Kontinuerligt recitera sôrat al-Baqarah i huset för att avvärja shaytân


Det finns ett antal ahadeeth om detta, såsom:


Profeten (frid och välsignelser vare över honom) sade:
”Gör inte era hus till gravar.
Shaytân flyr från ett hus där Sôrat al-Baqarah reciteras.”
(Rapporterad av Muslim, 1 / 539)


Profeten (frid och välsignelser vare över honom) sade:
”Recitera Sôrat al-Baqarah i era hus, för Shaytaan
inträder inte ett hus där sôrat al-Baqarah reciteras.”
(Rapporterad av al-Hâkim i al-Mustadrak 1 / 561. Sahih al-Jâmi ”, 1170).


När det gäller fördelarna med de två sista âyât i denna sôrah,
och effekten av att recitera dem ens hus, så sa han
(frid och välsignelser vare över honom):
”Allâh skrev ett dokument två tusen år innan Han skapade himlarna och jorden,
som Han höll nära tronen, och han avslöjade två âyât av den med vilken han ingått sôrat al-Baqarah.
Om de reciteras i ett hus under tre nätter efter varandra, så kommer shaytân inte att närma sig det.”
(Rapporterad av Imam Ahmad i al-Musnad, 4 / 274,
och andra. Sahih al-Jâmi”, 1799).

 


 

Källa: 40 Rekommendationer för det muslimska hemmet

Översättare: http://th3unseen.wordpress.com/


 


Notering: Surat Al-Baqarah är Sura 2.

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Det Muslimska Hemmet | Direkt länk | 2012-01-06 @ 20:40:41|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Andlig utbildning för medlemmarna i hushållet


‘Aaishah (må Allâh vara nöjd med henne) sa:
”Allâhs sändebud (frid och välsignelser vare över honom)
brukade be qiyâm på natten, och när han bad witr han skulle säga,
”Stig upp och be witr, O ‘Aaishah ”
(Rapporterat av Muslim, Muslim bi Sharh al-Nawawi, 6 / 23).

Profeten (frid och välsignelser vare över honom) sade:
”Må Allâh vara barmhärtig mot en man som går upp på natten och ber,
sen väcker han sin hustru för att be, och om hon vägrar
så kastar han vatten i hennes ansikte.”
(Rapporterad av Ahmad och Abu Dawôd. Sahih al-Jâmi”, 3488).

Uppmuntra kvinnor i ett hushåll att ge till välgörenhet
är ett annat sätt att öka tro. Detta är något mycket viktigt
som profeten (frid och välsignelser vare över honom) uppmuntrade till,
när han sa,

”O kvinnor! Ge i välgörenhet, för jag har sett
att ni utgör en majoritet av invånarna i Helvetet.”

(Rapporterad av al-Bukhari, al-Fath, 1 / 405)

En av de nya idéer är att ha en låda hemma
för donationer till de fattiga och behövande:
vad som läggs i lådan tillhör dem,
eftersom det är deras fartyg i det muslimska hemmet.

Om familjemedlemmarna ser ett exempel bland dem som fastar
på al-Ayyâm al-Beed (den 13: e, 14:e och 15:e varje Hijri månad),
måndagar och torsdagar, Tâsô’â och Aashôrâ (9:e och 10: e Muharram),
Arafâh, och ofta i Muharram och Sha’bân,
så kommer detta att vara ett motiv för dem att göra detsamma.


Källa: 40 Rekommendationer för det muslimska hemmet

Översättare: http://th3unseen.wordpress.com/


Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Det Muslimska Hemmet | Direkt länk | 2011-01-15 @ 15:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Gör era Hem en Qiblah

Vad som menas är att ta hemmet som en plats av dyrkan.


Allaah säger (tolkning av meningen): “Och Vi ingav Moses och hans broder att låta sitt folk i Egypten inrätta bostäderna [så att bönen kunde förrättas där och orientera dem] i böneriktningen och uppmana dem att förrätta bönen [i hemmen] och [befallde Moses] att förkunna för de troende det glada budskapet ["Guds hjälp är nära"].[Yoonus 10:87].

Ibn ‘Abbaas sade: “De blev beordrade att ta sina hem som böne-platser [lit. Moskéer].”

Ibn Katheer sade: “Detta – och Allah vet bäst – var på grund av intensiteten av svårigheter som de mötte från Pharaoh och hans folk. De blev beordrade att be mycket, som Allah säger (tolkning av meningen): TROENDE! Sök med tålamod [Guds] hjälp i bönen!” [al-Baqarah 2:153], och som det var rapporterat i hadithen av Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom), att när han var bekymrad över någonting, så brukade han be.”

Detta förklarar vikten av dyrkan i hemmet, speciellt i tider då Muslimerna är i en svag position, som händer i vissa ställen där muslimerna inte kan be öppet framför icke-muslimer. I detta sammanhang kanske vi tänker på mihraab av Maryam, vilket var hennes ställe av dyrkan, som Allah säger (tolkning av meningen): “…Var gång Sakarias besökte henne i helgedomen, fann han henne försedd med föda.…” [Aal ‘Imraan 3:37]

Sahaba (må Allah vara nöjd med dem) brukade vara angelägna över att be hemma – bortsett från de obligatoriska bönerna (vilka bads i församlingen i moskén) – och det finns en berörande historia angående detta.

Mahmood ibn al-Rabee' al-Ansaari rapporterade att Utbaan ibn Maalik – som var en av Sändebudets (frid och välsignelser över honom) följeslagare och var en av Ansaar som var närvarande vid Badr. Han kom till Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) och sade:
Jag håller på att förlora min syn, och jag leder mitt folk i bön. När det regnar, blir dalen mellan mig och dem översvämmad och jag kan inte komma till deras moské för att leda dem i bön. Å Allahs Sändebud, jag skulle uppskatta om du kom och bad i mitt hem så att jag kan ta det som en plats för bön.” Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) sade, ”Jag ska göra det insh'Allah
Utban sade: ”Nästa morgon kom Allahs Sändebud och Abu Bakr på morgonen. Allahs Sändebud frågade om tillåtelse att komma in, och jag gav honom tillåtelse. Han satte sig inte ned tills han kommit in i hemmet, sedan sade han, '
Var skulle du vilja att jag bad i ditt hem?' Jag visade honom ett hörn i huset, sedan ställde sig Allahs Sändebud upp, gjorde Takbeer, och vi stod på en rad bakom honom, och han bad två rakahs och sade salaam i slutet av bönen.”(Rapporterad av al-Bukhaari, al-Fath, 1/519)

Källa: 40 Rekommendationer för det muslimska hemmet

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Det Muslimska Hemmet | Direkt länk | 2010-12-09 @ 11:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Att Skapa en Atmosfär av Tro i Hemmet

Att Göra Hemmet till ett Ställe för Ihågkommande av Allah


Profeten (frid och välsignelser över honom) sade: ”Liknelsen av ett hus i vilket Allah blir ihågkommen och huset där Allah inte blir ihågkommen är som de levande och de döda, var för sig.

Vi måste göra våra hem till ställen där Allah blir ihågkommen på alla sätt och vis, i våra hjärtan, verbalt, under bönen, genom att läsa Koranen, diskutera Islamiska ämnen, eller genom att läsa olika typer av Islamiska böcker.

Hur många muslimer nu för tiden är döda för att det inte finns någon dhikr av Allah, som nämns i hadithen. Hur är dem när allt som hörs är Shaytaans musik med instrument och sång, och baktal, förtal och skvaller?

Hur är dem om de är fyllda av ondska och synd, så som att beblanda sig mellan de olika könen och att man visar sig oanständigt mellan släktingar som inte är mahram eller med grannar som kommer in i hemmet?

Hur kan änglarna gå in i ett hem som detta? Återuppliva era hem med alla sorter av dhikr, må Allah ha barmhärtighet över er!

 

Källa: 40 Rekommendationer för det muslimska hemmet

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Det Muslimska Hemmet | Direkt länk | 2010-11-28 @ 11:01:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Sträva efter att vägleda din Fru


Om ens fru är rättfärdig, är det sannerligen en välsignelse, och detta är från gåvorna av Allah. Om hon inte är så rättfärdig, då är det mannens(ledaren i familjen) skyldighet att sträva efter att vägleda henne. Kanske passar en av dessa scenarior in:

En man kanske gifter sig med en kvinna som inte är religiös först och främst, eftersom han själv inte är religiös först och främst, eller kanske han gifte henne i hopp att kunna vägleda henne, eller i press från familjen tex. I dessa fall måste han kämpa hårt för att vägleda henne.

En man måste också förstå från början att vägledning kommer från Allah, och att Allah är Den Som ändrar människor. En av Hans välsignelser till sin slav Zakariya var, som Han sade (tolkning av mening): ”...Vi gjorde nämligen hans hustru fruktsam..” [al-Anbiya' 21:90]. Detta botemedel kan ha varit fysiskt eller religiöst. Ibn Abbas sade: ”Hon var ofruktsam och kunde inte få barn, sedan fick hon ett barn.” Ataa' sade: ”Hon var hård i tungan, och Allah ändrade henne.

Det finns många sätt att vägleda eller ändra sin fru, som:

 

Från boken : 40 rekommendationer för det muslimska hemmet.

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Det Muslimska Hemmet | Direkt länk | 2010-11-18 @ 11:03:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Råd till gifta bröder...

Bismillah, as salamu aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh!

Detta klipp av Khalid Yasin ger pyttelite råd till gifta bröder, taget från en föreläsning som heter "some advice to muslim women" (en föreläsning som snart finns med svensk text insh'Allah).

Svensk textat.Må Allah göra oss alla bättre ameen
Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Det Muslimska Hemmet | Direkt länk | 2010-10-23 @ 02:48:33|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Tips angående Städning i Köket!!!

As Salamu Aleikum wa Rahmatulahi wa Barakatuh,

Detta är tips, råd till alla som har ett kök. Har fått lära mig dessa saker genom min uppväxt, min kära mor har lärt mig mycket som jag vill dela med mig. :) Detta är råd för att underlätta för din partner, förälder eller vem det än är som diskar. När man diskar så brukar man vara på olika typer av humör, men humöret förändras snabbt negativt på grund av många små saker som gör att det är jobbigare och tar längre tid att diska. Den som diskar brukar oftast göra rent på bänken och spisen också.

Ofta kan det finnas små grejer som ens förälder, partner eller rumskamrat inte säger till om som irriterar. Hur irriterad personen kan bli beror på dens tidigare humör och hur många irritationsobjekt som finns.


http://www.clipartguide.com/_named_clipart_images/0511-0811-1015-4057_Housewife_with_Dirty_Dishes_clipart_image.jpg


Låt oss alla underlätta genom att följa dessa råd insh'Allah! Det kommer definitivt vara uppskattat och göra jobbet mycket enklare!


1. När du lagar mat, bakar eller tex gör några mackor eller kokar te

2. Allmänna råd angående disken


3. Till den som städar/diskar


4. Till dig som bor hos föräldrarna.


Alla har olika familjer, levnadssätt och regler i hemmet. Hos vissa kanske det bara är en som diskar, hos andra kanske alla turas om att diska osv.. Oavsett vad ni har för regler hemma hos dig underlättar det mycket om man följer några eller alla tips jag skrivit ovan. Vissa kanske tycker att om man följer alla dessa tips så blir det ingenting kvar att diska för den som diskar. Men vanligtvist så är det mamman, pappan eller den som är hemma mest som diskar oftast och denna person brukar även städa och göra många andra hushållssysslor om dagarna. Jobbar eller studerar. Så om det blir lite mindre arbete vid disken uppskattas det stort. :-)

Och kom ihåg:

Allah Säger:

[99:7] Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det,


Abu Hurayra rapporterade att Profeten, må Allah välsigna honom och ge han frid, sade, "Allah kommer befria den som befriar en troende från en prövning i denna världen, en av svårigheterna av Återuppståndelse Dagen. Allah kommer underlätta i denna värld och i Nästa för den som underlättar en svårighet för en annan. Allah kommer täcka den som täcker en annan Muslim i denna värld och Nästa. Allah hjälper Sin slav så länge Hans slav hjälper sin bror." [Muslim]

Abu Safwan 'Abdullah ibn Busr al-Aslami rapporterade att Allahs Sändebud, må Allah välsigna honom och ge han frid, sade, "De bästa av människor är den sim lever ett långt liv och som vars handligar är goda" [at-Tirmidhi]


Så ser det ut såhär nästan hela tiden
! ^^ (obs, inte mitt kök! Bilden är från google..)
http://www.rent2010.net/i/Listing1650/Luxury-North-Vancouver-Condo-Kitchen.jpg
Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Det Muslimska Hemmet | Direkt länk | 2010-10-12 @ 19:40:37|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Ta hand om de speciella gåvorna från Allah


Varje barn är född med en unik personlighet, egenskaper, temperament, skickligheter, förmågor, och andra speciella gåvor ifrån Allâh. Dessa gåvor från Allâh har ett barn fått pga. en viss orsak. De bör tas hand om och tillåtas utvecklas till deras fulla kapacitet.

Man bör lära barnen att tillägna deras talanger och tillgångar till Allâhs tjänst. Detta ger livet ett värde, mål och vägledning. Föräldrarna spelar en stor roll beträffande detta. Först måste de fastställa barnets speciella egenskaper och gåvor och sedan finna vägar att intensifiera dem. Om ett barns naturliga förmågor inte tillåts att växa så kan detta påverka barnets självförtroende negativt.Från boken "Nurturing Îmân In Children" av Dr. Aisha Hamdan.

Ur - Muslimaat.se


http://www.askamum.co.uk/upload/8838/images/10002401.jpg

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Det Muslimska Hemmet | Direkt länk | 2010-07-12 @ 02:53:18|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Punkter om Barnuppfostran

Från revertit.se! En pdf-bok till alla att läsa mash'Allah
21 Punkter Om Barnuppfostran - Svenska
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Det Muslimska Hemmet | Direkt länk | 2010-06-29 @ 17:39:22|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Ja till Islamisk Uppfostring!

Ja till att uppfostra dina barn med Islam, lära dem Sunnah och guida dem till vad som nyttar dem.

 

Att uppfostra dina barn islamiskt är det bästa du kan göra för dina barn. Annars kommer du bli frågad på Domedagen, ”varför lärde du inte islam till dina barn?”.. Det finns många bra böcker angående hur man kan uppfostra sina barn i enlighet med islam. Några tips som jag har hört är följande,

 


 

Finns antagligen tusentals fler råd angående detta som inte jag kommer ihåg.! Må Allah underlätta för oss alla att uppfostra våra barn på rätt sätt och må Allah göra våra barn rättfärdiga och ge dem ett bra slut. Ameen

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Det Muslimska Hemmet | Direkt länk | 2010-06-26 @ 11:29:45|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Råd angående era föräldrar

Brödrar och systrar i Islam, sträva hårt med att ta till dessa råd i ditt liv, och vid Allahs Vilja, blir du en av dem som är vänlig mot dina föräldrar.

  • Fråga dina föräldrar ömt om du behöver någonting, tacka dem alltid om de ger till dig, och ursäkta dem om de inte gör det, och insistera aldrig om en sak om de vägrar ge dig någonting.


Det finns inte en enda "religion", "kultur" eller något samhälle som blir lärd att behandla sina föräldrar så bra som muslimerna blir! Profeten Muhammad, frid och välsignelser över honom, gav oss de bästa exemplen för att vara de bästa söner och döttrar!h Och folk kallar muslimer för "bakåtsträvande" bland massa annat... Se bara hur Islam lär moral och det bästa sättet att leva, medan alla andra går runt och är helt hemska mot sina föräldrar och bara förstör sina liv på många sätt och vis.


Alhamdulilah att vi är muslimer! Alhamdulilah för våra föräldrar, även om inte våra föräldrar skulle vara muslimer måste vi ändå respektera dem och lyda dem i det som inte går emot Islam. Må Allah göra oss till bättre barn och välsigna våra föräldrar med det bästa i detta liv och nästa <3
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Det Muslimska Hemmet | Direkt länk | 2010-06-25 @ 00:01:43|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Råd till en Person som visar Olydnad

bismillah,

as-salamu aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh..

en till artikel om föräldrar i islam, detta är ett råd till den som är olydig mot sin förälder och inte respekterar dens rättighet. ur boken "how to be kind to your parents" av författaren Ibrahim ibn Saaleh al-Mahmoud.


" Ignorera inte dina föräldrars rättigheter, visa inte heller otacksamhet till dem, inte heller någon oartighet. Din lydnad till dina föräldrar är obligatoriskt för dig, så var vänlig mot dem och försumma dem aldrig. Du söker Paradiset, medan den är under din moders fötter (refferar till en hadith av Profeten frid och välsignelser över honom). Hon bar dig i nio månader, med svårigheter och födde dig, med svårigheter; hon ammade dig, tvättade din smuts och föredrar dig framför henne själv. Hon använde sitt knä som en säng till dig, och överöste dig med kärlek, omtanke och vänlighet. Om du blev sjuk, blev hon orolig för dig och gick sömnlösa nätter, vid din sida. Hon tog dig till läkaren och spenderade sina pengar så att du skulle må bra.

Hon offrade sitt liv så att du kunde leva. Alla dessa offringar gjordes, ändå behandlar du henne med kaxighet och otacksamhet. När hon blir gammal och behöver dig, förkastar du henne; du nöjer din apetit medan hon går hungrig; du föredrar din fru och dina barn, och försummar henne. Du blir arg över hennes närvaro och väntar bara på hennes död. Du överger henne vid en tid då hon behöver dig som mest. Allah, subhanahu wa ta'ala, har förbjudit dig att visa henne orespekt, eller att visa henne tacksamhet. I denna världen blir du straffad av dina egna barns olydnad, och i Efterlivet kommer du långt från Herren av Universum. Allah den Upphöjde, kommer kalla på dig, {det är för vad dina händer kommit med, och sannerligen, är Allah inte orättvis mot sina slavar}(adh-Dhahabi, "Kitaab al-Kaba'ir").

http://i43.tinypic.com/2r54wsm.jpg


Profeten frid och välsignelser över honom, sade: "Allah har förbjudit er att vara olydiga mot era mödrar.."
[Bukhari]


Profeten, frid och välsignelser över honom sade,
"Behandla era föräldrar med vänlighet så kommer era barn behandla dig med vänlighet; var kyska och era fruar kommer vara kyska också."
[at-Tabarani]


Profeten, frid och välsignelser över honom, sade,
"Två synder blir straffade omeddelbart i denna världen: Orättvisa och olydnad till sina föräldrar."
[al-hakim, sahih enligt Albani]Så var snälla mot era föräldrar och var snabb med att be dem om förlåtelse om ni gjort dem någonting illa. Även om de skulle behandla dig orättvist eller dåligt så är de dina föräldrar och ni har fortfarande ingen rätt att behandla dem dåligt eller bråka med dem. Om de bråkar med dig, var bara tyst och svara så snällt som möjligt.


För att leka med era föräldrar är som att leka med Elden.
Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Det Muslimska Hemmet | Direkt länk | 2010-06-21 @ 12:46:48|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Föräldrar i Islam - Berättelser

bismillah, tänk på dessa valda berättelser ur boken "How to be kind to your parents"!!!


Detta är om en dålig son..


"Detta är om en av dem som blivit influerade av Västerländska samhället. Han åkte till väst för att sluföra sina studier, men återvände till sitt hemland som en annorlunda person. Hans natur var ändrad, hans uppförande och moral var korrupterade. Han behandlade sina föräldrar med otacksamhet och förkastelse.

Hans far var glad att välkomna honom hem. En dag bjöd han hem sina vänner till sin faders hem. Hans far välkomnade dem och behandlade dem bra; han kom med dricka och mat medan hans son skrattade och pratade med sina vänner vänner. När hans far gick  till köket för att hämta mer dricka, frågade en av vännerna sonen: 'Vem var mannen som välkomnade oss och gav oss dricka?' Sonen svarade: 'Han är en tjänsteman som jobbar i vårt hem.'"

http://www.lebjournal.com/newz/wp-content/dead-rose.jpg

En bra son...

Al-Ma'mun sade: "Jag har aldrig sett någon  mer vänlig till sin far än al-Fadl Ibn Yahya'. Hans vänlighet nådde sin högsta punkt när de var i fängelset. Hans far brukade göra woudo med varmt vatten endast. En gång, under en kall natt, slutade fängelsevakten ge dem ved; så när hans far gick för att sova, fyllde al-Fadl en bägare med vatten och höll den nära elden i lampan, för att värma det. Han satt i den positionen, vaken till gryningen, så att han far kunde göra woudo med varmt vatten; så han gick igenom allt det av vänlighet till sin far.


må Allah göra att vi blir bättre mot våra föräldrar <3
Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Det Muslimska Hemmet | Direkt länk | 2010-06-14 @ 14:17:54|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Föräldrar i Islam - Rädsla att inte lyda dem

bismillah,

ur boken "how to be kind to your parents" av Ibrahim ibn Saaleh al-Mahmoud.

Tänkte lägga små artiklar om Föräldrar i Islam.. Första artikeln blir om att ni måste lyda era föräldrar!!

Allah säger i Koranen:

Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och [Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, var då inte otålig eller sträng mot dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem. Och sänk ödmjukt [ömhetens] vinge över dem och be: "Herre! När jag var liten vårdade och fostrade de mig [med kärlek]; förbarma Dig [nu] i Din nåd över dem!"
surah al-Isra: 23-24

Gud har anbefallt människan [att visa godhet och lydnad] mot sina föräldrar; [hon bör tänka på att] modern har burit sitt barn genom det ena svaghetstillståndet efter det andra, [fött det] och ammat det under två år. Tacka Mig och dina föräldrar [och minns att] Jag är målet för er färd! Men om de vill förmå dig att sätta vid Min sida något som du står främmande för, skall du inte lyda dem. Omge dem i detta liv som sig bör [med dina ömma omsorger], och följ samma väg som de som vänder tillbaka till Mig i ånger [över sina synder]. Till Mig skall ni föras åter och Jag skall låta er veta vad era handlingar [var värda].

surah Luqman: 14-15Detta är Allah som säger till oss! Och denna vänlighet och lydnad gäller era föräldrar även om de är icke-muslimer.. Så länge de inte vill att ni går emot Allah och Hans Sändebud salAllahu aleyhi wa salam.

Profeten Muhammed salAllahu aleyhi wa salam har sagt:
"Allah har förbjudit er att visa olydnad till era mödrar, att hålla kvar(från vad du ger) eller kräva (det du inte förtjänar), och att begrava era döttrar levande. Och Allah ogillar att ni talar mycket om andra, frågar för mycket (om religion), eller slösar era ägodelar." (sahih bukhari)

Han har även sagt,
"De största synderna är: att dyrka andra tillsammans med Allah, att vara olydiga eller ovänliga till sina föräldrar, att döda en själ som Allah förbjudit att döda och att ha falskt vittnesmål." (sahih bukhari)

även har han sagt: "Allah förbannar den som förbannar sina föräldrar..."

Och den sista hadithen jag lägger upp angående detta är när Profeten Muhammed salAllahu aleyhi wa salam har sagt:

"Han som nämner tjänster han gjort, han som är olydig mot sina föräldrar, och han som är beroende av vin kommer INTE in i Paradiset."

Klassad som sahih av sheikh albani, rapporterad av från an-Nisa, Tirmidhi, darami


Så systrar och bröder i Islam, VAR FÖRSIKTIGA... om ni leker med era föräldrar så leker ni med elden..
Påminn varandra om detta för vi behöver alla dessa påminnelser som vi ofta glömmer men som är SÅ viktigt!

Jag vet att här i väst så finns inte denna respekt för föräldrar. Här gör barnen och ungdomarna som de vill men Ni måste visa att ni är bättre än så! Härma inte ickemuslimerna i dessa hemska ting!

må Allah underlätta för oss alla och göra oss bättre mot våra föräldrar
Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Det Muslimska Hemmet | Direkt länk | 2010-06-07 @ 11:45:02|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

22 tips till Föräldrar

En bra text jag hittade mash'Allah.. :)


Vad krävs för att få en tonåring att bli en praktiserande muslim?

 

Sound Vision har talat med föräldrar, Imamer, aktivister och muslimer som har växt upp i Väst för att fråga om praktiska saker föräldrar kan göra för att hjälpa Muslimska tonåringar att hålla kvar sin Religion. Detta var några av förslagen:

 

Tips #1: Ta barnuppfostran mer seriöst än du tar ett heltidsarbete

Detta betyder att båda föräldrarna måste förstå att deras barn är ett ansvar från Allah, och Han kommer fråga hur de har blivit uppfostrade. Om barnen inte växer upp med att praktisera Islam pågrund av föräldrarnas försummlighet, kommer det inte bli vackert i detta livet eller i nästa.

 

Tips #2: Förminska eller ändra arbetstider och byt dem för att ha tid med familjen.

Det är bättre att ha ett heltidsarbete, färre lyxerier i huset (tex, mer bilar, dyra kläder, ett större vackrare hus) och ha mer tid med familjen, än många materiella saker och föräldrar som är borta hela tiden. Detta är för mödrar OCH fädrar. Föräldrar kan inte sätta värderingar i barnen om de inte ens finns där. Sluta på dina extra jobb på helger eller på kvällar och kör istället barnen till moskén för föreläsningar och aktiviteter. Eller byt tider så att du är hemma när barnen är det.

 

Tips #3: Läs Koranen, förstå dess mening, i fem minuter varje dag.

Bara fem minuter. Oavsett om det är i bilen under ett trafikstopp, tidigt på morgonen efter Fajr, eller innan du går och sover, läs Koranen med en översättning och/eller Tafsir. Sedan ser du snöboll-effekten. Du kommer, insh'Allah, sluta dig med Allah, och i längden, utveckla en förebild genom att hjälpa hela familjen, inte bara tonåringar, att komma ihåg Honom också.

 

Tips #4: Gå på en föreläsning veckovis

 

Byt ut att spela kort eller att titta på tvn under Söndagseftermiddagar för att gå på Föreläsning. Om du inte redan har någonting planerat innan den så hjälp Imamen med det som behövs. Gå ofra. Bonusen är att när barnen ser deras föräldrar strävandes att lära sig om Islam, kommer de på många vis bli uppmuntrade att göra samma.

 

Tips #5: Respektera din Tonåring.

 

Att respektera din tonåring betyder inte att behandla dem som små barn, utan som mognande vuxna, inte tala ner mot dem eller förödmjuka eller förolämpa dem. Detta betyder att involvera dem i användbara aktiviteter vid hemmet, fråga efter deras åsikter i viktiga ämnen.

 

Tips #6: Var intresserad av vad de gör

 

Spelar Noor hockey i tjejernas sport liga? Isådanafall, gå på hennes matcher så ofta du kan. Samlar Ihsan på frimärken? Se om du kan hitta några gamla brev från dina föräldrar i Malaysia eller Libanon och ge frimärkena till henne. Älskar Muhsin att bygga hemsidor? Besök hans sida, lägg upp uppmuntrande kommentarer och ge förslag till sidan. Ge han en bok om advancerad web design som Eid-gåva..

 

Tips #7: Ha koll på problem och tala till dem rättframt.

 

När du spenderar mer tid med dina tonåringar, kommer du se om någonting stör dem. Skaka inte bort denna känslan under mattan. Tala till dem om det. Men inte under något familjemöte eller framför andra. Gör det under nästa tips.

 

Tips #8: “Dejta” din tonåring.

 

Medans dejting är associerat med pojk-flick sociala möten, kan konceptet utvidgas till att två personer möts och lär känna varandra.

 

Det är riktigt viktigt att "dejta" dina barn på individuella nivåer när de kommer till tonåren för nu är de inte bara längre "en av barnen". De är unga vuxna som behöver uppmärksamhet och vägledning på individuell nivå. Du går ut med Sumayya när hon gått ut gymnasiet tex, när Ahmed får sitt körkort eller när du känner att någonting stör dem och du vill vara med dem i fred.

 

Tips #9: Var inte bara tonåringens förälder, var dens medarbetare

 

Att göra dem till en medarbetare menas med att ge dem ansvar inom familjen. Ta 18 åriga Amir, som har fått sitt körkort, att hjälpa hans mamma med att handla mat, få 15 åriga Jasmine, som älskar blommor, ta ansvaret för trädgården och klippa gräset.. På detta sättet, känner sig tonåringar som en del av familjen, inkluderade och behövda. Små barn gillar också att hjälpa till hemma!

 

Tips #10: Bygg en Moské hemma

 

Ta ett rum hemma, eller en del av ett rum hemma och gör det till ens hemma-moské.

 

Gör denna 'moské' helt till barnens ansvar. Få de äldre att ha ansvar för sina yngre syskon. Ansvaret betyder att hålla moskén ren, väcka upp människor för Fajr, ropa ut Adhan, osv..

 

Tips #11: Praktisera inte "männens Islam"

 

Detta betyder att man inte håller ute frugan eller döttrar från bön. När männen ber Jam'ah, så var säker på att kvinnorna också ber bakom dem eller är på kvinnornas sida. Var säker på att Imamen läser tillräckligt högt så att kvinnorna hör. Säg även till kvinnorna att be tillsammans även om det inte finns män närvarande.

 

[notering från Amanda, tror att detta handlar om icke-praktiserande familjer...]

 

Tips #12: Gör ett Islamiskt Bibliotek och välj en bibliotikarie

 

Utrusta ditt hem med ett islamiskt bibliotek med böcker, videos och audioskivor om olika ämnen i Islam, levererat till allas åldrar och intressen. Om 13-åriga Bilal gillar äventyrs böcker, tex, så ha några Islamiska böcker som är spännande att läsa.

 

Få en av dina tonåringar att vara bibliotikarien. Hon/han håller materialen organiserade och i gott tillstånd. Om man vill att någonting nytt ska komma till biblioteket så ska förslagen gå till henne/honom. Ge bibliotikarien någon slags budget att beställa nya böcker, cd osv.

 

Tips #13: Ta ut dem.... på Islamiska aktiviteter.

 

Istället för en lyxig middag på en restaurang, spara dina pengar och ta med alla på nästa muslimska aktivitet. Försök gå till sådant där många muslimska tonåringar går och där talaren är uppmuntrande.

 

Om det finns möjlighet, ta Bilal och Humayra till muslimska läger och konferenser där de kan möta andra barn i deras ålder.

 

Tips #14: Flytta till ett område som är religiöst och där det finns olika nationaliteter.

 

Om dina barn kan vara med andra muslimska barn från alla olika slags länder på en daglig basis, blir det hälsosammare för deras uppväxt. Att flytta närmare en moské är också bra.

 

Tips #15 : Hjälp tonåringarna att starta sin egna ungdomsgrupp

 

När man bott i ett muslimskt område eller gått på många muslimska aktiviteter, kan tonåringar vilja utveckla sin relation med andra muslimer i deras ålder. Låt inte det sluta där.

 

Hjälp dem att ordna en ungdomsgrupp, inte endast för att lära sig om islam, även aktiviteter som att hyra en pool och annat. Få dem att hjälpa till med att ta upp skräp runt moskén eller att hjälpa äldre muslimer. Gruppen måste ha vuxna som har koll på allt.

 

Tips #16: Ta bort Tv-n eller ha koll på vad de ser och hur länge.

 

Föräldrarnas största motståndare för deras barns uppmärksamhet är TVn. Att ha koll på vad de ser betyder att se till att de inte kollar på program som förespråkar sex, våld och oislamiska aktiviteter. Gör en lista på det som är accepterat+oaccepterat. Försök ha några muslimska tv-kanaler.

 

För att ta bort TVn från hemmet successivt. Om man inte orkar med tjat från barnen osv, och inte orkar ta bort tvn på en gång. Så gör det lite i taget. Välj en dag då ingen får sätta på tvn. Och sedan fortsätt stegvis.

 

Tips #17: Ha veckovisa familjeträffar

 

Målet: att få reda på vad som händer i allas liv och prata med familjen om viktiga ämnen. Diskuttera olika nyheter, kommunicera och ha koll på varandra, vilket blir svårare när barn blir tonåringar.

 

Detta är också tillfället att rådfråga familjen och besluta om stora ämnen som påverkar alla: flytta till en annan stad; giftermål av en familjemedlem; svårigheter med en mobbare i skolan osv.

 

Notera: Shura i familjen betyder inte att majoritetens vilja besluar vad som händer i en situation Föräldrarna bestämmer men tänker på vad barnen och tonåringarna har att säga.

 

Tips #18: Ha "Halal Kul kväll" minst en gång i månaden.

 

“Roligt är Haram” är ett skämt man hör från muslimska ungdomar ibland, då de hånar vissa muslimer som faktiskt tror och säger att allt som är roligt är haram (förbjudet).

 

Islamisk underhållning är väldigt försummad. Islamiska sånger, sketcher, brädspel osv, är någonting man kan göra. Kanske är 16åriga Jameel bra på att spela duff, när han syster, kan skriva och sjunga. Låt dem göra en sång och uppträda den till hela familjen. Eller låt någon skriva sin bästa poesi. Låt dem veta gränser mellan accepterat och icke-accepterat underhållning.

 

Tips #19: Ge dem bästa förebilderna-Vad skulle Abu Bakr ha gjort?

 

Frånsett att du är en förebild genom att praktisera Islam, försök lära dina barn om Profeten Muhammed (salAllahu aleyhi wa salam) och hans följeslagare(sahaba), både män och kvinnor. Annars kan de karaktärena de ser på tv bli deras "sahabas".

 

Diskuttera vad en sahabi hade gjort i en liknande situation som kanske din tonåring upplever. Detta ger uppmuntran och imaan.

 

Tips #20: Läs böcker om barnuppfostran i Islam

 

Det finns många bra böcker om barnuppfostran i islam.. Försök läs en och följa!

 

Tips #21: Få dem gifta tidigt!

 

Samhällena i väst är bombade med sex: på tv, reklamer, på gatorna, bussarna, filmer osv. En muslimsk tonåring som möter detta är i en svår position: följa sina luster eller försöka riktigt, riktigt hårt att inte göra det. Att få dem gifta tidigt kommer minska pressen, och de behöver inte avsluta sina studier för att göra detta. Kom ihåg, som en förälder är du delvis ansvarig om din son/dotter velat gifta sig och du stoppade dem, så de slutade med att göra zina. Och kom ihåg att såklart inte gifta din son/dotter till någon de inte skulle vilja ha.

 

Tips #22: Sist men inte minst - Gör Du3a

 

Gör Du3a. Det är Allah som vägleder och vilseleder, men om du har gjort ditt jobb som förälder, insh'Allah, att hålla dina tonåringar som praktiserande muslimer blir lättare att göra än om du inte gjort det. Gör också dua för dem framför dem, så påminns dem om hur mycket du älskar dem och bryr dig om dem. Och en förälders du3a till sina barn blir alltid accepterad av Allah, subhanahu wa ta'ala

 

Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Det Muslimska Hemmet | Direkt länk | 2010-04-23 @ 12:51:54|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Forma Hushållet - Att välja en bra fru

Att göra ett bra val när man väljer en Fru


OCH VÄLJ hustru eller man bland dem av er som är ensamstående och bland dem av era manliga eller kvinnliga slavar som är lämpade för äktenskap. Är de [som ert val faller på] fattiga skall Gud i Sin godhet sörja för deras [behov]; Gud når överallt, vet allt.”

[al-Noor 24:32 –  tolkning av meningen].


Huvudet i hushållet måste välja en rättfärdig och passande fru baserat på följande villkor som beskrivs i olika hadither:


“En kvinna blir gift för fyra anledningar: hennes förmögenhet, hennes härstammning, hennes skönhet eller hennes religion. Välj den som är religiös, må era händer bli skrubbade med damm [alltså, må ni ha framgång]!” (Muslim & Bukhari).


“Denna värld är bara tillfälliga omständigheter, och den största lyckan i detta livet är en rättfärdig fru.” (Rapporterad av Muslim, 1468).


“Låt varenda en av er ha ett tacksamt hjärta, en tunga som kommer ihåg (Allah) och en troende fru som hjälper honom med tanke på Efterlivet.”
(Rapporterad av  Ahmad, 5/282, och al-Tirmidhi och Ibn Maajah från Thawbaan. Saheeh al-Jaami’, 5231).

Enligt en annan återberättelse::  “En rättfärdig fru att hjälpa dig med värdsliga och religiösa affärer är den bästa skatten någon någonsin kan ha.”
(Rapporterad av  al-Bayhaqi. Saheeh al-Jaami’, 4285).

“Gift dig med någon som är kärleksfull och fertil, för jag kommer bli stolt framför de andra Profeterna av ert stora antal på Domedagen.” 
(Reported by Ahmad. Saheeh  al-Irwa’, 6/195).

“Jag råder er att gifta er med oskulda, för deras livmodrar är mer fräsha, deras munnar är mer söta och de är mer nöjda med lite.” Enligt en annan rapportering: “… och de är mindre benägna att bedra..”
(Rapporterad av Ibn Maajah. Al-Silsilah al-Saheeh, 623).


Precis som en rättfärdig fru är en av fyra element för lycka, så är en dålig fru en av de fyra elementen av misär, som det står i denna sahih hadith:

“En av (elementen av) lycka är en rättfärdig fru, som när du ser henne känner du dig nöjd, och när du är borta, känner du att du kan lita på henne med tanke på henne själv och dina ägodelar.

Och en av (elementen av) misär är en dålig fru som när du ser henne, känner du dig upprörd, hon fortsätter attackera dig verbalt, och när du är borta, kan du inte känna dig att du kan lita på henne när det gäller henne själv och dina ägodelar.”Å andra sidan, är det även viktigt att titta på situationen på maken som friar till den muslimska kvinnan, och att acceptera hans frieri på följande krav:

Profeten, salAllahu aleyhi wa salam, sade: "Om det kommer någon till dig vars religion och karaktär gör dig nöjd, så gift din dotter [eller syster osv] till honom, annars kan det bli fitnah och stor korruption i landet.”

Allt ovan får man veta genom att fråga de rätta frågorna, kolla så att fakta stämmer, samla ihop information och kolla källor, så att hemmet inte blir korrupt eller förstört.

Den rättfärdiga mannen och rättfärdiga kvinnan ska tillsammans bygga ett rättfärdigt hem, för:

“Ur den goda jorden spirar med dess Herres vilja [rik] växtlighet, men den magra bär inte skörd annat än med stor möda. Så förtydligar Vi budskapen för de tacksamma.…”  [al-A’raaf 7:58 – tolkning av meningen].

Håll dig uppdaterad för nästa artikel - Forma hushållet, strävan att guida ens fru
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Det Muslimska Hemmet | Direkt länk | 2010-04-10 @ 13:16:24|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

40 Rekommendationer Till Det Muslimska Hemmet - Författarens Introduktion

Följande är översatt ur en e-bok ur - http://www.A2Youth.com och författaren är

Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid, innehavaren av sidan IslamQA.com,
Må Allah vara nöjd med honom, belöna honom och välsigna hans arbeten, ameen

Författarens Introduktion

Bismillaah il-Rahmaan il-Raheem
I Allahs Namn, Den Mest Nåderike, Den Mest Barmhärtige

All pris är till Allah, vi prisar Honom och söker Hans hjälp och förlåtelse. Vi söker skydd av Allah från det onda i oss själva och från våra onda handlingar. Den som Allah vägleder, kan ingen vilseleda, och den som Allah vilseleder, kan ingen vägleda. Jag bevittnar att det inte finns någon gud förutom Allah Ensam, utan partner eller kompanjon, och Jag bevittnar att Muhammad är Hans slav och Sändebud.

Hemmet är en välsignelse.

Allaah säger (tolkning av meningen): Och Allah har gjort för er ert hem en vistelse..." [al-Nahl 16:80]

Ibn Katheer (må Allah ha barmhärtighet över honom) sade: ”Allah, må Han bli välsignad och upphöjd,
nämner här Hans kompletta välsignelse till Sina slavar: Han har givit dem hem vilket är en fridfull
vistelse för dem, där de slår sig tillbaka som en tillflykt som täcker dem och ger dem alla slags fördelar.”  

Vad representerar hemmet till oss alla? Är det inte platsen där han äter, njuter av närhet med sin fru,  
sover och vilar? Är det inte platsen där han kan vara ensam och kan träffa sin fru och barn?

Är inte hemmet platsen som ger oss skydd(från omvärlden) och beskydd till våra kvinnor? Allah säger
(tolkning av meningen): “Och stanna i ert hem. Men [om ni måste lämna det] försök inte dra
uppmärksamheten till era yttre företräden på det sätt som var vanligt under den hedniska tiden

[al-Ahzaab 33:33]

Om du tänker på de som är hemlösa, som bor i härbärgen, eller på gatorna, eller som flyktingar spridda i tillfälliga läger, så kommer du förstå välsignelsen över att ha ett hem. Om du lyssnar på en hemlös person som ångestfullt säger,
”Jag har ingenstans att slå mig ner, ingen fast plats att vara på. Ibland sover jag i det och det huset, ibland i ett café eller en park eller vid hamnen, och jag håller mina kläder i en bil", så kommer du förstå vilket sönderfall som resulteras i att inte ha välsignelsen av ett hem.

När Allah straffade Judarna av Banu Nadeer, tog han bort denna välsignelse och drev dem ifrån sina hem, då Han sade (tolkning av meningen): ”Det är Han som förmådde dem av efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser som förnekade sanningen, att överge sina hem vid den första [stora] mönstringen.” Sedan sade Han: ”...de raserade sina hem med egna händer - och de troende [rev vad som återstod]. Lär av detta, ni som ser klart.”
[al-Hashr 59:2].


Det finns många motiv för de troende att uppmärksamma sig på genom att få sitt hem i ordning.

Först: Skydda sig själv och sin familj från Elden i Helvetet, och hålla dem säkra från det brännande straffet:

“TROENDE! För er egen skull och för deras som står er nära bör ni frukta den Eld som har människor och
stenar till bränsle, och som mäktiga och stränga änglar [vakar över, änglar] som aldrig brister i lydnad för
Gud, vad Han än befaller dem, och som utför allt som åläggs dem.”  [al-Tahreem 66:6 – tolkning av
meningen]


Andra: Det stora ansvaret som huvudet i hushållet bär på till Domedagen.

Profeten (frid och välsignelser av Allah över honom) sade:
”Allah kommer fråga varenda fåraherde (eller ansvarig person) om sin flock (de han var ansvarig över), om
han tog hand om den eller försummade den, tills Han frågar mannen om sitt hushåll.”


Tredje: hemmet är en plats att skydda sig själv, för att hålla sig bort från ondska och att hålla ens egna ondska
borta från folket. Detta är tillflyktsplatsen Islam ger en i tider av fitnah (missämja, prövningar).

Profeten (Allahs frid och välsignelser över honom) sade: ”Välsignad är han som kontrollerar sin tunga, vars
hus är tillräckligt för honom, och som gråter över sina misstag."

Profeten (må Allahs frid och välsignelser över honom) sade: ”Det finns fem saker, den som gör en av dem, så kommer Allah vara med honom: hälsa på de sjuka, gå ut på jihaad, gå till sin ledare med intentionen att tillrättavisa och respektera honom, eller sitta i sitt hem så att folket är säkra från honom och han är säker från folket."

Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade:
”Säkerheten av en man i tider av fitnah är att stanna i sitt hem."

Muslimen kan se fördelen av detta råd när han är i ett annat land där han inte har möjlighet att ändra mycket ondska runt omkring honom. Då kommer han ha skydd med, när han går in i det, kommer skydda honom från att göra haraam saker eller titta på haraam saker, och kommer skydda sin fru från att vilja visas och ta av sig, och kommer skydda sina barn från dåligt sällskap.

Fjärde: Människor spenderar oftast sin tid mest i sitt hem, speciellt när det är väldigt varmt eller väldigt kallt, när det regnar, tidigt eller sent på dagen, och efter att ha slutat arbetet eller skolan, så denna tid borde bli spenderad i dyrkan eller halal sysselsättning, annars kommer den bli spenderad i missgärningar.

Femte och mest viktig, att ha uppmärksamhet till hemmet är viktigaste när det gäller att bygga ett muslimskt samhälle, för samhället är format från hushållen och familjerna som formar byggstenar. Hushåll formar kvarter, och kvarter formar samhällen. Om byggstenarna är bra, kommer samhället  bli baserat på Allahs lagar, att vara stabil mot fienderna och fylld med godhet som inte ondska kan ta sig igenom. Så Muslimska hem kommer producera pelare av samhället som kommer reformera och vägleda bra, sådana exempel är   dai’yahs(de som gör dawah), sökare av kunskap, ärliga mujahideen, rättfärdiga fruar, omtänksamma mödrar och alla andra sorter av reformatörer.

Eftersom detta ämne är så pass viktigt, och våra hem är fyllda med många brister och ondskefullheter och
exempen på försumlighet, så ber detta till en viktig fråga:

Vad är möjligheterna till att förändra våra hem?

Det följande innehåller råd inom detta ämnet. Må Allah göra att vi får nytta uav det, och orsakar till att
muslimer fokuserar deras krafter på att återuppliva det muslimska hemmet.

All följande råd är kring två ting: att uppnå våra intressen, vilka är att etablera vad som är rätt och gott, och
att ta bort ondska, genom att ta bort det som kan orsaka det eller det som kan komma in i våra hem.  // Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

Håll dig uppdaterad till nästa del insh'Allah - Forma Hushållet - Att Göra ett Bra val när man väljer en Fru


Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Det Muslimska Hemmet | Direkt länk | 2010-03-30 @ 14:44:16|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah


Bönetider


Video på Svenska om Profeten Muhammad
frid och välsignelser över honom

Svenska Islamiska Youtubekanaler

DawaSweden
IslamIdag
Muslimahkanalen
MuslimSe
Mussemanda
OmarIbnAlKhattab
SMSBilal
TheMuslim0
UnderTexter


Den Raka Vägen
Vill du ha evig lycka?Bismillahi Rahmani Rahim
Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

[Koranen 96:1-5]


Mina besökare
Online:
Idag:
Totalt: