Domedagen


Förklaring av domedagen på engelska.. må Allah skydda oss från prövningarna den dagen och ge oss Jannah ameen!

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Domedagen, tecken, det osedda.. | Direkt länk | 2011-06-18 @ 14:14:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Vägen till Paradiset är väldigt svår

Paradiset är väldigt högt, och att få ståtliga ställen tar stora ansträngningar. Vägen till Paradiset är fyllt med saker som går emot människans önskningar och viljor. Detta kräver en stark beslutsamhet och viljekraft. I en hadith återberättad av al-Bukhari och Muslim av Abu Hurairah,radiAllahu anho, sade Allahs Sändebud, salAllahu aleyhi wa salam,

 

“Helvetet har blivit täckt med begär, och Paradiset har blivit täckt med [omringat med] svårigheter."

LAST WAY TO PARADISE ........................ ( the reprise with cut out) by nespyxel


an-Nasaa’ee, at-Tirmidhi, och Abu Dawud rapporterade från Abu Hurairah (radiAllahu anho) att Allahs Sändebud (salAllahu aleyhi wa salam) sade, "När Allah skapade Paradiset, sade Han till Jibreel, "Gå och titta på det". Så han gick och tittade på det, kom tillbaka och sade, "Vid Din Ära, ingen kommer att höra om det utan att gå in i det." Så Han omringade det med svårigheter och sade, "Gå och titta på det". Så han gick för att titta på det, återväde och sade, "Vid Din Ära, jag är rädd att ingen kommer gå in i det'" [Jaami al-Usool, 10/520, 8068]

an-Nawawi kommenterade på den första hadithen:

 

“Detta är ett exempel på det vackra, eleganta och koncisa talet som Profeten (salAllahu aleyhi wa salam) var kapabel till, i vilken han ger en vacker analogi. Det betyder att inget kommer hjälpa dig att nå till Paradiset förutom genom att gå igenom svårigheter, och ingenting kommer leda dig till helvetet, förutom luster och begär. Båda är täckta som beskrivet, och den som tar sönder täcket kommer nå vad som finns bakom. Täcket av Paradiset tärs ner genom att gå igenom svårigheter och täcket av Helvetet tärs ner genom att ge efter för luster och begär. I svårigheter ingår det att sträva konstant och med tålamod i sin dyrkan, hålla tillbaka sin ilska, förlåta, ha tålamod, ge i välgörenhet, vara snäll mot de som behandlar dig dåligt, kämpa emot fysiska begär, osv"  [Sharh an-Nawawi 'ala Muslim, 17/165]

 

 

källa: http://dailyreminders.org/way-to-paradise-is-very-hard/

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Domedagen, tecken, det osedda.. | Direkt länk | 2010-06-20 @ 23:30:27|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Vägar till Paradiset


As-Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,

För alla som har svag imaan eller som bara vill ha en imaan boost!!! Mycket stark, känslosam och bra föreläsning som ger oss alla uppmuntran att fortsätta vidare insh'Allah.


Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Domedagen, tecken, det osedda.. | Direkt länk | 2010-04-07 @ 22:50:31|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah


Bönetider


Video på Svenska om Profeten Muhammad
frid och välsignelser över honom

Svenska Islamiska Youtubekanaler

DawaSweden
IslamIdag
Muslimahkanalen
MuslimSe
Mussemanda
OmarIbnAlKhattab
SMSBilal
TheMuslim0
UnderTexter


Den Raka Vägen
Vill du ha evig lycka?Bismillahi Rahmani Rahim
Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

[Koranen 96:1-5]


Mina besökare
Online:
Idag:
Totalt: