Profeten Adam, må Allahs frid och välsignelser vara över honom

Bismillah,


En video som berättar om Profeten Adams liv, alayhi salam. Av vad som står i Koranen och hadither.
Vem är Profeten Adam i Islam, för muslimerna? Från att han skapades till att han dog.Tankar: 4.....
Lämna en kommentar | Kunskap | Direkt länk | 2011-01-30 @ 15:11:43|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Islam Idag - youtubekanal

Bismillah, as salamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh!

Ville bara rekommendera en bra youtubekanal för alla som kan svenska! :) Det laddas flitigt upp nya föreläsningar på svenska om Islam med olika föreläsare.. Det är mestadels videos till muslimer men såg att det även finns till icke-muslimer.

http://www.youtube.com/user/IslamIdag#p/p


Sprid och dela belöningen insh'Allah
<3

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Produktioner av Muslimer | Direkt länk | 2011-01-29 @ 12:29:30|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Hadith om Välgörenhet

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Hadither | Direkt länk | 2011-01-28 @ 11:34:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Aktiviteter för Systrar

Bismillah,

As Salamu aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh !

Aishas Döttrar - aktiviteter för systrar


Detta rör alla kära muslimska systrar. Det kommer att finnas allmäna föreläsningar för systrar på paltalk med start denna Torsdagen 27/1 och insh'Allah blir det fler efter detta.!

Och den 1 februari ska det börja en Korangrupp för de systrar som är intresserade, även det på paltalk.

Intresseanmälan krävs för systrar som vill delta och bör skickas in senast den 29:e Januari till vår mail aishasdottrar@live.se.

Information om Korangruppen och vad som ska vara med i intresseanmälan kan ni hitta här.

Paltalk-rummet man ska gå in på heter: Aishas dottrar


För mer information om systrarna och deras nuvarande och uppkommande aktiviteter insh'Allah gå in på:

http://aishasdottrar.wordpress.com/
Må Allah belöna dem med det bästa i dunya och i akhira ameen

Beautiful Red Rose
Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Muslim aktuellt | Direkt länk | 2011-01-25 @ 17:39:42|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Hyllning och uppmuntran till muslimska kvinnor

Bismillahir Rahmanir Raheem

En kort påminnelse med svensk text av en bror med alias chekdamize7 från youtube, till muslimska kvinnor. Må Allah belöna honom och göra oss alla starkare och bättre ameen. Och må Allah göra så att vi alla uppfostrar de nya generationerna på ett islamiskt sätt ameen.


Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Kvinnor | Direkt länk | 2011-01-16 @ 23:55:41|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Andlig utbildning för medlemmarna i hushållet


‘Aaishah (må Allâh vara nöjd med henne) sa:
”Allâhs sändebud (frid och välsignelser vare över honom)
brukade be qiyâm på natten, och när han bad witr han skulle säga,
”Stig upp och be witr, O ‘Aaishah ”
(Rapporterat av Muslim, Muslim bi Sharh al-Nawawi, 6 / 23).

Profeten (frid och välsignelser vare över honom) sade:
”Må Allâh vara barmhärtig mot en man som går upp på natten och ber,
sen väcker han sin hustru för att be, och om hon vägrar
så kastar han vatten i hennes ansikte.”
(Rapporterad av Ahmad och Abu Dawôd. Sahih al-Jâmi”, 3488).

Uppmuntra kvinnor i ett hushåll att ge till välgörenhet
är ett annat sätt att öka tro. Detta är något mycket viktigt
som profeten (frid och välsignelser vare över honom) uppmuntrade till,
när han sa,

”O kvinnor! Ge i välgörenhet, för jag har sett
att ni utgör en majoritet av invånarna i Helvetet.”

(Rapporterad av al-Bukhari, al-Fath, 1 / 405)

En av de nya idéer är att ha en låda hemma
för donationer till de fattiga och behövande:
vad som läggs i lådan tillhör dem,
eftersom det är deras fartyg i det muslimska hemmet.

Om familjemedlemmarna ser ett exempel bland dem som fastar
på al-Ayyâm al-Beed (den 13: e, 14:e och 15:e varje Hijri månad),
måndagar och torsdagar, Tâsô’â och Aashôrâ (9:e och 10: e Muharram),
Arafâh, och ofta i Muharram och Sha’bân,
så kommer detta att vara ett motiv för dem att göra detsamma.


Källa: 40 Rekommendationer för det muslimska hemmet

Översättare: http://th3unseen.wordpress.com/


Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Det Muslimska Hemmet | Direkt länk | 2011-01-15 @ 15:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Hadith om att arbeta

Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Hadither | Direkt länk | 2011-01-14 @ 00:42:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Att tänka på det förflutna

Bismillah,

Många människor som är ledsna eller deprimerade är det på grund av det förflutna. Det förflutna som inte tycks försvinna ur ens tankar. Det kan vara en person man ångrar att man träffat, en sak man ångrar att man gjort, ett förhastat beslut eller någonting man skulle velat ha fått sagt.. När man tänker på dessa saker kan man ofta gå in i, ”Tänk Om-stadiet”. Tänk om jag tagit det rådet, tänk om jag sagt någonting annorlunda, tänk om jag hade fortsatt med studierna....... Hur hade mitt liv sett ut då? Hur hade jag mått då? Dessa tankar och liknande tankar tar en till en låtsasvärld och tar en djupare in i sina sorger. Man kan kalla dem för destruktiva tankar. Som inte gör någon nytta och får en att försvinna ur verkligheten. I Islam får man lära sig att denna typ av tankesätt inte är bra för en.

 

Det är återberättat i Sahih Muslim av Abu Hurayrah, må Allah vara nöjd med honom, att Allahs Sändebud, frid och välsignelser över honom, sade:


”Sök försiktigt efter vad som gynnar dig (i Efterlivet) och sök endast hjälp från Allah och tappa aldrig hoppet. Om någon prövning (olycka) kommer till dig, säg inte: 'Om jag bara hade handlat på ett sådant och sådant sätt, så hade det varit såhär och såhär' men säg istället: 'Allah har bestämt det och vad Han har velat har skett.'. Sannerligen öppnar 'Om' vägen för Shaytans arbete.”

 

Detta är ett bevis att det är förbjudet att tänka eller säga sådana saker. Man skall acceptera Ödet som Allah har bestämt åt en.

 

Hur ska man kunna acceptera sitt förflutna och sluta tänka negativt om det?

 

Allah azza wa jall vet vad som är bra för oss och vad som är dåligt för oss.

 

Men det kan hända att något är er förhatligt och [ändå] är detta ett gott för er; och det kan hända att ni älskar något och [ändå] är detta ett ont för er - Gud vet, men ni vet inte.”

[Surah 2, vers 216]

 

Som exempel.. Det fanns en man som var mycket rättfärdig, en bra muslim, var i moskén mycket och var omtyckt. Han kunde inte gå vilket gjorde att han inte kunde ta sig runt så enkelt, och gjorde ofta du3a att få den välsignelsen att kunna gå. Och subhanAllah, han fick den välsignelsen av Allah. Detta gjorde att han som småningom började utforska och börja göra synder. Gå till platser han aldrig kunde innan och bli en syndare. Då kan man fråga sig, om det var bra eller dåligt för denne mannen att han kunde gå. Mycket dåligt subhanAllah! Han kanske tyckte att det var dåligt för honom att han inte kunde gå men egentligen så var det bra för honom då detta höll han borta från synder.

 

Detsamma gäller pengar. Vi har alla hört om de historier när människor blir rika och ändras totalt. Kanske de flesta av oss fantiserar ibland över hur det skulle vara om vi blev rika, hur allting skulle bli bättre, enklare osv. Men sanningen är att vi inte vet hur detta skulle ändra oss. Det är en stor prövning som inte så många klarar av. Vi måste vara tacksamma för hur våra liv ser ut, för hur mycket pengar vi har och för alla prövningar som har hänt oss. För Allah vet vad som är bra för oss och vi vet inte.

 

När vi tänker på det förflutna borde vi försöka tänka på det positiva i det hela. Lärdomar vi fått ur det som har hänt. En dålig sak (enligt oss) som efter ett tag ledde till någonting bra. Tex så kanske det fanns en dålig person i ditt liv men som var en pusselbit i din väg till Islam. Eller så kanske du gjorde en stor synd som fick dig att börja praktisera religionen mer.

 

Allah, den Mest Ärade, är den Vise och till Honom lägger vi vår tillit.

Tankar: 5.....
Lämna en kommentar | Du3a + må bättre | Direkt länk | 2011-01-04 @ 19:28:28|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Råd till Muslimska Kvinnor

Bismillah,

en föreläsning av Sheykh Khalid Yasin där han delar sina råd till de muslimska kvinnorna. Svenskt textat..Hela föreläsningen förutom frågor och svar finns tillgängligt än så länge alhamdulilah!


Del 1

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Kvinnor | Direkt länk | 2011-01-03 @ 18:17:34|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمBönetider

Video på Svenska om Profeten Muhammad
frid och välsignelser över honom

Svenska Islamiska Youtubekanaler

DawaSweden
IslamIdag
Muslimahkanalen
MuslimSe
Mussemanda
OmarIbnAlKhattab
SMSBilal
TheMuslim0
UnderTexter


Den Raka Vägen
Vill du ha evig lycka?Bismillahi Rahmani Rahim
Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

[Koranen 96:1-5]


Mina besökare
Online:
Idag:
Totalt: