Mannen i röda kalsonger

Bismillah
 
En intressant och bra bok, den är inte särskilt lång och jag rekommenderar dig att läsa den med hela mitt hjärta!
 
Mannen i röda kalsonger PDF
 
 
Om du vill beställa denna bok så gå då in på http://www.onereason.se/bestall-material/ och skriv till dem vad du vill beställa :) Det är billigt och du kan dela ut det till de vänner och familj du har!
 
 
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Ickemuslimer | Direkt länk | 2014-08-11 @ 23:00:57|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Varför är du inte Muslim?

Bismillah
 

Är du inte muslim för att du inte ens tror på Gud?

Det jag kan be dig att göra då är att tänka över allt som existerar, vetenskapen och läsa Koranen. Däri kommer du finna vetenskapliga fakta som är helt och hållet omöjligt för en människa att ha vetat runt 600-talet. Inte bara att det existerar vetenskapliga fakta i Koranen, det finns dessutom ingenting vetenskapligt felaktigt. De saker som står däri har vetenskapsmän upptäckt så sent som på 1900-talet. Med komplexa verktyg, analyser och forskningar. Vem vet bäst om sin skapelse? Skaparen! Och det finns ingen annan än Skaparen av världen som sänt ned dessa ord som finns i Koranen.
 
Ett fåtal av de vetenskapliga fakta som beskrivs i Koranen kan du läsa om här:
http://apg.blogg.se/2010/june/kort-illustrerad-guide-for-att-forsta-islam.html
 
 
Är du inte muslim för att du inte tycker att Islam är den rätta religionen?
 
Om inte mina tidigare bevis räckte för dig, som bevisar att Koranen kommer från Gud. Så är mitt råd att läsa Koranen, det korta häftet jag länkat till ovan, och dessutom läsa mer om Muslimernas Trosuppfattning . Läs detta häfte för att få mer kunskap om Islam http://apg.blogg.se/2010/july/varfor-bli-muslim.html
 
 
Tror du på att Islam är från Gud men du orkar inte med allt man måste göra som muslim eller vill du göra sådant som Gud har förbjudit oss att göra?
 
Om detta är fallet så kan jag ju säga såhär, att för din egen skull, så är det bättre att du är en muslim som syndar än en icke-muslim som syndar. Vad är viktigare/bättre? Att få göra exakt som man vill och följa sina luster 100% i kanske 30-80 år och sedan hamna i Helvetet en evighet för att du inte ville acceptera islam? Eller är det bättre att acceptera islam och göra sitt bästa inför sin Herre och sedan få leva lyckligt och få göra som man vill i en evighet i Paradiset? Om du verkligen tror på att Islam är rätt så snälla spring inte iväg, bli muslim! Och vem syndar inte? Vi alla syndar på ett eller annat sätt, det viktigaste är att vi gör vårt bästa.
 
Och sanningen är att ju högre ens kärlek till religionen blir, desto lättare blir det att följa de påbud och förbud som finns - och dessutom ska du tänka på att det är väldigt lite som är förbjudet jämfört med allt som man faktiskt kan göra! 
 
Vill du inte bli muslim för att det finns dåliga muslimer? Så hur kan då religionen vara bra?
 
Nr 1.  Bara för att du har levt med, umgåtts med eller sett dåliga muslimer och deras handlingar. Så betyder verkligen inte detta att deras handlingar går i enlighet med Islam. Om din muslimske vän är allt annat än religiös, hur ska du då ta han som ett exempel för vad Islam är? Jag lovar dig, ALLT dåligt beteende, alla dåliga handlingar som kan skada andra,sig själv, naturen på psykiska och fysiska sätt är inte från islam. Fult språk, bedrägeri,baktal,svartsjuka,förtryck osv är alla handlingar som går emot Islams läror.
 
Nr 2. Dagens muslimer representerar väldigt dåligt vad Islam står för. Jag brister och de flesta muslimer brister i att kunna visa den moral som fanns hos Profeten Muhammad, frid och välsignelser över honom. Han är mänsklighetens Sändebud! Hans beteende var den bästa som någonsin existerats, hans moral var på gränsen till perfekt. Så bra man kan vara. Ingen kan bli så underbar som han var-- men det man bör sträva efter som en Muslim(någon som är underkastad Guds vilja), är att efterlikna honom i alla områden. Om dagens muslimer hade försökt följa honom i sitt sätt att vara så bra som möjligt , så hade människor runt om i världen älskat muslimerna. Till och med hans fiender erkände att hans beteende var jättebra.
 
Läs om hans karaktär: http://www.profetensbudskap.se/site/ovrigt/ebok2.pdf
 
Läs om Profeten Muhammads liv salAllahu alayhi wa salam
http://www.scribd.com/doc/39812910/Den-Forseglade-Nektarn-OBS-Detta-ar-en-oversattning-till-svenska-av-den-engelska-The-Seald-Nectar-och-inneh%C3%A5ller-mycket-som-inte-finns-med-i-origi
 
 
Vill du bli muslim men du har en familjemedlem eller någon som hindrar dig?
 
Ok, detta är svårt. Det finns många som vill bli muslimer men som skulle bli utkastade från hemmet eller bli slagna osv om de skulle ta steget. Att ens tala om Islam inför vissa räcker för att veta att denna personen är en riktig hatare som blivit totalt hjärntvättad antingen genom hatar-sidor på internet eller media. Eller genom dåliga upplevelser med muslimer. 
 
Men, ni ska veta! Att när Islam först kom, så fanns det många hemliga muslimer - som gömde sin Islaam pågrund av att de var rädda för det förtrycket som skedde mot muslimerna då. De höll sin islam gömda tills det var säkert för dem att praktisera offentligt, eller tills dem kände sig starka nog att klara av motståndet som skulle komma. Läs gärna detta http://islamqa.com/en/ref/31796/secret%20muslim
 
Det är mycket bättre att du accepterar Islam och håller det hemligt samtidigt som du försöker praktisera så mycket du kan, än att inte acceptera Islam alls. För vi vet aldrig när döden kommer- och efter att vi har dött så är det försent.
 
 
Må Allah(Gud) Vägleda oss på Hans raka väg och ge oss den ultimata belöningen i Paradiset
Tankar: 3.....
Lämna en kommentar | Islam | Direkt länk | 2012-08-15 @ 22:27:42|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

En inbjudan till dig som söker efter sanningen - Vill du bli Muslim?

Vill bli muslim islam hur blir jag muslim vad tror muslimer på islam gud Allah Gud

Islam står som världens näst största och snabbast växande religion. Många icke-muslimer, speciellt kristna, omfamnar Islam. De lär och tror på att Islam är den religion som Allâh, Den Upphöjde, har valt och fulländat för hela mänskligheten. Om du är en av dem som uppriktigt söker efter Sanningen då inbjuder jag dig att läsa Koranen [The Noble Qur’an eller Koranens Budskap] och Sunnah [traditioner och handlingar, återberättade i hadither (Läran)] av Profeten Muhammad [må Guds frid och välsignelse vara över honom]. Öppna ditt sinne och ditt hjärta för att läsa de autentiska Islamiska texterna liksom även de korrekta slutsatserna och tolkningarna av de två heliga skrifterna.

 

Du kommer lära dig Sanningen om Islam som den perfekta,

 

”Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att Islam skall vara er religion.” [Al-Ma'idah 5:3]

 

och sanna religionen,

 

”Ingen dömer utom Gud; Han befaller er att dyrka Honom ensam. Detta är den evigt sanna tron, men de flesta människor har ingen kunskap [om detta].” [Yusuf 12:40]

 

från Allâh, den Ende Skaparen,

 

”Människor! Minns Guds välgärningar mot er! Finns det en annan skapare än Gud, som förser er [med det] i himlen och på jorden som ni behöver för er försörjning? Nej, det finns ingen gud utom Han; hur förvirrade är inte era begrepp!” [Fatir 35:3]

 

Ende Gud och Försörjare av hela mänskligheten,

 

”SÄG: "Jag söker skydd hos människornas Herre.” [An-Nas 114:1]

 

Försök att fundera över trovärdigheten, sanningen, visdomen och vägledningen som Koranen erbjuder människan. Fråga dig själv, finns det någon annan bok i världen, utom Koranen, som varnar dem som inte tror på Enheten av Den Sanna Guden [det finns ingen gud värd att dyrkas utom Allâh] och den Sanna Religionen? Skulle du hålla med om att Gud är Högst och att Hans Ord är högst? Om ja, tro då på Koranen som Guds Ord. Allâhs Ord framställs aldrig som svagt även där det uttrycker en känsla av barmhärtighet. Orsaken är rätt och slätt; Koranen reflekterar en högre gudomlig natur av Allâh. Han är Den mest Upphöjde,

 

”…Gud är upphöjd, stor.” [An-Nisa’4:34]

 

Allsmäktig i Styrka, Full av Visdom,

 

”Ja, Gud [befaller Över] himlarnas och Jordens härskaror och Gud ar allsmäktig, vis.” [Al-Fath 48:7]

 

och fri från allt begär, värdig av allt lov och pris,

 

”GUD tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär. Vi uppmanade dem som fick ta emot Skriften före er, liksom [Vi uppmanar] er, att frukta Gud. Om ni förnekar sanningen [kan ni inte skada Honom]. Allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär är Hans. Gud är Sig själv nog och allt lov och pris tillkommer Honom.” [An-Nisa’ 4:131]

 

Allâhs Ord är unikt eftersom det har ”all kraft”. Vår Skapare säger till oss:

 

” …Guds ord har all kraft, all styrka. Gud är allsmäktig, vis.” [At-Tawbah 9:40]

 

Allâh är den Mest Barmhärtige, Mest Nåderike,

 

”I Guds, den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn.” [Al-Fatihah 1:1]

 

Han har väglett många icke-muslimer till Islam. Han har öppnat deras sinnen och hjärtan för att tro på Hans Ord, vilket inkluderar följande:

 

”Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att Islam skall vara er religion.” [Al-Mad’idah 5:3]

 

”[Gud säger:] "Detta är Min väg, en rak [väg]; följ den och följ inte [andra] vägar; annars kan ni förlora Hans väg ur sikte!" Detta är vad Han befaller er; kanske fruktar ni Honom.” [Al-An’am 6:153]

 

”Det är Han som har sänt Sitt Sändebud med vägledningen och [för att förkunna] den sanna tron som skall föras till seger över all [annan form av] gudstro, hur förhatligt detta än kan vara för dem som sätter medhjälpare vid Guds sida.” [As-Saff 61:9]

 

”Om någon vill anta någon annan religion än Islam kommer detta att vägras honom, och i nästa liv skall han stå bland förlorarna.” [Al ’Imran 3:85]

 

Fråga dig själv, finns det någon annan utom Allâh som har sagt de samma upphöjda och perfekta ord? Finns det någon bok utom Koranen som kategoriskt gör anspråk för den sanna religionen? Islam är den Sanna Religionen inför Allâh. Vår Skapare har gjort det väldigt tydligt att Islam är den rätta religionen, men de flesta människor vet inte det. Han, Den Allsmäktige, säger tydligt:

 

”Vad ni dyrkar vid sidan av Honom är ingenting annat än namn som ni har tänkt ut, ni och era förfäder; Gud har inte gett er tillstånd till detta. Ingen dömer utom Gud; Han befaller er att dyrka Honom ensam. Detta är den evigt sanna tron, men de flesta människor har ingen kunskap [om detta].” [Yusuf 12:40]

 

och Den Upphöjde säger:

 

”GE DIG hän med hela din själ, [du som söker sanningen,] åt den rena, ursprungliga tron, den tro som Gud vid skapelsen lade ned som en naturens norm i människan - ingenting kan rubbas i Guds skapelse! Detta är den evigt sanna tron, men de flesta människor vet ingenting [om detta].” [Ar-Rum 30:30]

 

Välkommen till Islam!

Från: Revertit.blogg.se

 

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Ickemuslimer | Direkt länk | 2012-02-13 @ 12:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Bildspel om 'Islamofobi' eller snarare Islamhatet..


Islamophobia by *Nayzak on deviantART
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Ickemuslimer | Direkt länk | 2011-08-25 @ 00:06:59|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

ÄKTA RELIGIONSFRIHET

Bismillah! Detta är hur kristna och judar behandlades under 100% islamiskt styre. Det är vad man kan kalla äkta religionsfrihet. Finns ingen lag som är bättre än Allahs lag!

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Ickemuslimer | Direkt länk | 2011-06-19 @ 21:10:10|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Varför skapade Gud människan..

..och varför ska vi dyrka Gud?


Bismillah,

Många saker är bortom vår förståelse.. Men det kan vara så att Gud skapade oss delvis av kärlek för oss. Gud vet bäst. Faktumet att vi existerar gör allting möjligt för oss, och denna fördel med att existera är ju mycket bättre än att inte existera. Livet är den största gåvan någonsin. Gud har skapat oss och allting runt omkring oss av kärlek och för att testa oss. Gud är barmhärtig och vill oss bara väl, lidanden existerar endast som prövningar så att vi kan finna större lycka genom att ta oss förbi dem. Ja, våra liv är en konstant kamp, men det är inte en hopplös kamp: vi kämpar för att acceptera och inte fokusera så mycket på besvär, för att komma närmare Gud genom att underkasta oss och dyrka Honom, och i processen, finner man en äkta inre lycka och ett ljus som annars är helt ouppnåeligt.

 

Gud säger i Koranen att han skapade oss för att dyrka Honom. Men vad menas med det? Att han behöver vår dyrkan eller mår bättre av det? Nej..Det betyder att vi ska vara tacksamma, inse vilka välsignelser som Gud har givit oss och försöka vårt allra bästa i att göra det som Gud är nöjd med, be till Gud och ingen annan.! Vårt slutliga mål är inte döden. Vårt liv på jorden är så kort, kanske dör vi imorgon ! Till slut så hamnar vi framför Gud där vi skall stå till svars för om vi varit tacksamma eller ej, om vi har vördat om våra liv som Gud välsignat oss med eller om vi har struntat i det faktum att Gud har givit oss allt vi har.

 

Gud har skapat Paradiset till oss alla, det finns en plats i paradiset för varenda människa i världen. Det finns en plats för dig redan, som väntar..! Gud vill att du ska dit, och få njuta i evig tid. Men hur ska du eller jag få komma till paradiset, utan att ha jobbat för det? Om vi har förnekat Guds existens eller förnekat vår Skapares vilja ---- hur ska vi då få det? Att vi kommer ställas till svars för våra handlingar, är inte bara logiskt utan även rättvist. Mördare, pedofiler osv , förtjänar dem en evig lycka i Paradiset? Vi som människor, måste veta och förstå att livet på jorden är ett test, om man verkligen förstår detta så spelar det ingen roll vad man får ge upp eller vad man får göra för att få sitt Paradis.

 

Istället för att fråga dig själv ”varför skapade Gud mig?”, så kan du fråga dig själv ”förtjänar jag att existera?”.. Gud älskar oss, så Han skapar oss. Men förtjänar vi allt som vi har, vad har vi gjort för att få alla dessa välsignelser som att kunna se,höra,känna,lukta..? Vi har inte gjort någonting! Därför tackar man Gud för dessa förtjänster och vänder sig i andaktsbön för att verkligen visa att man är tacksam. Du kan föreställa dig det som ett hem istället om det känns svårt att förstå. Du är förälder och har ett eller flera barn. Du ger dem kärlek, kläder, mat, trygghet, ett hus med mera. Du ger allting till barnen som du kan ge. Vill du inte då att dem ska vara tacksamma och lyda dig? Om du vill att dem ska bädda sina sängar, diska eller inte komma hem sent på natten så vill du att dem ska lyssna på dig. Det är en självklarhet! Det är en ännu större självklarhet att man ska vara tacksam till och lyda Gud – som Skapat oss och har sett till att vi har allting som vi har! Gud är mer barmhärtig till oss än vad en mor är till sitt barn.

 

Hur vet man vad Gud vill?

Tänk dig att Gud har skapat oss alla utan syfte och inte ens ger oss klara bevis på att Han existerar? Skulle det inte vara ologiskt? Tänk dig en uppfinnare som gör en sak som inte har någon nytta alls, den ser inte fin ut och det gör ingenting, helt onödig, och på toppen av det så har uppfinnaren inte givit någon förklaring på vad den är till för. Människor skulle kalla honom galen. Är Gud ologisk eller galen? NEJ verkligen inte! Tänk dig att allting skulle ha en mening i livet utan människan?! Att du till och med vet vad toapappret har för syfte men du vet inte vad du har för syfte? Gud är perfekt,fulländad och ingenting som oss människor. Gud har sänt profeter för att låta oss veta om Hans existens. Alla Profeter har kommit med samma budskap – dyrka endast Gud, ingen och ingenting annat än Gud! De har även fått uppenbarelser om hur man ska leva sina liv så bra som möjligt, så som Gud vill. Ta hand om sig själva och andra osv. Gud vet bäst om sin skapelse precis som uppfinnaren vet bäst om sin uppfinning, och därför ska vi söka våra svar hos Gud. Och precis så som en hylla behöver instruktioner för hur man ska bygga den, så behöver vi instruktioner om hur vi ska leva.

 

Koranen är den sista uppenbarelsen från Gud till Profeten Muhammad frid över honom. I den finner du inga som helst fel eller motsägelser då den är från Gud. Hur uppenbarades Koranen? Det var ängeln Gabriel som kom ned till Jorden och läste upp Koranen för Profeten, då memorerade han det. Därefter läste han upp det till sina följeslagare som skrev ner det. I Koranen finner du så många mirakel och otroliga saker som visar de som inte tror på Gud att Han existerar! Till exempel så finner du hur det står om människofostrets utveckling i detalj, du finner hur det står om hur universum expanderar, du finner hur det står om hur det är en barriär mellan olika sorters vatten som gör att dem inte kan blandas ihop... osv! HUR kan dessa vetenskapliga saker med mera stå i Koranen som inte blivit ändrad en enda bokstav sedan den uppenbarades 1400 år sedan? I en tid då ingen hade möjligheten att forska i dessa ting? Dessa saker som upptäckts på vår moderna tid? Finns bara en slutsats, det måste vara från Gud. Vem vet alla dessa saker om inte Gud? Gud som skapat världen? Uppfinnaren vet allting om sin skapelse och Gud vet allting om sin..

 

Med det så vill jag säga att jag respekterar dig, vad du än väljer för väg i livet. Jag tvingar ingen att göra som jag. Vill bara att du tänker på det ordentligt och förstå att jag vill dig väl med följande ord:

Bli Muslim.

Inte för att jag säger det, utan för att du vet att det är vad som är meningen med livet. Jag säger inte till dig att ändra ditt liv till det sämre, jag säger inte till dig att sluta röka, spela gitarr, sluta svära om du gör det, säger inte till dig att du ska göra någonting konstigt. Det jag säger med att ”bli muslim” är bara att acceptera att det endast finns en Gud, ingen annan än Gud är värd att dyrkas och att Muhammad, frid över honom, är Guds sista Sändebud. Bara genom att acceptera det så blir man muslim, bara att acceptera det i hjärtat och att yttra det så blir man muslim. Det är så enkelt! Man behöver inte gå igenom någon skum ritual eller uppnå en massa saker innan, det är bara att vara övertygad utan att bli tvingad och säga det så är man muslim.

 

Detta är vad man accepterar, att man tror på Gud, profeterna, böckerna, änglarna, domedagen och Ödet som Gud har givit dig. Man accepterar även de fem pelarna av islam, att bevittna att ingenting är värt att dyrkas förutom Gud och att Muhammad är Hans sista Sändebud, bönen fem gånger per dag, fasta ramadan (om man kan), betala zakat (allmosa -om man har råd) och utföra hajj en gång i sitt liv (om man har råd). Betyder detta att så fort du har blivit muslim att du ska kunna allting och göra allting? Nej! Du gör det du kan i din takt, du behöver inte känna någon press på att vara perfekt eller något. Du behöver inte ens säga till andra att du är muslim i början om du är rädd för din omgivning.

 

Vad du gör efter att du blivit muslim? Är ditt eget val! Det allra viktigaste för din egen skull är bara att du dör som en troende..

 

Du behöver inte skriva någonting här som svar.. Har du några frågor om vad jag har skrivit eller är det någonting annat som hindrar dig från att bli muslim så är det bara att skriva..


 

Må vår Skapare vägleda oss och våra familjer, ameen!!! <3

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Ickemuslimer | Direkt länk | 2011-06-03 @ 01:46:13|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Missuppfattningar om Islam

Bismillah,

föreläsning på svenska av Abo Zakariya må Allah belöna honom!


Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Ickemuslimer | Direkt länk | 2011-04-07 @ 15:09:01|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Vill du BLI LYCKLIG?


FRÅGA: Vill du vara lycklig? Nästan alla människor om inte ALLA människor vill vara lyckliga. Vad är lycka? Hur blir man lycklig? Hur tillfredsställer du ditt inre, din själ?

SVAR: se videon.

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Ickemuslimer | Direkt länk | 2010-10-11 @ 22:01:10|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Lär dig om Kvinnan i Islam

Bismillah


Lär dig om den muslimska kvinnan ur Islams synsätt. Lär dig inte om den muslimska kvinnan av hur tex vissa iranier eller pakistanier behandlar dem. Vad Islam säger och vad vissa män säger/gör är helt olika saker.

Länkar till böcker om kvinnan i islam på svenska:

http://apg.blogg.se/2010/october/den-...

http://www.islaminfo.se/about-islam/v...

Andra små häften om islam och missförstånd:

http://www.scribd.com/doc/37685006/Mi...

http://www.scribd.com/doc/34460956/Va...


Här är en länk till en bra youtubekanal på engelska som har allt möjligt om islam - http://www.youtube.com/user/khalifahk...

en föreläsning på engelska om kvinnan i islam och ryktet som går att hon blir förtryckt- http://www.youtube.com/watch?v=eRs7Us...

<3

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Ickemuslimer | Direkt länk | 2010-10-10 @ 21:35:18|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Existensen av Gud

Ta en titt runt om kring dig där du sitter. Du kommer märka att allting i
rummet är ”skapat”: väggarna, hemtextilen, taket, stolen där du sitter,
boken som du håller i din hand, glaset på bordet och otaliga andra
detaljer. Inget av dem råkar existera i ditt rum av sig själva. Även de
enkla knutarna av mattan var gjorda av någon: de dök inte upp spontant
eller av slumpen.

En person som börjar att läsa en bok vet att den blivit skriven av en
författare med en specifik anledning. Han skulle aldrig tro att boken blev
till av en slump. På samma vis, en person som ser en skulptur har ingen
tvekan överhuvudtaget att den blivit gjord av en skulptör. Och inte bara
konstverk: även ett fåtal tegelstenar som vilar på varandra får en att
tänka att de måste ha blivit hämtade att ligga så av någon med en
särskild plan. Därför, så överallt där det finns ett system – litet eller stort
– måste det även finnas en grundare och beskyddare av detta system.
Om, en dag, någon kom fram och sade att järn och kol kom tillsammans
för att forma stål av slumpen, vilket i sin tur konstruerade Eiffel Tornet
av slumpen, skulle inte han och de som trodde honom betraktas som
galna?

Påståendet om evolutionsteorin, den unika metoden att neka Guds
existens, är ingen skillnad från detta. Enligt teorin, så formades
ostrukturerade molekyler till aminosyra av slumpen, aminosyran
formades till proteiner av slumpen, och slutligen formades proteiner till
levande varelser av slumpen. Emellertid, är sannolikheten att en levande
varelse blivit formad av en tillfällighet mindre än sannolikheten att Eiffel
Tornet blivit format på samma vis, för till och med den enklaste levande
cellen är mer sofistikerad än någon konstgjord struktur i världen.
Hur är det möjligt att tänka att balansen i världen kom till av
slumpen när den extraordinära harmonin i naturen är märkbar med
blotta ögat? Det är det mest oresonliga påståendet att säga att
universum, där varje punkt antyder på dess Skapare, har kommit till av
sig själv.

Därför, borde det finnas en designer till balansen som syns överallt
från vår kropp till alla hörn av det ofattbara oändliga universumet. Så,
vem är denna Skapare som ordnat allting så subtilt och skapat allt?


Han kan inte vara någon materiell varelse som finns inom
universum, för Hans måste vara en vilja som existerade innan
universum och skapade universum därmed. Den Allsmäktige Skaparen
är En som Var alla finner existens, och Vars existens är utan början eller
slut.

Religion lär oss identiteten av vår Skapare, Vars existens vi

upptäcker med vårt resonemang. Genom vad Han har uppenbarat för

oss som religion, vet vi att Han är Gud, den Nåderike och den

Barmhärtige, Som skapade himlarna och jorden från ingenting.Trots att de flesta människor har möjligheten att ta in denna fakta,
spenderar de deras liv omedvetna om det. När de tittar på en
landskapsmålning, undrar de vem målaren är. Senare, prisar de artisten
till den yttersta gräns för hans vackra konst. Trots att de möter otaliga
originala (verk) i den naturliga världen som han målat så vänder de sig
om, och ignorerar existensen av Gud, Som är den ende ägaren av dessa
skönheter. Sanningen är, att det inte behövs någon långvarig forskning
för att förstå Guds existens. Även om någon av oss skulle vara tvungen
att leva i ett rum från hans födelse, skulle det finnas otaliga bitar av bevis
i detta rum som skulle vara tillräckligt för honom att förstå existensen av
Gud.

Den mänskliga kroppen överflödar med bevis att det inte skulle
rymmas i många volymer av encyklopedier. Att ge endast några minuter
av samvetsgranna tankar för det räcker för att förstå Guds existens. Den
nuvarande ordningen är skyddad av Gud och tas hand om av Honom.

Den mänskliga kroppen är inte den enda maten för tankar. Livet bor
i varje kvadrat-millimeter av jorden, om det är sett av människan eller
inte. Världen flödar med många levande varelser, från encelliga
organismer till växter, från insekter till havsdjur, och från fåglar till
människor. Om du tar en handfull av jord och tittar på det, kan du även
där inne upptäcka många levande varelser med olika särdrag. Samma är
sanningen för för luften du andas. Till och med på din hud, finns det
många levande varelser vars namn är okända för dig. I inälvorna av allt
levande finns det miljontals bakterier och encelliga organismer som
hjälper matsmältningen. Djurpopulationen i jorden är mycket större än
den mänskliga populationen. När vi även lägger till växtvärlden, ser vi
att det inte finns en enda fläck på jorden där det inte finns liv.

Alla dessa varelser som är utspridda på ett område av miljoner
kvadratkilometer har olika system i kroppen, olika liv och olika bidrag
till den ekologiska balansen. Det är befängt att påstå att allt detta har
kommit till existens av slumpen utan mål eller anledning. Ingen
slumpartad händelse kan någonsin resultera till sådana komplicerade
system.


Alla dessa bevis leder oss till sammanfattningen att universum
arbetar med ett särskilt ”medvetande”. Vad, då, är källan av detta
medvetande? Självklart är det varken det levande eller det icke-levande
varelserna i den. Inte heller kan det vara dem som håller harmonin och
bevarar ordningen. Existensen och ärheten av Gud avslöjar sig själv i
ändlösa bevis i universum. Faktiskt, finns det inte en enda människa på
jorden som inte accepterar denna sanna verklighet i hjärtat. Men de
nekar det fortfarande ”i ondska och arrogans, trots att deras själar är
övertygade”
som är sagt i Koranen (Koranen, 27:14)

Denna bok är skrivet för att peka ut verkligheten som vilken vissa
människor vänder sig bort från för att deras intressen är emot det, och
för att blotta lurendrejerier och okänsliga slutsatser som vissa system av
idéer är grundande på. Detta är varför många olika ämnen är hanterade i
boken.

De som läser denna bok kommer ännu en gång se det obestridliga
beviset av Guds existens och vittna att Guds existens omfattar alla ting:
”Förnuftet” vet detta. Precis som Han skapat denna genomsyrade
ordningen, är Han Den Som också håller igång den oavbrutet.

Inledning ur boken: "Existensen av Gud" av Harun Yahya.
Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Ickemuslimer | Direkt länk | 2010-09-16 @ 01:44:26|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Varför bli Muslim?

Fred till alla som söker svar här i livet..

En bra och kort bok som förklarar varför du ska välja Islam, varför är Islam den rätta religionen att leva efter?


Varför Islam?
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Ickemuslimer | Direkt länk | 2010-07-17 @ 15:40:24|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Kort illustrerad guide för att förstå Islam

Till alla som vill lära sig mer om islam, se vilka vetenskapliga ting som står i Koranen, lär dig vad Islam handlar om!

En kort illustrerad guide för att förstå Islam Denna bok är en kort guide för att förstå islam
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Ickemuslimer | Direkt länk | 2010-06-29 @ 17:48:56|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Människan med Förstånd

bismillah,
as salamu aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh!

Till dig syster,bror eller ickemuslim som besöker bloggen - är du en människa med förstånd?

Har du hört massa GOJA om att Koranen har misstag i sig osv? Varför har du hört detta och sedan trott på det? För att du inte har orkat bry dig om att söka sanningen! Om du verkligen är en ärlig människa, mot dig själv och livet.

Läs då denna fina bok av Harun Yahya (på engelska),

Miraklen i Koranen -  http://www.harunyahya.com/miracles_of_the_quran_01.php
och
för mer böcker av honom, angående skapelsen av universum, miraklen i våra kroppar, på jorden osv, vetenskapliga böcker och böcker som bevisar att Islam är den rätta religionen att följa, titta då in denna länk
http://www.harunyahya.com/en.m_download_list.php?typeId=1&langId=4&pg=1&order=nameAsc

Vågar du ta möjligheten att veta sanningen om livet?
Vill du motbevisa allt jag har skrivit? Tja.. läs då hans böcker och försök hitta någonting som inte stämmer i överens med vetenskapen och se själv om du ens KAN göra det. Lita på mig, du kan inte hitta ett enda fel. Människor som sprider propaganda om Koranen och Islam att de har fel osv, de vill bara att folk ska gå vilse och inte veta sanningen.

Jag hoppas att du insh'Allah(med Guds vilja), verkligen läser ordentligt om islam AV muslimer som verkligen har kunskap om islam och går emot stolthet och andra hinder så att du kan bli muslim.

as salamu aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Ickemuslimer | Direkt länk | 2010-06-25 @ 14:32:17|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Vad som än sker...!

At-Tariq (Den nattliga Besökaren)I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

[86:1] VID himlen och vid den nattliga besökaren!
[86:2] Och vad kan låta dig förstå vad den nattliga besökaren betyder
[86:3] [Det är] den stjärna vars ljus lyser upp [det djupaste mörker].
[86:4] Ingen människa [har lämnats] utan den som vakar över henne.
[86:5] LÅT människan betrakta det som hon är skapad av!
[86:6] Hon är skapad av flöden,
[86:7] som väller fram ur [mannens] länder och ur [kvinnans] bäckenring.
[86:8] Han [som har skapat henne] har helt visst makt att återskapa henne
[86:9] den Dag då [hjärtats] innersta vrå skall granskas
[86:10] och då hon varken kan lita till [sin egen] styrka eller till andras hjälp.
[86:11] Vid himlen som ger regn
[86:12] och vid jorden som öppnar sig [för att ge plats åt det som spirar]!
[86:13] [UPPENBARELSENS ord] är ord som avgör [vad som är sanning och vad som är lögn],
[86:14] det är inte [fråga om] skämt eller upptåg.
[86:15] [Förnekarna] smider planer,
[86:16] men [även] Jag smider planer.
[86:17] Låt dem därför hållas, dessa förnekare, låt dem hållas [ännu] en liten tid!


http://www.desktoprating.com/wallpapers/nature-wallpapers-pictures/sea-at-night-wallpaper.jpg
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Ickemuslimer | Direkt länk | 2010-06-05 @ 12:55:14|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

En cool dokumentär om muslimer i England [BBC]

As-Salamu Aleikum wa Rahmatulahi wa Barakatuh,

Mash'Allah en mycket bra dokumentär tycker jag!
Muslimer berättar om sina liv och om islam, mycket upplyftande.. Tycker alla som känner personer som har förutfattade meningar om Islam och muslimer ska visa denna dokumentär till dem insh'Allah.

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Ickemuslimer | Direkt länk | 2010-04-22 @ 15:29:28|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Vad är Islam?

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Ickemuslimer | Direkt länk | 2010-03-11 @ 13:41:02|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Till Ateister


Om livet var utan mening.. hur kommer det sig då att du lever?

Hur kan du tro på big bang.. men inte Skaparen till 'big bang'?

Denna perfekta planeten, hur allt går runt och stämmer ihop, hur världen är ett perfekt system.. skulle detta vara en slump? En dator som byggs ihop, en dator som innehåller komplicerad teknik osv, är detta en slump? Kastar människan ihop detta och av en slump blir det till dessa nästan perfekta datorer?
Så varför skulle universum, som är mer perfekt än någonting annat vara en slump?

Du frågar om bevis, hur kan du veta att det finns en Gud? Hur vet du att Allah är sanning? Hur???? Läs bara Koranen, detta är mer än du behöver.
Varför?

Om du köper en teknisk pryl du aldrig använt förut, du vet inte hur man använder den.. Vad gör du då? Du tittar på manualen, eller hur? Manualen som kommer från uppfinnaren. Bara uppfinnaren vet från allra första början om prylens funktioner! Allt vi kan göra är att gissa hur man gör om vi inte fått tag i manualen..

I Koranen, står det om universums uppkomst, och då menar jag detaljerat om 'Big Bang', och hur alla planeter,solen,månen har sina egna banor, det står att allt liv kommer från vatten, att det finns en barriär mellan olika slags vatten så de inte blandas, det står om fingeravtryck (att vi alla har olika tryck) och om rösten (att vi alla har olika röster), det står om hur regnprocessen går till, det står om hur barn i detalj blir till - från att mannens och kvinnans vätskor blandas och hur ägget fäster sig i livmodern till hur barnet utvecklas stegvis.. Och det står mycket, mycket mer!

Koranen kom ned på en tid då vi inte hade modern teknologi, då alla trodde att jorden var platt! I Koranen står det att jorden är äggformat, inte vilket ägg som helst - utan ett strutsägg, vilket är formen på vår planet. Vem kunde veta all denna fakta? Vem kunde veta alla dessa saker om universum och vår planet?

Om inte Skaparen??

Så hur, min medmänniska, kan du inte tro?
En som kommenterade ville att jag skulle lägga upp Koranverserna som säger de saker jag skrivit. Borde gjort det från början kanske :)..

Hänvisar istället till en sidor som redan har förklarat allt mer detaljerat med Koranverser!

Svensk Föreläsning om Koranen - Där han även tar upp röstigenkänning och annat som står i Koranen.

Skapelsen av universum

Astronomi i Koranen

Jorden i Koranen

Jorden är rund

Djur och växt-riket i Koranen

Reproduktion av människan i Koranen


Fosterutvecklingen i Koranen

Dna i Koranen (på engelska)

Fingeravtryck i Koranen (engelska video)

Honungsbiet i Koranen
Tankar: 15.....
Lämna en kommentar | Ickemuslimer | Direkt länk | 2010-02-10 @ 23:11:54|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Finns det verkligen En Gud ?


Till alla som har funderingar över vilken religion som verkligen kommer från Gud,
eller de som funderar över om Gud existerar.Och by the way.. så JA det finns EN Gud!! Den Mest Nåderike, den Mest Fredlige....
Skaparen av allt som existerar!

Den som inte erkänner Allahs existens...
tycker jag synd om.

Må Allah vägleda alla till islaam!
Ameen

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Ickemuslimer | Direkt länk | 2009-12-04 @ 01:13:33|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Salam Aleikum mitt i natten men en timma för tidigt.

Salam Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh
kära systrar, bröder och andra välkomna gäster till bloggen.

Först vill jag säga ett ord och det är , respektera. "MEN blablabla" Nej! Respektera. Bara respektera, okej?


Vaknade idag, en timma innan Fajr tänkte jag.. Skulle läsa lite Quran och göra nattbön, dua nu tredjedelen av natten alhamdulilahi Robbil alameen.! Hehe, märkte att det är Vintertid vilket gjorde mig smått förvirrad men mycket glad! Ännu längre tid att göra dessa saker jag ville göra, därför blir mitt inlägg inshallah kortfattat! ***NOtering, haha jag tänkte heeelt fel där, bara för att tiden ändrades så betyder inte att Fajr plötsligt blev en timma senare... eee vad ska man göra!! Min hjärna är mycket seg****


En annan sak, älskar hur man säger ordet Nam.. Låter så fint, Nam... Nam... x) Iallafall!

Till själva ämnet, ville bara svara kort på en kommentar jag fick av en gäst i min blogg. Välkommen, för det första! För det andra, när man går in i diskussion ska man inte börja aggressivt, it's not good. Jag säger inte nu att du är islam och muslim-hatare, men de flesta muslim-hatare är alltid så aggressiva! Liksom, ta det lugnt.. Man kan säga sitt utan att visa noll respekt.

Hans kommentar:
Amanda; Du klagar på oenighet bland kristna. Men förklara då varför muslimer som bekänner sig till Sunna respektive Shia dödar varandra, har olika syn på hur Koranen skall tolkas. I Iran är avbildningar av människor tillåtet medan det är förbjudet i andra delar av den muslimska världen.

Med din egen retorik måste väl detta också innebära att Islam är korrupt. Inte sant.

Judendomen och Kristendomen är oerhöt mycket äldre än Islam. Gud sa att Du skall inga andra gudar hava vid sidan av mig. Men ändå tillber ni muslimer Muhammed närmast som en gud. Ni ger honom gudomlig status när ni vill döda de som tecknade karikatyrer av Muhammed. Ni är avgudadyrkare, vilket är ett brott mot Guds ord.

Ni förordar död och förintelse. Enligt sura 9:5 skall muslimer döda kristna var helst ni finner oss. Och sedan kräver ni att vi skall respektera er. Man tar sig för pannan.

Jag gissar att detta inlägg kommer att censureras precis som min kommentar på Turban.se. Du får leva med ditt samvete och att du bryter mot Guds ord. Straffet för din illgärning får du bära ensam.."

Mitt svar då jag är på svarshumör ^^: Att islam har delats upp i flera sekter är ingenting man kan neka, SubhanAllah, Allah har sagt det själv genom Muhammed(saw) som sade att Judendomen skulle delas i 71 sekter och en av dessa skulle träda in i Paradiset, att Kristendomen skulle delas upp i 72 sekter och att en skulle in i Paradiset, och att Islam skulle delas upp i 73 sekter och endast en skulle få träda in i Paradiset. Ska inte gå in i detalj på denhär hadithen just nu, men de som följde den riktiga "judendomen" enda till Jesus tid kommer med Allahs vilja in i Paradiset, de som följde Jesus(as) riktiga läror efter att Jesus kommit ska med Allahs vilja in i Paradiset. Och sedan de som följer Muhammed(saw)s läror och Koranen efter att de kommit ska med Allahs vilja in i Paradiset. Enligt vad som står i vår religion, islaam, så har den alltid existerat.

Alla regler som kom med Muhammed(saw) osv fanns inte tidigare, då mänskligheten ännu inte var beredda. Men det har alltid varit samma äkta religion från samma gud, den ende Guden! Alla profeter och sändebud, frid vare dem alla, kommer självfallet från Gud! Från Allah(Allah=Gud på arabiska). Och man ska alltid följa det som kommit till sist till en, om det nu är äkta sändebud som kommit så ska man följa dem! Och bevis på att Muhammed(saw) var det sista sändebudet från Allah, behöver jag inte ta nu.

Alla religioner har blivit på flera sätt "korrupta" men på olika sätt. Tex, Jesus(as) läror, blev ändrade jättesnabbt, nästan så fort han kom upp till Allah, så började det. Om man studerar, så förstår man att Jesus(as) inte var någon gud eller gudsson. Om man studerar alla olika biblar, så ser man hur det står olika i varenda bibel. Subhanallah, om man som ny kristen, vet man inte vilken som är sann, vilket som stämmer, man bara väljer bibel och "ja detta får det la bli". Inte konstigt att kristna inte kan komma överens om någonting då ingen bibel är samma. För att ta en bagatell: "Min bibel säger att det är år 6 Jesus föddes" "Det stämmer inte min bibel säger att det var år 4". Subhanallah, inte ens en sån liten sak är alla biblar överens om.

Däremot Koranen, är samma överallt. I iran som du nämnde och överallt. Inte ett enda ord är annorlunda. Översättningar litar vi inte på till hundra procent för man måste gå tillbaka till dess ursprungsspråk för att förstå helt och hållet. Få alla vackra budskap som inte riktigt kan översättas rakt av. Det är en sådan vacker linguistik i det hela, mycket vackert. Det är inte samma sorts korruption förstår du? Kristna har ingenting som håller. Ingen bibel som säger sanningen, för de har alla blivit ändrade.

Att islam ändå delas upp i olika sekter hit o dit, är inte för tolkning av Koranen så sätt. Det är mest okunskap och heder som gör att folk bråkar. Hur många gånger har man inte hört, "Mina förfäder trodde på detta, det måste vara sant"!. SubhanAllah! Många bryr sig inte ens OM att kolla hur mycket saker de säger stämmer, lära sig historian från början, lära sig lära sig. Nej, de lyssnar bara på sina föräldrar eller nära - blint. Många sekter, ja, de flesta sekter jag känner till, de går till en Sheikh så som vissa kristna går till sin Präst. De säger "ya sheikh, hur ska jag göra med detta o detta jag har syndat" Sheikh svarar "Gör så och så och du blir förlåten". Bara Allah har makten att förlåta. Inte bara det, folk går bara till en sheikh utan att ens vilja ha bevis på det sheikh säger.

Människor hittar bara på saker, de tar bort det från religionen som de vill och lägger till det de vill för att det ska bli bra för dem. Sedan bara för att man är sheikh tex, så lyssnar vissa på personen blint. Ja ja ja allt du säger är sanning vi har ingen kunskap osv. Det är strunt, man måste lära sig. Lär Koranen, läs hadither, läs tafseer(förklaring av Koranen, historian bakom varje ayat osv), lär dig islaam från grunden. Så som en konvertit får lära sig tex. Genom att lära sig grunden först och sedan bygga på. Och för att gå till grunden så kan man börja med att bara säga första pelaren i islam. "Jag bevittnar att det inte finns någon gud värd att dyrkas förutom Allah(Den ende Guden), och att Muhammed(saw) är hans slav och sista Sändebud." Överallt står det, följ Koranen och följ Profetens (saw) läror. Alltså kan man inte sitta och ta vilken källa som helst, man måste veta att det man läser verkligen är sanning. Det är enkelt att förstå om man studerar att vissa hadithböcker som 'Bukhari' och 'Muslim' tex, är mycket bra källor när man vill veta om Profetens(saw) läror.

Vi dyrkar inte Muhammed(saw), vi älskar honom extremt mycket. Vi älskar honom, försöker älska honom mer än oss själva. För det är omöjligt att inte älska honom när man lär sig om honom och historian. Och det är sant, vi vill inte att Muhammed(saw) avbildas, alla sorters avbildningar är fel. Det gäller inte endast Allahs sista sändebud(saw), det gäller alla slags avbildningar på det sättet. Stenstatyer och målningar på människor och djur är inte bra. Men det är inte som att bara för att vi älskar Allah och dyrkar Allah att vi är något hot. Vi är alla människor hot mot oss själva bara. Tänk på dig själv och din framtid, tänk på dig själv och vad du gör nu. Vi måste alla ändras till det bättre, hela tiden. Alla, de praktiserade muslimer strävar efter att vara goda människor, för det är vad vi är beodrade till att vara. Det finns tex, en hadither om grannar som säger att om grannen inte har mat, ge den, om du köper en present till din son, köp till grannens barn också så att det inte uppstår avundsjuka, och om grannen är rädd för dig! Ay , inte bra! Man kan inte ta en Koranvers och tro att man kan allting. Om det verkligen var så som du säger, så skulle ingen troende muslim sitta stilla, alla skulle ut och mörda oskyldiga människor. Läs själv historian från en pålitlig källa, hur var det egentligen? Det stämmer absolut inte att vi ska ge oss ut och döda alla kristna vi ser.

Man får inte det.

Iallafall, texten blev längre än jag ville. Alltid så när jag börjar skriva, men ni andra läsare får gärna lägga till det jag missat för nu ska jag dyrka Allah, Skaparen till allting.

Och de som har lust att ge svar på en av hans andra kommentarer tryck här - X
Salam Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh!
Tankar: 6.....
Lämna en kommentar | Ickemuslimer | Direkt länk | 2009-10-25 @ 05:33:51|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

En ickemuslimsk familj som vill resa runt till olika moskéer...

Salam Aleikum wa Rahmatulahi wa Barakatuh,

Hehe, lite lustigt faktiskt.. men det känns som om denhär mannen har ett riktigt gott hjärta och må ALlah vägleda honom!! Det är så at om 1 miljon tittar på det videoklippet så kommer hans familj bli sponsrad att få åka runt till olika moskéer och så ska de be fem gånger om dagen.. Vad är mer njutbart och själsligt tillfredställande än bönen?? Inget! Kanske Allah vägleder en hel familj till islam om de gör denhär resan? ^^

Klicka på länken för att bidra med 1 av 1 000 000 visningar hehe.
http://www.youtube.com/watch?v=M-UQFFsJPRM

Må Allah vägleda dem!
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Ickemuslimer | Direkt länk | 2009-09-03 @ 00:47:03|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Tidigare inlägg

Bönetider


Video på Svenska om Profeten Muhammad
frid och välsignelser över honom

Svenska Islamiska Youtubekanaler

DawaSweden
IslamIdag
Muslimahkanalen
MuslimSe
Mussemanda
OmarIbnAlKhattab
SMSBilal
TheMuslim0
UnderTexter


Den Raka Vägen
Vill du ha evig lycka?Bismillahi Rahmani Rahim
Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

[Koranen 96:1-5]


Mina besökare
Online:
Idag:
Totalt: