Allah ger oss det vi behöver!

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Emaan | Direkt länk | 2012-02-08 @ 12:50:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Den Sista Dagen i Ditt Liv

Bismillah
Nu när du läser detta, föreställ dig då att imorgon är den allra sista dagen i ditt liv.

Vad skulle du göra?
Vem skulle du prata med?
Vad skulle du lyssna på eller titta på?

Dessa frågor och detta scenario, har man fått höra om flera gånger. Man tänker lite på vad man skulle vilja göra och på vad man skulle undvika. Men det brukar oftast stanna där. Det är inte som att vi verkligen gör den dagen till verklighet.. Jag undrar, varför inte??

Viskningar från shaytan kommer förbi en som säger att, 'det är inte din sista dag på dunya så ta det lugnt', 'du kommer leva några år till för du är ung'.. 'vad ska hända dig när du inte gör någonting farligt?'... Osv.. Man får tanken att man inte kommer att dö ännu så man har tid att arbeta på sig själv. Visst, arbeta på sig själv att bli en bättre människa. Men när? Imorgon? I övermorgon? När lovet börjar eller när barnen har växt upp? När du har gift dig? Varför börjar vi inte nu!? Må Allah göra oss starkare!

Våra dagar är räknade och vi kan bestämma nu vad vi ska göra. Vi kan inte ändra gårdagen och vi kan inte förutspå hur det kommer att se ut i framtiden. Det enda vi har kontroll över är Just Nu. Detta andetag du tar just nu, nu har du chansen att ändra dig och bli bättre. Imorgon är du kanske död. Imorgon kanske jag är död.. Så vad har vi gjort ?

Hur vill vi leva de sista dagar i våra liv? Hur vill vi dö och har vi verkligen tid att vänta?

När jag ställer mig själv denna frågan eller får denna frågan så tänker jag ... att jag vill spendera mycket tid i att läsa Koranen, göra dhikr, be alla sunnahböner, be qiyam ul layl(nattbön), vill ha ett rent hem, vill ringa systrar o familj för att kolla hur allt står till.. Jag tänker att jag inte vill slösa tid på att sova för länge, vill inte slösa tid framför datorn - inte en enda sekund hade jag velat sitta vid datorn. Jag hade inte velat hamna i bråk eller börja tjafsa om någonting onödigt. Jag skulle vilja komma ihåg Allah ofta och vara tacksam för allting.

Ja, listan är säkerligen lång för oss alla. Och varför inte ha en sådan dag? Varför inte göra så imorgon insh'Allah.. Lev dagen som om den vore din allra sista dag. Bry dig inte om att du kanske behöver gå till skolan, jobbet, ta hand om barnen ... Vadå! Det är ju så livet är! Profeten salAllahu alayhi wa salam , släppte inte alla vardagliga saker för att få en bra dag med mycket dhikr och annat islamiskt.. Nej.. Man får göra sitt bästa som möjligt i att få in så mycket islam i det man gör. Se inte sådant som en ursäkt för att strunta i det. Ens sista dag kan vara en dag när man jobbar eller när man har mycket att göra, men man vill ändå att den ska vara så bra som möjligt! Eller hur? Vi vill alla få ett bra slut på våra liv.

Tips?

Gör en lista på saker du vill göra och gör det!

Om du vill gå lite längre och inte bara leva imorgon som om det vore den sista dagen i ditt liv så gör en lista som kräver mer dagliga rutiner för att uppnå vissa mål. Många gör listor i stil med "Saker jag vill göra innan jag dör". Där i finns oftast att man vill åka till ett särskilt land, att man vill hoppa fallskärm eller andra aktiviteter som folk vill göra nu för tiden. Vi kan också göra sådana listor fokuserat på vår karaktär och islam. Tex, att lära sig Koranen utantill, lära sig arabiska, ha ett sadaqah-projekt...

Allah vägleder den Han vill och ingen kan vilseleda den som Allah vägleder! Hos Allah finns makten att ge oss vad vi än vill ha. Må Allah göra oss bättre och ge oss det bästa i dunya och i akhira!
Tankar: 5.....
Lämna en kommentar | Emaan | Direkt länk | 2012-01-16 @ 00:10:30|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Att räkna Allahs välsignelser, och att ge den nödvändiga tacksamheten för dem


Med Allahs Namn, den Mest Nåderike, den Mest Barmhärtige


av Imam Al-Bayhaqi
Källa: The Seventy-Seven Branches of Faith

 

Allah, Mest Höge har sagt: Säg: Prisad vare Allah! [27:59] och: Om ni skulle räkna Allahs välsignelser skulle ni inte kunna räkna ut dem, [14:34] och: Från välsignelserna av din Herre, tala ut, [93:11] och: Kom ihåg Mig, och Jag kommer att komma ihåg dig, visa tacksamhet till Mig, och neka Mig inte, [2:152] tillsammans med andra verser angående Allahs gåvor till Sina slavar, och hur Han påminner dem om det.

Bukhari återberättar att Abu Dharr, radhiallahu `anhu, sade, "När Allahs Sändebud, sallallahu `alaihi wa sallam, gick till sängen på natten, brukade han säga, 'I Ditt namn dör jag och ges (tillbaka) livet igen,' och när han vaknade brukade han säga, 'Prisad vare Allah Som gav mig liv efter att Han orsakat mig att dö. Och till Honom kommer återuppståndelsen vara.'"

Muslim återberättar följande hadith från Suhayb, radhiallahu `anhu, "Händelserna av en troende är häpnadsväckande, och alla är goda; detta är någonting som är sant för honom ensam. För när någonting gott kommer till honom är han tacksam, medan när någonting dåligt kommer är han tålamodig, vilket också är bra för honom."

Abu’l-Hasan al-Kindi läste följande rader:

Om du har blivit given välsignelser, då se efter dem (vaka över dem)
för synder tas bort med välsignelser.

Al-Junayd sade, "Jag hörde en gång al-Sari säga, 'För att visa tacksamhet för välsignelser är i sig en välsignelse, man kan aldrig sluta med att visa tacksamhet."

Imam al-Shafi`i skriver i början av hans Verk [Risalah, en av de formande texter av Islamisk lagliga teori]: "Prisad vare Allah, Som, när Han tackas för en av Hans välsignelser, ger en annan välsignelse som i sin tur gör en obligerad till att tacka Honom igen!"

Enligt Ibn Abi’l-Dunya, är de följande raderna skrivna av Mahmud al-Warraq:

Om mitt tackande till Allah för Hans välsignelser är en välsignelse,
så måste jag tacka Honom på samma vis igen.

Hur kan man tacka Honom frälsad av Hans nåd
eftersom tiden går, och livet passerar?

Om en god sak kommer, glädjer jag mig hjärtligen;
om en dålig kommer, får jag belöning.

I båda fall ger Han mig en gåva för stor
för sinnena av människor, och landet och havet.

I en annan version, är de sista verserna ersatta med följande:

Min enda ursäkt är att jag är otillräcklig
men min ursäkt är ett erkännande att jag inte har någon ursäkt.

 

Från Islaam.com

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Emaan | Direkt länk | 2011-11-18 @ 22:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

2 # Fundera över Allâhs skapelse, och öka din îmân (tro)!


GEPARDEN


Visste du att geparden är det enda kattdjuret på jorden som inte kan dra tillbaka sina klor? Det snabbaste djuret i världen behöver ha sina klor utfällda för att kunna upprätthålla den fart som den är beroende av i sin jakt. Farten är viktigare för detta djur än själva “smygandet”.

Geparden kan erhålla en toppfart på 112-120 km/h, och den kan accelerera från 0 till över 100 km/h på bara TRE sekunder. Sobhân Allâh!

۞ För dem som har visshet i tron finns tecken [på Allâhs allmakt överallt] på jorden, och inom er själva. Varför inte [öppna ögonen och] se. ۞
[Koranen, kapitel adh-Dhâriyât, 51:20-21]

Av syster: Fatimah Um AbdAllah från facebook.
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Emaan | Direkt länk | 2011-07-27 @ 12:43:09|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

1 # Fundera över Allâhs skapelse, och öka din îmân (tro)!

Bismillah


MOLNENS VIKT

Visste du att moln (som ser så fluffiga och lätta ut) kan väga oerhört mycket?
Ett åskmoln kan innehålla upp till 300 000 TON vatten! Faktumet att en vattenmassa på 300 000 ton kan hållas uppe på en sådan höjd är helt enkelt fantastiskt.

Allâh säger:

”Det är Han som låter blixten [blända] er [och inge er] fruktan såväl som hopp, och det är Han som driver fram de TUNGA regnmolnen.” [Koranen, kapitel ar-Ra’d, 13:12]

Det är väldigt få av oss som (trots att vi har tillgång till så mycket forskning och vetenskaplig kunskap) vet att molnen faktiskt är tunga. Tänk er då att Profeten Mohammad ﷺ och hans följeslagare kände till detta för över 1400 år sedan, då Allâh uppenbarade denna information i Koranen, vilket var långt innan den moderna vetenskapen skulle komma att upptäcka detta.

۞ För dem som har visshet i tron finns tecken [på Allâhs allmakt överallt] på jorden, och inom er själva. Varför inte [öppna ögonen och] se. ۞
[Koranen, kapitel adh-Dhâriyât, 51:20-21]


Av syster Fatimah Um AbdAllah från Facebook
Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Emaan | Direkt länk | 2011-07-18 @ 18:13:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah


Bönetider


Video på Svenska om Profeten Muhammad
frid och välsignelser över honom

Svenska Islamiska Youtubekanaler

DawaSweden
IslamIdag
Muslimahkanalen
MuslimSe
Mussemanda
OmarIbnAlKhattab
SMSBilal
TheMuslim0
UnderTexter


Den Raka Vägen
Vill du ha evig lycka?Bismillahi Rahmani Rahim
Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

[Koranen 96:1-5]


Mina besökare
Online:
Idag:
Totalt: