Fawaa’id : Punkter av Nytta

Fawaa’id : Punkter av Nytta
av Imâm Ibn Qayyim al-Jawziyyah
översatt av: apg.blogg.se


 

[1] Sex ettiketter av att lära sig


Ibn Qayyim al-Jawziyyah(2)- rahimahullaah - sade:

 

“Det finns sex steg till kunskap:
Först: Ställa frågor på ett bra sätt.
Andra: Vara tyst och lyssna uppmärksamt.
Tredje: Förstå bra.
Fjärde: Memorera.
Femte: Lära ut.
Sjätte - och det är dess frukt: Handla utefter kunskapen och hålla sig till dess gränser." (3)

 

 

[2] Frukter av Ödmjukhet

 

Ibn al-Qayyim - rahimahullaah - sade:[4]

 

En av Salaf (de rättfärdiga efterträdarna) sade: "Sannerligen så utför en tjänare en synd med vilken han träder in i Paradiset; och en annan gör en god handling med vilken han träder in i Elden."
Det var frågat: "Hur kommer det sig?"
Han svarade: "Den som utförde synden, tänkte konstant på den; vilket orsakar honom att frukta den, ångra den, gråta över den och känna sig skamsen inför sin Herre - den Mest Höge - på grund av det. Han står framför Allah, förkrossad och med sitt huvud sänkt i ödmjukhet. Så denna synd är nyttigare för honom än att göra många handlingar av lydnad, då den orsakade honom att ha ödmjukhet och undergiven - vilket leder till tjänarens glädje och framgång - till den längd att denna synd blev orsaken till varför han fick träda in i Paradiset. Och han som gjort gott, han tänker inte att detta gott är en förtjänst från sin Herre över honom. Istället, blir han arrogant och häpen över sig själv, sägandes: 'Jag har uppnått detta och detta, och detta och detta.' Detta ökar honom i självsmicker, stolthet och arrogans - så att det blir orsaken till hans undergång."

[3] Rengöra Hjärtat


Ibn al-Qayyim - rahimahullaah- sade:

 

“Det finns ingen tvekan om att hjärtat blir täckt av rost, precis som metall-föremål - silver, och liknande - blir rostiga. Så rosten på hjärtat poleras med dhikr (ihågkommandet av Allah), dhikr polerar hjärtat tills det blir som en glansig spegel. Men, när dhikr försummas, återvänder rosten; och när man börjar igen så börjar hjärtat renas. Och hjärtat blir rostigt på grund av två saker: synder och ahafah (försumma ihågkommandet av Allah). Och, det rengörs och poleras av två saker: istighfaar (söka Allahs förlåtelse) och dhikr..” [5]

 


[4] Jihaad Mot Sig Själv

 

“Jihaad” (strävan) mot själen har fyra steg:

 

Först: Att sträva efter att lära sig vägledning och sanningens religion, utan den finns ingen framgång. Sannerligen, kan det inte finnas äkta lycka, eller nöje i denna värld och i Efterlivet, utan den.

 

Andra: Sträva efter att handla utefter det man har lärt sig, då kunskap utan handling inte nyttar, snarare orsakar det skada.

 

Tredje: Sträva att kalla andra till det och lära dem som inte vet, annars kanske han blir av dem som gömmer vad Allah har uppenbarat - vägledning och tydlig förklaring. Sådan kunskap varken nyttar eller räddar en person från Allahs straff.

 

Fjärde: Sträva att ha tålamod och vara ihärdig mot dem som är emot denna dawah (kall) till Allah och dem som vill orsaka skada - bär tåligt på alla dessa prövningar för Allahs skull.

 

När dessa fyra steg är kompletta så är en sådan person sagd vara bland Rabbaaniyyoon. Salaf var eniga över att en lärd inte förtjänar titeln av Rabbaanee förren han ser och vet sanningen, handlar utefter den, och lär den till andra. Så vem som helst som har kunskap, handlar utefter den, och lär denna kunskap till andra, är bland Rabbaaniyyoon.”(6)

 


[5] Hjärtats Prövningar

 

Ibn al-Qayyim sade, när han kommenterade på följande hadith:

 

“Prövningar och svårigheter kommer presenteras till alla hjärtan, så som en stråmatta sammanvävs sticka för sticka. Det hjärtat som suger in sig dessa prövningar kommer att ha en svart fläck inne i den. Men det hjärtat som förkastar dem kommer att ha en vit fläck i den. Resultatet är att hjärtan blir av två sorter: en vit som en vit sten, som inte skadas av prövningar så länge himlarna och jorden finns; och det andra är mörkt och rostigt, som kantrad båt. Kan inte se det goda, inte ta bort det onda, snarare suger den in luster.”(7)

 

“The fitan (prövningar) som presenteras till alla hjärtan - och som är orsaken till dess svaghet är: (i) prövningarna relaterar till shahwah (falska begär) och (ii) prövningarna är relaterade till shubhah (tveksamhet) ... Så den första orsakar intentioner och luster att bli korrupta, medan den andra orsakar kunskap och trosuppfattningen att bli korrupt.”.(8)

 

Talandes om sådana prövningar, sade han rahimahullaah:

 

“Hjärtan - när de utsätts för sådana fitan (prövningar) -är av två sorter:

 

[Första sorten]: ett hjärta, som, när det utsätts för sådana prövningar, suger in dem som en svamp som absorberar vatten, och lämnar i den en svart fläck. Ett sådant hjärta fortsätter att absorbera in de olika prövningarna som presenteras framför det, tills det blir mörkt och korrupt - vilket är vad som menas med en "kantrad båt". Så när detta händer, tar två farliga och dödliga sjukdomar tag i det och kastar det in i förstörelse:

 

Först: förvirrar gott med ont, så att det varken känner igen det goda, eller förkastar det onda. Denna sjukdom kan ta tag i det till den längd att den tror att gott är ont; och ont är gott, att Sunnah är bid'ah (nykomligheter); och nykomligheter är Sunnah. Att sanningen är falskt; och att det falska är sanningen.

 

Andra: dömer efter dess nycker och luster, över och emot vad Allahs Sändebud sallAllahu alayhi wa salam kom med. Förslavad av dess nycker och luster och leds av dem även.

 

[Den andra sorten]: ett vitt hjärta i vilket ljuset av emaan är starkt och dess utstrålning är upplysande. När prövningar presenteras till ett sådant hjärta, förkastar den dem och vänder sig bort från dem. Detta ökar dess ljus och upplysning och dess styrka.”(9)

 


[6] Fyra principer av dyrkan

 

(Versen):

 

“Endast Dig dyrkar vi.” [Soorah al-faatihah,1:5]

 

är byggd på fyra principer: -
Ta reda på vad Allah och Hans Sändebud älskar och är nöjda med, från (i) sägelserna av hjärtat (ii) av tungan; och (iii) handlingarna av hjärtat och (iv) av lederna.
Al-uboodiyyah (att vara slav till Allah) är en omfattande term för alla dessa fyra steg. Den som uppfyller dem har uppfyllt: "Endast Dig dyrkar vi."

 

Sägelsen av hjärtat: det är i'tiqaad (tro) på vad Allah - den Mest Perfekte - har informerat om Sig Själv; Hans Namn, Attribut, Handlingar, Änglar, och allt som Han har sänt till tungan av Hans Sändebud salAllahu alayhi wa salam.

 

Sägelsen av tungan: Det är att informera och visa (vad Allah har uppenbarat), att kalla till det, försvara det, förklara de falska nykomligheterna som går emot det, att upprätta dess ihågkommelse och berätta vad det beodrar.

 

Handlingarna av hjärtat: Så som att älska för Honom, lita på Honom, ångra till Honom, ha fruktan och hopp i Honom, utföra religionen rent och ärligt för Honom, ha tålamod i vad Han beodrar och förbjuder, ha lojalitet och fiendeskap för Hans skull, att göra sig ödmjuk framför Honom, bli lugn med Honom med mera är från hjärtats handlingar som faktiskt är kopplat till ledernas handlingar.. och handlingarna av lederna utan handlingarna av hjärtat är av väldigt lite nytta om ens någon alls.

 

Handlingarna av lederna: Så som Bön och Jihaad, att gå på Jumu'ah och vara med Jamaa'ah, hjälpa dem som inte kan och visa godhet och vänlighet till skapelsen, med mera."(10)

 

 

Referenser :

 

1. Följande är några nyttiga punkter - extraherade från flera arbeten av Shaykhen som handlar om att rengöra själen och bota sjukdomar i hjärtat.

 

2. Han är Abu ‘Abdullaah, Shamsud Dcen Muhammad ibn Abu Bakr bättre känd som Ibn al-Qayyim (eller ibn Qayyim al-Jawziyyah). Han föddes år 691H i Damascus. Från en tidig ålder började han få kunskap och studerade under många bra lärare, den mest kände av dem var Shaykhul-lslaam Ibn Taymiyyah.

 

3. Miftaah Daarus-Sa ‘aadah ( p.283).

 

4. Al-Waabilus-Sayyib minal-Kalimit-Tayyib ( p. 15).

 

5. Al-Waabilus-Sayyib (p.80).

 

6. Zaad ul-Ma’aad fi Hadee Khayril-’Ibaad (pp.9- 11) .

 

7. Muslim (no.144), av Hudhaifah radiallaahu ‘anhu.

 

8. Ighaathatul-Luhfaan ( p.40).

 

9. Ighaathatul-Luhfaan (pp. 39-40).

 

10. Madaanjus-Saalikeen(1/100-101)

 

 

källa: http://www.alghurabaa.org/articles/scholars/fawaaid-points-of-benefit/#more-16

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Kunskap | Direkt länk | 2011-05-31 @ 00:15:01|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


De äldsta bilderna på Mecka!

Bismillah..

Mash'Allah titta på denna video! :)

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Olika texter o grejer | Direkt länk | 2011-05-29 @ 14:12:05|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Vi kvinnor i 'höcklen' :)

Fick en kommentar nyligen som
är följande:

"Som förälder hade jag direkt tagit mina barn från det dagis/förskola där de hade personal ens med slöja. Jag hade inte varit "svensk" och börjat diskutera och gnälla och ha möten eller annat trams. Jag hade bara deklarerat att mina barn slutar, och jag hade inte bemödat mig med att förklara varför.

Orsaken till detta är självklar. Personen har ett klädesplagg som representerar en specifik religion. Denna religion kommer med en kultur som en ansvarsfull förälder inte vill utsätta sina barn för.

När en person bär detta kläddesplag så innebär de att de är på mission, och de kommer att förespråka sin religion så fort de får en chans. Samt upplysa barnen om orsaken till varför de bär denna klädsel. När dessa stenålders människor talar om sin religion och sitt höckle så gör de oftast det på ett sätt som är indirekt nedlåtande mot oss andra.

När de klär sig på detta sätt och avstår från den mat vi äter, så ställer de sig moraliskt över oss andra. Jag tänker definitivt inte låta mina barn utstå sådant." - Mia


Mitt svar:

Med Allahs Namn, den mest Nåderike, den mest Barmhärtige.

Hej Mia.. ( och alla andra som håller med i kommentaren ovan.! )

När jag läste din kommentar blev jag först lite förvirrad eftersom mitt inlägg om bra facebook-grupper inte har någonting med dina tankar att göra. Sedan blev jag lite arg över att du skrev till mig en massa saker som inte stämmer. Men nu är jag bara glad över att du skrev, för det ger mig möjligheten att försvara och förklara hur det verkligen ligger till. Det är ibland bra att man får veta vad andra människor kan ha för tankar så att man kan föra en diskussion.

Ska försöka svara bit för bit insh'Allah (Om Gud vill).

Det första du skriver om att du tar ur dina barn ur dagis om det finns muslimska kvinnor där. Ok! Det gör inget, det är ditt val så klart.. Jag personligen kommer förmodligen inte ens vilja lämna mina barn på något dagis alls i framtiden insh'Allah.. Oavsett om det är muslimskt eller ej. Min anledning till detta är att jag inte vill att främlingar ska uppfostra mina barn och dessutom så lär sig barn mycket fula saker på dagis som är minst sagt olämpligt. Så som svordomar och annat dåligt uppförande av andra barn. Det är upp till var och en! ^^ Om man absolut måste lämna ifrån sig barnen så visst... Men helst inte.

Iallafall, det är ett lite annat ämne! Tillbaka till din kommentar.
"Denna religion kommer med en kultur som en ansvarsfull förälder inte vill utsätta sina barn för."

Denna mening antyder att Islam lär ut någonting skadligt som man inte vill utsätta sina barn för. Jag undrar lite vad det är du tänker på här mer exakt..? Måste bara peka ut här att Islam inte har någonting med kultur att göra! Det finns så klart muslimer som vid sidan om islam har sin kultur från det landet de kommer. Men sanningen är den att om man verkligen väljer Islam som ett levnadssätt så finns det knappt någon plats för sitt lands 'kultur'. Jag tror jag vet vad du menar ändå. Du kanske tror att Islam innebär kvinnoförtryck, hat mot ickemuslimer och ingen respekt eller tolerans för andras levnadssätt..? Är det det du tror att muslimska kvinnor ska lära dina barn? När sanningen är att om du verkligen hittar en riktig muslimsk kvinna som praktiserar islam så som man ska, så kommer du finna totala motsatsen.! Islam är ett levnadssätt som täcker varje aspekt i livet. Och allting med Islam är bara bra.. Man får lära sig tålamod, gott uppförande mot alla oavsett trosuppfattning, respekt till sina föräldrar och många andra goda saker som alla samhällen skulle må bättre av. Och notera nu att jag INTE säger att Islam är den enda religion som lär ut bra uppförande osv. Sedan finns det dåligt och bra i alla kulturer. Men ville bara säga det att kultur har ingenting med islam att göra, kultur har o göra med var man kommer ifrån bara- vad man är van med osv traditioner från sitt hemland.

Men oavsett vad en dagisfröken gör på sin fritid, oavsett vad en dagisfröken har för politiska åsikter osv så har hon verkligen inte, inte , inte tid att pracka på detta på barnen! Muslim eller ej, det finns ingen tid. Och man gör inte sig tid till det heller. Jag vet av erfarenhet att man inte "kommer att förespråka sin religion så fort de får en chans" som du skrivit. Så fort man får en chans, så tar man PAUS. Det är riktigt energikrävande att ta hand om så många barn samtidigt. När min rast kom in när jag praktiserade på dagis, så passade jag inte på att gå och prata lite mer med de små barnen. Och man pratar inte om sådant med barn ändå. Det är riktigt skrattretande att du tror att man som dagisfröken har tid att gå på så kallad mission och försöka göra barnen till muslimer.. Aldrig.

Det är däremot sant att barn är nyfikna och frågar en varför man har slöja. Men med små barn så svarar man bara "för att jag vill" eller "för att jag tycker om det". Varför "passar man inte på" och försöker göra barnen till muslimer? Jo för vi är inte korkade. Det är för komplicerat att förklara för ett barn som kanske inte ens har hört talas om Gud anledningen till varför man har slöja.. Som dagisfröken har man ändå inte tid till sådant som sagt. Man vill sköta om barnen, passa barnen och försöka vila så fort man har möjlighet. Men oavsett om man skulle förklara varför man bär slöja så bra man kan till ett litet barn så bryr han sig inte ändå.
Barn är INTE som vuxna!
Barn i dagisåldern är oskyldiga, tänker på ett helt annat sätt och dömer inte andra baserat på utseendet.

"När dessa stenålders människor talar om sin religion och sitt höckle så gör de oftast det på ett sätt som är indirekt nedlåtande mot oss andra. När de klär sig på detta sätt och avstår från den mat vi äter, så ställer de sig moraliskt över oss andra. Jag tänker definitivt inte låta mina barn utstå sådant"

Har du någonsin pratat med en muslim?
Förlåt men det känns verkligen inte som om du har pratat med någon på riktigt utan bara tror det värsta.? Att vara högmodig är en stor synd i Islam. Profeten frid vare honom sade (i betydelse) att den som är högmodig, även om den bara är pyttelite högmodig så kommer den personen hamna i Helvetet. Vad säger det dig? Betyder det att man får behandla andra som att man är över och bättre? Eller tvärtom? Det låter helt galet själviskt av dig att tro att när man pratar om sin religion och slöja att man medvetet ska göra det på ett nedlåtande sätt. Som att ens enda fokus är att tracka ner på dig och andra ickemuslimer. Det känns verkligen ledsamt att du har fått denna snea uppfattning av muslimer. Vet inte ens om du har träffat någon muslim, eller om du har träffat en dålig muslim som fått dig att fördöma resten.! Gud vet bäst angående dina tankar!

Bara för att man avstår från griskött, alkohol och annat betyder inte att man tycker sig vara bättre än de som inte gör det.. Man avstår från allt detta för Guds skull, man tar på sig slöja för Guds skull, allt man gör som muslim är för Guds skull! Man gör INGENTING för att vara nedlåtande, hatisk eller vad du än tror. Man gör det endast för Gud och sig själv, ingen annan.

Äh nu börjar jag bli arg istället. Bättre att avsluta... :) Du var ganska otrevlig så har nog lite rätt att bli frustrerad.

//Amanda

PS, pröva att ställa frågor istället för massa anklagelser och påståenden baserat på dina fördomar.

Tankar: 3.....
Lämna en kommentar | Mina Tankar | Direkt länk | 2011-05-16 @ 17:15:10|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Bra grupper på facebook..!

Bismillah..!

För er som har facebook så finns det några bra islamiska grupper som man kan få mycket nytta utav!


Det va det!

As Salamu aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh
Tankar: 4.....
Lämna en kommentar | Produktioner av Muslimer | Direkt länk | 2011-05-10 @ 19:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Min älskade bror och syster - vakna!

Vissa bröder och systrar har lämnat islâm.
Vissa bröder och systrar har lämnat bönen.
Vissa systrar har tagit av sig sin hidjâb (slöja), detta ärofyllda plagg.
Stegvis arbetar shaytân (djävulen), stegvis försöker han föra oss bort från denna religion...  

Ta inte lätt vid praktiserandet! Och den som lever som en praktiserande muslim lever det bästa livet…

Har du inte läst versen där Allâh säger:

Troende! Om någon av er avsvär sig sin tro, skall Allâh [i deras ställe] sätta människor som Han älskar och som älskar Honom. [Kapitel al-Mâ´idah, vers 54]

Vi måste förstå vikten av den ära som vi har erhållit från Allâh. Att bli muslim, oavsett om man har varit det sedan födseln eller blivit det i senare ålder, är ett ansvar som vi måste bära med stabilitet och trofasthet. Den som verkligen känner sin Skapare, och känner sin Profet Mohammad , kommer att ta vara på den gåva han/hon fått, och inneha en rädsla som är större än alla andra rädslor; nämligen att lämna islâm.

En muslims hjärta skall känna........ läs fortsättning på muslim.se
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Påminnelser | Direkt länk | 2011-05-08 @ 16:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Hur man ber!

Bismillah,
as salamu aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh!

Har en kategori om bönen men inte en artikel i denna kategori som beskriver hur man ber! Eftersom ett par har frågat ang bönen så är det nog bra att ha det insh'Allah.I ett tidigare inlägg som ligger i kategorin "Islam" har jag däremot lagt upp text som beskriver detta. Kopierar in det här..

källa: islamguiden.com

 

Wudhu (Rituell tvagning)
Bönen föregås av en rituell tvagning (ablution) som är föreskriven i Koranen. Så här utförs Wudhu:

 1. Tvätta händerna upp till handlederna tre gånger. Börja med höger hand.
 2. Skölj munnen tre gånger med höger hand, och för in vattnet i näsan och blås ut, tre.
 3. Tvätta ansiktet tre gånger, vattnet skall beröra ansiktet från hårfästet till hakan och från öra till öra.
 4. Tvätta höger arm upp till armbågen tre gånger, gör samma sak med vänster arm.
 5. Fukta händerna och dra lätt över håret.
 6. Fukta händerna och tvätta öronen med hjälp av tummen och pekfingret.
 7. Tvätta högra foten upp till ankeln tre gånger. Gör samma sak med vänster fot.
Första raka'a (första enheten)

 1. Efter tvagningen, börja med att stå på en ren plats med ansiktet mot Kaba och lyft sedan händerna upp till öronen (Fig 1.)och säg "Allahu akbar" (Allah är störst) . Lägg sedan händerna på bröstet med den högra handen över den västra(Fig 2.).
 2. Läs Koranens första sura (kapitel), al-Fatiha. Recitera sedan något kapitel ur Koranen. Detta gäller de första raká (enheterna) i bönen. I den tredje eller fjärde raká läser man endast al-Fatiha.

 3. Sedan säger man "Allaho Akbar", och bugar sig och lägger händerna på knäna och säger: "Subhana Rabbial 'Adhiim" tre gånger. Det betyder "Pris ske Skaparen, den store" (Fig 3.). 4. Sedan reser man sig medan man säger: "Sami'Allaho liman hamidah," som betyder "Gud hör den som prisar honom". Direkt efter säger man: "Rabbana oalakal hamd": "Vår Herre, lovprisad vare Du" (Fig 4.). 5. Sedan faller man ned på knä (sudjud) sägande: "Allaho akbar". Med pannan och näsan mot marken säger man; "Subhana Rabbial A'ala" tre gånger, som betyder: "Pris ske Skaparen, den Höge' (Fig 5.)

 6. Sedan reser man sig upp till sittande ställning, sägande:"Allaho akbar". I denna ställning säger man: "Allahumma ghfirlii", en, två eller tre gånger, vilket betyder: "0 Gud, förlåt mig!" (Fig 6.)
 7. Sedan faller man ned igen, sägande: "Allaho akbar", och säger: "Subhana Rabbial A'ala" tre gånger .
 8. Efter detta reser man sig upp till stående igen, sägande: "Allaho akbar" och därmed börjar den andra raka'a.
Andra raka'a (andra enheten)
Stående upprätt läser man al-Fatiha följd av någon vers ur Koranen. Sedan fullföljer man den andra Raka'a på samma sätt som den första. Men istället för att resa sig upp, efter det andra nedfallandet (sudjud), sätter man sig upp och läser följande, som kallas "Tahiyat" på arabiska (Fig 7.):

"Attahiyato lillahi, wassalawato, wattajjibato, Assalamo alaika ayuhannabio wa rahmatollahi wa barakatoh, assalamo 'alajna wa ala 'ibadillahi ssalihiina. Ashhado al-la illaha illa-llah wa ashhado anna Mohammadan rasulullah".

"All hyllning, all bön, all dyrkan är för Gud. Frid vare med dig o Profet och Guds nåd och välsignelser. Frid vare med oss och med alla Guds rättfärdiga tjänare. Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Gud, och jag vittnar om att Mohammed är Guds budbärare".

Mer från islamguiden.com om bönen:  Bönen i Islam , Bönen, Varför ber Muslimer?, bönehandbok, Salatul istikhara

Här finns dessutom videos för den som vill se hur man gör!

Video som visar Wudu':En video på engelska som beskriver i detalj hur man utför bönen..!


Fajrbönen (gryningsbönen) - 2 enheter/raka' [läser Koranen högt]
Duhrbönen (middagsbönen) - 4 enheter/raka' [läser Koranen tyst]
Asrbönen (eftermiddagsbönen) - 4 enheter/raka' [läser Koranen tyst]
Maghrebbönen (solnedgångsbönen) - 3 enheter/raka' [läser Koranen högt]
Ishabönen (kvällsbönen) - 4 enheter/raka' [läser Koranen högt]

när man läser Koranen högt i bönen så gör man det de första två enheterna..


Och här är en länk till en video som kan hjälpa dig att lära dig Surat al-Fatihah - http://www.youtube.com/watch?v=8Ff-zOfn5A8


Här är en sida med bönetider! - http://www.bonetider.se/bonetider

Om ni har mer specifika frågor om bönen så ställ dem i kommentarformuläret så ska jag försöka svara insh'Allah..!


As salamu aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh
Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Bönen (Salat) | Direkt länk | 2011-05-07 @ 11:53:42|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمBönetider

Video på Svenska om Profeten Muhammad
frid och välsignelser över honom

Svenska Islamiska Youtubekanaler

DawaSweden
IslamIdag
Muslimahkanalen
MuslimSe
Mussemanda
OmarIbnAlKhattab
SMSBilal
TheMuslim0
UnderTexter


Den Raka Vägen
Vill du ha evig lycka?Bismillahi Rahmani Rahim
Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

[Koranen 96:1-5]


Mina besökare
Online:
Idag:
Totalt: