The Message (tecknat på engelska)


Watch Muhammed - The Last Prophet in Entertainment |  View More Free Videos Online at Veoh.com
Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Produktioner av Muslimer | Direkt länk | 2010-01-31 @ 01:37:23|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Ali - må Allah vara nöjd med honom, kan inte hjälpa någon efter sin död.

As-Salamu aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,


Fråga: Kan Ali, må Allah vara nöjd med honom, hjälpa någon i svåra tider?

Svar: Ali, må Allah vara nöjd med honom, blev dödad utan att vara medveten om sin mördares planer, inte heller hade han möjlighet att skydda sig själv från det. Hur kan man då påstå att han kan ta bort svårigheter från andra efter sin död, när han inte kunde ta bort det från sig själv när han levde? Han som tror att Ali eller någon annan död person kan vara till nytta till andra, eller hjälpa andra få någonting, eller att ta bort någonting ont från dem, är en Mushrik, för dessa saker är endast Allahs egenskaper, Ärad är Han. Därför, den som tror att en skapelse kan göra dessa saker och söker dennes hjälp, så tar han skapelsen som en gud. Allah den Upphöjde säger:

[10:107] Om Allah låter en olycka drabba dig är Han den ende som kan avvärja den, och om Han vill skänka dig något gott kan ingen hindra detta goda [att nå dig]. Han skänker det till den Han vill av Sina tjänare. - Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet.

Av 'The Permanent Committee' ur boken "Fatawa Islamiyah, Islamic verdicts [volume 1,Creed]"


Tankar: 3.....
Lämna en kommentar | At-Tauhid,Trosuppfattning | Direkt länk | 2010-01-29 @ 22:34:26|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


"Jag ska tvätta dig inshAllah"

SubhanAllah, Alhamdulillah, La illaha illAllah, Allahu akbar! Vår resa en dag tar slut här på jorden. Döden är konstant närvarande och jag ber att få komma till Allah i högsta iman, starkaste tro på Honom. Allt är skrivet och bläcket har torkat. Vi vet inte när och hur vi ska möta vår Skapare. Var dag är en gåva. Varje andetag vi får en välsignelse. Jag lever idag och hjärtat slår. Förra året. En gång när jag bad så fick jag den starkaste smärtan jag någonsin känt i hjärtat. I bönen skrek jag men avbröt inte utan fortsatte. Hann tänka att subhanAllah, att få dö när jag är närmast Allah vår Skapare. Döden finns här. Jag är inte rädd längre för den. Jag är rädd för att göra Allah arg och söker ständigt Hans eviga Barmhärtighet och förlåtelse. När någon muslim dör så tvättar någon anhörig eller syskon i Islam han/henne. Lindar in personen i ett vitt tyg. Sedan läggs man i sin plats i jorden vänd mot Mecca. Allting lugnt och vackert. Orden sades till mig "När du dör så ska jag tvätta dig inshAllah" Så stora vackra ord jag aldrig glömmer. Be för mig då och jag ska be för er. Jag ber till Allah att vägleda dig till Honom vår Skapare. Jag ber till Allah att du kommer. Jag ber till Allah att du säger att " Det finns bara en Gud och Muhammed s.a.w.är hans budbärare"
Tankar: 3.....
Lämna en kommentar | Olika texter o grejer | Direkt länk | 2010-01-28 @ 02:43:37|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Det Staten Israel gör mot muslimerna liknar vad nasisterna gjorde mot judarna!

As-Salamu aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,


Jag har sett många bilder om vad som händer i Gaza med muslimerna och vad som hänt med judarna under andra världskriget. När man ser bilderna jämte varandra så ser man att det är exakt samma som händer. Det är så sjukt att israel utsätter dessa muslimer för samma sak som hände ca två/tre generationer tillbaka fast med judarna!

Och även om inte siffrorna är samma, så är handlingarna lika sjuka och hemska!

Jag kan inte lägga upp bilderna på min blogg för det är så hemska bilder subhanAllah och jag vet att det finns minderåriga läsare på bloggen.
Jag ska länka till sidan som har bilderna, som visar och jämför, och det ser ut exakt samma.. Men klicka bara på länken om ni känner ni klarar av hemska bilder. I början är bilderna inte så råa men på slutet blir det bara tårar. Och om ni är typ 14 år eller mindre så hoppas jag inshaAllah ni inte kollar på länken.
Jazak Allahu khayr.

Må Allah förstöra för alla förtryckare!!!!!
Tankar: 3.....
Lämna en kommentar | Islam och Samhälle | Direkt länk | 2010-01-26 @ 10:37:47|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Inte ge upp.

En dikt jag skrev igår..

"Livet är svårt.. Livet är svårt.
På något sätt måste man ta sig igenom alla prövningar,
försöka få belöningar.

Nätter i tårar och elände.
Man undrar vad det var som hände?

Men man får inte glömma Allah,
det är till Honom vårt hjärta alltid kommer kalla.

Det finns många som har det svårt,
många som faller i gråt.
Även jag, Å Allah förlåt!

Förlåt oss för våra misstag.
Förlåt oss för våra synder.
Må vi vara ett behag,
till Dig utan hinder.
Å Allah vägled oss,
stärk oss,
älska oss och
underlätta för oss!


Jag är bara en slav som alla andra,
kan inte hjälpa vilken väg mitt hjärta ska vandra.
Vet bara varför vi på denna jorden vandra.
Varför vi existerar,
varför universum expanderar.
Varför vi får prövningar och test.
Det är ödet av Allah som älskar oss mest.

Han är mer barmhärtig än en mamma till sin son.
Tänk på detta att vår kropp är ett lån.
Låt oss ta hand om den väl.
Älska varandra för Allahs sak.
Hålla oss på vägen som är rak.

Livet är oftast vad man gör det till,
gör dua och det blir som Allah vill.
Låt bara inte ditt liv stå still."


Åh Allah vägled mig i mina beslut,
för min hjärna är förvirrad och hjärtat är svagt.
Låt mig inte göra misstag som förut,
för tiden är knapp och mitt minne är vagt.
Ge mig insikt i vad jag ska göra,
vill inte av snabbhet förstöra..

Man måste må bra i det man gör,
ibland är det svårt vad man än gör..
Salatul istikhara när det känns svårt,
sedan följa det som känns bäst.
Vara beredd på att det kan bli hårt,
ha på minnet att allt är ett test.
Man kan känna sig tom och dum,
känna sig ledsen och stum.

Men det är svårt.. jag vet mina syskon det är svårt.
Alla har vi våra prövningar och små/stora bekymmer.
Det bästa och enda rätta är att vända sig till Allah och bearbeta vad som händer..
I dagar.. i veckor?? Tills du vet. Sen bara gör det. Så i vissa fall lidandet tar slut.
Så i vissa fall, processen kan börja..

Det viktigaste av allt, vad som än händer.. Du får inte ge upp, snälla ge aldrig upp!!


Må Allah vägleda oss alla i våra beslut, och ge oss det bästa i dunya och i akhira..
Jag älskar er för Allahs skull <3
//er syster Amanda
Tankar: 3.....
Lämna en kommentar | Nasheeds & Poesi | Direkt länk | 2010-01-25 @ 19:40:41|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


25 steg för att komma närmare till Allah

Assalamu aleikum!!
Ingen tid att översätta så förlåt...men inshAllah alla förstår. Det var så fina rader och ville helt enkelt dela med mig!! En stark imankick som behövs nu i vintermörkret när solen gömmer sig men sakta men säkert kommer tillbaka för att värma oss alla frusna!    Är inte dessa 25 steg så mashAllah för både kropp och själ..dessa steg skulle vara i alla veckotidningar istället för 5011 olika grejer för banta ihjäl sig och sminka sönder sig? InshAllah..

1. Start off each day with ‘adhkaar al-istiyqaadh’ (waking up Supplications), thanking Allah for waking up in good shape.

2. Put Allah first in your life.

3. Broaden your horizons – learn 5 new verses from the Quran every day, travel to pray far in the mosque to brighten your day,take up a booklet having supplications and read them.

4. Pray Salaat Al-dhuhaa (after sunrise).

5. If someone says something mean ;to you, just shrug it off and dismiss it in a friendly, laidback manner, and pray that Allah shall forgive them.

6. When you get angry, remember Allah, and how short and worthless life is to waste in being Angry.

7. Remember that you can never have too many friends, but you can have few quality friends that help you fulfill the purpose of your creation (i.e. live for Allah).

8. When you’re happy, try to share your happiness with others. Thank Allah for that, and pray its continuation.

9. When something bad or embarrassing happens to you, just think that it could always be worse, remember the reward of patience, and thank Allah that it’s not worse than it is.

10. Do something extra of goodness once in a while, like feeding a poor person, or caressing an orphan’s head.

11. Never stop believing that you can win Allah’s love and thus work For it. Then you can win the love of Allah’s slaves.

12. Spend some time thinking of Allah’s amazing creation.

13. Always love those who love Allah unconditionally. This way you will ensure that you live for Him, love for Him, and hate for Him (those who are enemies of Him).

14. Find the righteous ways to express yourself, and if you think that what you are about to say shall cause no benefit, maintain silence (this is tough!!).

15. Every now and then, give yourself a break. Play sports, give time to your family, friends, but always remember Allah and watch that He is watching you.

16. Pray for blessing to come to those being lost, and pray to Allah to guide them to the right path.

17. Hug your parents, kiss their hands and heads and always obey but stop at Allah’s orders.

18. Smile to everyone, for your smile makes a big difference to him or her and you are rewarded.

19. Forgive, forget and smile.

20. Tears are not for women only… tears are for all human beings with feelings remaining in them. Don’t restrain your tears when remembering Allah.

21. When people criticize your actions and effort, revise your actions and see if they please Allah or no. If they do; then ignore and remember how the Prophet (SAW) and the Sahaba were criticized, made fun of and even physically harmed, so have patience.

22. Read the Quran daily and try to have a schedule for completing it as much as you could. As you open the Quran daily, read with observing not just passing your eyes through the words.

23. Don’t let popularity go to your head, for it never lasts and you may lose from it more than gain.

24. Never look down on anybody, for, to Allah, they may be better than you.

25. Send this to all with the intention of having a healthy society living for Allah and pray.

“This is by Grace of my Lord – to test me whether I am grateful or ungrateful! And whoever is grateful, truly, his gratitude is for himself; and whoever is ungrateful, (it is for the loss of only himself). Certainly my Lord is Rich, Bountiful.” (27:40)
Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Du3a + må bättre | Direkt länk | 2010-01-25 @ 04:37:02|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


TAcKsamhet?

Tacksamhet 

Allah säger: "Och minns Mig, så ska Jag minnas er. Var Mig tacksam och förneka Mig inte." (Koranen 2:152) 
Och han har sagt till oss att det är bara de som är tacksamma till Honom som verkligen dyrkar Honom: "...Och var tacksam till Allah, om det är Honom som ni dyrkar." (Koranen) 

Allah har nämnt tacksamhet tillsammans med iman. Och Han har gjort det klart att Han inte vinner något på att straffa Sitt folk om de är tacksamma till Honom och tror på Honom: "Varför skulle Allah straffa er om ni har tackat (Honom) och tror (på Honom)..." (Koranen 4:147) 

Med andra ord, om du utför de plikter du skapats för, nämligen tacksamhet och iman, varför skulle Allah då straffa dig? 

Allah har delat in människorna i två kategorier. De tacksamma (shukr) och de otacksamma (kufr). Det som Han ogillar mest är kufr och människorna av kufr. Det Han tycker bäst om är tacksamhet och människor av tacksamhet. "Vi har visat honom (människan) vägen vare sig han är tacksam eller otacksam (det förblir hans vilja)." (Koranen 76:3) 

Enligt Koranen så sa profeten Sulayman: "...Detta är en nåd från min Herre, han vill pröva mig om jag är tacksam eller otacksam! Den tacksamme har (själv) gott av sin tacksamhet, och den som är otacksam (vållar inte Allah någon skada); min Herre är sig själv nog och Han är den givmilde Givaren!" (Koranen 27:40) 

Allah säger: "Och minns! Er Herre tillkännagav (för er): 'Om ni visar tacksamhet ska Jag ge er mer (belöningar), men om ni visar otacksamhet, så är sannerligen Mitt straff verkligen förskräckligt" (Koranen 14:7) 

"Om ni förnekar (Allah), så sannerligen har Allah inget behov av er; men Han tycker inte om otacksamhet från sina slavar: Om ni är tacksamma, så är Han nöjd med er..." (Koranen 39:7) 

Det finns många ayaat i Koranen där Allah jämför tacksamhet (shukr) och otacksamhet (kufr). T.ex. "Muhammad är ingenting annat än ett sändebud och (andra) sändebud har kommit och gått före honom. Om han dör eller stupar i strid, kommer ni då vända om? Den som vänder helt om, vållar inte Allah någon skada men Allah skall belöna den som visar tacksamhet." (Koranen 3:144) 


Tacksamhetens belöningar 

Belöningen för tacksamhet är obegränsad.: "...Om ni visar tacksamhet ska Jag ge er mer (belöningar)..." (Koranen 14:7) 

I jämförelse är andra belöningar och gudomliga tjänster beroende av Hans vilja, t.ex.; 

lättnad från fattigdom: "...om ni är rädda att fattigdom (hotar er, bör ni veta) att Allah i Sin godhet skall sörja för er, om det är Hans vilja..." (Koranen 9:2)

besvarande av böner: "Nej, det är Honom ni anropar; och om det är Hans vilja räddar Han er då från det ni bad Honom om..." (Koranen: 6:41) 

rizq (provision, uppehälle m.m): :"...Han ger uppehälle till den Han vill..." (Koranen 42:19) 

förlåtelse: "...Han förlåter den Han vill och Han straffar den Han vill..." (Koranen 48:14) 

gudomlig nåd: "Efter vad som skett vänder sig Allah till den Han vill och innesluter honom i Sin nåd..." (Koranen 9:27) 

Men Allah har gjort belöningen för tacksamhet fri från några villkor, som i: 

"...och vi skall belöna dem som visar tacksamhet." (Koranen 3:145) 

"...men Allah skall belöna dem som visar tacksamhet." (Koranen 3:144) 

Iblis och tacksamhet 

När Allah's fiende insåg förtjänsten med tacksamhet, gjorde han det till sitt stora mål att hålla människor borta från det: 

"Och jag skall ansätta dem framifrån och bakifrån, från höger och från vänster; och du kommer att finna de flesta av dem otacksamma." (Koranen 7:17) 

Allah har beskrivit de tacksamma människorna som väldigt få: 

"...men få är de bland mina tjänare som känner tacksamhet." (Koranen 34:13) 

Tacksamhet och ´Ibadah 

Allah förklarade i Koranen att de enda människorna som sannerligen dyrkar Honom är dem som tackar Honom, så dem som inte är bland dem de tacksamma människorna är inte bland människorna av 'íbadah: 

"...Och var tacksam till Allah, om det är Honom som ni dyrkar." (Koranen) 

Han instruerade sin slav Musa (as) att ta emot det Han gett honom med tacksamhet: 

"...Musa! Jag har utvalt dig av alla människor genom: (att anförtro dig) mitt budskap och (låta dig höra) mitt ord; håll därför fast vid allt som Jag har gett dig och (visa att) du hör till de tacksamma!" (Koranen 7:144) 

Allah har sagt till oss att Hans välbehag kan vinnas genom tacksamhet: 

"...men visar ni tacksamhet är Han tillfredsställd för er skull..." (Koranen 39:7) 

Allah prisade Ibrahim (as) för hans tacksamhet över Hans gåvor: 

"Ibrahim var en föregångsman och, i sin rena, ursprungliga tro, ett exempel. Han böjde sig under Allah's vilja och var inte en sådan som ger avgudar sin dyrkan. Han var alltid tacksam mot (Allah) för Hans välgärningar, Han som hade utvalt honom och lett honom till en rak väg." (Koranen 16:120-121) 

Allah nämnde att tacksamhet är syftet med skapelsen: 

"Allah förde er ut ur era mödrars sköten, ovetande om allt, och gav er hörsel, syn och hjärta; kanske känner ni tacksamhet (mot Honom)." (Koranen 16:7)

"Och Allah skänkte er segern vid Badr, då ni var en oansenlig skara. Frukta därför Allah - kanske skall ni tacka (Honom)." (Koranen 3:123) 

Så väl som att det var syftet med skapelsen, var tacksamhet också syftet med att skicka profeten (saas): 

"Och bevara Mig i minnet, så skall jag minnas er; var Mig tacksam och förneka Mig inte!" (Koranen 2:152) 


Hadither om tacksamhet 

Det berättades att profeten (saas) stannade uppe hela natten och stod tills hans fötter svullnade. När han blev frågad, "Varför gör du det här, när Allah har förlåtit alla dina tidigare och framtida missgärningar?" Han svarade, "Skulle jag inte vara en tacksam slav?" (al-Bukhari, Muslim) 

Profeten (saas) sa till Mu'adh (ra): "Vid Allah, jag älskar dig, så glöm inte att säga i slutet av varje salah, 'O Allah, hjälp mig att minnas dig och tacka Dig och dyrka Dig väl'" (Ahmad, Tirmidhi). 

Ibn 'Abbas (ra) berättade att profeten (saas) sa: "Det finns fyra egenskaper, vem helst som är given dem har sannerligen blivit given det bästa i denna värld och i nästa. Det är: 
ett tacksamt hjärta (som är tacksamt till Allah), 
en ihågkommande tunga (som nämner Allah ofta), 
en uthållig kropp (som uthärdar genom prövningarna som Allah må sända), 
en trogen fru (som inte lurar honom på sin kropp och hans rikedom)." 

Al-Qasim ibn Muhammad berättade från A'ishah (ra) att profeten (saas) sa: "Ingen välsignelse tilldelas en slav och han inser att det är från Allah, utan att belöningen av att visa tacksamhet för den, är skriven för honom. Allah känner aldrig ångern från sin slav för en missgärning han har begått, utan att Allah förlåter hans missgärning innan slaven söker förlåtelse. Ingen man köper en dräkt med sina egna pengar, sedan sätter på den och tackar Allah, utan att Allah skall ha förlåtit honom alla hans missgärningar innan dräkten når hans knän." 

Profeten (saas) sa: "Allah är nöjd med sin slav om, när han äter något, tackar han Allah för det, och när han dricker något, tackar han Allah för det." (Muslim) 

Shu'bah sa: "Al-Fadl ibn Fudalah berättade att abu Rajah al-'Utaridi sa: 'En gång såg vi 'Imran ibn al-Husayn bära vackra kläder som vi aldrig hade sett förut eller sen dess. 'Imran sa till oss att profeten (saas) sa: "Om Allah skänker Sin välsignelse till sin slav, tycker Han om att se resultatet av den välsignelsen på honom."'" 

Ibn Shu'aib berättade från abu Ishaq från abu'l-Akhwas som berättade att hans far sa: "Jag kom till Allah's budbärare (saas) och såg ovårdad och sjaskig ut. Han frågade mig, 'Har du några tillhörigheter?' jag sa, 'Ja.' Han frågade mig vad, och jag sa till honom, 'Jag har allt. Allah har gett mig kameler, hästar, slavar och får.' Profeten (saas) sa: ' Om Allah har gett dig allt det, låt Honom då se Sin välsignelse på dig.'" 

Abu'd Dunya berättade hadithen av Abu 'Abdi'r-Rahman as-Silmi från ash-Sha'bi, från an-Nu'man ibn Bashir, som sa: "Allah's budbärare (saas) sa: 'Att prata om Allah's välsignelse är tacksamhet och att ignorera den är otacksamhet (kufr). Den som inte visar tacksamhet för en liten välsignelse kommer inte visa tacksamhet för en stor välsignelse, och den som inte visar tacksamhet till människor kommer inte visa tacksamhet till Allah. Att vara med en grupp är en välsignelse, och att vara ensam är ett straff.'" 

Ibn Abi'd-Dunja berättade att 'A'ishah (ra) sa att profeten (saas) kom in till henne en dag och såg en liten bit bröd på golvet, så han plockade upp den och torkade av den, och sa sedan till henne: "O A'ishah, behandla välsignelserna från Allah med respekt, för när de lämnar ett hushåll kanske de aldrig kommer tillbaka till dem." 

Ad-Darwardi berättade från 'Amr ibn abi Amr från Sa'id al-Maqburi från abu Hurairah (ra) att Allah's budbärare (saas) sa: "Allah sa: 'Den troendes position i relation till Mig är av de bästa: han prisar mig till och med när Jag drar själen ur hans kropp.'" 

Abu Hurairah (ra) berättade att profeten (saas) sa: "Om någon av er skulle vilja se den stora välsignelsen från Allah på sig, låt honom då se på dem som är mindre lyckosamma än honom, inte dem som verkar ha det bättre än honom." 


Sahabah och Tabi'in och tacksamhet 

Salman al Farsi (ra) sa: "Det fans en man som blev given mycket av denna världens lyx och sedan togs det bort från honom. Men han fortsatte att prisa och tacka Allah tills allt hade tagits bort från honom, även hans säng. Och då fortsatte han ändå att prisa och tacka Allah. En annan man, som också hade blivit given mycket av denna världens lyx frågade honom, 'Vad prisar och tackar du Allah för?' Mannen sa, 'Jag prisar och tackar Honom för välsignelser som, om andra frågade mig om att ge dem till dem i utbyte mot allt vad de har, skulle jag aldrig ge upp dem.' 'Vad kan de vara?' frågade den andra mannen. 'Kan du inte se?' frågade den första mannen. 'Jag har min syn, min tunga, mina händer, mina fötter...'" 

Mukhallad ibn al-Husayn sa: "Definitionen av tacksamhet är att avstå från missgärningar." 

Abu Hazim sa: "Varje välsignelse som inte tar dig närmare Allah är en katastrof." 

Sulayman sa: "Att komma ihåg Hans välsignelser får en att älska Allah." 

Hammad ibn Ziyad berättade att Laith ibn abi Burda sa: "Jag reste till Medina där jag mötte Abdullah ibn Salam som sa till mig: 'Skulle du vilja besöka en plats som besökts av profeten (saas) och vi ska erbjuda dig sawiq och dadlar?' Sedan sa han: 'När Allah samlar människorna på domedagen, kommer Han att påminna dem om Hans välsignelser. En av Hans slavar kommer att säga: "Påminn mig om någonting," och Allah kommer att säga: "Minns när du stod ansikte mot ansikte med den och den svårigheten och du bad till Mig, så Jag befriade dig från den. Minns när du färdades på den och den platsen och du frågade Mig om att ge dig en reskompanjon och Jag gjorde det. Minns när du frågade om den och den dotterns hand av den och den, och andra också frågade efter hennes hand, så jag gav henne till dig för giftermål och höll dom andra borta." Hans slav kommer att stå framför sin Herre, Som kommer att påminna honom om Hans många välsignelser.'" Han som berättade denna historia (Laith) grät redan och sa, Jag hoppas att ingen kommer att stå framför sin Herre på detta sätt, för att en som kommer att göra det kommer att bli straffad." (D.v.s. om Allah måste peka ut det som borde vara uppenbart, så är detta ett tecken åp en människas otacksamhet och han kommer att bli straffad.) Bakr ibn Abdullah al-Muzani sa: "När en man står öga mot öga med svårigheter, kan han be till Allah och Allah kan befria honom från motgångar. Sedan kommer shaitan till manen och viskar, 'Det var inte så dåligt som du trodde.' På så vis kommer mannens tacksamhet att bli försvagad." 

Zazan sa: "Allah's rättighet över en man som njuter Hans välsignelser är att en sådan man inte borde använda Hans välsignelser till att begå missgärningar." 

En man med kunskap sa: "Allah's välsignelse till oss i att hålla den här världens lyx ifrån oss, är större än välsignelsen i det som han har gett oss, för Allah ville inte att hans profet skulle ha den här världens lyx. Så jag föredrar att leva på det sätt som Allah föredrog för hans profet, än att leva ett liv som Han ogillade för honom." 

Ibn abi'd-Dunya sa: "Det berättades för mig att några lärda sa: 'Den lärde borde prisa Allah för att ha undanhållit honom det här livets lyx, på samma sätt som han borde prisa Honom för det Han har skänkt honom. Hur kan ni jämföra välsignelserna och lyxigheterna för vilka han kommer att stå till svars för med undanhållandet av lyxigheter vilket är en befrielse från bli prövad, och vilket håller hans sinne fritt att dyrka och ihågkomma Allah? Så han borde tacka Allah för allt det.'" 

Det har blivit sagt: "Tacksamhet är att ge upp missgärningar." 

Ibn al-Mubarak sa: "Sufyan sa: 'Han förstår inte religionen ordentligt som inte räknar svårigheter som en välsignelse och lättnader som en katastrof.'" 


Tacksamhet på olika sätt 

En man sa till abu Hazim: "Vad är ögonens tacksamhet?" Han sa, "Om du ser goda saker, så pratar du om dem, och om du ser dåliga saker, så håller du tyst om det." Han frågade, "Vad är öronens tacksamhet?" Han sa, "Om du hör någonting gott, så accepterar du det, och om du hör någonting dåligt, så förnekar du det." Sen frågade han, "Vad är händernas tacksamhet?" Han sa, "Ta inte det som inte tillhör dig, och håll inte tillbaka från att betala det som du ska till Allah (zakat)." Sedan frågade han, "Vad är huvudets tacksamhet?" Han sa: "Att ha kunskap i det." Sedan frågade han: "Vad är ens privata delars tacksamhet?" Han citerade: 
"...som håller sina begär i styr (och inte ger fritt utlopp åt sin lust) med någon annan än sina hustrur eller dem som de rättmätigt besitter - inget klander kan då riktas mot dem, men de som går längre är syndare..." (Koranen 23:5-7) 

Vad gäller dem som bara visar tacksamhet med tomma ord och inte tackar på andra sätt, de är som en man som har en dräkt och allt han gör med den är att röra vid den, men han sätter den inte på sig: den kommer aldrig att skydda honom från hettan, kylan, snö eller regn. 


Sujud (nedfallande) av tacksamhet 

När Allah's budbärare (saas) brukade få goda nyheter, brukade han göra sujud (nedfallande med pannan mot marken) och tacka Allah. 'Abdu'r-Rahman ibn 'awf (ra) berättade : "Profeten (saas) kom in till oss i moskén, stod vänd mot qibla, gjorde sedan sujud (nedfallande) och förblev i sujud en lång tid. Jag sa till honom: 'O Allah's budbärare, du gjorde sujud under en så lång tid at vi trodde att Allah hade tagit din själ.' Han (saas) sa: 'Jibril kom till mig med goda nyheter. Han sa till mig "Allah säger, 'Vemhelst som sänder välsignelser över dig, så kommer jag att sända sextio välsignelser över honom i gengäld, och vemhelst som hälsar dig, skall jag hälsa honom i gengäld,'"Så jag gjorde sujud (nedfallande) och tackade Allah.'" 

Sa'id ibn Mansur berättade att Abu Bakr (ra) gjorde sujud (nedfallande) när han hörde nyheten om att Musaylimah hade blivit dödad, och Ka'b ibn Malik (ra) gjorde sujud när profeten (saas) talade om för honom de goda nyheterna att Allah hade förlåtit honom. 


Alla ens goda gärningar kan inte ens betala för en av Allah's välsignelser 

En troende dyrkade Allah i femtio år, så Allah talade om för honom att Han hade förlåtit honom. Mannen sa, "O Allah, vad finns det att förlåta när jag inte har gjort någon missgärning?" Så Allah orsakade att en nerv i hans nacke gav honom smärtor så att han inte kunde sova eller be. När smärtan lättade och han kunde sova kom en ängel till honom, så han klagade till ängeln över smärtan han hade utstått. Ängeln sade till honom: "Din Herre säger till dig att dina femtio år av gudsdyrkan är för att betala för lindringen av smärtan." 

Ibn abi'd-Dunya nämnde att Dawud (as) frågade Allah: Vad är den minsta av Dina välsignelser?" Allah uppenbarade för honom: "O Dawud, ta ett andetag." Dawud gjorde så och Allah talade om för honom: "Det här är den minsta av Mina välsignelser över er." 

Från det här kan vi förstå meningen med hadithen som berättades av Ziyad ibn Thabit och ibn 'Abbas (ra): "Om Allah skulle straffa människorna i himlen och jorden, skulle han ha gjort det utan att vara orättvis mot dem. Och om Han skulle ha barmhärtighet över dem, skulle Hans barmhärtighet vara långt bättre för dem än deras gärningar." (Abu Dawud) 

I en sahih hadith sa Allah's budbärare (saas): "Ingen kommer att räddas genom sina gärningar." Människorna frågade, "Inte ens du, O Allah's budbärare?" Han (saas) sa, "Inte ens jag, om inte Allah höljer mig med Hans barmhärtighet och välsignelser." 

En människas gärningar kan inte ens betala för en enda av Allah's många välsignelser, för även den minsta av Allah's välsignelser och gåvor uppväger på långa vägar människans gärningar. Så vi måste alltid tänka på de rättigheter som Allah har över oss. 


Källa: Patience and Gratitude 'Uddat as-Sabirin wa Dhakhirat ash-Shakirin' 
av Ibn Qayyim al-Jawziyyah
SubhanAllah vilken gåva vi har fått utav Allah den Givmilde. Jag ber till Allah att vägleda oss alla och ge oss styrkan att föra vidare vår älskade Profet Muhammed s.a.w. Sunnah. Att vi lever med Islam varje andetag vi tar i denna dunya. Den gåvan vi fått är stor, så mäktig att vi aldrig kan förstå det helt men inshAllah känna sötman av iman. Av glädjen att ha syskon i Islam var vi än är. Min tacksamhet för att få komma till Islam är gigantisk och alhamdulillah för de syskon jag fått i samma ögonblick jag gjorde shahada. Ni är många och jag älskar er alla för Allahs skull och skulle våra vägar krossas så alhamdulillah.
Må Allah beskydda er alla och hålla er i högsta iman. Ameen.
Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Kunskap | Direkt länk | 2010-01-23 @ 03:49:24|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Sveriges Imam Förbund

As-Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,

I helgen har jag varit på konferensen som ägt rum i göteborg, konferens med temat "Vad är Islam". Och det var helt underbart alhamdulilah.! :-) Mer om den imorgon inshaAllah..

Ville tipsa er alla att gå in på dessa två hemsidor,

sveriges imam förbund . se och  muslim . se

http://imamforbund.se/templates/SIF.2/images/slogan.jpg

Två riktigt bra sidor, fast på imamforbund.se är det mer fakta om själva föreningen och inshaAllah om du kan lämna gärna bidrag till dem.. De gör ett mycket bra arbete och har stora mål till framtiden inshaAllah så må Allah belöna dem och alla som bidrar till det bättre!

Muslim.se är en sida som de flesta om inte alla redan känner till, den uppdateras väldigt ofta med nytt innehåll och ska inshaAllah bli en samlingsplats för allt en muslim och en ickemuslim vill veta om islam. Från föreläsningar till böcker till artiklar, skadar inte att kika in inshaAllah det är en mycket bra sida som bara fortsätter att förbättras mashaAllah.. Må Allah belöna alla som medverkar i att göra denna sidan bra!

Må Allah belöna alla som medverkade i konferensen, alla systrar och bröder som sett till att det blivit en bra upplevelse ! Ameen!

Ni kan inte ana hur det var subhanAllah.. men som sagt så ska jag berätta mer imorgon inshaAllah.. :)

As-Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh
Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Produktioner av Muslimer | Direkt länk | 2010-01-18 @ 00:34:16|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Den Allah vill gott

Tankar: 6.....
Lämna en kommentar | Hadither | Direkt länk | 2010-01-14 @ 16:38:45|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Hur Israel stal Palestina - Khalid Yasin

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Islam och Samhälle | Direkt länk | 2010-01-13 @ 17:21:06|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Hijab i Koranen och Sunnah(Profetens[sallalahu aleyhi wa salam] läror)

Hijab i Koranen och Sunnah

Denna artikel är inte bara för kvinnor. Det är även en påminnelse och ett råd för moderna män. Mannen kan vara en pappa, make, bror eller son till en ICKE-HIJABI Kvinna.Han kommer även hållas ansvarig för sin dotter, hustru , syster eller mor som är en icke-HIJABI. Följande hadith detaljerar denna punkt:

[Denna punkt bör också ses som en varning för muslimska män som är i ansvarig ställning för kvinnor,
att Allahs budbärare (salallahu aleyhi wa salam) varnar i en autentisk hadith berättad av
`Abdullah Ibn 'Amr Ibn Al-Aas" att bland de tre
individer som inte kommer att gå in Jennah (Paradiset) kommer en vara:
Ad-Dayooth, som är nöjd med oanständighet inom sin familj. dvs en man som gör det möjligt för kvinnor för vilka han är ansvarig för, såsom hans hustru, dotter, osv, att delta i olagliga sexuella relationer eller att visa sin skönhet för män, vilket går emot Allahs order och även stimulerar sexuell lust.]

Kraven för kvinnors hijab i enlighet med Koranen, den autentiska Sunnah och praktiken av de troende förfäderna.Inledning:

Denna uppsats kommer att försöka att kort men koncist ange de grundläggande kraven på muslimska kvinnans klädsel (hijab) som föreskrivs av sharia (den gudomliga lagen) av islam. Begreppet Hijab, omfattar inte bara en klänning som täcker kroppen, men även metoderna för beteende framför medlemmar av samma eller motsatt kön, att främja privatliv för kvinnor och förbjuder lösa sammanblandningar mellan män och kvinnor, och därigenom uppmuntra blygsamhet, anständighet, kyskhet och framför allt, respekt och dyrkan av Allah.

Mindre skillnader existerar mellan de lärda om det faktiska antalet krav på grund av olika metoder som används av dem i kodifieringen. De som nämns här utgör de som överenskommits med en överväldigande majoritet av forskare och allt backas upp av konkreta bevis ur Koranen, Sunna och praktiken av Sahabah (följeslagarna).

Det första kravet: omfattningen av Täckandet

Klänningen som bärs i det offentliga måste täcka hela kroppen utom vad som har särskilt undantagits, på grundval av följande bevis:

Allah Ta'ala säger: "Och säg till de troende kvinnorna att sänka sin blick och vakta sina privata delar från synd och inte visa sin prydnad utom endast det som är uppenbart, och dra sina huvudsjalar över sin hals och bröst och inte avslöja deras utsmyckning förutom till sina män, deras fäder, deras makars fäder, deras söner, deras makars söner, bröder eller sina bröders söner eller sina systrars söner eller sina kvinnor (dvs. deras systrar i islam), eller kvinnliga slavar som deras högra hand äger, eller gamla manliga anställda utan fysiska önskningar, eller små barn som inte har någon känsla för kvinnors nakenhet.

Och låt dem inte gå med svajande/stampande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag. Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och synder]; kanske skall det gå er väl i händer!" [An-Nur, 24:31]

Ordet zeenah i aayah ovan, betyder ordagrant "utsmyckning", och omfattar både (a) det som Allah har smyckat, dvs kvinnans naturliga och/eller fysiska skönhet, och (b) det de pryder sigsjälva med, dvs smycken, ögonskugga, attraktiva kläder, hennamålning på händer, osv.

Surat An-Nur redogör specifika kommandon att en kvinnas naturliga skönhet och hennes utsmyckningar ska döljas framför främlingar med undantag av (1) Vad kan visas på grund av misstag eller okontrollerbara faktorer som blåst i vinden, osv. , och (2) Vad som har undantagits (se förklaring i slutet av detta avsnitt).
Allah säger också:

O Profet, säg till dina hustrur och dina döttrar och kvinnorna av de troende att dra sina ytterplagg om sig själva (när de går ut). Det är bättre så att de kan kännas igen[som anständiga kvinnor] och inte ofredas. Och Allah är ständigt Förlåtande, Barmhärtig.
[Al-Ahzaab, 33:59]

Abu Dawood återberättar att : Aishah (radiAllahu anha) sade:" Asma dottern till Abu Bakr (RadiAllahu anho) kom för att se Allahs sändebud (salallahu aleyhi wa salam) iklädd en tunn klänning, så Allahs budbärare (salallahu aleyhi wa salam) vände sig från henne och sade: 'O Asma, när en kvinna har nått menstruationen, ska ingen del av hennes kropp ses förutom detta', och så pekade han på sitt ansikte och händer.

Ordet khumur (plagg khimar) hänvisar till en duk som täcker huvudet (inklusive öron), hår, nacke och bröst. Den uppskattade mufaasir (Koranens tolk) Al-Qurtubi förklarar: "Kvinnor som tidigare använt för att täcka sina huvuden med khimar, kastade sitt slut över ryggen. Detta lämnade halsen och övre delen av bröstkorgen kala, på samma sätt som de kristna. Då befallde
Allah dem att täcka dessa delarna med khimar. "

Allah säger i denna aayah:
... "
Och låt dem inte gå med svajande/stampande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag" Kvinnorna på Profetens tid (salallahu aleyhi wa salam) bar vristsmycken som kan användas för att påkalla uppmärksamhet genom att stampa, vilket gör att dessa vristsmycken pinglar .

Denna praktiken är inte bara förbjudet av Allah, men dessutom visar att ben och anklar skall täckas också. Några av de moderna Hanafi lärda har den felaktiga uppfattningen att en kvinna kan visa sina fötter, en del av hennes underarmar och hennes öron, men det finns INGA autentiska bevis från praktiken av Profeten (salallahu aleyhi wa salam) eller hans följeslagare för att upprätthålla sådant syfte.

Bland de autentiska hadither som klargör denna punkt är följande: Ibn 'Umar (radiAllahu anho) rapporterade att Allahs sändebud (salallahu aleyhi wa salam) sade: På Domedagen kommer Allah inte att titta på den man som drar hans mantel längs marken av stolthet" . Umm Salamah frågade: Vad ska kvinnor göra med (de fållar av) sina kläder? Han svarade: Låt de sänka dem en handlängd. Hon sade: Deras fötter kommer visas! Han sade då: Låt de sänka dem en underarms längd men inte mer. [Rapporterad av At-Tabarani-Sahih]

Den ayah av Surat An-Nur anger också i detalj med vem kvinnan är tillåten att vara mer tillfreds. Vidare visar Ayah från Surat Al-Ahzab order till de muslimska kvinnorna att dra sina ytterplagg om sig själva när de går ut. Abu Dawood berättade att "Aishah (radiAllahu anha) sade:" Efter denna Ayah avslöjades, såg kvinnorna i Ansar ut som kråkor. " (på grund av färgen och formen på kapporna de bar).

Därför måste ett ytterplagg eller kappa bäras av en muslimsk kvinna närhelst hon går ut på en offentlig plats eller om hon är i närvaro av främlingar i sitt eget hem eller hemma hos en nära släkting. Mindre skillnader har uppstått bland de lärda om den exakta innebörden av "... utom endast det som är uppenbart ... " från Surat An-Nur, som enligt Ibn `Abaas (radiAllaho anho), inkludera" - ansikte, två händer, och ringar. Denna åsikt delas av Ibn 'Umar, 'Ata'a, och andra från Tabi'een." [Tafseer Ibn Kathir]

Också, säger Imam Ash-Showkani om samma ayaat, att det betyder: "Klänningen; ansiktet, och båda händerna" Ibn `Abaas och Qatadah har sagt:" De utsmyckningar omfattar ögonskugga (dvs. Kuhul), armband , hennamålning på händer, och ringar, och det är tillåtet för kvinnor att (avslöja) dem. " [Fateh Al-Qadeer]

Den viktigaste aspekten i skillnaden mellan de lärda gällande hadithen med Asmaa (radiAllahu anha), dvs, att ansikte och händer inte behöver täckas, ett antal forskare har hävdat att ansikte och händer också måste täckas, eftersom det var den praktiken hustrurna till Profeten (sallalahu aleyhi wa salam) och fruarna till följeslagarna att skyla sig helt efter autentiska hadither. Ovanstående punkt har varit ett ämne för debatt bland akademiker både förr och nu och kommer att behandlas, Insha 'Allah i slutet av denna uppsats.

Det andra kravet: Tjocklek

Plagget ska vara tjock och ogenomskinlig för att inte visa hud färg och form i kroppen under den. Ömtåliga eller genomskinliga kläder utgör inte riktigt täckande. Sahabah var mycket stränga med detta och betraktade klena kläder i offentligheten som en indikator på en kvinnas bristande tro. Al-Qurtubi rapporterar en från "Aishah (radiAllahu anha) att vissa kvinnor från Banu Tamim kom för att se henne bära genomskinliga kläder. "Aishah sade till dem:" Om ni är troende kvinnor, så vet att dessa är inte kläder för troende kvinnor. Han rapporterar också att en brud kom för att se henne bära en ren, genomskinlig khimaar, varpå "Aishah (radiAllahu anha) sade:" En kvinna som bär sådana kläder tror
inte på Surat An-Nur. "

Dessutom gör följande hadith denna punkt grafiskt tydlig. Allahs budbärare (salallahu aleyhi wa salam) sade: Det kommer att finnas i av de sista i min Ummah (nation av troende), lättklädda kvinnor, ha håret på toppen av sina huvuden som en kamelens puckel. Förbanna dem, för sannerligen är
de förbannade. I en annan version säger han: ... lättklädda kvinnor, som går vilse och får andra att gå vilse,  de kommer inte att träda in i Paradiset eller känna dess doft, även om det kan luktas på avstånd. [At-Tabarani och Sahih Muslim] "lättklädda kvinnor" är de som bär kläder som visar mer än den döljer, och därigenom ökar sin attraktivitet och samtidigt öppna vägen till en mängd onda handlingar.

Det tredje kravet: slapphet

De kläder måste hänga löst nog och inte vara så åtsittande så att de visar formen och storleken på kvinnans kropp. Anledningen till att bära ett plagg som är brett och löst sittande är att funktionen för muslimska kvinnors kläder är att eliminera lockelsen och skönheten i hennes kropp från betraktarens öga. Skinn-tajta kläder, osv. kan dölja hudfärgen, men de visar storleken och formen på ben och kropp.

Följande hadith bevisar detta tydligt: Usamah ibn Zaid sade: Allah's Messenger (salallahu aleyhi wa salam) gav mig en gåva av tjockt koptiskt tyg han fått som en gåva från Dahiah Al-Kalbi, så jag gav den till min fru. Därefter frågade Profeten (salallahu aleyhi wa salam) mig: Varför bar du inte det koptiska plagget. Jag svarade: Jag gav den till min fru. Profeten (salallahu aleyhi wa salam) sade då: Säg åt henne att bära en tjock klänning under den (det koptiska plagget) för jag är rädd att den kan beskriva storleken på hennes lemmar. [Berättad av Ahmad, Al-Bayhaqi, och Al-Haakim]

Det fjärde kravet: färg, utseende och uppträdande

Allah ta'ala säger:

"Hustrur till [Vår] Profet! Ni skiljer er från alla andra kvinnor, om ni fruktar Gud. Var inte [för] mjuka och tillmötesgående i ert tal så att den som har ett sjukt hjärta fattar begär [till er],"
[Al-Ahzab, 33:32]

Anledningen till uppenbarelsen av denna vers är inte för rädslan av misstro eller dåligt uppförande hos kvinnorna, utan snarare för att hindra dem från att tala inbjudande, promenera förföriskt eller klä på sig avslöjande för att väcka sexuell lust i hjärtat av liderliga och onda män. Förförisk klädsel och lockande tal är egenskaper illasinnade kvinnor, inte muslimer.

Al-Qurtubi nämner att Mujahid (radiAllaho anho) sade: "Kvinnor (före Islam) brukade gå omkring (förföriskt) bland män." Qatadah (radiAllahu anho) sa: "De brukade gå på ett sinnligt och lockande sätt." Maqatil (radiAllahu anho) sade: "Kvinnorna brukade bära ett oknytet tyg på huvudet, medan de provokativt lekte med sina halsband, örhängen och andra prydnads smycken." Dessutom har Allah befallt kvinnorna att inte visa sin skönhet, såväl naturlig som pålagd skönhet. Allah befaller de troende kvinnorna sålunda:

... Och gör inte en uppvisning av ersjälva så som uppvisandet av okunnighet  för länge sedan ... [Al-Ahzaab, 33:33]

Ett plagg som är avsett för att dölja en kvinna och hennes skönhet från offentligheten, kan inte vara en sak som ytterligare förhöjer hennes skönhet. Därför kan plagget inte innehålla starka färger, djärva mönster eller blanka och reflekterande material som  fäster mäns uppmärksamhet på bäraren. Det arabiska ordet ovan, At-Tabarruj, betyder inte bara "att visa sig själv" utan också "att piffa upp sin charm för spännande luster".

Imam Adh-Dhahabi säger i boken Kitab al-Kaba'ir (The Book of Major Sins): "Bland de gärningar som en kvinna blir förbannad av är att visa utsmyckningar hon bär, parfym när hon går ut, och att klä sig i färgglada kläder ... " Därför är den muslimska kvinnan uppmuntrad att bära dämpade, dystra färger och att undvika starkt lysande hijab, mönster och färger.

Denna punkt bör också vara som en påminnelse till de muslimska män som är i ansvarig ställning för kvinnor, att Allahs budbärare (salallahu aleyhi wa salam) varnar i en autentisk hadith berättad av `Abdullah Ibn 'Amr Ibn Al-Aas"
att bland de tre individer som inte kommer att gå in Jennah (Paradiset) kommer en vara:
Ad-Dayooth, som är nöjd med oanständighet inom sin familj. dvs en man som gör det möjligt för kvinnor för vilka han är ansvarig för, såsom hans hustru, dotter, osv, att delta i olagliga sexuella relationer eller att visa sin skönhet för män, vilket går emot Allahs order och även stimulerar sexuell lust."


Femte Kravet: Skillnad på mäns kläder

Kläderna av en muslimsk kvinna får inte likna kläder för män. Följande två hadither hjälper till att förklara detta. Abu Hurayrah (radiAllahu anho) sade: Allahs Sändebud (salallahu aleyhi wa salam) förbannade mannen som bär damkläder och kvinnan som bär männens kläder. [Abu Dawood och Ibn Majah-Saheeh]
`Abdullah ibn 'Umar (radiAllahu anho) sa att han hörde Allahs budbärare (sallalahu aleyhi wa salam) säga: Mannen som liknar en kvinna och en kvinna som påminner om en man är inte av oss (dvs inte en troende). [Ahmad och At-Tabarani-Saheeh]

Dessutom, berättar Abu Dawood  från Umm Salamah (radiAllahu anha) som visar att Profeten (salallahu aleyhi wa salam) förbjöd kvinnor att fästa sina plagg på deras huvuden på ett sådant sätt som liknar turbanen av en man. Muslimska systrar från väst bör ägna särskild uppmärksamhet åt denna punkt sedan detta tyvärr har blivit ett utbrett fenomen bland dem.

Byxor är någonting som är speciellt från mannen. I alla tider och överallt har byxorna varit för män, bara nu på 1900 talet allting har ändrats och som kvinnor börjat använda byxor. Men det är förbjudet för oss muslimska systrar om vi inte vill bli förbannade av Profeten(salallahu aleyhi wa salam) och räknas som utanför de troende.

Sjätte Kravet: Skillnad i klädseln av de otrogna

Hennes klädsel får inte likna kläder av ickemuslimer. Detta är ett allmänt utslag av sharia som inte bara omfattar klädseln utan även sådant som seder, sedvänjor, religiösa seder och högtider, transaktioner, etc. Det är olikhet med de otroende som inrättades av den första generationen av islam . Följande två hadither och sägelse av 'Umar (radiAllahu anho) kommer att bidra till att klargöra denna ståndpunkt: "Abdullah Ibn' Amr Ibn Al-Aas` sa: Allah's Sändebud (salallahu aleyhi wa salam) såg mig klädd i två saffran-färgade plagg, då sade han: Sannerligen är dessa kläder som används av kuffar (otrogna), så du ska inte bära dem. [Sahih Muslim]

`Abdullah ibn 'Umar (radiAllahu anho) sade: Allah's Sändebud (salallahu aleyhi wa salam) sade: Den som påminner om ett folk är en av dem. [Abu Dawood]

Så om du påminner om ickemuslimer är du med dem. På domedagen kommer vi hamna jämte de som vi älskade också, så om du älskar Profeten(sallalahu aleyhi wa saalam) så följ då hans läror och var inte som ickemuslimer.

Sjunde Kravet: Ingen fåfäng eller uppseendeväckande klädsel

Kvinnans klädsel får inte vara ett uttryck för att visa upp sig, fåfänga eller som en statussymbol genom att vara överdrivet prålig eller dyr i smaken, men den får inte heller vara alltför trasig för att vinna beundran och berömmelse för att vara ödmjuk. Ibn 'Umar (radiAllahu anho) rapporterade att Allahs budbärare (salallahu aleyhi wa salam) sa: Den som klär sig för att bli sedd i denna värld, kommer Allah att klä honom i kläder av förödmjukelse på Uppståndelsens dag, och sedan sätta eld på dem. [Abu Dawood]


Niqab (Ansikts sjal): Är mellan Mustahab (Rekommenderat) och Wajib (Obligatoriskt)
Den uppskattade Koranens kommentatorer At-Tabari, Al-Qurtubi, Ash-Shanqeeti och andra har studerat närmare om formen av hijab eller Jilbab dvs "ytterplagg"
genom att se vad Profetens följeslagare (salallahu aleyhi wa salam) sade o praktiserade, och även omständigheterna kring uppenbarelsen av Surat Al-Ahzab, 33:59 citerade i början av denna uppsats.

De hävdar att när de troende kvinnorna brukade gå ut på natten (klädd i vanliga kläder) för att göra sina ärenden i naturen(toa), försökte några hycklare störa dem, tänkandes att kvinnorna var slavkvinnor. Kvinnorna brukade då skrika ut högt vilket orsakade dessa hycklare att fly. Därpå uppenbarade Allah (SWT) denna Ayaat. Al-Qurtubi anger att Jilbab är "en duk som täcker hela kroppen ... Ibn` Abaas och "Ubaidah As-Salmani har sagt att det är att kroppen var helt omvirad, så att ingenting visas förutom ena ögat som hon kan se med. " Tabi'een, Qatadah (radiAllahu anho), sade att Jilbab skall fästas fast ovanför pannan och täcka näsan, (även om ögonen visas) och bröstkorgen och det mesta av ansiktet skall täckas .

Dessutom har det varit autentiskt återberättat i Sahih al-Bukhari, Muwatta Imam Malik och Sunan Abu Dawood att Profeten (salallahu aleyhi wa salam) förbjöd kvinnor från att täcka sina ansikten och händer under Salat, eller medan man var i ett tillstånd av Ihram. Detta visar tydligt att bära ansikts slöja (niqab eller Burqa'a) var vanligt under tiden för Allahs sändebud (salallahu aleyhi wa saalam), och inte som vissa påstår, en kulturell sedvänja som dök upp år senare.

Bland de bevis som används av de lärda om ansikts slöjan är följande: "Aishah (radiAllahu anha) sade:" Må Allah skänka Hans barmhärtighet för de första Muhajirat (emigranterna). När Allah uppenbarade: ... "och dra era huvudslöjor över halsen och bröst" ... så slet alla av sig sina (material) och täckte sig själva med det."" [Al-Bukhari]

Ibn Hajar al-Asqalani, som kallas "Amir al-Mu'mineen i Hadeeth" har förklarat att "täckte sig" betyder: "täckte sina ansikten." [Fateh Al-Bari].

Frågan om niqab har fortsatt att väcka förlängd debatt och diskussion mellan "ulama (akademiker) och Fuqaha (jurister) både förr och nu och om huruvida det är Wajib (obligatorisk) eller Mustahab (gynnat av Allah (SWT)) för kvinnan. Och om hon faller i synd genom att visa hennes  ansikte eller inte. Var och en av de båda sidorna håller fast vid sina egna åsikter som de har genom stöd och bevis från Koranen, de Profetiska hadither och praktiken av följeslagarna och deras åsikter.

En av de synpunkter på detta är att niqab är juridiskt bindande för kvinnan, hon som överger det är en syndare. De säger att kvinnans ansikte som hon blivit beordad att inte visa till icke-släktingar definitivt är en del av Auwrah. Det andra synsättet säger att niqab helt
enkelt är rekommenderat och uppmanar kvinnan att täcka sitt ansikte, men det placerar den inte på graden av obligatoriskt. Följaktligen anser detta yttrande inte att kvinnan faller i synd när hon blottlägger och avslöjar hennes ansikte så länge med detta, hon inte tillämpar smink.

De fyra madhab, skolorna, i Islam.. Alltså Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali har delade åsikter om detta med. Två av dem säger att det är obligatoriskt, och de andra två säger att det är rekommenderat men om man bor i ett ställe där man är rädd för fitna så blir det obligatoriskt. De har alla sina bevis och har studerat allt i dessa ämnen. Vi kan inte komma efter att ha läst en hadith och tro det ena eller det andra om dessa ämnen.

Därmed kan vi anta dem och arbeta på att sprida dem (åsikterna).

För det första: Eftersom de två synpunkter enas om legitimiteten i niqab, att det är en fulländad perfektion för en kvinna och mer positivt för henne, som tar en närmare målen för sharia, vilket är att förhindra Fitnah, är det därför lämpligare att insatserna bör inriktas på att uppmuntra att bära niqab och motivera människor till det. Och för att visa och förklara dess dygder och förtjänster. Detta innebär att täcka ansiktet med niqab bör vara den allmänna regeln och att avslöja ansiktet ett undantag.

Andra: Trots det faktum att det finns olika åsikter om islamiska regler angående huruvida niqab är obligatorisk eller rekommenderat är det tveklöst en plikt att förena kallet på det och samarbeta så mycket som möjligt när det gäller att uppmana unga kvinnor om dess nödvändighet och att begränsa deras begär att exponera sina ansikten så mycket som möjligt.

Det är faktiskt bara nådigt enligt båda parter. Inte som det händer nu mellan motstående sidor är att lämna frågan löst och dinglade, genom påståendet att niqab är bara Mustahab, och att vara borta från att sprida meddelandet om det. Detta är verkligen en omkastning av sanningen och dåligt omdöme i frågan.

Därför, mina andra muslimer, när du frågade: Vad är den form av hijab enligt sharia, speciellt från en kvinna som älskar Deen?, Bör du uppmana och uppmuntra henne att bära niqab, även om du är anser att det bara är Mustahab.


Slutligen: Vi hoppas verkligen från Allah (SWT) för den dag då alla troende kvinnor har bråttom att täcka sina ansikten med full tillfredsställelse av sina själar och önskan om deras deen är den starkaste av begä
r. Det är en förhoppning som, utan tvekan, delade med mig av dem som anser att det är Mustahab och de som anser att det är Wajib.


Jag ber att Allah (AWJ) vägleder oss på den rätta vägen, och skyddar oss från avvikelsen efter vägledning. Och må Allah välsigna ledaren Hans Budbärare, Muhammad (salallahu aleyhi wa salam), hans familj och hans följeslagare, och alla som följer i deras fotspår tills den Sista Timmen, Ameen
Denna text är av anonym skribent, översatt av mig..
Tankar: 4.....
Lämna en kommentar | Kvinnor | Direkt länk | 2010-01-12 @ 21:42:21|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Att tala om Islam med Visdom(Hikma)

Bismillahir Rahmanir Raheem.

As-Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,

Någonting som jag själv har märkt extra mycket den senaste tiden är hur viktigt det är att prata om Islam med visdom. Och då menar jag till ickemuslimer, muslimer utan kunskap och de som har fel trosuppfattning inom Islam.

Det finns ett par saker man måste tänka på när man väl ska börja prata om Islam med någon utan kunskap,

1.Vill denna personen prata om Islam?
2.Är det du tänker säga någonting du borde säga till personen?

Om svaren till frågorna är 'Ja', så kan du prata med denne.. Men om en av dessa är nej så prata inte..

För om du ens ska börja prata om Islam med en person och han/hon inte vill, så är det totalt meningslöst.! Visst kan du få belöning om du har rätt avsikt, men informationen du säger till personen kommer åka in i ena örat o ut i det andra! Plus att hon/han kanske blir irriterad och börjar tala illa om muslimer istället för att "de hela tiden ska propagera".. -.-   Och då blir det fel eller hur?

För det andra, det du tänker säga.. Är detta någonting som personen kommer förstå? För om du gör dawah, så kan du inte gå in i ämnen som Jinns eller börja prata om olika hadither som kanske har med Shaytan o göra osv.. Många ämnen är för konstiga för en människa utan tro.. När det inte finns imaan så kommer personen bara tänka att 'Islam är en rätt konstig religion' om du börjar prata djupt om massa saker.  Nej systrar och bröder , det ni ska prata om är - de fem pelarna i Islam och samt de sex trospelarna i Islam. Grunderna! Så att den du talar med verkligen får veta någonting om Islam, vad muslimer tror på..! Att börja tala om regler osv, ger inte personen inblick om vad en muslim tror på alls..

Okej.. När någon ställer en fråga är det extremt viktigt att du inte svarar utan kunskap! Du måste vara ärlig med personen om det är någonting du inte är säker på, försök inte komma på egna slutsatser ifrån vad du har hört.. Du måste säga till personen att du ska kolla upp det, sen kollar du upp det och kommer tillbaka med kunskap inshaAllah. Tänk att du lär någon felaktiga saker om Religionen, Profeten(sallalahu aleyhi wa salam) eller Allah?!?
Må Allah förlåta oss alla och skydda oss från det..

Na3m. Att göra dawah, sprida religionen - är obligatoriskt för oss alla. Så de som påstår vi ska bara hålla vår kunskap för oss själva och inte "störa" andra människor är så ute o cyklar! Det är vårt ansvar som har Haqq(sanningen) att sprida den! För vi vill väl att alla människor ska till Jannah? Eller hur??? Och så länge vi sprider vår kunskap för Allahs skull är det ingenting fel på det. Man måste bara veta när, hur och var man sprider den.

Så om en person inte vill prata med dig om religion, ska du då fortsätta prata om det eftersom du inshaAllah vill personen ska bli muslim? Svar; Nej. Om det är någon nära du känner, så visar du Islam utan att personen riktigt tänker på det.. Alltså du använder olika uttryck som subhanAllah, inshaAllah, mashAllah som kan få personen själv att fråga om ordet. Och du kan lyssna på Koranen eller sätta på någon föreläsning om du bor med denne eller hon/han hälsar på dig.. Alltså bara lite o så, personen frågar själv. Man ska inte vara "feg" att visa vad en muslim är! Du ska visa det hela tiden med allt du gör! Då blir din vän/släkting inshaAllah intresserad... Och ibland kan du ändå säga någonting utan att börja värsta diskussionen..

Vad gör du om du hamnar i en diskussion då? Ja.. Det beror väl på vilken typ av diskussion. Om personen du pratar med frågar och verkar öppen av sig så är det bara bra. Om det är en person som bara är ute efter att argumentera, inte vill lära sig egentligen och bara vill bevisa att du har fel - så är det bättre att du inte pratar med han/hon. Det är slöseri på tid, och när man har sagt sitt budskap så ska man inte behöva säga det om och om igen. Eller hur? Allah vägleder och missleder den Han vill.

Att ge sig in i diskussioner med de som är med i olika sekter är inte heller bra. Du ska säga det som är fel på personens aqidah(trosuppfattning) och lägga fram bevis för vad som är emot Islam, det är din skyldighet att lära sanningen och förbjuda det som är falskt och förbjudet. Men efter det, så ligger det på personen om han/hon vill studera vidare eller så. Allah öppnar en människas hjärta och gör det mjukt - inte vi. Så att börja bråka, tjafsa eller diskutera blir helt onödigt.! Bara ge fakta och lämna personen om han/hon vägrar inse och är för stolt för sitt eget bästa. Har märkt själv att det inte fungerar överhuvudtaget att gå in i diskussion.

Om du talar med muslimer som inte har någon kunskap om olika områden så skall du inte "tro dig" och säga saker på otrevligt sätt. Har märkt att vissa inte har på sig slöja till exempel, och i moskén har de slöja sen tar de av sig när de går ut. Så kan det finnas äldre systrar som kan säga hur otrevligt som helst eller visa typ att "vad gör du, ta på dig slöja, du är dålig osv".. Även om det kan gå att säga så till vissa systrar så måste man veta VEM man säger detta till. Är det någon du vet har kunskap om slöjan men som inte bär den på grund av dunya? Är det en ny syster i Islam? Är det en syster som inte ens fått lära sig om religionen av sina föräldrar? Man kan inte bara slänga ur sig saker hur som helst, vem vet vad systern tänker/gör efter det? Om hon kommer tillbaka till moskén osv..? När du ser att någon gör fel, såklart du ska försöka säga eller visa det till henne/honom då det är din skyldighet - men det finns bra sätt. Profeten Muhammed (sallalahu aleyhi wa salam) gjorde allting med visdom!

Om du ser någon utan slöja så behöver du inte ens säga det till henne, alla vet att det är obligatoriskt men har sina ursäkter eller svårigheter med det. Och det du kan göra är att bjuda hem henne utan att säga någonting om slöja, så ser hon själv hur hon klär sig och hur alla andra systrar klär sig.
Om du känner systern närmare kan du prata mer om det och försöka uppmuntra henne osv.


Cool dawah!!! MashAllahIallafall..! Detta är främst en påminnelse till mig själv och sedan till er andra, så som med allt jag skriver.

Alla har olika fall när det gäller det mesta, men se till att du vet vad du säger och vem du säger det till så det blir bästa dawah som möjligt.

Jazak Allahu khayr,

As-Salamu aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh <3

Tankar: 11.....
Lämna en kommentar | Kunskap | Direkt länk | 2010-01-11 @ 09:23:42|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


5te Grundpelaren i Islam - (HAJJ) Vallfärden

As-Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,


Att utföra Hajj en gång i livet är en plikt för varje muslim (man eller kvinna) som: Saknas en av dessa förutsättningar så är Hajj ej obligatoriskt för denne person.
Årligen gör ca 2,5 miljoner muslimer Hajj.

Alla ska klä sig likadant, så det blir ingen skillnad på den rike eller den fattige! Alla möts och gläds tillsammans oavsett ursprung! Ett stort bevis på att Islam inte är en religion för rasister.. Vi är alla lika värda! <3

Hajj kostar väldigt mycket, förra året kostade det ca 30 000 kr för en person, då har man resa, hotell och får göra allt det man skall göra när man gör hajj...

Tänk er att be på Arafa! Vilken underbar upplevelse mashaAllah...

Det är extremt mycket som man gör under denna vackra vallfärd, och jag orkar inte skriva ner allting då allting finns på islamguiden.com.. xD

Mer om Hajj klicka här


Må Allah göra så att vi alla får uppleva hajj!
Tankar: 3.....
Lämna en kommentar | Islam | Direkt länk | 2010-01-10 @ 16:50:51|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


4de Grundpelaren i Islam - Fasta Ramadan

As-Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh!

Den fjärde grundpelaren i islam är alltså att man skall fasta under Ramadan!

Med detta betyder det att man skall avstå från dryck, mat, sexuellt umgänge och att hålla sig extra borta från det som tar en bort från religionen. Synder gör att belöningen på fastan minskar.
Det som bryter fastan är om man äter, dricker eller har samlag.

Man behöver inte fasta när man reser och borde inte fasta när man är så sjuk att sjukdomen skulle bli värre om man fastar. De som är äldre som inte klarar av fastan, eller gravida/ammande kvinnor behöver inte fasta om det ska skada barnet, de som är diabetiker behöver inte fasta om de skulle behöva ta medicin osv.. Kvinnor som har sin menstruation eller efterfödseln-blödning skall inte fasta.

Och man fastar från Fajr, soluppgången till Maghreb, solnedgången.
I Sverige kan detta betyda väldigt långa dagar eller väldigt korta dagar. På sommaren är fastetiden väldigt lång och på vintern är fastetiden väldigt kort.


Under Ramadan skall man försöka extra att vara en god person, göra extra många goda gärningar och läsa extra mycket Koran. För under Ramadan så är allting extra mycket belönat.

Att fasta är inte endast bra för själen, utan även bra för kroppen.!

Kroppen gör sig av med allt dåligt när man fastar, man rensar magen och hela kroppen blir ren. Och det är viktigt att inte äta ihjäl sig när man väl får äta. Man skall äta lite så som Profeten Muhammed(salallahu aleyhi wa salam) gjorde. Han åt väldigt lite, han sade att man skulle ta bara några tuggor men om man måste ha mer så ska man ta 1/3 mat, 1/3 vatten och 1/3 luft. Alltså försöka dela upp det på detta vis.

Det är absolut inte bra att vräka i sig mat på kvällen för då förlorar man det hälsosamma för kroppen med fastan. Det är inte meningen att man skall gå upp i vikt under Ramadan och festa med maten.

Under Ramadan så är även Shaytan och hans vänner inlåsta. Allting gott är mycket enklare att göra denna tid och man märker då även hur mycket dåligt man gör som inte alls kommer från shaytans viskningar utan från en själv.

De tio sista nätterna under Ramadan är mycket välsignade, en natt så kan det bli Laylatul Qadr och den som ber denna natten med ikhlas, renhet, och ber för att söka belöning hos Allah - ska bli förlåten för alla tidigare synder!
Allahu Akbar!

Ramadan är den månad jag inshaAllah vill uppleva igen.

Läs mer om Ramadan genom att klicka här


Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Islam | Direkt länk | 2010-01-10 @ 16:11:53|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


3de Grundpelaren i Islam - Zakat (Allmosan)

As-Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,

Bismillahir Rahmanir Raheem.

Zakat är en summa pengar varje muslim måste ge till dem som har det sämre ställt och som är berättigade till det.

Om en muslim har sparat en viss summa pengar och inte rör dem på ett helt år, måste han/hon betala 2,5 % i Zakat (allmosa). Om personen ifråga är skuldsatt, dras skulden av från besparingarna innan Zakat räknas på den beskattningsbara delen.

Zakat är inte en frivillig allmosa, inte heller är det en skatt som regeringen tar. Det är en plikt som Allah givit oss. Man måste ha ikhlas, alltså man måste vara ärlig med sin avsikt när man ger allmosa-Alltså att man ger det för Allahs skull. Det är obligatoriskt för en muslim att betala zakat om denne har en viss summa.. Annars är det inte obligatoriskt. Man kan även betala mer än 2,5% om man vill, och då kallas det för sadaqah.

Man kan dela ut sin Zakat själv eller ge det till en organisation som sedan delar ut till de som behöver.

Allah säger i Koranen till vad dessa pengar ska vara till:

"De behövande, de fattiga, för dem som hava besvär med dem, och dem vilkas hjärtan böra vinnas, för slavars frigivande och de skuldsatta, för Guds sak och för de vägfarande"
(Koranen 9:60)


Följande muslimer har rätt till Zakat, de fattiga, behövande muslimerna, nya muslimer, krigsfångar, skuldsatta, tjänstemän som utnämnts att samla in Zakat, de som forskar, studerar eller vill sprida islam för Allahs skull, resenärer..  Och detta är alltså om de har för lite pengar och inte klarar sig.

Denna betalar man varje år, alltså Zakat Mal..

Finns även en annan, Zakat Fitr. Denna är obligatorisk för alla, både barn och vuxna. Det är ca 75 kronor per person i sitt hushåll, det är mannen som ska betala detta för familjen. Och man betalar denna under Ramadan och innan Ramadan tar slut.
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Islam | Direkt länk | 2010-01-10 @ 15:40:51|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Har sagt det förr och jag säger det igen...

Är inte med i någon sjuk liten sekt eller någon stor sekt som gått ur Islam. Är inte ens med i någon sekt överhuvudtaget. Det man ska kalla sig är Muslim och ingenting annat! Profeten Muhammed(sallalahu aleyhi wa salam) kallade sig själv för muslim och det var Allah, vår Skapare som gav oss detta namn! Så alla som vill följa Profetens(sallalahu aleyhi wa salam) ska kalla sig för Muslim-endast! Inget mer, inget mindre..

Om någon frågar dig bara för att vara säker om du är shia eller 'sunni'(som de kallas) så säg bara "ALDRIG i hela mitt liv inshaALLAH skulle jag kalla mig för shia! De går emot Allah och Profeten Muhammed(sallalahu aleyhi wa salam) ! må Allah vägleda dem!

Det finns många som vägrar inse sanningen trots att de blir överbevisade om och om igen, och allt jag kan säga är att bry er inte om att säga någonting till dem förutom 'må Allah vägleda er'. Och prata inte med dem, de kan inte se för de är blinda och de kan inte höra för de är döva, deras sjukdom växer i hjärtat ju mer de sprider hemska saker om Islam!

Tror ni verkligen att Profeten Muhammed(sallalahu aleyhi wa salam) eller Ali(radiAllahu anho) hade accepterat vad dagens sufister och shia  gör? All shirk, all bida, all förnekelse??? Tror ni de hade velat ens bli nämnda i samband med dessa sekter? NO WAY!!!

Den shia som har någonting att säga, om du vill säga någonting OM just detta inlägget så MÅSTE du läsa igenom denna sidan : http://www.ahlelbayt.com

och även gå in på Youtube och söka efter denna kanal "shiarevealed" och kolla igenom några klipp.

Kan du hitta bevis för att vad som står där eller vad som sägs där inte stämmer?????
OM du kan hitta bevis, då skriv här vad du har för bevis! Och kom inte med någon ful shiasida som är skapad för att göra ickemuslimer nöjda med shia. Kom med källan, imamernas böcker och för en gångs skull ljug inte.

Vet ni hur hemskt det är att tala illa om Profeten Muhammeds(sallalahu aleyhi wa salams) följeslagare och fruar??? Vet ni??? DET STÅR t.om i Koranen som är Allahs ord!!!


"HELVETET ÄR DITT SLUTGILTIGA MÅL INSHALLAH DIN MUSLIMHATARE!" fick jag från en shia som samtidigt påstår jag är med i en salafisekt. För det första har tjejen ingen kunskap om vad "Salaf" betyder och är inte med i någon sekt som heter salafia. Iallafall, för det andra så är det shia som verkar hata Allahs ord och Profeten Muhammed(sallalahu aleyhi wa salam) läror, eftersom de inte ens följer dem. Istället sprider de lögner och gör massa shirk+bida' grejer som inte tillhör islam.
Den som dör med shirk blir INTE förlåten av Allah, det är den enda synden som Allah inte förlåter!

Och vi Säger det finns nog många sekter inom shiism, så det finns de som är värre än andra okej??? jag kan ge er det.. Men Det MINSTA, alltså den "MINSTA" Synden som alla shia gör är att förbanna Abu Bakr, 'Umar, Aisha(ra) minst dessa tre. Och den synden är för stor för att ens göra subhanAllah!

Om att förbanna Profetens(salalahu aleyhi wa salams) fruar http://www.youtube.com/watch?v=EEb8-zPqgjQ
Följeslagarna - http://www.youtube.com/watch?v=da2OXqELQn4

shia påstår massa grejer, och för att jag inte ska sitta här och "bara hitta på" enligt en shia. Så kan jag ta ett exempel från just denne shia:

"5. Det var Imam Hossain som räddade vår rätta, rena och ursprungliga tro från smutsmänniskor som var kalifer såsom: Yazed etc."

Jasså? Vadå "räddade"? Och vem är smutsig? SubhanAllah! Titta på länken brevid 'följeslagarna'.
Hussain må Allahs nöje vara över honom, älskade Abu Bakr as-Siddiq och hade ingenting emot någon av Profetens(sallalahu aleyhi wa salams) följeslagare.

Allah säger i Koranen att Han ska bevara religionen och Koranen, shia påstår att religionen inte var komplett, att de enda som vet allt osv är deras imamer... -.-


Den som är shia eller sufi eller annan konstig sektgrej har INGEN   I N G E N   Kunskap om ISLAM, DET handlar endast om att ni är för stolta att inse sanningen, ni som inte vill lära er sanningen och sluta hålla på har sjukdom i hjärtat.


Må Allah vägleda oss alla!
Tankar: 23.....
Lämna en kommentar | Mina Tankar | Direkt länk | 2010-01-08 @ 21:32:31|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Om Mahdi - Slaget med romarna och när Jesus kommer ner


Detta är avsnitt 15 av 26 om Mahdi.. Detta avsnittet handlar om det titeln säger..!
Mer kan ni se genom att dubbelklicka på videon för att komma till youtubekanalen..Må Allah belöna dem!
Tankar: 5.....
Lämna en kommentar | Föreläsningar | Direkt länk | 2010-01-08 @ 12:47:27|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


2:a Grundpelaren i Islam - Bönen

As-Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,

Varför ber vi muslimer? Vi ber för att vi dyrkar Allah, vi älskar Allah och vill komma närmare Allah och få Allahs Nöje! Vi ber för att Allah har beodrat oss, vi ber för att få en chans att få komma till Jannah(Paradiset).!

Det första vi blir frågade om på domedagen är Bönen.

Allahs Sändebud(salallahu aleyhi wa salam) berättade till oss i en autentisk hadith,

"Den första saken människorna kommer bli kollade med på Domedagen är bönen, Allah ska säga till Sina änglar (även fast Han redan vet) : "Kolla mina tjänares böner. Var de kompletta eller inte?" Om de var kompletta så blir de skrivna som kompletta. Om de inte var fullt kompletta ska Allah säga: "Se om mina tjänare har frivilliga böner" Om han har det sä ska Allah säga: "Komplettera hans obligatoriska böners brister med de frivilliga bönerna." Sedan blir resten av hans gärningar behandlat på samma vis." (Rapporterat av Imams Ahmad, Abu Dawood, An-Nisa’i, and Al-Hakim)

Vilken barmhärtighet! Allahu Akbar!


Några Koranverser om Bönen:

[20:14] Jag är Gud. Ingen gudom finns utom Jag. Dyrka Mig därför och förrätta bönen för att minnas Mig!

[17:78] FÖRRÄTTA bönen [Muhammad, från den stund] då solen [efter att ha passerat zenit] börjar sjunka till dess att nattmörkret faller på, och [förrätta] gryningsbönen med läsning [av Koranen]; läsningen i daggryningen sker inför vittnen.

[7:170] Och de som håller fast vid Skriften och regelbundet förrättar bönen [bör veta] att Vi inte låter dem som förbättrar och ställer till rätta bli utan lön.

Ett par Koranverser om hur du ska gå till bönen:


[4:43] TROENDE! Gå inte till bön om ni befinner er i omtöcknat tillstånd, [utan vänta] till dess ni vet vad ni säger. [Gör det] inte heller i ett tillstånd av stor rituell orenhet, utan skölj först hela kroppen; undantagna är de som befinner sig på resa. Om någon av er är sjuk eller befinner sig på resa eller just har förrättat sina behov eller haft beröring med kvinnor och inte finner vatten, skall han ta ren jord och stryka över ansikte och händer. Gud utplånar och förlåter mycken synd.

[7:31] SÖNER av Adam! Anlägg vårdad klädsel var gång ni går till bön - och ät och drick [det som är gott och hälsosamt], men visa måtta [i allt]; Gud är inte vän av dem som går till överdrift.


En hadith som visar oss hur det kommer sig att vi ska be just Fem gånger per dag, Detta fick Muhammed(sallalahu aleyhi wa salam) veta under sin nattresa.. jag ska översätta den delen som handlar om bönen bara inshaAllah annars blir det för långt.. ^^


Bukhari :: Book 5 :: Volume 58 :: Hadith 227
återberättat av Abbas bin Malik att Profeten(salllalahu aleyhi wa salam) sade:

"....Sedan blev bönerna föreskrivna till mig: De var femtio böner per dag. När jag återvände, passerade jag Moses som frågade mig, 'Vad har du blivit beodrad att göra?'
Jag svarade, ' Jag har blivit beodrad att göra femtio böner per dag.'
Moses sade, 'Dina följeslagare kommer inte klara av femtio böner per dag, och vid Allah, jag har testat folket innan dig, och jag har försökt mitt bästa med Bani Israel (förgäves). Gå tillbaka till din Herre och be om minskning för att minska dina följeslagares bördor.'
Så jag gick tillbaka, och Allah minskade tio böner åt mig. Sedan gick jag förbi Moses igen men han sade samma som tidigare. Så jag gick tillbaka till Allah igen och Han minskade tio böner igen. När jag kom tillbaka till Moses sade han samma igen, jag gick tillbaka till Allah och han beodrade mig att hålla fast vid tio böner per dag. När jag kom tillbaka till Moses sade han samma råd ännu en gång. Så jag gick tillbaka till Allah och blev beodrad att hålla fast vid fem böner dagligen.

 

När jag kom tillbaka till Moses, sade han, 'Vad har du blivit beodrad?'
Jag svarade, 'Jag har blivit beodrad att hålla fast vid fem böner dagligen.'
Han sade, 'Dina följeslagare kommer inte klara av fem böner per dag, och utan tvekan, har jag erfarenhet från folket innan dig, och jag har försökt mitt bästa med Bani Israel, så gå tillbaka till din Herre och be om minskning för att göra dina följeslagares bördor mindre.'
Jag sade, 'Jag har bett om så mycket från min Herre att jag känner mig generad, men jag är nöjd nu och ska hänge mig till Allahs befallning.'


När jag gick iväg, hörde jag en röst säga, 'Jag har förkunnat Min Befallning och har förminskat bördorna för de som Dyrkar Mig.'

 

I en annan hadith från bukhari så står det även att Allah sade : "Varje god gärning blir belönad som tio gånger så det är femtio (böner) i Modern till Koranen(al-fatiha) men du ska utföra endast fem(i praktik)."

 

Allah är sannerligen den Mest Barmhärtige! Våra fem obligatoriska böner per dag, blir belönade som femtio inshaAllah.. Jag skriver inshaAllah för ibland kanske vi inte ber rätt eller kanske inte blir accepterat av oss om vi stressar eller tänker på annat under hela bönen..

 

Bönen är mäktig! Under sujood, är vi som närmast Allah och det är bra att be om olika saker då.. Alltid bra att be till Allah, vi ska be till Allah när det gäller allt! När vi behöver hjälp, när vi behöver visa tacksamhet, när vi vill prisa Honom , när vi vill visa ånger osv..

 

För lite mer information om Surat al-Fatiha som man måste läsa i varje bön för att den ska bli accepterad, klicka här .

 

Det finns så mycket att skriva om när det gäller just bönen.. Jag kopierar en text från islamguiden.com som gjort ett mycket bra arbete må Allah belöna dem.

 


källa: islamguiden.com

 

Wudhu (Rituell tvagning)
Bönen föregås av en rituell tvagning (ablution) som är föreskriven i Koranen. Så här utförs Wudhu:

 1. Tvätta händerna upp till handlederna tre gånger. Börja med höger hand.
 2. Skölj munnen tre gånger med höger hand, och för in vattnet i näsan och blås ut, tre.
 3. Tvätta ansiktet tre gånger, vattnet skall beröra ansiktet från hårfästet till hakan och från öra till öra.
 4. Tvätta höger arm upp till armbågen tre gånger, gör samma sak med vänster arm.
 5. Fukta händerna och dra lätt över håret.
 6. Fukta händerna och tvätta öronen med hjälp av tummen och pekfingret.
 7. Tvätta högra foten upp till ankeln tre gånger. Gör samma sak med vänster fot.
Första raka'a (första enheten)

 1. Efter tvagningen, börja med att stå på en ren plats med ansiktet mot Kaba och lyft sedan händerna upp till öronen (Fig 1.)och säg "Allahu akbar" (Allah är störst) . Lägg sedan händerna på bröstet med den högra handen över den västra(Fig 2.).
 2. Läs Koranens första sura (kapitel), al-Fatiha. Recitera sedan något kapitel ur Koranen. Detta gäller de första raká (enheterna) i bönen. I den tredje eller fjärde raká läser man endast al-Fatiha.

 3. Sedan säger man "Allaho Akbar", och bugar sig och lägger händerna på knäna och säger: "Subhana Rabbial 'Adhiim" tre gånger. Det betyder "Pris ske Skaparen, den store" (Fig 3.). 4. Sedan reser man sig medan man säger: "Sami'Allaho liman hamidah," som betyder "Gud hör den som prisar honom". Direkt efter säger man: "Rabbana oalakal hamd": "Vår Herre, lovprisad vare Du" (Fig 4.). 5. Sedan faller man ned på knä (sudjud) sägande: "Allaho akbar". Med pannan och näsan mot marken säger man; "Subhana Rabbial A'ala" tre gånger, som betyder: "Pris ske Skaparen, den Höge' (Fig 5.)

 6. Sedan reser man sig upp till sittande ställning, sägande:"Allaho akbar". I denna ställning säger man: "Allahumma ghfirlii", en, två eller tre gånger, vilket betyder: "0 Gud, förlåt mig!" (Fig 6.)
 7. Sedan faller man ned igen, sägande: "Allaho akbar", och säger: "Subhana Rabbial A'ala" tre gånger .
 8. Efter detta reser man sig upp till stående igen, sägande: "Allaho akbar" och därmed börjar den andra raka'a.
Andra raka'a (andra enheten)
Stående upprätt läser man al-Fatiha följd av någon vers ur Koranen. Sedan fullföljer man den andra Raka'a på samma sätt som den första. Men istället för att resa sig upp, efter det andra nedfallandet (sudjud), sätter man sig upp och läser följande, som kallas "Tahiyat" på arabiska (Fig 7.):

"Attahiyato lillahi, wassalawato, wattajjibato, Assalamo alaika ayuhannabio wa rahmatollahi wa barakatoh, assalamo 'alajna wa ala 'ibadillahi ssalihiina. Ashhado al-la illaha illa-llah wa ashhado anna Mohammadan rasulullah".

"All hyllning, all bön, all dyrkan är för Gud. Frid vare med dig o Profet och Guds nåd och välsignelser. Frid vare med oss och med alla Guds rättfärdiga tjänare. Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Gud, och jag vittnar om att Mohammed är Guds budbärare".

Mer från islamguiden.com om bönen:  Bönen i Islam , Bönen, Varför ber Muslimer?, bönehandbok, Salatul istikhara

källa: islamguiden.com


Må Allah acceptera våra böner och göra oss bättre i att utföra dem! ameen

Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Islam | Direkt länk | 2010-01-07 @ 20:58:30|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


'Umar ibn al-Khattab(radiAllahu anho) - Hur han blev muslim

Bismillahir Rahmanir Raheem.

http://www.maktabah.net/store/images/35/dt_Umar-Ibn-al-Khattab-His-Life-&-Times-1.gif
'Umar ibn al-Khattab var en stor man som många fruktade, han hade hett temperament och hatade verkligen att Profeten(sallalahu aleyhi wa salam) kommit med en 'ny' religion, Islam.

Och när han hörde att den välsignade Profeten fick fler och fler att bli muslimer i Mecca blev han väldigt arg. I ett möte med idol-dyrkarna så gick han alltså med på att mörda Muhammed(sallalahu aleyhi wa salam).
Han stormade ut genom gatorna med sitt svärd draget och svor på att mörda honom. (På den tiden, var idol-dyrkarna i Mecca helt beslutna att krossa Islam.)

På vägen, så såg en man som kände 'Umar att han var väldigt arg och frågade honom vart han var påväg. 'Umar berättade för honom att han skulle mörda Muhammed(sallalahu aleyhi wa salam). Mannen som var en muslim i hemlighet, ville inte att 'Umar skulle göra detta. Så han pratade med honom tills 'Umar frågade : "Det känns som om du är muslim, och om du är det dödar jag dig först'. Mannen förstod att han inte kunde göra någonting för att stoppa honom och sade då: "Kanske du borde ta hand om ditt egna hushåll först. Din syster och hennes make har redan accepterat Islam.". Han ville avleda 'Umar från att döda Muhammed(sallalahu aleyhi wa salam)

Och när 'Umar hörde detta blev han ännu mer rasande och sprang mot sin systers hus. När han kom dit, hörde han att någon läste någonting där inne. Han knackade på dörren. Och de satt där inne och läste Koranen så de gömde pappersbitarna och Koranläraren gömde sig. Sedan släppte de in honom och han skrek på dem:
"Jag har fått information att ni följer Muhammed och har blivit muslimer!"
De svarade ja.
Då började 'Umar slå hans systers make. När hon ville försvara honom så slog 'Umar henne i ansiktet istället.
Hon sade till honom: "Vi tror på Allah och Hans Sändebud, gör vad du vill med oss(det spelar ingen roll)!"

'Umar ångrade sig när han såg blodet på sin systers kind. Han kände sig dålig och lugnade sig. Sedan sade han att han vill se på papprerna de hade med Koranen. Han lovade att inte förstöra dem. Hans syster sade till honom att tvätta sig först, och när han badat så kom han tillbaka.

På papprerna läste han de fem första verserna från Surah Taha 20.

[20:1] Ta ha
[20:2] VI HAR inte uppenbarat Koranen för dig för att vålla dig oro och bekymmer;
[20:3] [nej, den är] bara en påminnelse till dem som fruktar [Gud], -
[20:4] sänd av Honom som har skapat jorden och de högsta himlarna,
[20:5] den Nåderike som tronar [över skapelsen] i Sin allmakts härlighet.

Han brast ut i tårar och sade "Sannerligen dessa ord måste komma från Allah! Ta mig till Muhammed nu!"
Systern såg att han menade allvar och berättade vart han(sallalahu aleyhi wa salam) befann sig.

Nu gick 'Umar med snabb takt mot Muhammed(sallalahu aleyhi wa salam). Men denna gången med ett helt annat motiv än tidigare! Fortfarande med svärdet vinglandes runt halsen knackade han på dörren.
Många satt där inne och när de såg att det var 'Umar blev några rädda. Men Hamza(ra) sade att om han ville gott var det ingen fara och om han ville annat så skulle han själv ta hand om honom. De öppnade dörren och tog tag i 'Umar på en gång. Profeten Muhammed(sallalahu aleyhi wa salam) sade till dem att släppa
De tog honom till Muhammed(sallalahu aleyhi wasalam)...

Och Muhammed(sallalahu aleyhi wa salam) tog tag i honom och sade, "Ya 'Umar, är det inte dags för dig att bli muslim?"
'Umar ibn al-Khattab sade att han kommit dit för att bli muslim och han gjorde shahada.
Profeten(sallalahu Aleyhi wa salam) utropade då: "Allahu Akbar!"
De andra hörde honom och började även ropa ut "Allahu Akbar!"
Alla ropade så högt och var så glada att de var tvugna att bli tysta så ingen skulle höra dem.

Detta var den fantastiska berättelsen om hur 'Umar ibn al-Khattab blev muslim! Allahu Akbar!

note*- vissa repliker kan ha varit lite annorlunda, jazak Allahu khayran

http://bloggkartan.se/registrera/27788/biskopsgaarden
Tankar: 3.....
Lämna en kommentar | Följeslagare | Direkt länk | 2010-01-06 @ 21:13:18|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


1sta Grundpelaren i Islam - Trosbekännelsen

As-Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,


ʾAšhadu ʾan laa ilāha illa (A)llāh, wa ʾašhadu ʾanna Muḥammada(n) rasūlo (A)llāh ,
Jag bevittnar att det inte finns någon gud förutom Allah och jag bevittnar att Muhammed är Allahs Sändebud

När man säger dessa ord och menar det i hjärtat så har man blivit en muslim! Man ska även försöka ha två muslimska vittnen när man gör det, så att andra vet att du är muslim. Men om man inte har vittnen och verkligen vill göra trosbekännelsen så kan man göra det själv. Det är ju ändå någonting som är mellan en själv och Allah, Skaparen över allt som existerar.

Att bevittna att det inte finns någon gud förutom Allah, betyder alltså att man inte tror på att det finns andra gudar och även att Allah är den Ende, utan partners. Att Allah är den Ende värd att dyrkas.[Tauhid]

Att man bevittnar att Muhammed(sallalahu aleyhi wa salam) är Allahs Sändebud, betyder alltså att man bevittnar att han är det sista Sändebudet. Även profetskap i sig(att det funnits andra tidigare).
Med Islam så blev religionen komplett.

Det har funnits fler sändebud och profeter innan Profeten Muhammed(sallalahu aleyhi wa salam). Och Musa'(Moses) aleyhi salam, var en av dessa som fick en skrift. Vi känner till den som Toran. Sedan kom Isa(Jesus) med Evangeliet.. Och med Koranen så blev religionen äntligen fullbordad. Alla sändebud har kommit med samma budskap, tro på endast En Gud, Allah! Och alla var muslimer(en som underkastar sig Allahs vilja). I de tidigare skrifterna har det även stått om Profeten Muhammed(sallalahu aleyhi wa salam), profetior.

Iallafall, Trosbekännelsen! Du accepterar Islam som din religion, detta är första grundpelaren i Islam. Även finns det Trospelare, 6 stycken trospelare som är ting man måste tro på för att vara muslim.

En hadith om detta;

'Umar ibn al-Khattab sade:
En dag när vi satt tillsammans med profeten Muhammed(sallalahu aleyhi wa salam) kom en man fram till oss. Hans kläder var skinande vita och hans hår var svartare än svart. Han såg inte ut att ha varit på resa men ingen av oss kände igen honom. Han gick fram till profeten och satte sig. Hans knä vilade mot profetens knä och händerna vilade på höfterna.
Han sade: O, Muhammed, berätta för mig om islam (lydnad inför Gud).
Profeten(sallalahu aleyhi wa salam) svarade: Islam är att vittna om att det inte finns någon gud utom Gud och att Muhammed är Guds budbärare, att utföra bönen, betala zakat , fasta i Ramadan och förrätta pilgrimsfärden till Huset(Kaba' i Mekka) om man har möjlighet.
Mannen sade: Du har sagt sanningen.

Vi blev förvånade över att han först frågade och sedan sade att svaret var rätt.

Han sade: Så, berätta nu för mig om iman(trosuppfattning).
Profeten(sallalahu aleyhi wa salam) svarade: Det är att tro på Allah, Hans änglar, Hans böcker, Hans budbärare och Domens dag och på att allt ingår i Guds plan, ont som gott.
Mannen sade: Du har sagt sanningen. Berätta nu för mig om ihsan(godhet,uppriktighet).
Profeten(sallalahu aleyhi wa salam) svarade: Det är att dyrka Gud som om Han var synlig; fast vi inte kan se Honom så ser Han sannerligen oss.
Mannen sade: Berätta nu om Timmen(domedagen).
Profeten(sallalahu aleyhi wa salam) svarade: Den som tillfrågats vet inte mer än den som frågar.
Mannen sade: Berätta om dess tecken.
Profeten(sallalahu aleyhi wa salam) svarade: Att slavinnan föder fram sin härskarinna och att de barfota, nakna och utblottade herdarna kommer att tävla om att konstruera de högsta byggnaderna.

Så gick mannen sin väg och jag stannade kvar en stund.
Profeten(sallalahu aleyhi wa salam) sade: O, 'Umar, vet du vem mannen med frågorna var?
Jag svarade: Allah och Hans profet vet bäst.
Han(sallalahu aleyhi wa salam) sade: Det var (ängeln) Gabriel som kom till er för att lära er om er religion.

Alltså är Trospelarna dessa:

Tron på Guds enhet
Tron på Guds änglar
Tron på Guds böcker
Tron på Guds profeter
Tron på liv efter döden
Tron på "Qadar"

Dessa länkar är till Islamguiden.com, en mycket bra sida där de förklarar allting mer nogrannt.

Vill gärna berätta om hur Umar ibn al-Khattab (radiAllahu anho) blev muslim... Det är så mäktigt mashAllah! Ska lägga upp hans shahada snart inshaAllah..
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Islam | Direkt länk | 2010-01-06 @ 20:32:46|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Vad som felaktigt görs i Religionens namn

As-Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,

Som jag skrev så skulle jag alltså skriva om vad som felaktigt görs i religionens namn.. Det finns nog mer saker kanske som jag inte kan komma på just nu! Om det är någonting speciellt ämne jag glömt så hojta till inshaAllah!

Iallafall, dags att få bort lite fördommar inshaAllah!


Världsrelaterat:

Terrorism (att sprida terror): Som de flesta redan har hört så har inte terrorism någon som helst grund i Koranen eller Profeten Muhammeds (sallalahu aleyhi wa salam) läror.. Finns många antimuslimer som kan ta en vers ur just Koranen och tro att detta räcker som bevis. Sanningen är att Islam är en mycket fredlig religion. Profeten Muhammed(frid och välsignelser över honom) ogillade krig mycket, han vägrade gå ut på krig när hans följeslagare ville det. Men när Allah sa till honom att man ska kämpa mot förtryckare osv så började de kriga.

Men det finns många krav på ett krig. Klart man får alltid försvara sitt land om det blir attackerat, det håller nog alla med om.

Några Koranverser om krig:

[42:40] Svaret på ett ont [som någon har lidit] är ett motsvarande ont [tillfogat gärningsmannen]; men den som förlåter och söker försoning [med sin fiende] skall få sin lön av Gud; Han är inte vän till dem som begår övergrepp

[4:91] Ni kommer att se att det finns andra, som [på samma gång] vill hålla sig väl med er och med sina egna; var gång de frestas [att svika er], faller de för frestelsen. Om de inte drar sig tillbaka och erbjuder er fred och hejdar sina händers [våld], får ni gripa dem och döda dem var ni än träffar på dem; mot dem ger Vi er en klar fullmakt [att kämpa].

Så det är klart och tydligt att man inte får kriga med de som vill ha fred. Endast mot de som krigar mot en. Och även förstår man att fred är någonting mycket bättre än krig från sura 42 vers 40.. Våld är inget uppskattat.

Två sägelser av Profeten Muhammed(sallalahu aleyhi wa salam)
sahih al-bukhari [1:3:123] Jarir återgav: Under Hajjat-al-Wida' så sade Profeten till mig: ”Låt folket vara tysta och lyssna. Sedan (vände han sig mot folket) och sade: ”Bli inte hedningar (gå inte tillbaka till förnekelse) efter mig genom att slå nacken (skära halsen) av varandra. (dvs döda varandra).”

sahih bukhari [8:73:126], så säger Profeten(sallalahu aleyhi wa salam) ".....och den som gör självmord med någonting, blir straffad med samma sak i (Helvetes) Elden...."

Så om man inte ens får ta sitt egna liv utav många anledningar, hur ska man då få ta någon annans oskyldiga liv?

Och alltså det en synd att kriga mot de som vill ha fred med en.. Alltså är alla dessa som vill ha fred, oskyldiga människor.

Allah säger : [25:68] Och de anropar aldrig en gudom vid sidan av Gud och de berövar aldrig en människa livet - som Gud har förklarat heligt - annat än i rättfärdigt syfte, och de avhåller sig från äktenskapsbrott. Den som begår dessa svåra synder skall få sona dem med en exemplarisk bestraffning

Vad säger en av Allahs Sändebud om detta?

Moses(frid över honom) bekräftar denna synd i Koranen:
[18:74] Och de vandrade vidare till dess de mötte en ung man och [den vise] dödade honom, [varpå Moses] utropade: "Har du berövat en oskyldig människa livet, som inte gjort orätt mot någon annan? Du har sannerligen begått en oerhörd handling!"


Att behandla ickemuslimer dåligt:

[9:6] Om någon bland avgudadyrkarna söker skydd hos dig, ge honom då ditt beskydd, så att han får höra Guds ord; för honom sedan till en plats där han är i trygghet. De är nämligen människor som inte vet [vad Islam innebär].

Från hadith nr 5854 i sahih Muslim, bok 30
Så ser vi hur en jude och en muslim bråkar med varandra och där muslimen slår till juden. Varav juden går till Profeten Muhammed(frid vare honom) och berättar vad som hände. Profeten Muhammed(frid och välsignelser över honom) säger att det muslimen gjorde var fel. Vi vet att han var mycket rättvis.

Vi vet genom att läsa hadither som tex sahih al-Bukhari, Bok 5, Volym 59, Hadith 362.. Där det står att hur judarna som bodde bland muslimerna började slåss och inte slöt fred. Och det Profeten (sallalahu aleyhi wa salam) gjorde var att ta ut dem från staden så att det skulle bli frid igen.

Alltså man ska ha samma respekt till en muslim som till en ickemuslim, och om en ickemuslim börjar bråka med en så är det bästa att inte bråka tillbaka. Det är vad vi muslimer får lära oss, att ha tålamod och inte bli arga.. Och om vi blir arga ska vi försöka komma ihåg Allah och söka skydd hos Honom från satan och allt dåligt.


Kvinnorelaterat:

Könsstympning:
Det finns många böcker och många kvinnor som från andra länder blivit könsstympade. Det som sker under en könsstympning är sannerligen någonting fruktansvärt som inte har någon som helst grund i religionen. Detta har med kulturella vanor o göra, de vill genom denna handling se till att kvinnan inte har sexuellt umgänge innan giftermål. Men detta ansvaret ligger endast på kvinnan i hur hon vill följa Allahs order. Vill inte förklara helt hur denna procedur går till för det är kanske känsliga läsare.

Omskärelse däremot är någonting helt annat, detta är obligatoriskt för män. För kvinnor är det inte obligatoriskt.
Hadither om detta:

Återberättat av Umm Atiyyah al-Ansariyyah:

En kvinna brukade utföra omskärelser i Medina. Profeten (frid och välsignelser över honom) sade till henne: Klipp inte bort överdrivet så blir det bättre för kvinnan och mer anmodat av maken.

Denna sägelse visar oss att när en kvinna ska omskäras så ska hon ta bort pyttelite skinn(inte klitoris!). Detta är renhet och även bra om hon är gift. Men som sagt är det inte något obligatoriskt plus det är inte någonting vanligt att göra..

Bukhari, bok 8, vol 74, hadith 312
Återberättat av Abu Huraira:

Profeten (sallalahu aleyhi wa salam) sade, "Fem saker är i enlighet med al Fitra (profeternas traditioner): Att omskära sig, att raka könshåret, att dra bort håret i armhålorna, att klippa sin mustach kort, och att klippa naglarna."

Dessa handlingar är handlingar av renhet. Just denna hadith är riktat till män, men allt förutom att klippa mustachen är till kvinnan med. Man kan inte finna någonting som stöder könsstympning i varken Koranen eller i Profeten Muhammeds(sallalahu aleyhi wa salams) läror.


Hedersmord: Även hedersmord är en handling som inte har stöd i religionen. Som jag visat tidigare så får man inte döda en oskyldig människa. Innan Profeten Muhammed (sallalahu aleyhi wa salam) blev Profet så begravde hans folk sina döttrar levande så att de skulle slippa framtida skam plus att de ansåg pojkar var bättre. Och i hadith sahih-bukhari ser vi att Profeten(sallalahu aleyhi wa salam) förbjöd denna handling.

Mord är en stor synd, som vi kan läsa i denna hadith:
Abu Bakr(ra) sade, "Allahs Sändebud(frid och välsignelser över honom) sade, 'Om två muslimer drar ut sina svärd för att slåss mot varandra, kommer båda vara bland folket i Helvetes-elden." Det var sagt till Profeten, "Detta är okej för mördaren men varför den som blev mördad?" Han svarade, "Den mördade hade intentionen att mörda sin motståndare.'"(Se Hadith Nr. 30, Vol. 1 i sahih Bukhari)

Det är även sagt att den som mördat en är som att han dödat hela mänskligheten..

Tvångsgifte:Även i detta ämne finns klara bevis på att det inte är från Islam. Man får absolut inte tvinga någon att gifta sig med en annan.
Muslim, bok 8, hadith 3303

Abu Huraira (Må Allah vara nöjd med honom) rapporterade att Allahs Sändebud(sallalahu aleyhi wa salam) sade: "En kvinna utan en make (skild/änka) får inte giftas bort utan att rådfråga henne, en oskuld får inte giftas bort utan att man frågat om hennes tillåtelse." De frågade Allahs Profet(må frid och välsignelser vara över honom): "Hur ser man om oskulden accepterar ?" Han sade: "Att hon är tyst."

Detta är en av många hadither om giftermål. Den sista frasen "att hon är tyst" handlar om ett tyst medgivande.


Slag mot frugan: Man får inte heller misshandla sin fru. Det står i Koranen:
[4:34] "...Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och [om detta inte hjälper] håll er borta från deras nattläger och [som sista utväg] tillrättavisa dem handgripligen. Om de sedan visar sig medgörliga, sök då inte sak med dem..."

Men detta har även regler! 1. Man får inte göra skada alltså 2. inte lämna märke. . 3.absolut inte i ansiktet. Det är så som det står i Koranen, en sista utväg om frugan beter sig illa. Och även är det sagt att om det nu kommer till detta så ska mannen använda sig utav en miswak, typ en tandborste av trä.

Mer om detta:
http://islamqa.com/en/ref/41199/hit%20your%20wife

Religionsrelaterat:

Be till gravar och be till en lärd att förlåta synde eller ge en gott osv: Detta går totalt emot Tauhid (Allahs Enhet). Det är endast Allah man skall be till och endast Allah kan förlåta ens synder. I många sekter såsom shia och sufi sekterna så ber de till gravar och upphöjer de lärda så som kristna gjort vissa till 'helgon'. Detta är helt fel och det är den största synden man kan göra, alltså sätta andra föremål/personer vid sidan om Allah. Allah har inga partners!

[4:48] GUD FÖRLÅTER inte dem som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder; den som sätter medhjälpare vid Guds sida har sannerligen gjort sig skyldig till en oerhörd synd.

Hadith: Profeten (sallalahu aleyhi wa salam) sade: “Sitt inte på gravar och be inte åt dem." (Sahih Bukhari)

Mer om shia' här : http://www.ahlelbayt.com/
För pekaren över 'articles' så ser ni många kategorier på hur mycket fel shia gör i religionens namn.

Att slå sig själv: Det är ett faktum att shia slår sig själva, ibland tills de blöder. Och denna handling har absolut ingenting med Islam att göra. Detta är en innovation,bida', som inte är accepterat.

Här kan du läsa mer om hur detta verkligen inte är en del av islam. [slå sig själv]

Profeten Muhammed (frid och välsignelser över honom) sade:

Wa sharrul Umoori Muhdathaatuhaa, Wa kulla Bid'atin dhaialah, wa kulla dhalatin fin-naar" Al-Hadith (Sahih Muslim) Översatt: '(Nästan)Varje innovation är en missledning och varje missledning går till Helvetet.'

Detta är innovationer när det gäller dyrkan och andra ting i religionen.

Bukhari, bok 3, vol 30, hadith 91

Anas(ra) återberättade:

Profeten (sallalahu aleyhi wa salam) sade, "Medina är heligt från här till där. Dess träd ska inte bli huggna och inget kätteri får innoveras och ingen synd får uttövas där, och den som gör innovationer där som kätteri eller som syndar(dåliga handlingar), så har han åsamkat sig Allahs, änglarnas och människornas förbannelse."Okej, nu har jag skrivit om några områden av vad som felaktigt görs i religionens namn.. Kan ni komma på några fler?

Sahih Muslim och Sahih Bukhari är två hadithsamlare, Sahih står för 'sann' ungefär. Detta är autentiska hadithkällor.Tankar: 13.....
Lämna en kommentar | Islam och Samhälle | Direkt länk | 2010-01-05 @ 19:57:59|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Hadith - Goda gärningar du gjort innan du blev en tjänare till den Mest Nåderike!


Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Hadither | Direkt länk | 2010-01-03 @ 22:12:15|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Kökets dag idag

as-Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,

idag har jag stått i köket väldigt mycket hehe, ville göra något speciellt eftersom det är fredag idag! ^^

Det blev Sambusa (FÖRSTA gången jag gjorde det...) hehe, alhamdulilah det blev gott! De ser ju inte lika fina ut som andras jag har sett eller ätit men insidan som räknas eller hur? ;)

Recept är också superenkelt på Sambusa, degen är bara o blanda mjöl med vatten ! Och när man har så mycke deg man vill ha så kavlar man de litegranna o sen smörjer in allt me olja. Sen lägger man de i plastpåse i minst 30 min, därefter är det ready to go!

Fyllningen är vad man vill.. jag hade köttfärssås me små lök, lite potatis och tacokrydda..! Sen när jag lagt fyllningen i omknyterna så stekte jag dem i olja på stekpannan... Finns många sätt att göra sambusa o detta e bara ett av alla!

Såhär ska det se ut inshaAllah.. mina blev dock inte så trekantiga

http://194.68.145.1/komvux/wb_hh_ht06/wb1/images/sambus.jpg


Och sedan så gjorde jag snöbollar, ett recept jag hittade på denna blogg -> EmeliesSkafferi , De var supergoda mashAllah! Och mycket enkla att göra alhamdulilah!
bilden är från hennes bloggSnöbollar. Julgodis med vitchoklad och kokos.
Tankar: 5.....
Lämna en kommentar | Mat, hälsa, skönhet | Direkt länk | 2010-01-01 @ 21:46:30|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمBönetider

Video på Svenska om Profeten Muhammad
frid och välsignelser över honom

Svenska Islamiska Youtubekanaler

DawaSweden
IslamIdag
Muslimahkanalen
MuslimSe
Mussemanda
OmarIbnAlKhattab
SMSBilal
TheMuslim0
UnderTexter


Den Raka Vägen
Vill du ha evig lycka?Bismillahi Rahmani Rahim
Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

[Koranen 96:1-5]


Mina besökare
Online:
Idag:
Totalt: