IslamQA i din mobil!

Bismillah!

Här har ni alla android-användare (vet ej om detta finns till iphone), ett program/app till mobilen där ni har hela IslamQA.com, ni kan söka och använda programet precis som i datorn. Och man behöver inte ens internet när man går in och söker, däremot om man vill uppdatera sitt program med nya fatwas så måste man ha internet.

Gå in där!
https://market.android.com/details?id=zad.IslamQA&feature=search_result

Text från länken:

This application includes all the content of Islam Question & Answer (islamqa.com) website: fatwas and advices of interest to every Muslim in twelve international languages, with daily updates of fatwas.

يحتوي هذا التطبيق كامل محتوى موقع الإسلام سؤال وجواب من الفتاوى والتوجيهات التي تهم كل مسلم، مع تحديثات يومية للمحتوى.

Denna applikation inkluderar allt innehåll från Islam Frågor & Svar (islamqa.com) hemsidan: fatwas och råd för intresse till varenda Muslim i tolv olika språk, med daglig uppdatering av fatwas.

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Produktioner av Muslimer | Direkt länk | 2011-08-31 @ 12:46:34|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Eid Mubarak!

Eid Mubarak kära syskon!

Må Allah acceptera vår fasta och våra gärningar! Må Allah låta oss uppleva nästa Ramadan !
Må Allah vägleda oss och göra oss till de mest rättfärdiga i vår tid..
Må Allah välsigna oss med bra makar och barn !
Må Allah vägleda våra familjer
Må Allah rädda oss från straffet i graven och från Helvetet!
Må Allah rädda oss från straffet i graven och från Helvetet!
Må Allah rädda oss från straffet i graven och från Helvetet!
må Allah ge oss Paradiset, må Allah ge oss Paradiset!! må Allah ge oss Paradiset!!

AMEEEEEN
Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Muslim aktuellt | Direkt länk | 2011-08-30 @ 14:49:24|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Studera Arabiska i Egypten?

Bismillah

För den som är svensk eller halv-svensk finns möjligheten att bli sponsrad att studera i egypten i minst 1,5 år..
För mer information och för att visa ditt intresse gå in på -

http://islamidag.wordpress.com/2011/08/19/vill-du-studera-i-egypten/
Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Muslim aktuellt | Direkt länk | 2011-08-27 @ 19:01:29|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Animationer om Ramadan

Bismillah!

Här är bara ett av många bra korta klipp om hur man är mer produktiv under Ramadan.. Vi är på de sista dagarna nu så kämpa kämpa! :) <3

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Ramadan | Direkt länk | 2011-08-25 @ 12:01:54|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Bildspel om 'Islamofobi' eller snarare Islamhatet..


Islamophobia by *Nayzak on deviantART
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Ickemuslimer | Direkt länk | 2011-08-25 @ 00:06:59|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Al-Taqiyah


Fråga: Vad är taqiyah enligt Sunni och Shia?


Svar: Enligt Sunni, betyder taqiyyah (förställning/hyckleri) att man är sällskaplig eller tillgänglig utan någon hyckleri eller smicker, när det är nödvändigt att vara sällskaplig och säga saker som man själv inte tror på, i tillfällen när Muslimen fruktar för sitt liv, men hans hjärta är i frid och tror (har emaan).

Men för Shi'ah, betyder taqiyyah att man utåt ser ut att hålla med sin motståndare, även om han har rätt, medan inombords vara emot honom och fortsätta med sina falska trosuppfattningar. Detta är grunden av hyckleri vilket betyder att man utåt ger intryck av att vara Muslim medan man inombords döljer kufr (otro).

Källa: http://islamqa.com/en/ref/21087/taqiyah

 


 

Med andra ord, lite tydligare: "Sunni", vi som tillhör Ahlul Sunnah wal-Jama'ah, som följer Koranen och Sunnah utifrån Salafs förståelse - Vi anser det vara tillåtet att dölja eller ljuga om vår tro i dödshotande situationer. Som tex, någon hotar att döda dig om du inte säger att Jesus är Allahs son (som exempel!), så är det tillåtet att säga detta för att undvika bli dödad. Men självklart är det bästa att inte ljuga eller dölja och stå på sig, för då blir man med Allahs vilja en shaheed!

Shia däremot gör det tillåtet att ljuga i många situationer så att dem inte ska se dåliga ut för icke-muslimer och även oss sunnah-muslimer. Tex, vissa kan ljuga om hur de upphöjer imamerna till Allahs nivå bara för att andra muslimer ska acceptera dem. Eller så kan de ljuga för icke-muslimer om hur de slår sig själva för att inte verka konstiga eller sjuka i huvudet.

~.~

Det är förbjudet för muslimer, sunnah-muslimer alltså äkta muslimer, att ljuga och skämmas för sin religion på det sätt som shia gör. Finns ingen anledning att ljuga om religionen, vi är stolta över varenda bit! Vi praktiserar Islam så som den ska praktiseras. Vi går inte emot Koranen och Profetens salAllahu alayhi wa salams läror så som shia och andra vilseledande sekter gör. Den som inte tror detta, bör lära sig lite mer om vad tex shias trosuppfattning är och även läsa hela Koranen så tar det inte lång tid innan du förstår att dem går emot Islam på så många sätt.

Mer info om shia: http://www.youtube.com/user/ShiismRevealed

 

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Fatawas | Direkt länk | 2011-08-19 @ 17:29:38|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


"Itikahf" i hemmet

Bismillah!

As salamu aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh..

Fick rådet att när man inte kan göra itikahf i moskén så kan man åtminstone försöka sitt bästa i sitt hus. Nu är det ju så att man inte kan göra itikahf i huset då det endast går i moskén. Men man kan fortfarande göra ungefär samma saker förutom att man gör allting ensam. Läsa Koranen, göra dhikr, be på natten... Dessa tio sista dagar av Ramadan som kommer nu.. Gör ett schema och håll hårt i det insh'Allah, kämpa och sträva att klara av det. Maxa till högsta växeln insh'Allah! Det är bara tio dagar! 10 ynkliga dagar! Man kan klara det insh'Allah.. Och tänk på att Laylatul-Qadr faller in under dessa tio dagar också, denna Allmaktens Natt är bättre än 1000 MÅNADER!

Läs mer om detta här: Länk
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Ramadan | Direkt länk | 2011-08-19 @ 17:21:12|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Anas Khalifas blogg

Bismillah as salamu aleiikum wa rahmatullah,

ni har väl inte missat Anas Khalifas blogg? Han har nyligen börjat blogga igen må Allah belöna honom.!

http://anaskhalifa.wordpress.com/
Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Produktioner av Muslimer | Direkt länk | 2011-08-11 @ 13:19:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Tawhid - Ibadah

Tawhid: Ibadah

 

Anledningen av skapelsen

 

Det är väldigt viktigt att vi alla förstår meningen av varför vi skapades; annars, är det troligt att vi slösar vår tid i att göra saker som inte har någon nytta. Till exempel, om alla skickades till skolan utan att veta varför de blev skickade dit, skulle de säkert börja leka och fortsätta göra så tills någon berättade för dem varför de är där.

Allah Som är Mest Vis, skulle inte skapa oss utan anledning, för den som gör någonting utan anledning ses som oresonlig och korkad, och Allah skulle aldrig kunna vara detta. Till exempel,

om en man gjorde en maskin som inte kunde göra någonting, skulle han bli sedd som en galning. Eller om någon kom och knackade på dörren, men när han blir tillfrågad vem han söker, så säger han ”jag vet inte”. En sådan person skulle bli tagen till ett dårhus för behandling. En vis man är den som planerar alla sina saker bra i förväg och gör saker för goda anledningar. Därför måste, Allah, den All-Vise Skaparen av människan, ha skapat oss av en väldigt viktig anledning.

 

Vi alla vet att meningen av vår skapelse inte är så jättetydlig; annars skulle alla känna till det, och vi skulle alla vara involverade i samma sysslor. Eftersom vår anledning är lite gömd, valde Allah den Mest Barmhärtige , att uppenbara denna anledning till oss genom att sända Profeter med heliga böcker innehållande Hans ord. Han kunde ha skickat änglar med budskapet eller uppenbarat det genom några stora mirakel så skulle ingen vara tveksam angående deras mening med livet. Men Allah valde att sända människor till mänskligheten för att testa deras tro. Han sände också vissa mirakel med dessa profeter, för att visa människor att dem var skickade av Allah. Allah förklarade i Koranen, den sista boken av uppenbarelse skickad till Profeten salAllahu Alayhi wa salam, exakt vad meningen var.

 

Allah sade,

Sannerligen, Vi har skickat till varenda nation ett sändebud sägandes, 'Utför Ibadah (dyrkan) av Allah...'”

Koranen 16:36

 

Han sade även,

Jag skapade endast jinn och mänskligheten för Min Ibadah”

Koranen 51:56

 

Alltså, är meningen med vårt liv Ibadah, dyrkan, till Allah.

 

Definition.

 

För att utföra Allahs Ibadah ordentligt, måste vi veta exakt vad det är och vad det inte är. Ibadah översätts ofta till svenska som 'dyrkan'. Vilket beskrivs som: heder och respekt blandat med kärlek och rädsla inför Gud, en gud eller heligt objekt. På Arabiska betyder Ibadah bokstavligen: dyrkan (viljan att tjäna i en låg position) och även underkastelse (att man ger upp sig själv eller rättigheter). Det kommer från ordet Abd vilket betyder 'slav' eller 'tjänare'.

 

Islamiskt betyder Ibadah att lyda Allah i att göra vad Han än har beordrat oss och undvika det som Han har förbjudit oss. Denna form av lydnad är kallat Ibadah, för det innehåller att tjäna Gud och ge upp ens egna vilja till Allahs vilja. Detta är varför det bästa en muslimsk man kan heta är Abd'Allah, vilket betyder slaven eller tjänaren av Allah. Kanske är det bästa namnet för en kvinna Amat-Allah (en kvinnlig slav eller tjänare till Allah).

 

Ibn Umar rapporterade att Allahs Sändebud salAllahu alayhi wa salam sade:

”Sannerligen är de mest kära av era namn inför Allah, den Mest Mäktiga och Ärade, är Abdullah och Abdur-Rahman” sahih muslim

 

Profeten salAllahu alayhi wa salam gillade även namnet Abd i referens till sig själv :

”Överdriv inte i era prisningar av mig så som de Kristna gjorde för Jesus sonen av Maria, för sannerligen är jag endast en slav(abd) så referera till mig som 'Abd av Allah och Hans Sändebud'.” sahih bukhari och muslim

 

 

Ibadah är grunden av Islam för ordet Islam betyder att man ger upp sin egen vilja till Allah, vilket är den högsta typ av lydnad som man kan nå. Våra fysiska kroppar lyder Allahs lagar, som kallas 'Naturens lagar', utan val. Alltså ses våra kroppar som muslimer, i underkastelse till Allah precis som resten av skapelsen. Men våra sinnen, som styrs av våra själar, har möjligheten att välja att underkasta sig till Allahs sociala och spirituella lagar eller inte. När vi gör det mentala valet att lägga våra själar i linje med resten av skapelsen genom att acceptera Allahs övermakt, blir vi då Muslimer. Detta val uttrycks i två sätt:

 

1.Med trosbekännelsen (shahada): La illaha illal-lah – Det finns ingenting värt av vår Ibadah förutom Allah,

och

Muhammadur-Rasulullah – Muhammad salAllahu alayhi wa salam är Allahs Profet.

 

2.Med handlingarna av dyrkan, så som salah, zakah, sawm och Hajj.

 

Då Islam täcker alla områden i livet, kan varenda handling i en muslims liv bli en handling av dyrkan. Om han lyder Allahs lagar i alla ställen i livet genom att handla i enlighet med Profetens salAllahu alayhi wa salams sätt, så kan även de mest enkla handlingarna bli dyrkan. Till exempel, om någon börjar hans dagliga mål med den korta bönen: bismillah (I Allahs Namn); äter och dricker endast med sin högra hand; undviker att använda guld eller silver bestick o verktyg, undviker att över-äta genom att äta en tredjedel, dricka en tredjedel och lämna en tredjedel för luft och han slutar måltiden med att säga den korta bönen Alhamdulilah(all pris är Allahs), blir varenda handling när du äter en dyrkan och underkastelse till Allah för vilken han blir belönad.

 

Khalifah (Kaliphen)

 

Alltså, om vi vill fullfölja vår mening av detta liv, måste vi ta reda på vad Allah vill av oss i alla ärenden i livet. Efter att ha tagit reda på vad som krävs av oss, måste vi då lägga den kunskapen i praktik så att det slutar med rättfärdiga handlingar. Om våra liv blir i ett stadie av harmoni med Allahs lagar, blir vi då högre och mer nobla än hela skapelsen. Till och med änglarna som aldrig visar olydnad till Allah, kommer vara i en lägre position än oss. Detta är meningen av Allahs kommand till änglarna att buga sig ner till profeten Adam alayhi salam:

 

”Och sedan sade Vi till änglarna att prostrera till Adam, de gick alla ned på sina huvuden förutom Iblis...”

Koranen 2:34

 

Detta var Allahs sätt att visa att människan skapades för att vara på en högre position än änglarna och resten av skapelsen. Iblis, en Jinn som var bland änglarna förstod detta och vägrade att göra sujood till Adam. När Allah frågade honom varför han inte gjort det, svarade han,

 

”Jag är bättre än honom. Du har skapat mig av eld och skapat honom av lera.”

Koranen 7:12

 

Om vi når högre nivåer av underkastelse genom ärlig Ibadah, fullföljer vi rollen som Khalifah, som är ansvarig för att ta hand om invånarna av jorden, och hålla lagarna och ordning bland allt levande och icke-levande varelser. Detta är meningen av människans skapelse i relation till resten av skapelsen. Detta stadie är fullföljandet av Allahs ord:

 

”Och när din Herre sade till Änglarna: 'Sannerligen kommer Jag sätta på jorden en Khalifa..'”

2:30

¨

 

Om, å andra sidan, vi vägrar att leva vår liv i enlighet med Allahs lagar och vara rebeller som Iblos, blir vi lägre än de lägsta av skapelsen. Detta är vad Allah menade när Han beskrev de som gick emot Hans lagar sägandes,

 

”..Sannerligen är dem som boskap, nej, de är ännu mer förlorade från vägen.”

25:44

 

De som inte har rädsla för Gud jagar ibland djur för nöje tills de har utrotat hela arter av djur. Å andra sidan, jagar och dödar endast djur andra djur av behov. Islam lär oss att det är förbjudet att döda djur för sport och nöje. Liknande, är de industriella företagen vars enda mål är att få vinst, de släpper ut massa farliga kemikalier in i naturen , förstör sjöar, floder och skog runt om i världen. Man ser aldrig djur förstöra naturen på detta is. Islam förbjuder förstörande av naturen till och med under krig, och förespråkar planterande av träd och att skydda floder, sjöar och hav.

 

 

Frågor för er att se om ni förstått texten:

 

1. a) Varför är det viktigt att förstå meningen av livet?

b) förklara varför det måste finnas en mening vår skapelse!

c) Hur vet vi att meningen med livet inte är tydlig?

      1. Vad är meningen med vår skapelse?

 

2. Islamiska definitionen av Ibadah är

a) dyrkan

b) slav eller tjänare

c) villigheten att tjäna i en låg position

d) att lyda Allah genom att göra vad Han beordrat och undvika vad än som Han har förbjudit.

e) lydnad till naturens lagar

 

  1. Varför är Ibadah sett som Islams grund?

 

4. Det mest kära namnet av våra namn för Allah är:

a) Muhammad
b) Ahmad
c) Abdul-Wajid
d) Abdullah
e) Ubadah

5.Alla skapade ting är sedda som Muslimer för att..
a) de alla lyder naturens lagar av Allah
b) de alla väljer att lyda Allahs lagar
c) allting deklarerar sin tro på Allah
d) Allah skapar ingenting med en anledning
e) Allah fick änglarna att buga inför Adam

6. Hur kan en muslims hela liv bli Ibadah?

 

7. Allah beordran till änglarna att buga sig inför Adam betydde..
a) att änglarna skapades för att dyrka människan
b) alla människor är i högre position än änglarna
c) att människor som vill lyda Allahs lagar bör dyrka änglarna
d) att människan skapades för att vara på en högre nivå än änglarna
e) vi alla måste buga inför Adam

8. Vad är människans syfte i relation med resten av skapelsen?

9. Förklara vad som händer när en man vägrar att följa Allahs lagar. Ge ett exempel för att stödja ditt svar?

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | At-Tauhid,Trosuppfattning | Direkt länk | 2011-08-10 @ 12:42:55|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Bra artikel om häxjakten på muslimska kvinnor

Bismillah!

Här har ni en mycket bra artikel angående klädförbuden som görs runt om i europa.

I artikeln finns även en länk till en video där någon har filmat när en syster i niqaab blir tagen av polisen.. Man blir så ledsen subhanAllah, det är en tragisk situation att våra systrar blir behandlade som brottslingar. Det är definitivt ett förtryck vi får göra du3a emot insh'Allah. På den videon ser man även två polisbilar och för vad? Hon klär sig anständigt, islamiskt och vägrar ta av sig sin niqaab må Allah underlätta för henne och alla andra systrar som upplever liknande ting.


[Länk till artikeln]


Taggar: niqab, burqa, burka, nikab, ansiktsslöja
Tankar: 5.....
Lämna en kommentar | Islam och Samhälle | Direkt länk | 2011-08-05 @ 16:50:26|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Vacker dikt om den täckta kvinnan

Nej, jag är inte galen
Och ja, jag är på riktigt.

Jag är inte deprimerad
Och inte heller är jag kontrollerad.

Jag är inte en slav till modet
Och heller är jag en mans leksak.
Jag har mina egna åsikter
Och jag har mitt eget liv.

Jag är självständig.

Jag har flera vänner
Och jag har en personlighet.
Jag har också ett ord eller två
Att säga dem som är vilse i sitt tänkande.

Jag bryr mig inte om han tycker om mitt hår
Inte heller bryr jag mig om byxornas märke.
Jag tycker att jag är vacker oavsett
För Allâh skapar ingenting fel.

Jag står stabilt.

Bara för att du inte vet om mitt hår
Är rött eller svart
Eller exakt hur tighta mina jeans är
Så innebär inte detta att jag inte är jag
Och att jag inte har en personlighet.

Endast de jag väljer
Får se mitt yttre jag.
Och alla, får lov att se mitt inre jag
Jag sätter ord på mina tankar
Och jag framför mina idéer
Oavsett om du tror att jag har några, eller inte.

Jag är jag.

Jag talar i tystnad
Och inte vemsomhelst hör mig
Men ändå hör alla mig
Och vad jag tror på.

Jag går med mitt huvud högt
Utan att göra ett ljud
Och ändå ser alla mig
Och vad jag tror på.

Jag har befälet.

Min klädsel stoppar dig från
Att döma min kropps utseende eller moderiktiga kläder
Och tvingar dig istället att döma mig
Efter mina tankar och mina idéer.

Inte alla får lov att se mitt ansikte
Men ändå ser alla det glänsa i självrespekt.
Och inte alla får lov att skaka min hand
Men alla får en uppfattning om mitt fasta grepp.

Jag låter min tystnad tala.

Ingen flörtar och talar till mig lösaktigt
Men ändå vet alla, vad jag skulle svara.

Jag har ett liv
Och jag känner mig respekterad var jag än går.
Killar knuffar inte på mig, och inte heller glor de på mig
Istället tittar de på mig, många i förundran.
Men blickarna stoppas av tyget.

Jag är skyddad.

När jag går ut så är jag klädd i dova färger
Inte en endaste sak uppvisas
Inte mina händer, inte mitt hår
Men mina tankar och mina idéer gör det.

Och när du ser mig
Så skrattar du och stirrar
För att mitt hår inte syns
Och för att du inte kan se mitt ansikte.

Jag är djupare än så.

Du tror att jag är galen
Eller deprimerad
Ack så fel du har
För jag är varken galen
Eller deprimerad

Jag
Är lycklig.(Dikt översatt från arabiska, med revideringar) av syster
Fatimah Um AbdAllah

Tankar: 5.....
Lämna en kommentar | Kvinnor | Direkt länk | 2011-08-05 @ 03:25:28|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Alkohol i Läsktillverkning

Bismillah

As salamu aleikum wa rahmatullah..

Har fått veta att följande företag använder alkohol i sin läsk - Spendrups och Carlsberg. Mer kända för sina öl kanske?? MEn de har annat som vi alla brukar dricka så som
Dr Pepper
Orangina
Loka (de med smaker, den naturella innehåller inte)
Ramlösa
Shweppes

MED MERA. Kolla deras hemsidor för att veta exakt vilka dryckor dem har insh'Allah.

Mängden alkohol som används är 0,3% Och är tydligen till för aromerna.

Detta är vad Carlsberg svarade mig när jag frågade dem om deras dryckor,
"Hej Amanda,

Tack för ditt mail.

Det behövs ett lösningsmedel för att arom-produkten skall kunna hanteras. Alla aromämnen levereras därför i alkohol. Vi kan inte garantera att all alkohol försvinner i produktionen."

Här är vad som sägs ang att köpa läsk från företag som även producerar alkohol
- http://islamqa.com/en/ref/103066/alcohol

I denna fatawa står det att om procenthalten är så liten att man inte kan bli berusad hur mycket man än dricker av det så är det tillåtet att dricka - http://islamqa.com/en/ref/33763

Allahu Alam!
Tankar: 8.....
Lämna en kommentar | Olika texter o grejer | Direkt länk | 2011-08-02 @ 12:21:05|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Fasta, läs & be

Bismillah

Denna underbara månad så är det inte bara meningen att man skall fasta från mat och dryck. 'Fasta' även från ovanor, dåligt umgänge, dåligt beteende osv insh'Allah..! Denna månad när shaytan är borta, gör att vi får enklare att börja med goda vanor och därför får vi försöka vårt bästa att göra så mycket gott som möjligt. Så när månaden är över insh'Allah så har vi kanske kvar dessa goda vanor! Må Allah göra oss stadiga i goda gärningar ameen.!

Ramadan är månaden av Koranen. Så läs mycket insh'Allah så stärks emaan och förståelse!
Försök be tarawih, nattbön efter isha' och tänk på belöningen som kan komma insh'Allah om du ber hela ramadan med hopp om belöning och förlåtelse. Alla dina tidigare synder blir förlåtna insh'Allah!

Profeten sallAllahu `alayhi wa sallam sade, “Den som fastar under Ramadan med Eemaan och söker belöning (från Allah) får sina tidigare synder förlåtna”. (al‐Bukhari and Muslim)

Läs gärna detta häftet - http://apg.blogg.se/2010/august/om-ramadan-ur-turbanse.html

As Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh!

Ps, varför hade jag så många besökare igår? Riktigt stort besöksrekord och ingen kommentar ;)
Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Ramadan | Direkt länk | 2011-08-02 @ 11:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Ramadan Mobarak!

Ramadan Mobarak mina syskon i islam!

må Allah ge er en välsignad tid med mycket dyrkan där ni kommer närmare Honom i emaan och gudsfruktan ameen!Säg "Ramadân mobârak", och inte "Ramadân karîm".

”Frasen ‘Ramadân karîm’ (ung. översättn.: ’[Jag önskar dig en] generös Ramadân’) är inte korrekt, och den enda frasen som skall sägas är ’Ramadân mobârak’ (ung. översättn.: ’[Jag önskar dig en] välsignad Ramadân) eller något liknande. Anledningen är att Ramadân är inte den som ger, och därför kan man inte kalla den för ‘generös’ (‘karîm’)…” ~ Shaykh Ibn ’Othaymîn

‎[Källa: Utdrag ur en samling fatâwâ av Shaykh Ibn ‘Othaymîn, vid namn “As’ilah wa adjwibah ‘an alfâdh wa mafâhîm fî mîzân ash-Sharî’ah”]
Tankar: 4.....
Lämna en kommentar | Muslim aktuellt | Direkt länk | 2011-08-01 @ 20:35:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمBönetider

Video på Svenska om Profeten Muhammad
frid och välsignelser över honom

Svenska Islamiska Youtubekanaler

DawaSweden
IslamIdag
Muslimahkanalen
MuslimSe
Mussemanda
OmarIbnAlKhattab
SMSBilal
TheMuslim0
UnderTexter


Den Raka Vägen
Vill du ha evig lycka?Bismillahi Rahmani Rahim
Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

[Koranen 96:1-5]


Mina besökare
Online:
Idag:
Totalt: