Ett Möte med Allah

Bismillah, en fin påminnelse översatt till svenska mash'Allah.
Låt hjärtat mjukna lite insh'Allah!

Tankar: 5.....
Lämna en kommentar | Nasheeds & Poesi | Direkt länk | 2011-10-14 @ 10:53:34|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Ahlus-Sunnah Wal-Jam'âhs Trosuppfattning

Bismillah
Ahlus-Sunnah wal-Jam'âhs Trosuppfattning
Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | At-Tauhid,Trosuppfattning | Direkt länk | 2011-10-12 @ 22:17:44|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Kaba Makkah

mash'Allah!! må Allah göra så att vi alla får besöka denna välsignade plats! Ameen

*uppdatering* Allahu Akbar, hittade jättevackra bilder på förra årets hajj - http://www.boston.com/bigpicture/2010/11/hajj_2010.html
Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Olika texter o grejer | Direkt länk | 2011-10-11 @ 20:43:35|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Hur kan vi lita på haditherna?

Fick en fråga på mina 'frågor och svar' , märkte först nu att hela mitt svar inte hade sparats, så undrar om detta har hänt med många av mina svar..? måste kolla upp det insh'Allah :) Iallafall, så publicerar jag det här istället nu.

Fråga:
Vi kan ju lita på Koranen eftersom Allah lovade att skydda den samt att många kan den utantill, men står det något om haditherna också? Tänk om de påstår sådant som Profeten (saw) aldrig sade/gjorde?

Jag förstår inte heller när vissa påstår att Allah stiger ner till den lägsta himlen under den sista tredjedelen av natten, medan Profeten (saw) sa att Allah är lika nära oss som vår halspulsåder. Och jag har läst/hört från vissa sheikhs på youtube om att en man kommer få många fruar och att vissa människor från helvetet kommer bli deras sexobjekt medan en kvinna kommer bara få en man, hur vet de att en kvinna bara kommer få en man och inte fler eftersom det inte nämns i koranen?

Svar:
Bismillah,

Det finns många bra böcker angående vetenskapen om hadith.
Här är några artiklar angående hur man vet om en hadith är autentisk mm:
http://islamqa.com/en/ref/79163
http://islamqa.com/en/ref/82365/authentic%20hadith

http://islamqa.com/en/ref/122705
http://islamqa.com/en/ref/112086

De stora lärda inom islam har forskat så djupt in i haditherna, så som Bukhari och Muslim som du nog sett 'sahih bukhari' 'sahih muslim' efter vissa hadither. De som forskat hadither, har varit så noggranna att om det finns en hadith som har en berättar kedja på tio personer, och en av dessa personer var antingen lögnare eller tex hade dåligt minne , så sågs hadithen som falsk eller svag. De forskade om alla personer som fanns med i en berättarkedja och tog reda på om vissa människor ens hade träffats. Tex om det står "Abdullah rapporterade från Ahmad som rapporterade från Umar som återberättade att Profeten sade..." Och de ser att Abdullah och Ahmad aldrig har varit i samma land, aldrig har träffats, så ses hadith som falsk.
Mer kan du läsa i böcker om hadithvetenskap - http://kalamullah.com/hadith.html

Och när det gäller din förvirring kring olika hadither. Så är det verkligen ett måste att fråga någon kunnig sheikh som du litar på, som kan förklara åt dig. Det som du säger att Profeten salAllahu alayhi wa salam är lika nära oss som vår halspulsåder. Så kommer detta från Koranen och inte från Profeten salAllahu alayhi wa salam.

Allah säger:
[50:16] "VI HAR skapat människan och Vi vet vad hennes själ viskar till henne; ja, Vi är närmare henne än hennes egen halspulsåder. "

En stor lärd inom islam Ibn Kathir må Allah vara nöjd med honom,
förklarar versen såhär:

"Allah, den Allsmäktige konfirmerar att Han kontrollerar människan; för, det är Han Som skapade honom och att alla hans affärer (i livet) känner Han till, så mycket att Han vet vad som händer i hans känslor, goda eller dåliga. Det är autentiskt rapporterat i Sahih (bukhari o muslim) att Allahs Sändebud salAllahu alayhi wa salam sade: "Sannerligen, har Allah förlåtit mitt samfund för allt som händer i deras tankar, så länge de inte utför det eller säger det."

<Vi är närmare henne än hennes egen halspulsåder> alltså Hans änglar är närmare honom (människan) än hans egna halspulsåder. Sannerligen, de som förklarade 'Vi' i denna vers till att det skulle betyda 'Vår Kunskap', har gjort så för att förhindra att falla in i tron om inkarnation eller att Allah skulle finnas inom oss; två trosuppfattningar som är totalt falska i enlighet med Muslimska lärda. Helt upphöjd , ärad och helgad är Allah över vad dem tillskriver Honom.
Pronomet 'Vi' i denna vers syftar på Allah. Liknande säger Han i fallet med en person som andas sitt sista: <Men Vi är närmare honom än ni, men ni ser inte> alltså Hans änglar. Allah den Allsmäktige säger även: <Sannerligen Vi: Det är Vi Som har sänt ner Dhikr(Koranen) och sannerligen, skall Vi vakta den (från korruption). Och sannerligen , änglarna kom ned med Dhikr (Koranen) med Allahs Vilja, den Upphöjde, den Mest Hedrade. Alltså är änglarna närmare människan än hans egna halspulsåder.
-Slut på Tafsir Ibn Kathir (förkortad version)-

Om det såg lite förvirrande ut så ska jag förklara det lite enklare, när Allah säger 'Vi' i denna vers, så menar Han att det är änglarna som är närmare människan än dess egna halspulsåder, och att dem är detta med Allahs vilja.

Var befinner sig Allah? Det står också i Koranen:

[6:18] "Han utövar den oinskränkta makten ovanför Sina tjänare, och Han är den Vise, Den som är underrättad om allt. "
Versen visar oss att Allah är över oss. Ännu tydligare är verserna:
[67:16-17] "Kan ni vara säkra på att Han, som är fis-sama(över himlarna), inte låter jorden [rämna under er och] uppsluka er? Se hur den [redan] skälver och skakar! Eller kan ni vara säkra på att Han, som är i fis-sama (över himlarna), inte släpper lös en storm över er, så våldsam att ni förstår [allvaret i] Min varning"

Mer om detta kan du läsa här insh'Allah - http://www.missionislam.com/knowledge/whereallah.htm

Först innan jag svarar på din fråga angående Paradiset.
Så vill jag att du ska veta att Allahs religion är perfekt, Allah fullbordade den och Profeten salAllahu alayhi wa salam fullgjorde sitt uppdrag, allting viktigt har nämnts. Och det som inte har nämnts - är det ingen idé att gå in på. Om kvinnan hade fått mer än en man i paradiset, så hade Allah sagt det eller så hade Profeten salAllahu alayhi wa salam sagt det till oss med Allahs vilja. Allting som kommer från Profeten salAllahu alayhi wa salam, är med Allahs vilja. Alltså han har inte sagt någonting av sina egna luster, eller av gissningar eller någonting sådant. Allt autentiskt från Profeten salAllahu alayhi wa salam tar vi som fakta. Religionen är fullbordad med Koranen och Sunnah, ingenting viktigt har uteblivit.
Hur vet vi att vi måste följa Profeten salAllahu alayhi wa salam?
Allah säger:
“Han som lyder Sändebudet har sannerligen lydit Allah. . .” [al-Nisaa’ 4:80]
“Å ni som tror! Lyd Allah och lyd Sändebudet. . .” [al-Nisaa’ 4:59]
“. . . Och låt dem som går emot Sändebudets kommando akta sig, att någon fitnah (prövning, olycka, osv) sker dem eller att en smärtsam plåga faller över dem. ” [al-Nur 24:63]
“Men nej, vid din Herre, de kan inte ha någon Tro, förrän de gör dig [Muhammad] en domare i alla dispyter mellan dem, och finner i sigsjälva inget motstånd emot dina val, och accepterar (dem) med full underkastelse.” [al-Nisaa’ 4:65]

Finns många fler verser som visar att man endast kan praktisera Islam fullt ut med både Koranen och Sunnah. Många gånger behövs det förklaring till Koranen och då förklarar man med hjälp av Sunnah, dem kompletterar varandra. Och som sagt kan du kolla länkarna ang om autenticiteten av haditherna.

Så eftersom haditherna som finns endast nämner att kvinnan kommer vara med sin man från detta liv på jorden, så har man ingen orsak att ifrågasätta. Se - http://islamqa.com/en/ref/8068/woman%20only%20one%20husband

Angående det du skrev om att människor från helvetet kommer vara sexobjekt till män i Paradiset, så har jag aldrig hört talats om detta. Det är bra att du frågar för man måste kolla upp ALL information som man hör. Vilka sheikher har sagt detta för det första? Detta låter falskt av många anledningar.
- Finns många verser i Koranen som säger att Helvetets folk kommer att vara i Helvetet för evigt. Se verser - [al-Nisa’ 4:168-169] , [al-Ahzaab 33:64] , [al-Jinn 72:23] , [al-Jaathiyah 45:35]
- De enda kvinnor som män får i Jannah förutom sin/a fru/ar i detta liv är hoor al-ayn, kvinnor från Paradiset. Läs mer om detta här - http://islamqa.com/en/ref/25843/hoor

Tack för din fråga och hoppas att du förstått min långa text insh'Allah
Tankar: 8.....
Lämna en kommentar | Frågor och Svar | Direkt länk | 2011-10-07 @ 22:34:24|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Rizq

Bismillah

Allah tar vad Han vill från vem Han vill och
Allah ger vad Han vill till den Han vill!
Allahu Akbar Allahu Akbar!

Qadr Allah, det vi förlorar var meningen, finns ingen som helst mening med att välta om det förflutna.
Allah välsignar vissa med rikedom, skönhet, hälsa samtidigt som dessa har stark emaan och ständigt tackar Allah. Samtidigt som de inte har detta värdsliga i hjärtat, de skulle inte bry sig om Allah tog bort allting från dem så länge de har kvar sin emaan. Samtidigt avundas dem inte det som andra har, för man vet inte om någonting är bra för en eller dåligt för en.

Allah vet, vi vet inte!

Om vi bara kunde få riktig yaqeen subhanAllah... må Allah göra oss alla bättre ameen ya Rabb!
må Allah förlåta oss och ta bort vår överdrivna kärlek till denna värld !
Allahumma ameen thuma ameen ..
Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Påminnelser | Direkt länk | 2011-10-07 @ 20:42:31|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Tarawih 2011/1432 Ramadan

Bismillah!
Lyssna o njut.. Bra för hjärtat :)

Makkah Taraweeh 2011 - Natt 16
- Första Tio Rakaah leddes av Sheikh Saud AlShurym
- Andra Tio Rakaats leddes av Sheikh Maher Almoaqely

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Du3a + må bättre | Direkt länk | 2011-10-05 @ 18:20:36|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Saudiarabien

Bismillah,
as salamu aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh..

När jag läste nyheterna angående att kungen från sverige hade gett kungen från saudiarabien något pris så blev jag väldigt förbannad. Why? Jag bryr mig inte om att han fick något pris, det jag bryr mig om är vilka hycklare alla svenskar är. Lättlurade hycklare som för det första tror på allt som står i media och som för det andra ser skillnad på vad Saudi-staten gör och vad Usa-staten gör.

Ska citera några meningar för att kommentera på dem, aftonbladet skriver:
"Nyligen dömdes en saudisk kvinna till spöstraff för att ha kört bil, vilket är förbjudet enligt landets stränga sharialagar."
Sharia-lagar??? Ignoranta människor och alla som tror på dem. Sharia är Allahs lag! Finns ingenstans i Koranen eller bland Profetens läror salAllahu alayhi wa salam, som säger att en kvinna som kör bil (rider på en åsna/häst själv) är förbjudet, detsamma med piskrapp. Alltså är det inte Sharia-lag. På Profetens ,salAllahu alayhi wa salam, tid så red kvinnor själva på sina djur, det var inte som att de alltid satt i baksätet.. Jag vet att lärda kan göra fatawas utifrån vad dem tror är korrekt i enlighet med sharia, så gör dem ijtihad, men sådana sakfrågor kan alltid komma i diskussion och det finns självklart åsiktsskillnader kring detta.
Sedan vill jag kommentera orden "stränga sharialagar"..
För det första så tillåter inte Islam, sharia-lagar ett kungastyre.  Att vara kung är inte i enlighet med Islam.! Om det hade varit 100% sharia-lagar så hade det inte funnits en kungafamilj i Saudiarabien, det hade funnits en Khalifah. Saudiarabien är utan tvekan det landet som följer sharia-lagar mest av alla andra muslimska länder. Men det är inte fullständigt. Att kalla sharia-lagar för "stränga" är även det en stor överdrift! Såklart, det beror på vem som hör dessa regler som vill leva sitt liv efter sina luster, då blir det antagligen strängt. Men för muslimer som vill leva sina liv utefter Allahs lagar, Islam, så är det inte strängt överhuvudtaget, det är bara bra och underlättar jättemycket. Detta skitsnack att kvinnor blir förtryckta i saudiarabien, tss.. Det existerar förtryck mot kvinnor var man än sätter sin fot här i världen, och det pågår inte mer i saudi. Islam befriar kvinnan från förtryck, kvinnan blir hedrad i Islam. Men ack så få människor som förstår detta..

"– Situationen i Saudiarabien är väldigt allvarlig. Kvinnor är svårt diskriminerade, yttrandefriheten är väldigt begränsad och man har dödsstraff där de avrättade ofta inte har fått en korrekt rättegång."


*uppdaterad- var arg när jag skrev innan så ursäkta min attityd och felaktighet i skriften, blanda ihop 'den saudiska kvinnan' och 'den muslimska kvinnan'... :) *
Det kan hända i vissa ärenden att den saudiska kvinnan blir diskriminerad, men det artikeln gör fel är att säga i ena meningen "sharia lagar" och sedan säga 'kvinnor är svårt diskriminerade. För då får alla människor uppfattningen att den muslimska kvinnan, i enlighet med Islam, blir diskriminerad och förtryckt. Medan det inte alls är fallet. Islam höjer upp kvinnan mer än något annat system eller någon annan kultur.
Kvinnor blir diskriminerade i alla samhällen på olika sätt.
Om ett land verkligen hade 100% sharia lagar så hade detta samhälle inte innehållit någon diskriminering eller förtryck mot kvinnan.

Yttrandefrihet! Vilket fint ord i detta 'demokratiska' samhället. ye ye ye.. Islam tillåter att man säger ifrån om landets ledare förtrycker en och inte följer Islam ordentligt. Det är en av de bästa saker man kan göra, stå upp mot en förtryckande ledare och säga sin åsikt. MEN, att tala illa om Islam däremot är förbjudet. Varför? För att det är Allahs religion. Det är svårt för många icke-muslimer att förstå sig på detta, men när man verkligen verkligen tror på en sak , att det är den fullständiga sanningen, så blir det bara en självklarhet att man inte ska smutskasta islam.
Sedan är den roligaste biten av denna kommentar den med dödsstraff. Usa har mer dödsstraff än saudiarabien, och sjukt många är oskyldiga av dessa som dödats. Sedan har USA inte gett någon muslim en korrekt rättegång, one way ticket to guantanamo bay! USA är en riktigt skitig och förtryckande stat. Hyckleri.. Ännu en gång vill jag påpeka att såklart det är fel att avrätta människor som inte har gjort sig skyldiga till sådant brott. Islam är byggt på ett sätt, att man helst inte ska bli straffad. Många gånger har personer kommit fram till Profeten salAllahu alayhi wa salam och sagt att de gjort någonting som förtjänar straff. Men han vände sig bort från dem och ville inte att de skulle komma och erkänna, men dem gjorde det ändå för att de fruktade Allah.

Exempel på någonting som är jättesvårt att bli dömd för i enlighet med Islams lagar. Är Zina, äktenskapsbrott. Detta kräver att det finns 4 vittnen som sett detaljerat att det verkligen har hänt, det räcker inte ens med att dem ser två personer ligga och strula, nej, de ska vara nakna och man ska se tydligt själva akten. Är detta enkelt?? Nej inte en chans. Och de två som gjort brottet ska sedan svära vid Allah om de inte har gjort det, om de gör detta tre gånger så blir dem frisläppta (förutsatt att det inte finns 4 pålitliga vittnen vilket är praktiskt taget omöjligt nästan). Om de ljugit vid sin ed så får dem Allahs förbannelse över sig, men detta är mellan dem och Allah. Notering, straff i enlighet med Sharia sker mot både mannen och kvinnan , inte bara kvinnan så som  äckliga lögnare försöker påstå.

Iallafall... ursäkta min ilska, men jag är inte på humör för bajs som detta.

De klagar så himla mycket om att kvinnan inte får köra bil. BUHU. Plus att dessa 'piskrapp' inte ens är hårda rapp, det är endast symboliska piskrapp som inte ens gör ont. Det är mer skammen att stå och ta dem som är straffet. I frankrike får inte den muslimska kvinnan bära sin niqab längre, är det förtryck? Nej det är demokrati! Sådant hyckleri. Att bli tvungen att betala massa böter eller att sitta i fängelset, är sjukt mycket värre än att få några symboliska piskrapp.

I expressen säger de återigen att fångar utsätts för tortyr i saudiarabien. USA är landet som torterar mest fångar i världen. Men räknas Usa som en förtryckande stat? Nej... Konstigt. Usa bombar sönder alla länder som inte ger dem vad dem vill ha, och i demokratins namn. Fortfarande ses saudiarabien som mer förtryckande än usa?? Saudi går åtminstone inte in i andra länder och förstör, tvingar på ideologier, våldtar, mördar och bombar hela byar.
Islam tillåter inte tortyr iallafall så ännu en gång följer inte Saudi sharia-lagar 100%.

Sedan att kvinnor får 'rösta' nu i de lokala valen, som att detta är ett steg mot demokratin, är helt felaktig. Kvinnor har alltid fått ha sina röster hörda i den Islamiska historian, åtminstone de första generationer av muslimer som följde Islam 100%. Att kvinnor inte fått ge sin röst beror iallafall inte på Islam. För Islam har alltid tillåtit kvinnan att säga sitt. Till skillnad från resten av världen var den muslimska kvinnan den första som fick sina rättigheter. Väst tror att dem har första tjing på dessa rättigheter men det stämmer inte alls. Medan kvinnorna fick rösta, ha rätt till sin egendom, ha rätt till skiljsmässa, bestämma sin egna man osv här i väst jättesent på 1800-talet och i vissa fall så sent som 1900 talet. så har alltid Islam gett kvinnan dessa rättigheter. Väst är sena och nu går dem under för att snart finns inga regler alls.

Demokrati är en lögn som alla lyckats svälja och ta emot utan att ifrågasätta.

Hela detta inlägget skrev jag delvis för att säga det att inte alla regler som Saudi har, har med Islam o göra. Och delvis för att kalla alla för hycklare som tycker att saudi är förtryckande men tycker att länder som usa inte är det. Såna människor behöver verklighetskoll.


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13717009.ab
http://www.expressen.se/nyheter/1.2579446/kungen-hyllar-saudiarabiens-diktator
Tankar: 20.....
Lämna en kommentar | Mina Tankar | Direkt länk | 2011-10-03 @ 15:28:49|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمBönetider

Video på Svenska om Profeten Muhammad
frid och välsignelser över honom

Svenska Islamiska Youtubekanaler

DawaSweden
IslamIdag
Muslimahkanalen
MuslimSe
Mussemanda
OmarIbnAlKhattab
SMSBilal
TheMuslim0
UnderTexter


Den Raka Vägen
Vill du ha evig lycka?Bismillahi Rahmani Rahim
Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

[Koranen 96:1-5]


Mina besökare
Online:
Idag:
Totalt: