Tecken på Allahs kärlek för Sina slavar och ansträngningen för dess Verkställande

Tecken på Allahs kärlek för Sina slavar och ansträngningen för dess Verkställande
Imam Nawawi


Kapitel 47
Från Riyadh us Saliheen

 


Allah, den Upphöjde, säger:


“Säg [Muhammad]: "Om ni älskar Gud, följ mig och Gud skall älska er och förlåta er era synder. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.”’
(3:31)

“Troende! Om någon av er avsvär sig sin tro, skall Gud [i deras ställe] sätta människor som Han älskar och som älskar Honom, anspråkslösa gentemot [andra] troende, omutligt fasta mot förnekarna av sanningen, [människor] som strävar och kämpar för Guds sak utan att bekymra sig om andras ogillande. Detta är en nåd från Gud, som Han skänker åt den Han vill. Gud når överallt, vet allt.”
(5:54)

 

 

386. Abu Hurairah (Må Allah vara nöjd med honom) rapporterade: Allahs Sändebud, frid och välsignelser över honom, sade: "Allah, den Upphöjde, har sagt: 'Jag kommer förklara krig mot honom som behandlar med fientlighet mot en troende dyrkare till Mig. Och den mest kära sak som Min slav kommer närmare Mig med, är vad Jag har påbjudit honom med; och Min slav fortsätter att komma närmare Mig genom utförandet av Nawafil (frivilliga böner eller att göra extra handlingar vid sidan om vad som är obligatoriskt) tills Jag älskar honom, (så mycket att) Jag blir hans hörsel med vilken han hör, hans syn med vilken han ser, och hans hand med vilken han slår, och hans ben med vilken han går; och om han ber Mig om någonting, kommer Jag sannerligen ge honom, och om han söker Mitt Skydd, kommer Jag sannerligen skydda honom.”
[Al-Bukhari]

 

 

Kommentar: Denna Hadith berättar oss statusen och de distinktiva tecknena av de gynnade männen av Allah ('Auliya Allah). Den Nobla Koranen har definerat dem som:

 

“de som tror och ständigt har Honom för ögonen.”. (10:63).

 

Enligt denna definition, är varenda troende som verkligen fruktar Allah favoriserad av Allah. Det betyder att förutom Tro och gudsfruktan, är de favoriserade av Allah varken människor av en speciell sort eller har speciella distinktiva tecken, som man generellt tror bland vissa folk. I respekt för detta, är ignoransen av det generella folket chockande eftersom de ser sådana personer som gynnade av Allah som inte bara struntar i religiösa obligationer och praktiken av Profeten, frid och välsignelser över honom, utan även saknar renlighet. Ibland kallar de även galna eller halvt-galna människor som favoriserade av Allah, medan en Wali egentligen är någon som är noggrann i att observera skyldigheterna och fruktar Allah.

 

Denna hadith ger följande fyra punkter:

 

Först, kärleken till de som Allah älskar ger Allahs kärlek, och att hata dem ger Allahs hat..

 

Andra, när en sann Muslim når närhet och kärlek av Allah genom att göra de obligatoriska handlingarna, frivilliga och extra bönerna, Allah blir då hans speciella hjälpare och skyddar hans leder och organ och låter dem inte arbeta i olydnad till Honom. Så han använder ingen del av sin kropp för saker som är ogillat av Honom.

 

Det är fel att dra från denna hadith, som män av kätterska och polyteistiska trender brukar göra, att 'Auliya blir ögonen, öroren, händerna, fötterna osv, av Allah. Alltså att Allah går in i dem. Därför, på grund av detta säger de att det inte spelar någon roll om man ber från Allah eller en Auliya för att båda är en. För sådana personer är böner som "Å Allah hjälp oss", "Å Allahs Profet, hjälp oss!" och "Å Ali, hjälp oss!" osv., alla korrekta. Men en som säger så har verkligen gått vilse, och gör Shirk (polyteism). Må Allah rädda oss från dessa synder. Enligt hadithen, gillar en troende man det som är gillat av Allah och följer det, och undviker allting som inte är gillat av Honom.

 

Tredje, utförandet av de obligatoriska gärningarna av dyrkan har främsta vikten i att få Allahs nöje, för dess fullföljande är mest gillat av Allah och även för att de formar grunden, på vilken byggnaden av Islam byggs. Då vi inte kan tänka oss en byggnad utan en grund, liknande, kan vi inte tänka på frivillig dyrkan utan att fullfölja de grundläggande skyldigheterna. Faktum är att den som försummar dem slutar att vara en Muslim. Detta är anledningen till de svåra varningarna från Allah till de som försummar detta. De som inte fullföljer frivilliga böner har inte blivit givna någon varning. Det är, ändå, sant att deras utförande tillsammans med de obligatoriska ökar glansen av skyldigheterna. Nawafil (frivilliga gärningar av dyrkan) hjälper en att nå den upphöjda platsen av att bli älskad av Allah med fördelen att man blir given den speciella Hjälpen av Allah.

 

Fjärde, Allsmäktige Allah beviljar sannerligen bönen av de som Han älskar. Men acceptansen av deras böner, betyder inte att dess resultat dyker upp på en gång. Ibland kan de beviljas efter en lång tid. Bönen av rättmätiga personer blir sannerligen beviljade men om det går snabbt eller lång tid beror endast på Allahs Vilja.

 

 

387. Abu Hurairah (Må Allah vara nöjd med honom) rapporterade: "Profeten (frid och välsignelser över honom) sade, "När Allah älskar en slav, ropar Han till Jibril och säger: 'Jag älskar så-och-så; så älska honom'. Då älskar Jibril honom. Efter det säger han (Jibril) till invånarna av himlarna att Allah älskar så-och-så; så älska honom'; och invånarna av himlarna (änglarna) kommer också älska honom och sedan få folket på jorden att älska honom."
[Al-Bukhari and Muslim].

 

En annan återberättelse av Muslim är: Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) sade: "När Allah älskar en slav, kallar Han på Jibril (Gabriel) och säger: 'Jag älskar så-och-så; så älska honom'. Då älskar Jibril honom.Efter det säger han (Jibril) till invånarna av himlarna att Allah älskar så-och-så; så älska honom'; och invånarna av himlarna (änglarna) kommer också älska honom och sedan få folket på jorden att älska honom. Och när Allah hatar en slav, kallar Han på Jibril och säger: 'Jag hatar så-och-så, så hata honom.' Då hatar Jibril också honom. Han (Jibril) säger till invånarna av himlarna: 'Sannerligen så hatar Allah så-och-så, så hata honom.' Då kommer de också hata honom. Sedan blir han ett hatobjekt på jorden också.".
[Al-Bukhari and Muslim].

 

Kommentar:  Denna Hadithen nämner belöningen av kärlek för Allahs skull. En person som älskar för Allahs skull är inte bara älskad av Allah men även av invånarna i jorden och i himlarna. Å andra sidan, är de som är hatade av Allah även hatade av invånarna på jorden och i himlarna. Det måste bäras i minnet att de endast blir populära i denna världen som är rättfärdiga i sin natur - som strikt uppehåller distinktionen mellan det lagliga och det förbjudna (Ma'ruf och Munkar). Men de vars natur har brister genom konstanta synder, slutar att skilja mellan rätt och fel och förlorar deras trovärdighet. Generellt så hatar de dem rättfärdiga personerna av anledningen att varje kategori av människor älskar och gillar folket av sin egen sort.

 

388. `Aishah (Må Allah vara nöjd med henne) rapporterade: Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) utnämnde en man att leda en enhet i armén i Salat (bön); han avslutade alltid sin recitation med Surat al-Ikhlas: "I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN, SÄG: "Han är Gud - En, Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom." (112:1-4) När de återvände till al-Madinah, nämnde de detta till Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom), som sade, 'Fråga honom varför han gör så?' Han blev tillfrågad och svarade, 'Denna Surah innehåller Allahs Attribut, den Nåderike, och jag älskar att recitera det.' Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) sade till dem, "Säg till honom att Allah älskar honom"".
[Al-Bukhari and Muslim].

 

Kommentar:  Vi lär oss från Hadithen, följande:

 

1. Följeslagarna skyndade alltid till Profeten (frid och välsignelser över honom) för att få hans åsikt om vad som helst som verkade konstigt för dem.

 

2. Överlägsenheten av Surat Al-Ikhlas då den punkterar punkter av Tauhid.

 

3. Tillåtelsen att recitera två Surah i ens Salat, tillsammans med Surat al-Fatihah, i en Rak'ah.

 

4. Tillåtelsen att recitera samma Surah om och om igen, som denna Sahabi (följeslagare) som ledde Bönen och reciterade Surat al-Ikhlas efter varenda recitation.

 

 

Källa: http://www.alghurabaa.org/articles/islam/tazkiyah/signs-of-allahs-love-for-his-slaves-and-the-efforts-for-its-achievement/#more-206

Tankar: 1.....
Du3a + må bättre | Direkt länk | 2010-11-07 @ 01:18:30|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Kommentarer
Postat av: Umayma

Allahu Akbar. Alhamdulillah för Islam

2010-11-08 @ 01:34:16
URL: http://umayma.blogg.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:


Bönetider


Video på Svenska om Profeten Muhammad
frid och välsignelser över honom

Svenska Islamiska Youtubekanaler

DawaSweden
IslamIdag
Muslimahkanalen
MuslimSe
Mussemanda
OmarIbnAlKhattab
SMSBilal
TheMuslim0
UnderTexter


Den Raka Vägen
Vill du ha evig lycka?Bismillahi Rahmani Rahim
Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

[Koranen 96:1-5]


Mina besökare
Online:
Idag:
Totalt:
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se Religion bloggar Filosofi/Religion Bloggportal länksamling Bloggparaden

RSS 2.0