Förvänta sig det bästa av AllahBismillah

Allahs Sändebud salAllahu alayhi wa salam, sade att Allah sade: "Jag är som Min slav förväntar Mig att vara"
(al-Bukhari (7405) och Muslim (2675))

Ibn Hajar (må Allah vara nöjd med honom) sade (om hadithen): "Betyder, 'Jag har möjlighet att göra vad han än förväntar sig att Jag ska göra.'"
(‘Fath al-Bari’ (17/397))

An-Nawawi (må Allah vara nöjd med honom) sade: "De lärda säger att förvänta sig det bästa av Allah är att förvänta att Han kommer ha Barmhärtighet över honom och ta bort honom från svårigheter."
(‘Sharh Sahih Muslim’ (14/210))

an-Nawawi sade också: “al-Qadi ‘Iyad sade att det betyder att Han kommer Förlåta honom om han söker det, acceptera hans tauwba om han ber om förlåtelse, svara honom om han gör du3a, och ge honom om han ber om någonting. Det är även sagt att det refererar till att ha hopp och längta till att underlättas, och det är mer korrekt."
(‘Sharh Sahih Muslim’ (14/2))

Ibn al-Qayyim (må Allah vara nöjd med honom) sade:
"De flesta människor - faktiskt, allihopa förutom dem som är skyddade av Allah - antar annat än sanningen, och antar det värsta. De flesta människor tror att deras rättigheter har tagits bort från dem, att de har otur, förtjänar mer än vad Allah har gett dem, och det är som att de säger: 'Min Herre har felat mig och inte gett mig det jag förtjänar,' och hans själ bevittnar till detta medan hans tunga nekar det och vägrar att öppet säga detta. Och den som gräver in i sin själ och förstår dess inre och yttre kommer se detta inom den(själen) som en eld i en startad explosion.., Och om du gräver i någon annans själ, kommer du se att han skyller på ödet och skulle hellre att någonting annat hände honom än vad som faktiskt hände, och att saker borde vara såhär eller sådär... Så, gräv in i dig själv: är du skyddad från detta? Om du är säker från detta, har du blivit skyddad av någonting enormt. Annars, ser jag inte att du har blivit räddad."
(Zad al-Ma’ad’ (3/235))

Han sade också:
“Ju mer du har goda förväntningar från din Herre och hoppas av Honom, desto mer kommer du förlita dig på och lita på Honom. Detta är varför vissa förklarade sann tillit att ha bra förväntningar av Allah. Verkligheten är att, att ha goda förväntningar av Honom leder till att förlita sig på och lita på Honom, då det är otänkbart att man kan lita på någon som han har dåliga förväntningar av eller inget hopp i, och Allah vet bäst."
(Tahdhib Madarij as-Salikin’ (p. 240))

Han sade också: "Den som hoppas från Allah bör alltid vara optimistisk, försiktig, och hoppfull om Allahs gåvor, förvände det bästa från Honom."
(Tahdhib Madarij as-Salikin’ (p. 300))

källa : kalamullah.com
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Du3a + må bättre | Direkt länk | 2011-11-12 @ 11:57:13|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Tarawih 2011/1432 Ramadan

Bismillah!
Lyssna o njut.. Bra för hjärtat :)

Makkah Taraweeh 2011 - Natt 16
- Första Tio Rakaah leddes av Sheikh Saud AlShurym
- Andra Tio Rakaats leddes av Sheikh Maher Almoaqely

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Du3a + må bättre | Direkt länk | 2011-10-05 @ 18:20:36|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Bry dig inte om vad andra människor säger

Bismillah,

Från sida 389-391 ur boken "Enjoy your life" av Dr. Muhammad 'Abd Al-Rahman Al-'Arifi.

"Min son, Abd-al-Rahman, upprepade en gång en fras som jag blev förvånad över. Jag tror inte att han riktigt förstod vad det var han sade vid den åldern. Han brukade säga, ''Ignorera, lev och låt leva...'' Jag funderade över denna fras då jag tänkte på människors kritik, åsikter, och dialoger, och kom fram till att människor skiljer sig i sitt tal och kritik.

Bland dem är de som är ärliga rådgivare men som inte har talang i det, och därför, blir deras närmande ledsamt för dig istället för glatt. Bland dem finns de som är avundsjuka, människor som faktiskt har för avsikt att såra dig och göra dig ledsen. Bland dem finns de som inte vet så mycket, och därför, vet de inte ofta vad det är dem säger. Det skulle vara bättre om sådana personer bara var tysta. Bland dem finns de som vars natur alltid är att kritisera, då de tittar på livet genom ett par mörka glasögon.

Det finns en gammal sägelse, "Om människor hade samma smak, hade handelsvaror blivit meningslösa."

Det är sagt att Juha en gång satte sig på sin åsna medan hans son gick vid hans sida. När de passerade en grupp av människor, sade människorna, "Titta på denna hänsynslösa far! Han rider på åsnan bekvämt medan hans son går jämte honom i solen!" Juha hörde dem, stannade åsnan, gick av och lät sin son rida istället.

De fortsatte vidare, och när Juha kände sig bättre om sigsjälv, passerade de en annan grupp av människor. En av dem sade, "Titta på denna olydiga son! Han rider medan han låter sin far gå i solen!" Juha hörde dem, stannade åsnan och satte sig på den tillsammans med sin son för att rädda honom från människors kritik.

Sedan passerade de människor som sade, "Titta på dessa hänsynslösa människor! De har inget medlidande för djuret!" Juha skrek gick ned från åsnan med sin son. De satte sig under åsnan och lyfte den upp på sina axlar!

Om jag hade varit med honom den tiden, hade jag sagt till honom,
"Min kära, gör som du vill och bry dig inte om vad andra har att säga. Att tillfredsställa andra är ett ouppnåerligt mål."

Vissa människor tänker inte efter tillräckligt angående deras synpunkter innan de säger det till andra. Till exempel, en av dem kommer till dig efter att du har gift dig och säger, "Varför friade du inte till den och den kvinnan? Varför gifte du dig inte med henne?" Vid denna stund, känner du för att explodera på hans ansikte, sägandes, "Kära bror! Jag har redan gift mig! Slut på diskussion! Ingen bad om dina förslag!"

Eller så kommer han till dig efter att du har sålt din bil och säger, "Om du ändå hade informerat mig tidigare! Denna och denna hade betalat dig mer." Du skulle säga i svar, "Kära bror, nog! Jag har redan sålt min bil och det är slutet på historian. Distrahera mig inte genom att få mig titta tillbaka."

Generellt sätt,

Är en man aldrig utan motståndare

Även om han bor ensam på en bergstopp

Straffa inte dig själv.


En av salaf sade, "Den som utsätter sin religion för argumentation ändrar sina åsikter väldigt ofta!"


Tankar: 8.....
Lämna en kommentar | Du3a + må bättre | Direkt länk | 2011-03-04 @ 13:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Att tänka på det förflutna

Bismillah,

Många människor som är ledsna eller deprimerade är det på grund av det förflutna. Det förflutna som inte tycks försvinna ur ens tankar. Det kan vara en person man ångrar att man träffat, en sak man ångrar att man gjort, ett förhastat beslut eller någonting man skulle velat ha fått sagt.. När man tänker på dessa saker kan man ofta gå in i, ”Tänk Om-stadiet”. Tänk om jag tagit det rådet, tänk om jag sagt någonting annorlunda, tänk om jag hade fortsatt med studierna....... Hur hade mitt liv sett ut då? Hur hade jag mått då? Dessa tankar och liknande tankar tar en till en låtsasvärld och tar en djupare in i sina sorger. Man kan kalla dem för destruktiva tankar. Som inte gör någon nytta och får en att försvinna ur verkligheten. I Islam får man lära sig att denna typ av tankesätt inte är bra för en.

 

Det är återberättat i Sahih Muslim av Abu Hurayrah, må Allah vara nöjd med honom, att Allahs Sändebud, frid och välsignelser över honom, sade:


”Sök försiktigt efter vad som gynnar dig (i Efterlivet) och sök endast hjälp från Allah och tappa aldrig hoppet. Om någon prövning (olycka) kommer till dig, säg inte: 'Om jag bara hade handlat på ett sådant och sådant sätt, så hade det varit såhär och såhär' men säg istället: 'Allah har bestämt det och vad Han har velat har skett.'. Sannerligen öppnar 'Om' vägen för Shaytans arbete.”

 

Detta är ett bevis att det är förbjudet att tänka eller säga sådana saker. Man skall acceptera Ödet som Allah har bestämt åt en.

 

Hur ska man kunna acceptera sitt förflutna och sluta tänka negativt om det?

 

Allah azza wa jall vet vad som är bra för oss och vad som är dåligt för oss.

 

Men det kan hända att något är er förhatligt och [ändå] är detta ett gott för er; och det kan hända att ni älskar något och [ändå] är detta ett ont för er - Gud vet, men ni vet inte.”

[Surah 2, vers 216]

 

Som exempel.. Det fanns en man som var mycket rättfärdig, en bra muslim, var i moskén mycket och var omtyckt. Han kunde inte gå vilket gjorde att han inte kunde ta sig runt så enkelt, och gjorde ofta du3a att få den välsignelsen att kunna gå. Och subhanAllah, han fick den välsignelsen av Allah. Detta gjorde att han som småningom började utforska och börja göra synder. Gå till platser han aldrig kunde innan och bli en syndare. Då kan man fråga sig, om det var bra eller dåligt för denne mannen att han kunde gå. Mycket dåligt subhanAllah! Han kanske tyckte att det var dåligt för honom att han inte kunde gå men egentligen så var det bra för honom då detta höll han borta från synder.

 

Detsamma gäller pengar. Vi har alla hört om de historier när människor blir rika och ändras totalt. Kanske de flesta av oss fantiserar ibland över hur det skulle vara om vi blev rika, hur allting skulle bli bättre, enklare osv. Men sanningen är att vi inte vet hur detta skulle ändra oss. Det är en stor prövning som inte så många klarar av. Vi måste vara tacksamma för hur våra liv ser ut, för hur mycket pengar vi har och för alla prövningar som har hänt oss. För Allah vet vad som är bra för oss och vi vet inte.

 

När vi tänker på det förflutna borde vi försöka tänka på det positiva i det hela. Lärdomar vi fått ur det som har hänt. En dålig sak (enligt oss) som efter ett tag ledde till någonting bra. Tex så kanske det fanns en dålig person i ditt liv men som var en pusselbit i din väg till Islam. Eller så kanske du gjorde en stor synd som fick dig att börja praktisera religionen mer.

 

Allah, den Mest Ärade, är den Vise och till Honom lägger vi vår tillit.

Tankar: 5.....
Lämna en kommentar | Du3a + må bättre | Direkt länk | 2011-01-04 @ 19:28:28|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

GLORIFIERING AV ALLAH

GLORIFIERING AV ALLAH

Quli allahumma malika almulki tutee almulka man tashao watanziAAu almulka mimman tashao watuAAizzu man tashao watuthillu man tashao biyadika alkhayru innaka AAala kulli shayin qadeerun

 

SÄG: "Gud, all makts Herre! Du skänker makten åt den Du vill och Du tar makten från den Du vill. Du upphöjer den Du vill och Du förnedrar den Du vill. I Din hand ligger det goda och Du har allting i Din makt.”

(Qur’aan: 3:26)

 

Profeten Muhammad (frid och välsignelser över honom) blev tillsagd att göra denna dua. Denna vers refererar till situationen av israeliterna. De hade kungariket, och Allah tog väck det. Israeliterna, som var en levande nation, är ändrade till en spirituellt död nation. Araberna, som var i en spirituell avgrund, sätter nu fart med liv med Islams budskap som Profeten (frid och välsignelser över honom) kom med. Allah (Subhanahu wa ta'ala) gjorde dem spirituellt döda, i politisk och finansiell konkurs, bara på grund av att dem gick ifrån Sanningen.

Å Allah, ingen kan ge gott förutom Du och ingen kan ta bort ondska förutom Du; och det finns ingen makt eller styrka förutom med Din hjälp”. (Abu Dawud, Bok 29, Nr. 3909)

 

 

Huwa Allahu allathee la ilaha illa huwa almaliku alquddoosu alssalamu almuminu almuhayminu alAAazeezu aljabbaru almutakabbiru subhana Allahi AAamma yushrikoona

 

Han är Gud; ingen gudom finns utom Han, Konungen, den Helige, Han [som skänker] fred, Han som [väcker och vidmakthåller] tron, Han som vakar [över uppenbarelsen], den Mäktige, Han som betvingar och återupprättar, Han vars storhet [ingen kan fatta]! Stor är Gud i Sin härlighet, fjärran från allt som [människor] vill sätta vid Hans sida! (Qur’aan: 59:23)

 

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Du3a + må bättre | Direkt länk | 2010-12-11 @ 11:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Bästa Tiderna att göra Dua (Åkallan)


Det finns vissa tider då Du3a har mer chans att bli accepterad av Allah (SWT) som Profeten (frid och välsignelser över honom) har nämnt. Vissa av dessa tider är följande:

1. DEN SISTA TREDJEDELEN AV NATTEN

Profeten (frid och välsignelser över honom) sade: "När det är den sista tredjelen på natten, sänker Sig Allah, den Välsignade, den Överlägsna, varje natt till himlen av världen och säger, 'Finns det någon som åkallar Mig (vill någonting av Mig), så att Jag kan svara på hans bön; Finns det någon som frågar Mig om någonting så att Jag kan ge det till honom; Finns det någon som ber om Min förlåtelse så att Jag kan förlåta honom?"
(Bukhari, Volume 8, Book 75, Number 333)

2. EN TIMMA PÅ FREDAG
Profeten (frid och välsignelser över honom) sade, "På Fredag finns det en speciell tid. Om en Muslim ber och frågar Allah för någonting gott under den tiden, kommer Allah säkerligen ge honom." Sedan visade han med sin hand. Vi tror att han ville illustrera hur kort den tiden var.
(Bukhari, Volume 8, Book 75, Number 409)

Profeten (frid och välsignelser över honom) sade: "Sök tiden i vilket hopp är placerat på Fredag efter eftermiddagsbönen till solnedgången."
(Al-Tirmidhi Hadith 1360)

3. NATTEN AV QADR (ALLMAKTENS NATT)
Denna natt i Ramadan är den bästa natten av året. Den Allsmäktige Allah sade om den,
"This night in Ramadan is the greatest night of the year. The Almighty Allah (SWT) said about it,
"Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader;" (Qur’aan 97:3)

4. BÖNEN AV EN MUSLIM FÖR HANS MUSLIMSKA BROR ELLER SYSTER
Profeten (frid och välsignelser över honom) sade "Han som ber för sin bror bakom honom (i hans frånvaro), kommer Ängeln på uppdrag (att bära dua till sin Herre) säga: 'Ameen, och för dig med".
(Muslim, Book 035, Number 6589)

5. DUA UNDER MÅNADEN RAMADAN

Profeten (frid och välsignelser över honom) sade, "När månaden Ramadan kommer, är portarna av barmhärtighet öppna, portarna av Helvetet är stängda och djävularna är fastkedjade".
(Muslim Book 6, No. 2361)

6. EN RESANDES OCH FÖRÄLDERS DUA
Profeten (frid och välsignelser över honom) sade, "Tre duas blir svarade, utan tvekan; den av fadern (lr modern om sitt barn), den av en resande och av den som blivit felad(förtryckt).
(Abu Dawud Book 8, Number 1531)
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Du3a + må bättre | Direkt länk | 2010-12-02 @ 11:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Fördelen med att göra Du'a


“Och bevara Mig i minnet, så skall Jag minnas er; var Mig tacksam och förneka Mig inte!”.
(Qur’aan: 2:152)

"de som tror och vars hjärtan blir stilla när Guds namn nämns - är det inte så att då Guds
namn nämns blir människohjärtat stilla?”.
(Qur’aan: 13:28)


Profeten (frid och välsignelser över honom) sade att Allah, den Upphöjde och Ärade, sade: "Jag är nära tanken av  Min tjänare när han tänker på Mig, och Jag är med honom när han kommer ihåg Mig. Och om han kommer ihåg Mig i sitt hjärta, kommer Jag också ihåg honom i Mitt hjärta, och om han kommer ihåg Mig i en samling så kommer Jag ihåg honom i en bättre samling bättre än hans, och om han kommer närmare Mig en spann, kommer Jag närmare honom en aln, och om han kommer närmare Mig en aln, kommer jag närmare honom en famn. Och om han går mot Mig, springer Jag mot honom"”.
(Muslim, Book 035, Number 6471)

http://darvish.files.wordpress.com/2009/05/allah-remembrance-dhikr.jpg

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Du3a + må bättre | Direkt länk | 2010-11-21 @ 11:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Tecken på Allahs kärlek för Sina slavar och ansträngningen för dess Verkställande

Tecken på Allahs kärlek för Sina slavar och ansträngningen för dess Verkställande
Imam Nawawi


Kapitel 47
Från Riyadh us Saliheen

 


Allah, den Upphöjde, säger:


“Säg [Muhammad]: "Om ni älskar Gud, följ mig och Gud skall älska er och förlåta er era synder. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.”’
(3:31)

“Troende! Om någon av er avsvär sig sin tro, skall Gud [i deras ställe] sätta människor som Han älskar och som älskar Honom, anspråkslösa gentemot [andra] troende, omutligt fasta mot förnekarna av sanningen, [människor] som strävar och kämpar för Guds sak utan att bekymra sig om andras ogillande. Detta är en nåd från Gud, som Han skänker åt den Han vill. Gud når överallt, vet allt.”
(5:54)

 

 

386. Abu Hurairah (Må Allah vara nöjd med honom) rapporterade: Allahs Sändebud, frid och välsignelser över honom, sade: "Allah, den Upphöjde, har sagt: 'Jag kommer förklara krig mot honom som behandlar med fientlighet mot en troende dyrkare till Mig. Och den mest kära sak som Min slav kommer närmare Mig med, är vad Jag har påbjudit honom med; och Min slav fortsätter att komma närmare Mig genom utförandet av Nawafil (frivilliga böner eller att göra extra handlingar vid sidan om vad som är obligatoriskt) tills Jag älskar honom, (så mycket att) Jag blir hans hörsel med vilken han hör, hans syn med vilken han ser, och hans hand med vilken han slår, och hans ben med vilken han går; och om han ber Mig om någonting, kommer Jag sannerligen ge honom, och om han söker Mitt Skydd, kommer Jag sannerligen skydda honom.”
[Al-Bukhari]

 

 

Kommentar: Denna Hadith berättar oss statusen och de distinktiva tecknena av de gynnade männen av Allah ('Auliya Allah). Den Nobla Koranen har definerat dem som:

 

“de som tror och ständigt har Honom för ögonen.”. (10:63).

 

Enligt denna definition, är varenda troende som verkligen fruktar Allah favoriserad av Allah. Det betyder att förutom Tro och gudsfruktan, är de favoriserade av Allah varken människor av en speciell sort eller har speciella distinktiva tecken, som man generellt tror bland vissa folk. I respekt för detta, är ignoransen av det generella folket chockande eftersom de ser sådana personer som gynnade av Allah som inte bara struntar i religiösa obligationer och praktiken av Profeten, frid och välsignelser över honom, utan även saknar renlighet. Ibland kallar de även galna eller halvt-galna människor som favoriserade av Allah, medan en Wali egentligen är någon som är noggrann i att observera skyldigheterna och fruktar Allah.

 

Denna hadith ger följande fyra punkter:

 

Först, kärleken till de som Allah älskar ger Allahs kärlek, och att hata dem ger Allahs hat..

 

Andra, när en sann Muslim når närhet och kärlek av Allah genom att göra de obligatoriska handlingarna, frivilliga och extra bönerna, Allah blir då hans speciella hjälpare och skyddar hans leder och organ och låter dem inte arbeta i olydnad till Honom. Så han använder ingen del av sin kropp för saker som är ogillat av Honom.

 

Det är fel att dra från denna hadith, som män av kätterska och polyteistiska trender brukar göra, att 'Auliya blir ögonen, öroren, händerna, fötterna osv, av Allah. Alltså att Allah går in i dem. Därför, på grund av detta säger de att det inte spelar någon roll om man ber från Allah eller en Auliya för att båda är en. För sådana personer är böner som "Å Allah hjälp oss", "Å Allahs Profet, hjälp oss!" och "Å Ali, hjälp oss!" osv., alla korrekta. Men en som säger så har verkligen gått vilse, och gör Shirk (polyteism). Må Allah rädda oss från dessa synder. Enligt hadithen, gillar en troende man det som är gillat av Allah och följer det, och undviker allting som inte är gillat av Honom.

 

Tredje, utförandet av de obligatoriska gärningarna av dyrkan har främsta vikten i att få Allahs nöje, för dess fullföljande är mest gillat av Allah och även för att de formar grunden, på vilken byggnaden av Islam byggs. Då vi inte kan tänka oss en byggnad utan en grund, liknande, kan vi inte tänka på frivillig dyrkan utan att fullfölja de grundläggande skyldigheterna. Faktum är att den som försummar dem slutar att vara en Muslim. Detta är anledningen till de svåra varningarna från Allah till de som försummar detta. De som inte fullföljer frivilliga böner har inte blivit givna någon varning. Det är, ändå, sant att deras utförande tillsammans med de obligatoriska ökar glansen av skyldigheterna. Nawafil (frivilliga gärningar av dyrkan) hjälper en att nå den upphöjda platsen av att bli älskad av Allah med fördelen att man blir given den speciella Hjälpen av Allah.

 

Fjärde, Allsmäktige Allah beviljar sannerligen bönen av de som Han älskar. Men acceptansen av deras böner, betyder inte att dess resultat dyker upp på en gång. Ibland kan de beviljas efter en lång tid. Bönen av rättmätiga personer blir sannerligen beviljade men om det går snabbt eller lång tid beror endast på Allahs Vilja.

 

 

387. Abu Hurairah (Må Allah vara nöjd med honom) rapporterade: "Profeten (frid och välsignelser över honom) sade, "När Allah älskar en slav, ropar Han till Jibril och säger: 'Jag älskar så-och-så; så älska honom'. Då älskar Jibril honom. Efter det säger han (Jibril) till invånarna av himlarna att Allah älskar så-och-så; så älska honom'; och invånarna av himlarna (änglarna) kommer också älska honom och sedan få folket på jorden att älska honom."
[Al-Bukhari and Muslim].

 

En annan återberättelse av Muslim är: Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) sade: "När Allah älskar en slav, kallar Han på Jibril (Gabriel) och säger: 'Jag älskar så-och-så; så älska honom'. Då älskar Jibril honom.Efter det säger han (Jibril) till invånarna av himlarna att Allah älskar så-och-så; så älska honom'; och invånarna av himlarna (änglarna) kommer också älska honom och sedan få folket på jorden att älska honom. Och när Allah hatar en slav, kallar Han på Jibril och säger: 'Jag hatar så-och-så, så hata honom.' Då hatar Jibril också honom. Han (Jibril) säger till invånarna av himlarna: 'Sannerligen så hatar Allah så-och-så, så hata honom.' Då kommer de också hata honom. Sedan blir han ett hatobjekt på jorden också.".
[Al-Bukhari and Muslim].

 

Kommentar:  Denna Hadithen nämner belöningen av kärlek för Allahs skull. En person som älskar för Allahs skull är inte bara älskad av Allah men även av invånarna i jorden och i himlarna. Å andra sidan, är de som är hatade av Allah även hatade av invånarna på jorden och i himlarna. Det måste bäras i minnet att de endast blir populära i denna världen som är rättfärdiga i sin natur - som strikt uppehåller distinktionen mellan det lagliga och det förbjudna (Ma'ruf och Munkar). Men de vars natur har brister genom konstanta synder, slutar att skilja mellan rätt och fel och förlorar deras trovärdighet. Generellt så hatar de dem rättfärdiga personerna av anledningen att varje kategori av människor älskar och gillar folket av sin egen sort.

 

388. `Aishah (Må Allah vara nöjd med henne) rapporterade: Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) utnämnde en man att leda en enhet i armén i Salat (bön); han avslutade alltid sin recitation med Surat al-Ikhlas: "I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN, SÄG: "Han är Gud - En, Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom." (112:1-4) När de återvände till al-Madinah, nämnde de detta till Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom), som sade, 'Fråga honom varför han gör så?' Han blev tillfrågad och svarade, 'Denna Surah innehåller Allahs Attribut, den Nåderike, och jag älskar att recitera det.' Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) sade till dem, "Säg till honom att Allah älskar honom"".
[Al-Bukhari and Muslim].

 

Kommentar:  Vi lär oss från Hadithen, följande:

 

1. Följeslagarna skyndade alltid till Profeten (frid och välsignelser över honom) för att få hans åsikt om vad som helst som verkade konstigt för dem.

 

2. Överlägsenheten av Surat Al-Ikhlas då den punkterar punkter av Tauhid.

 

3. Tillåtelsen att recitera två Surah i ens Salat, tillsammans med Surat al-Fatihah, i en Rak'ah.

 

4. Tillåtelsen att recitera samma Surah om och om igen, som denna Sahabi (följeslagare) som ledde Bönen och reciterade Surat al-Ikhlas efter varenda recitation.

 

 

Källa: http://www.alghurabaa.org/articles/islam/tazkiyah/signs-of-allahs-love-for-his-slaves-and-the-efforts-for-its-achievement/#more-206

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Du3a + må bättre | Direkt länk | 2010-11-07 @ 01:18:30|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Dhu'l-Hijjah , de tio första dagarna

Bismillah

Under de första 10 dagarna av Dhu'l-Hijjah måste Muslimerna förstå värdet av sina liv, öka i deras dyrkan till Allah och vara ständig i att göra goda gärningar. Allah har föredragit dessa dagar över alla andra dagar av året.

Abu Hurairah återberättar att Allahs Sändebud (sallallaahu 'alaihi wa sallam) sade,
"Det finns inga dagar mer älskade till Allah för er att dyrka Honom i förutom de tio dagarna av Dhul Hijjah. Att fasta i någon av dessa dagar är likvärdigt som att fasta i ett år och att utföra salatul tahajjud (sena natt bönen) under en av dess nätter är som att utföra den sena nattbönen på natten av makt [Laylatul Qadr]." [This is related by at-Tirmidhi, Ibn Majah, and al-Baihaqi]

Profeten (frid och välsignelser över honom) sade: "Det finns inga dagar i vilka rättfärdiga handlingar är mer kära för Allah än dessa 10 dagar"


Läs mer om dessa välsignade dagar här på engelska: Länk
Här finns en vacker text på svenska: Länk
Dessa dagar börjar insh'Allah den 7de November nu på Söndag..

Må Allah göra oss bättre i vår dyrkan och förlåta oss för våra synder och de tider vi spenderar i glömska av religionen ameen

http://1.bp.blogspot.com/_1upBgkYTTm0/S6zh0TOFLBI/AAAAAAAAAEA/VBkZoLRUnj0/s1600/Masjid-+Al-Haram.JPG
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Du3a + må bättre | Direkt länk | 2010-11-04 @ 22:30:53|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Positivism: Den Rätta Mentaliteten

Positivism: Den Rätta Mentaliteten

Med Allahs Namn, den Mest Nåderike, den Mest Barmhärtige

Av: Bror Ibrahim Abu Khalid

 

När vi har kunskap, vet vi att prövningarna i livet kan klaras av, eftersom Allah inte lägger en större börda på oss än vad vi kan bära. Med kunskap, vet vi att dessa prövningar, väl passerade, kommer bära frukter i formen av att tillfredsställa vår Skapare, höjer oss i rankerna mot Honom, renar våra synder, och stärker vår Iman mer...

 

Allahs Sändebud (salAllahu aleyhi wa salam) sade: "Speciellt är vägarna av en troende då det är gott i alla hans affärer. Detta är inte fallet med någon annan förutom för en troende. För om någonting bra händer honom, tackar han (Allah, genom att säga Alhamdulilah), och det är bra för honom. Och om han hamnar i problem och har tålamod, är det bra för honom.”
[Saheeh Muslim]

 

Det finns en sjukdom som äter entusiasmen av våra ungdomar, beslutsamheten av våra äldre, glöden av våra mödrar. Det är en sjukdom som verkligen har tagit fotfäste i detta århundrade, och växt snabbt. Det är sjukdomen av pessimism.

 

Konsekvensen av vår pessimism är att vi har engagerat oss mer till att gnälla än att handla. Många av våra föreläsningar, artiklar, Khutbahs och lektioner verkar handla om hur dåligt Väst behandlar oss. Hur de inte riktigt förstår vilka vi är. Hur vi blir diskriminerade. Denna känslan av förfrämlingande av Väst är störande med tanke på att som läsare och följare av Koranen, kommer denna behandling inte som någon överraskning och är ett karaktärsdrag av de sanna följarna av Allahs religion.


Naturen av att Vara Muslim

 

Islam tog ett förtryckt folk ut från orättvisor och spirituella fattigdom till den största makten världen någonsin har sett. Men denna heder och vinst kom med ett pris, då allting som har värde i Allahs Ögon har ett pris. Följeslagarna betalade det priset med deras pengar och deras blod. De mötte förföljelse från deras egna familjer, och bar modigt på hunger.

 

Följande incidenter ger en användbar insikt till de positiva attityder som Profeten (salAllahu aleyhi wa salam) visade och hans följeslagare tog efter.


1- En nära kompanjon till Profeten (salAllahu aleyhi wa salam) Abu Talha, hade en son som var väldigt sjuk. Abu Talha brukade komma hem varje dag och fråga hans fru om sonens hälsa. En dag så dog sonen, och Abu Talha var inte hemma den tiden. När frun såg att han var död, tvättade hon honom och virade in honom och lade honom någonstans i huset. När Abu Talha kom, frågade han om sonens tillstånd, och frun sade att han hade ro.

 

Abu Talha hade umgänge med frun den natten. Och hans fru informerade honom om sonens död på morgonen. När Abu Talha sade till Profeten vad som hade hänt dem, sade Allahs Sändebud (salAllahu aleyhi wa salam), "Må Allah välsigna er natt (alltså må Allah välsigna er med bra barn). Och sannerligen, välsignade Allah Abu Talha och hans fru med nio söner, vilka alla blev hufaz av Koranen [Saheeh Bukhary].

 

Denna berättelse visar tålamodet som följeslagarna hade. Frugan bar på sonens död med tålamod, och höll kunskapen om hans död gömd från fadern till en mer lämplig tid. Denna handling var välsignad av Allah, med barn som blev välsignelse för deras föräldrar i Efterlivet.


2- En kvinnlig följeslagare hade en make som hon älskade mycket. Han dog och hon var väldigt deprimerad över hans död. Så hon sökte råd från Profeten (salAllahu aleyhi wa salam), som lärde henne att recitera en Du'a att fråga Allah att byta hennes förlust med någonting bättre än det. Hon gjorde som Profeten(salallahu aleyhi wa salam) sade, och Allah svarade på hennes kall, genom att ge henne en make bättre än någon annan kvinna kunde ha - Profeten (salAllahu aleyhi wa salam)!


3- Kanske kom en av de största historier om optimism efter att Profeten(salAllahu aleyhi wa salam) fått stenar kastade på sig i Ta'if. Blödandes och emotionellt skadad, blev han besökt av en ängel av bergen som omringade Ta'if. Han fick ett val att ha dessa människor som nekat hans budskap att krossas. Han(salAllahu aleyhi wa salam) vägrade att ge dem destruktion, och sade att deras barn kanske skulle bli troende. Och det blev så i framtiden.


Den Garanterade Vinsten

 

Som troende, är vi garanterade vinst oavsett vad som händer oss, och det är vad som gör oss speciella. Om vi blir sjuka, faller våra synder bort från oss som löv faller från ett träd. Om vårt barn dör, kommer han eller hon vänta på oss i Efterlivet och prata för oss tills vi kommer in i Paradiset. Om vi krigar, kommer vi antingen vinna, eller dö som martyrer, som är en större vinst i sig själv.

 

Så frågan måste ställas, varför är då Muslimer så pessimistiska?

 

Självklart kommer detta från att man har för lite kunskap och tillit hos Allah. För när vi har kunskap, vet vi att prövningarna i livet kan passeras, då Allah inte lägger en större börda på oss än vad vi kan bära. Med kunskap, vet vi att dessa prövningar, väl passerade, kommer bära frukter i formen av att tillfredsställa vår Skapare, höjer oss i rankerna mot Honom, renar våra synder, och stärker vår Iman mer... Tilliten till Allah kommer göra oss säkra att ingenting är förlorat med Allah, ingen rädsla kommer upplevas, eller smärta, sorg, ångest eller depression.

 

Allah Säger nämligen, " Sannerligen med varenda prövning, kommer lättnad". Detta betyder att det måste komma svårigheter, oavsett hur det kommer, i död, förlust av tillgångar, skiljsmässa, jobbiga släktingar, eller förföljelse.


Tid att Agera

 

Om denna Ummah fortsätter med att klaga istället för att agera, kommer vi ingenvart. Vi vet redan att ickemuslimer hatar oss, och vi har vetat det i århundraden, och vet att de aldrig kommer gilla oss. Om dessa människor förföljde sina Profeter, varför skulle de inte förfölja oss idag? Allah har redan varnat oss för deras känslor om oss: "Och sannerligen kommer judarna och de kristna inte bli nöjda med er tills ni följer deras religion."

 

Och detta ska vi komma ihåg i alla aspekter i livet, för om följeslagarna hade gett upp för prövningarna i livet, hade de aldrig lyckats.

 

Snarare, bör vi känna glädje över tron vi har omfamnat, kämpa i vår kamp att sprida och etablera Allahs Ord på denna jorden oavsett konsekvenserna, och när sorg slår oss, kom ihåg hadithen:
“Konstig är vägarna av en troende, för det är gott i varenda händelse, och detta är inte för någon annan än för den troende. För om något gott händer honom, tackar han (Allah), och det är bra för honom i det, och om han hamnar i problem och underkastar sig (och har tålamod), så är det bra för honom i det.”översatt från -> missionislam.com
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Du3a + må bättre | Direkt länk | 2010-10-10 @ 21:46:26|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Att ge Näring och Fostra Kärlek för Herren av Världarna, Allah

Uttrycket 'Att känna honom är att älska honom' är inte mer sant än när det uttrycks i respekt till Skaparen och Försörjaren av alla ting, han som har smakat på sötman av imaan, dyrkar Allah kommer bevittna villigt att tillfredsställa sin Rabb i enlighet med Sunnah av Sändebudet var ett nöje utom uttryck av ord.

 

Utan tvekan är det Allah som förtjänar all tillit, pris, nedfall till marken, och kamp för Hans religion- med detta sätt, kan frågan resa sig till hur en slav av Allah kan fostra denna naturliga muhabah och hängivenhet till sin Försörjare, några av dessa är:

 

1. Att se välsignelserna (och fördelarna) Allah har givit Sina slavar

Dessa välsignelser [är så många att de] inte kan räknas eller räknas upp. [Allah säger:] ʺoch om ni ville räkna Guds välgärningar, skulle ni aldrig kunna precisera deras antal..ʺ [Surah Ibrahim, 34]

Hjärtat har naturligt kärlek för de som gör gott för dem. Kärlek för en välsignelse är från de generella aspekter av att tacka den som givit detta. Det är sagt att tacksamhet är med hjärtat, tungan och lederna.

 

2. En annan orsak är att ha kunskap om Allah, genom Hans Namn, Attribut och Handlingar.

Den som känner Allahʹazza wa jall, älskar Honom. Den som älskar Honom, lyder Honom. Den som lyder Allah blir hedrad av Honom. Den som Allah hedrar, kommer Han få att bo nära Honom. Den som lever nära Honom, har fått de glada budskapen.

 

3. En av de stora orsaker [som leder till att ha kärlek för Allah] är den specifika kunskapen som kommer genom att reflektera över skapelsen av himlarna och jorden och vad Allah har skapat.

I Koranen, finns det mycket som nämner tecknen av Allah som indikerar på Hans Storhet, Kraft, Majestät, Perfektion, Upphöjning, Nåd, Barmhärtighet, Styrka, och andra av Hans vackra Namn och upphöjda Attribut. När ens kunskap av Allah stärks, blir ens kärlek för Honom också stärkt och ens kärlek för att lyda Honom blir också stärkt. Han kommer uppleva nöjet av dyrkan, oavsett om det är i bön, ihågkommelse eller i andra typer av dyrkan.

 

4. En annan orsak som ger kärlek för Allah är att handla med ärlighet till Allah och med renlighet medan man går emot ens begär

Detta är en orsak för Allah ʹazza wa jall att välsigna en slav och när Han välsignar en slav, älskar slaven Honom.

 

5. En av de största orsaker som tar fram ens kärlek för Allah är att öka ens ihåkommelse av Allah

När en person älskar någonting, kommer han ihåg det oftare. Och det är igenom att komma ihåg Allah som hjärtat finner ro. Faktum är, en av tecknen av att ha kärlek för Allah är att man konstant kommer ihåg Allah ʹazza wa jall genom ens hjärta och tunga.

 

6. En av orsakerna som ger Allahs kärlek för Hans slav är att recitera Koranen ofta och reflektera över dess mening

Speciellt att recitera och reflektera över verser som innehåller Allahs Namn, Attribut och Handlingar, att gilla den handlingen kommer leda till att slaven älskar Allah och Allah att älska honom.

 

7. En Annan av anledningarna för kärlek till Allah är tankar som att möta Allah.

Att komma ihåg vad som nämnts i Koranen och Sunnah angående de troende när de ska se sin Herre i Efterlivet och besöka dem och samlas ihop på Dagen av Överflöd.

 

 

Imaam Zain adDin Abu alFaraj ʹAbd arRahman ibn Rajab alHanbali (Rahimahullah)

 

Kompilerad från : ‘Instinshaq Naseem ulUns min Nafahaati RiyaadilQudus’

 

Översatt av arabiska till engelska: Shaykh Jamaal al‐Din Zarabozo

Editerad av: Tayyibun Institute UK www.tayyibun.com

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Du3a + må bättre | Direkt länk | 2010-08-02 @ 14:33:41|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

I LOVE ALLAH Utmaning: Bli en Bättre Muslim [Intro]

(från bloggaren, jag hittade detta på facebook mash'Allah, ska göra mitt bästa att uppdatera av vad de lägger upp)


Vad?
En utmaning för att disiplinera våran nafs (själ); lämna synder, engagera oss i mer goda gärningar och tävla mot Förlåtelse och Barmhärtighet av Allah (SWT)

Utmaningen

I femoton dagar, låt oss utmana oss själva att SLÄPPA några synder och LÄGGA TILL några goda gärningar i våra liv.

Vi är alla annorlunda, vi möter olika prövningar i livet mot vårt nafs.

Vi känner oss själva bäst. Vi vet vilka synder vi faller in i.

Låt oss reflektera över vilka synder vi gör och de många goda gärningar vi önska att vi gjorde.

Första Delen av Utmaningen:

SLÄPP Synder:

-Olydnad till Föräldrar
-Ber inte
-Dricker
-Röker (Ja, vattenpipa räknas!)
-Baktal
-Inte bära Ordentlig Hijab
-Tittar på Pornografi
-Onödig frimixning
-Flörtande
-Svordomar
-Ljuga
-Lyssna på Musik
-Spela [hasard] (satsa pengar)
-Förtryck
-Riya (skryta)
-Spionera
(vad för synd du än vet att du gör, sluta med den! Stor som "liten"
)


TID ATT LÄMNA DEM!!!

Motivation: “Förutom de som ångrar sig och tror (på Islamisk Monoteism), och gör rättfärdiga handlingar; för dem, ska Allah ändra deras synder till goda gärningar, och Allah är Förlåtande, Mest Barmhärtig.

Och den som ångrar och gör rättfärdiga goda handlingar; då verkligen, ångrar han sig till Allah med sann ånger.”


[al-Furqaan 25:70-71]

Andra Delen av Utmaningen:

LÄGG TILL Goda Gärningar

-Vara Lydig till Föräldrarna
-Läsa Koranen
-Dhikr Under Dag och Natt
-Fasta
-Be Sunnah-böner
-Välgörenhet (Även om det är lite)
-Hjälpa Andra Muslimer
-Söka Kunskap
-Närvara på Föreläsningar
-Be i Moskén
-Memorisera Koranen och Förstå den
-Ångra sig/Söka Förlåtelse (tawba)
-Hjälpa Samfundet
-Korruktera sig Själv och Familjen
-Implementera Koranen/Hadither (leva efter vad som står)


TID ATT ENGAGERA I DEM!!

Motivation: “Den som arbetar rättfärdigt - man eller kvinna - när han (eller hon) är en sann troende (av Islamisk Monoteism) så ska Vi verkligen ge honom ett gott liv (i detta liv med respekt, nöjdhet och laglig provision), och Vi skall betala dem med en belöning i proportion till det bästa som de brukade göra (alltså, Paradiset i Efterlivet)”

[al-Nahl 16:97]

Förslag på Goda Gärningar: Här eller Här

Är du med på utmaningen?

VI KAN GÖRA DET!

SYNDER ATT LÄMNA!

GODA GÄRNINGAR ATT LÄGGA TILL!!

Om du är med på utmaningen, gör ett löfte för dig själv:

Jag, ____, ska gå med "I LOVE Utmaningen": Bli en Bättre Muslim. Jag ska försöka mitt BÄSTA att lämna synder jag gör och engagera mig i goda gärningar som jag kan göra oavbrutet nästa månad (och insh'Allah många mer månader efter det).

Du behöver inte visa synderna eller de goda gärningarna. Det är mellan dig och Allah! Ett löfte mellan dig och din Rabb.

Under denna tid skall vi posta motiverande artiklar, böcker, föreläsningar och videor för att hjälpa dig och uppmuntra dig att vara stabil och säker!

Är DU redo?

Låt Utmaningen Börja!!


BarakAllahu Feekum

Wa'Salaamu Alaiakum wa Rahmatullahi wa Barakatu


Om du vill få våra artiklar varje dag via email så var vänlig och prenumerera till vår Email Klubb. Enkelt genom att skriva din email adress Här.

[jag kommer nog inte lägga upp ALLT från denna facebookgruppen men insh'Allah lite! Och vill du gå med i deras Facebookgrupp så klicka HÄR)
Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Du3a + må bättre | Direkt länk | 2010-06-26 @ 12:06:16|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Ja till Dhikr

Ja till att komma ihåg Allah mycket och be om förlåtelse, göra mycket du'a och vara ärlig i sin ånger.


 

Att komma ihåg Allah betyder att när du ska göra en handling, tänker du på Allah. Är detta någonting Allah gillar eller ogillar? Och även när du är tyst för dig själv, att du gör dhikr. Alltså du säger tex, subhanAllah – ärar Allah, eller säger Alhamdulilah – Tackar Allah, eller säger Astaghfiroulah – ber om förlåtelse till Allah osv. Eller när du har en ledig dag, kväll eller lov och du ska bestämma vad du ska göra. Ska du se på film, chatta, umgås och skratta, shoppa eller ska du sitta ner och läsa Koranen, ska du be på natten? Genom att komma ihåg Allah, så betyder det att man kämpar med att försöka göra Allah nöjd och man låter inte flera veckor gå utan att man läser Koranen, ber sunnah, fastar eller ber på natten tex.Olika verser ur Koranen:

 

”Därför, kom ihåg Mig (genom att be, ära). Jag ska komma ihåg er, och var tacksam till Mig (för Mina otaliga välsignelser till er) och var aldrig otacksam till Mig.”
[2:152]


”Och kom ihåg din Rubb med din tunga och inom dig själv, ödmjukt och med rädsla och utan höga ljud i ord, i morgnarna och i eftermiddagarna, och var inte bland de som är vårdlösa.”

[7:205]


Sannerligen, Muslimerna (de som underkastar sig till Allah i Islam) män och kvinnor... (fram till)..Och de män och kvinnor som kommer ihåg Allah mycket i deras hjärtan och tungor. Allah har förberett för dem förlåtelse och en stor belöning (alltså Jannah).”

[33:35]

 


 

En vacker hadith om att komma ihåg Allah den Mest Barmhärtige..


Abu Hurairah, må Allah vara nöjd med honom, rapporterade: Allahs Sändebud, frid och välsignelser över honom, sade,


Allah den Upphöjde säger: 'Jag är som min slav förväntar Mig att vara, och Jag är med honom när han kommer ihåg Mig. Om han kommer ihåg Mig inom sig, kommer Jag ihåg honom inom Mig, och om han kommer ihåg Mig i en samling, ska Jag komma ihåg honom i en bättre samling (i en samling med änglar).”

[Bukhari & Muslim]Kommentar om hadithen av Imam an-Nawawi, må Allah vara nöjd med honom.


” 'Jag är som min slav förväntar Mig att vara' betyder att man ska ha en övertygelse att Han accepterar ånger, förlåter, lättar på människors svårigheter och tar dem från deras problem. Med denna övertygelse borde man göra goda gärningar som gör Allah nöjd och undvika sådana handlingar som blivit förbjudet av Honom. Med detta uppförande, ska man hoppas från det bästa av Allah.


Detta närmande är liknande till bonden som plöjer sitt land, sår några frön, vattnar det, tar hand om det så gott man kan, och sedan hoppas för en bra skörd. Det kan även länkas till önskningarna av en person som vill bli en lärd, eller en fysiker eller ingenjör. Det första och viktigaste han måste göra för att uppfylla sin dröm är att studera de böcker där han kan få den kunskap som behövs. För varje arbete man vill göra, måste man först göra en grund och sedan fixa det som krävs för det. Bara då kan man hoppas att nå sitt mål.


Liknande är det när man associerar goda förväntningar av Allah. Om inte en person fixar grunden av sin tro och goda gärningar för den, blir det ovist att associera goda förväntningar av Allah. En slav som istället för att tjäna sin mästare, springer iväg eller irriterar honom och fortfarande hoppas att hans mästare som är så snäll inte ska ge honom någon uppgift för sina ansträngningar skulle kallas dum av människorna.


Samma är sant med Allah, som sannerligen är den Mest Nåderike, den Mest Barmhärtige och Förlåtande. Men för vem är Han det? Svaret är till Hans troende och lydande slavar och inte till de som är följare till Satan. För Satan och hans följare, är Allahs Beslut att: ”Jag ska fylla Helvetet med dig (Iblis) och de av dem (mänskligheten) som följer dig, tillsammans.” (38:85) ”


 


 

 

Genom att komma ihåg Allah blir vi medvetna om vad vi gör.. Därför är det viktigt att vi söker Hans förlåtelse varje dag för 'minsta' grej. Följeslagarna såg en liten synd som gigantisk, de såg det som om det var kört för dem. Vi? Vi gör små små synder hela tiden utan att tänka på det ens. Vi får vara tacksamma om vi är medvetna om dem! Vad för synder gör vi, dagligen kanske stora som 'små'? Tittar på tv, stirrar på män/kvinnor och deras aura, hör musiken från filmen kanske om inte värre – lyssnar på musik istället för Koranen, vi förbannar vädret och alltså Qadr Allah, har ingen respekt för föräldrarna, slänger mat, slösar pengar, försenar böner, skakar hand med andra könet osv...


 

Låter det som mycket? Ser det kört ut? Kom ihåg hadithen som nyss förklarats. Allah är Förlåtande, Rättvis, Barmhärtig, Kärleksfull och Nåderik! Be om förlåtelse, ärlig ånger – utan tvekan blir du förlåten! Den som uppfyller kraven för den som ångrar sig blir förlåten. Vad är kraven? Enligt de lärda är det:


  1. Att hata att ha utfört det.

  2. Att vara ledsen över att ha utfört det.

  3. Att besluta att inte göra om det.
    Men om synden har med en annan människas rättighet att göra, finns ett fjärde krav,

  4. Att rätta till det med människan. Om det handlar om en egendom, lämna tillbaka det till dess rättfärdiga ägare. Om det är förtal eller baktal, borde man be om förlåtelse till den man gjort det till.

 

Hadith angående att ångra sig, att göra tauwba. Tauwba betyder att återvända till Allah från synder.


Abu Musa al-Ashari, må Allah vara nöjd med honom, rapporterade: Profeten, frid och välsignelser över honom, sade, ”Allah, den Upphöjde, fortsätter att sträcka ut Sin Hand i natten så att syndarna från dagen kan ångra sig, och fortsätter att sträcka Sin Hand på natten så att syndarna från natten kan ångra sig, tills solen reser sig i väst.”
[muslim]


Kommentar av imam an-Nawawi, må Allah vara nöjd med honom:


Denna hadith konfirmerar ett viktigt Attribut av Allah, alltså Handen som Han sträcker ut när Han önskar utan att dra någon liknelse till det, eller förklaring. Sådan var attityden av de rättfärdiga efterträdarna angående alla de viktiga Attributen hos Allah. Det är förstått av denna hadith att om någon gör en synd under vilken tid på dagen eller natten, borde han söka förlåtelse omedelbart som ett resultat.”


 

Abdullah bin Umar bin al-Khattab, må Allah vara nöjd med honom, rapporterade att Profeten, frid och välsignelser över honom, sade, ”Allah accepterar en slavs ånger så länge den senare(slaven) inte är på sin dödsbädd (alltså, precis innan själen av den döende personen når halsen).


[at Tirmidhi – hadith hasan]


 

Anas bin Malik al-Ansari, må Allah vara nöjd med honom, tjänaren av Allahs Sändebud återberättade: Allahs Sändebud, frid och välsignelser över honom, sade, ”Sannerligen, är Allah mer glad över ångern från Hans slav än en person som förlorat sin kamel i öknen och sedan plötsligt finner den.”


[al-Bukhari & Muslim]


http://msmwestmidlands.files.wordpress.com/2009/05/sujud-2.jpg

 

Förutom att be om förlåtelse så är det mycket bra att göra mycket du3a.. Be om allt möjligt till Allah!


Några hadither om att göra åkallan.


 

Abu Hurairah, må Allah vara nöjd med honom, rapporterade: Allahs Sändebud, frid och välsignelser över honom, sade, ”En slav kommer närmast sin Rubb när han är i sujood. Så öka åkallan under nedfall(sujood).”

[muslim]


 

Abu Hurairah, må Allah vara nöjd med honom, rapporterade: Allahs Sändebud, frid och välsignelser över honom, sade, ”Åkallan av varenda en av er blir besvarad om han inte blir otålig och säger (till exempel): 'Jag har bett till min Rubb men min bön har inte blivit besvarad.'”

[al-Bukhari & Muslim]


 

Abud-Darda, må Allah vara nöjd med honom, rapporterade: Allahs Sändebud frid och välsignelser över honom, sade, ”Åkallan av en muslim för hans (muslimske) broder i hans frånvaro blir definitivt besvarad. Varje gång han ber om gott för sin bror, säger ängeln som har denna uppgift: 'Ameen! Må det vara för dig, med'.”

[muslim]


 

Abu Hurairah, må Allah vara nöjd med honom, rapporterade: Allahs Sändebud, frid och välsignelser över honom, sade, ”Tre åkallelser blir besvarade utan tvekan. Åkallan av den förtryckte, åkallan av den som reser, och åkallan av föräldern till sin son.”

[at-Tirmidhi och Abu Dawud]


 

Gör mycket dua och tappa aldrig hoppet om att de ska bli besvarade.. Om du lägger din tillit hos Allah så kommer allt bli så mycket bättre insh'Allah.


Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Du3a + må bättre | Direkt länk | 2010-06-25 @ 20:21:21|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Ja till att le!

Ja till ditt vackra leende som sänder ett meddelande av värme och vänskap till andra.

 

Att le är någonting som Allahs Sändebud, frid och välsignelser över honom, har uppmuntrat muslimerna att göra!

 

Abu Dharr, må Allah vara nöjd med honom, rapporterade : Allahs Sändebud, frid och välsignelser över honom, sade, ”Se inte ner på en god gärning, (oavsett hur liten den ser ut) även om det är att möta din (muslimske) bror med ett glatt ansikte.”

[Muslim]

 

Kommentar om hadithen av Imam an-Nawawi må Allah vara nöjd med honom,

Varje gärning som är tillåtet i shariah ses som gott och belönande. Hur litet människor kanske ser det, får det inte ses från en vinkel högt upp. Även att möta människor glatt är en av de Islamiska fördelar, trots att det kan ses obetydligt för vissa människor.

 

Genom att le gör vi inte bara andra människor glada, utan vi blir själva glada av detta. Har du någon gång känt dig nere och så plötsligt möter du en människa du inte känner, som ler till dig? Någon som är glad och kanske hälsar till och med? Gjorde det inte dig på bättre humör? Därför le hela tiden, få belöning och sprid värme, vänskap och glädje!

 

Försök nästa gång du går ut, att le till en syster(om du är en syster) du går förbi och tänk på hadithen ovan! Alltså även om du inte skulle få ett leende tillbaka så var ändå glad, för du vet att du fått belöning insh'Allah.

http://elegantchic.files.wordpress.com/2009/10/3d_-_smiles.jpg

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Du3a + må bättre | Direkt länk | 2010-06-23 @ 14:00:51|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Att säga på morgon & kväll

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Du3a + må bättre | Direkt länk | 2010-06-12 @ 15:57:25|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Att Älska Profeten Muhammed frid och välsignelser över honomBismillah

Jag har gjort några jättekorta videos och lagt upp på två youtubekanaler som ni insh'Allah får dela med er till andra -antingen genom att ladda ner o ladda upp själva eller bara länka.. :) För att hedra vår älskade Profet Muhammed salAllahu aleyhi wa salam insh'Allah och försvara honom..

Youtubekanal 1
Youtubekanal 2

må Allah förstöra för alla dessa människor som förnedrar/förolämpar Hans Sändebud salAllahu aleyhi wa salam!
Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Du3a + må bättre | Direkt länk | 2010-05-20 @ 01:04:24|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Vill du ha 1000 hasanat?

http://worldthrumyeyes.files.wordpress.com/2010/02/gold_coins_22.jpg

As Salamu Aleikum wa Rahmatulahi wa Barakatuh

Allahs Sändebud salAllahu aleyhi wa salam sade:

"Har någon av er svårt att tjäna tusen Hasanah (belöningar) på en dag?"

Någon från samlingen frågade, "hur kan någon av oss tjäna tusen Hasanah?"
Han sade,

"Ära Allah 100 gånger och 1000 Hasanah blir skrivet för dig, eller så blir tusen synder bortsvepta."

[Muslim 4/2073]


Du skulle arbeta riktigt hårt för tusen kronor på en dag, så varför inte Ära Allah 100 gånger och bli belönad? Med någonting MYCKET bättre än 1000 kronor..

Och hur ärar vi Allah subhanahu wa ta'ala ? Genom att säga ett enkelt och vackert ord

SubhanAllah

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Du3a + må bättre | Direkt länk | 2010-05-17 @ 14:05:58|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

lite imaan

stör mig på mig själv att jag ger mig in i debatter så ofta (känns de för mig iallafall), så df lite imaan-videos

http://www.youtube.com/watch?v=zy9PLNw7ATA&feature=related


detta är vad sheikh ahmad jibril sagt om det aktuella ämnet..

http://www.youtube.com/watch?v=wmXXfTHzPmI&feature=player_embeddedlite mer imaan.. känslomässigt verkligen, om Profeten,salAllahu aleyhi wa salam,

Profetens,salAllahu aleyhi wa salams, sista tal innan han dog.
Sahabas kärlek för Allahs Sändebud, salAllahu aleyhi wa salam
Profeten Muhammeds,salAllahu aleyhi wa salam, sista stund i livet...
Dessa videos gör varenda troendes hjärta lugnt och full av kärlek till vår älskade och ärade Profet Muhammed frid och välsignelser över honom.
Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Du3a + må bättre | Direkt länk | 2010-05-13 @ 00:01:12|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Döda Hjärtan

Döda Hjärtan
Imâm Ibn Qayyim al-Jawziyyah


http://sp7.fotolog.com/photo/55/57/114/lety_saxoten/1227776005021_f.jpg

 

(A’alam al-Muwaqqi’in, volym 2, sida 176)

 

Medan tusentals av muslimer blir dödade runt om i världen, och medan tio tusentals blir fängslade och torterade och torterade för att de kallar till Allahs väg och för att uppmuntra gott och förbjuda det onda, är de mesta muslimer tysta och oroar sig inte förutom för de materiella saker i livet. Deras hjärtan har blivit fyllda med kärleken för detta livet och glömskan för Efterlivet.

 

Allah says in the Qur’an:


Säkert finner du att de hänger fast vid livet mer envist än någon annan, ja, mer än de som sätter medhjälpare vid Guds sida. Var och en av dem skulle vilja leva i tusen år, men hur långt hans liv än blir, undgår han inte straffet - Gud ser vad de gör.
(Al Baqarah, 2:96).

 

 

Många muslimer idag har blivit så fästa vid deras liv att deras begär är att vara med familjen, huset, pengar och handel. De har glömt att allting om Efterlivet borde komma före allting i detta livet och att vi måste sträva att följa Allahs order, inte bara de som vi finner enkla och passande att följa. Vissa muslimer idag påstår att det är bättre att göra extra böner och extra fasta än att uppmuntra det goda och förbjuda det onda eller att försvara livet på svaga muslimer. Sådana personer kan även komma att skylla på muslimerna som strävar att göra dessa obligationer.

 

Detta är vad Ibn al-Qayyim har sagt om sådana personer:

 

“Shaytan har misslett många personer genom att försköna för dem akten av vissa frivilliga handlingar av dyrkan så som frivilliga böner och frivillig fasta medan de försummar andra obligatoriska handlingar av dyrkan som att påbjuda det goda och förbjuda det onda, till den grad att de inte ens har intentionen att göra dem när de har chansen till det. Sådant folk är för de lärda på botten av skalan i religionen: För grunden av vår religion är att göra det Allah har beodrat oss att göra.

 

Den som inte gör dessa obligatoriska gärningar är värre än den som syndar. Vem som helst som har någon kunskap om Allah, Profetens,salAllahu aleyhi wa salam, guidning, och livet av följeslagarna kan fastställa att de som blir pekade på som mest religiösa idag är de minst religiösa. Sannerligen, vad är det för fromhet i en person som ser på när Allahs helgdomar blir förstörda, Hans religion lämnad, Hans Sändebuds Sunnah undviken, och fortfarande har ett kallt hjärta och en stängd mun. En sådan person är som en stum Shaytan!

 

På samma vis är den som talar falskt en talande Sheytan. Är inte missöden i Islam pågrund av de som när deras liv och mat är säkra, inte bryr sig om vad som händer med religionen? De bästa av dem skulle ge en ledsen min. Men om de skulle bli prövade med någonting skulle deras hjärtan vara fästa vid deras pengar, de skulle göra allt för att få det tillbaka. Dessa människor, förutom att de förtjänar Allahs vrede, är drabbad av den största katastrofen utan att de ens vet om det: De har döda hjärtan. Sannerligen ju mer levande en människas hjärta är, starkare blir ilskan för Allahs skull och att vara med i att hjälpa Islam och Muslimer.”

 

[(A'alam al-Muwaqqi'in, volymm 2, sida 176).]

 

Ur, http://www.alghurabaa.org/articles/scholars/ibn-al-qayyim/dead-hearts/#more-220

 

Tankar: 3.....
Lämna en kommentar | Du3a + må bättre | Direkt länk | 2010-04-26 @ 17:56:38|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Den Kvarvarande Smärtan av synder


Mash'Allah, må Allah belöna de som gjort videon! Mycket vacker och en bra påminnelse till oss alla!
Allahu Akbar!
Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Du3a + må bättre | Direkt länk | 2010-04-21 @ 19:32:30|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Tidigare inlägg

Bönetider


Video på Svenska om Profeten Muhammad
frid och välsignelser över honom

Svenska Islamiska Youtubekanaler

DawaSweden
IslamIdag
Muslimahkanalen
MuslimSe
Mussemanda
OmarIbnAlKhattab
SMSBilal
TheMuslim0
UnderTexter


Den Raka Vägen
Vill du ha evig lycka?Bismillahi Rahmani Rahim
Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

[Koranen 96:1-5]


Mina besökare
Online:
Idag:
Totalt: