeslagare, hur man behandlade judar och kristna som levde bland dem i fred - vilket var med mycket respekt, tålamod och gott beteende.

Till det jag egentligen vill skriva om, och det är att denna Juden inte är ensam om att bli trakasserad utomhus. Många icke-muslimer tror att så fort någonting händer en muslim så anmäls det, det blir en stor grej, hamnar i tidningen, att vi söker stöd från folket och vill ha massa pengar. Men detta är en stor missuppfattning av hur det ser ut i verkligheten! Muslimer, speciellt muslimska kvinnor utsätts för så mycket skit i detta samhället av vissa idiotiska människor att det blir tragiskt. Det värsta är att vi inte kan göra någonting för att dessa påhopp ska försvinna.
När juden kommer i tidningen så tänker majoriteten att det är synd om honom och att detta verkligen borde sluta. Men så fort en muslim hamnar i tidningen så tänker majoriteten, "*suck* inte dessa muslimer igen, de gnäller för allting, de vill ha pengaersättning, om dem inte trivs så kan de väl sticka härifrån eller ta bort sitt huckle och anpassa sig!".

Denna attityd som kommer när en muslim har hamnat i tidningen gör att majoriteten av muslimska kvinnor väljer att INTE anmäla vad som har hänt dem. Och det som händer ibland är mycket värre än 'bara' verbala påhopp.
Några exempel på vad några jag känner har fått ta emot:
- En man boxar gravid muslimsk kvinna i magen, inne i affären.
- En muslimsk kvinna blir armbågad bakifrån när hon sitter i bussen.
- En muslimsk kvinna blir knuffad i bussen så att hon ramlar och slår sig.
- En muslimsk kvinna blir förföljd när hon kör bil av några nasister som skrek,tutade hotande
- En muslimsk kvinna som kör bil måste plötsligt stanna för att bilen framför stannar och en man går ut ur bilen, går mot henne väldigt arg men hon smiter iväg.

Och det finns mycket mer misshandel som sker, mycket mer hotande händelser som aldrig kommer upp på ytan eftersom dem inte vill hamna i nyheterna, dem vill inte att andra ska tycka att "muslimer är så jobbiga, flytta härifrån då". Jag tänker också så, jag vill inte heller hamna i tidningen och veta att nu tycker många att jag är jobbig som anmäler, nu skapar jag 'dålig publicitet', finns tillräckligt med propaganda så om jag anmäler blir det bara mer diskussion och mer hat. TYVÄRR!

Nu har jag ju inte heller ens börjat med alla verbala påhopp som muslimska kvinnor får utstå. De som går ut ofta får fler kommentarer då 'chansen' att stöta på en idiot är större då. Några exempel på vad jag fått höra i affärer mm,
-En kvinna i affären, vid kassorna när man ska packa in sina varor, hon står jämte mig med sin dotter och packar sina varor. Hon fnyser åt mig, mumlar för sig själv och säger äckliga människa! Jag blir helt chockad att hon säger sådant framför sitt barn. Jag svarar tillbaka någonting snällt i stil med 'man säger inte så' (tänker på hennes barn). hon upprepar bara samma sak och sen sticker hon.
- dra åt helvete, dra tillbaka till iran(eller dit du kom ifrån), vi bor i sverige bla bla
- Andra gånger säger folk sådant som har med ens slöja att göra, typ "ta av dig" eller "jag skulle vilja ta bort det där".
- Många gånger får man höra 'usch', 'fy', 'fyfan'.  Men det är ingenting speciellt, vardagsmat från gamlingar bara.

Det som jag inte bryr mig om är såklart barnens kommentarer, barn är oskyldiga och söta. Från barn får man kanske kommentarerna "Mamma titta ett spöke" Eller "Mamma titta en ninja".
Alkoholister är det ingen idé att bry sig om heller så det gör man inte.

Det är dessa vuxna, 'förståndiga' människorna som gör en upprörd och som får vissa att säga ifrån. Så chockade dem flesta blir när man säger ifrån?! De tror att alla muslimska kvinnor tar vilken skit som än kommer mot dem. Klart, vissa dagar är dåliga dagar och då orkar inte muslimska kvinnor svara tillbaka, vissa gånger blir dem så ledsna att de gråter. För den som inte är van och precis fått utstå skitbehandling så kan det finnas dagar som hon inte vill gå ut för att hon inte orkar få skit-kommentarer.

Har två frågor, en till icke-muslimerna och en till muslimerna.
1. Tycker ni icke-muslimer verkligen det är rätt att muslimska kvinnor ska få ta emot sån här skit i detta 'svenska demokratiska fria samhället'? Tycker ni inte då att ni borde sluta med att klaga så fort en muslim träder fram, tycker ni inte att ni borde försvara en kvinna som utsätts för trakasserier ute i affären och gatan? (Omgivningen låter saker hända och då får förövaren bara mer styrka att hoppa på nästa kvinna). Tycker ni inte att ni (som hatar slöjan och niqab) borde släppa ert hat och ha tolerans?

2. Muslimer, ska man anmäla när man blir trakasserad eller misshandlad? Hur ska man uppmuntra kvinnor att anmäla? Någonting måste ju göras för att stoppa det?


Jag vet inte själv vad jag skulle göra om jag blev slagen, skulle jag anmäla? Om man inte anmäler har förövaren "vunnit", om man anmäler finns risken att hamna i tidningen och få skit.


Ps, hatkommentarer accepteras ej så försök inte ens.
Ps2, tack för alla förslag på vad jag kan skriva om, jazak Allahu khayran!
Tankar: 8.....
Lämna en kommentar | Mina Tankar | Direkt länk | 2011-11-07 @ 11:42:39|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Inspiration?

As salamu aleikum !

Jag är som ni märker, väldigt seg på att uppdatera bloggen! Ni får förlåta mig.. Jag vet många saker jag kan skriva om, översätta och lägga upp insh'Allah men saknar lite motivation just nu. :) Vad vill ni läsa om? Något särskilt tema eller liknande?
Tell me!

Jazak Allahu khayran <3

Ska insh'Allah bli lite mer aktiv nu, gör du3a!

//er syster i islam
Tankar: 6.....
Lämna en kommentar | Mina Tankar | Direkt länk | 2011-11-05 @ 20:00:03|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمBönetider

Video på Svenska om Profeten Muhammad
frid och välsignelser över honom

Svenska Islamiska Youtubekanaler

DawaSweden
IslamIdag
Muslimahkanalen
MuslimSe
Mussemanda
OmarIbnAlKhattab
SMSBilal
TheMuslim0
UnderTexter


Den Raka Vägen
Vill du ha evig lycka?Bismillahi Rahmani Rahim
Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

[Koranen 96:1-5]


Mina besökare
Online:
Idag:
Totalt: