En Startsida för muslimer

Bismillah
As Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,

Om du vill ha en muslimsk startsida när du öppnar upp internet så kan denna sidan vara för dig
http://www.startsidanformuslimer.se/

Tryck på deras "Hjälp"-flik för att se hur du byter till denna startsidan.

Tankar: 5.....
Lämna en kommentar | Produktioner av Muslimer | Direkt länk | 2012-02-17 @ 11:28:01|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Alcohol i Skönhetsprodukter, krämer och Parfym

Bismillah
(har ej tid att översätta, kopierat från denna sidan - http://www.ummahnews.co.uk/article.php?id=86


It is vitally important that we as muslims are fully aware that we are consuming and using halal products. On this page (according to Hanifi fiqh) I hope to present and make clear the issue of using Alcohol based ingredients in medicines and skincare products. The majority of the info on this page is taken from www.gmwa.org.uk (halaal food guide service. If you feel any of this information is incorrect please let them know.

Almighty Allah (SWT) says,
"O people of Imaan! Eat of the pure things (Halaal) that We have provided for you, and be grateful to Allah"

Summary

The general rule on the use of alcohol based perfumes/deodrants, etc is that if the alcohol has been extracted from grapes or dates their use will be forbidden since this is Najis (impure) and will thus make the body and clothes impure. Only alcohol which is derived from dates and grapes is filthy and impermissible to use.


1. Skincare products

Ethyl Alcohol - Haraam

(it is mentioned in Muslim Food Guide (1420/200 edition) that Ethanol (ethyl alcohol) is also impermissible as it is generated from the fermentation of sugars from cane, forming the intoxicating element of all fermented liquors)
http://www.gmwa.org.uk/qna/viewquestion.php?QuestionID=3&TopicID=10


Ethyl Alcohol is also used in many cosmetic agents both for men (Aftershave Lotion) and for female perfumes. Ethyl Alcohol is absorbed through the skin. It then passes through the flesh into the blood vessels and finally mixes with the blood and circulates throughout the body. Once in the blood it is as good as if one has ingested through the mouth. As a small quantity of any intoxicant is haram therefore, as mentioned earlier, all liquid cosmetic products containing Ethyl Alcohol are prohibited. Other names given to synthetic Ethyl Alcohol are, Ethanol, Methylated Spirits (contains 5 percent Methyl Alcohol and 95 percent Ethyl Alcohol). Products containing these ingredients therefore will also be prohibited.

http://www.albalagh.net/letters/synthetic_alcohols.shtmlCetyl Alcohol - halaal

"Cetyl alcohol is a long chain alcohol which is solid hence obviously not drinkabale nor does it cause intoxication if at all ingested. Therefore, it is halal to use in cosmetic products. It is also not absorbed through the skin when applied as a cream.
http://www.albalagh.net/letters/synthetic_alcohols.shtmlLanolin is a permissable ingredient http://www.gmwa.org.uk/foodguide2/viewquestion.php?foodqid=102&catID=4&compID=1phenoxyethanol - not etyl based therefore Halaal http://www.gmwa.org.uk/foodguide2/viewquestion.php?foodqid=102&catID=4&compID=1


"Cetearyl alcohol - (Halaal), in cosmetics and skincare Cetearyl Alcohol is not really an "alcohol" such as ethyl or rubbing alcohol, which would dry the skin, but is an emulsifying wax made by combining fatty alcohols derived from vegetable sources.
http://www.gmwa.org.uk/foodguide2/viewquestion.php?foodqid=96&catID=1&compID=15


Denatured Alcohol - Halaal

Denatured alcohol is an industrial methylated spirit or surgical spirit (contains natural or synthesised ethanol and denaturing agent such as methanol or methylisobutyl ketone). We regard it as permissible for external use.
http://www.sunniforum.com/forum/showthread.php?p=62174#post62174

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Mat, hälsa, skönhet | Direkt länk | 2012-02-16 @ 16:49:19|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


En inbjudan till dig som söker efter sanningen - Vill du bli Muslim?

Vill bli muslim islam hur blir jag muslim vad tror muslimer på islam gud Allah Gud

Islam står som världens näst största och snabbast växande religion. Många icke-muslimer, speciellt kristna, omfamnar Islam. De lär och tror på att Islam är den religion som Allâh, Den Upphöjde, har valt och fulländat för hela mänskligheten. Om du är en av dem som uppriktigt söker efter Sanningen då inbjuder jag dig att läsa Koranen [The Noble Qur’an eller Koranens Budskap] och Sunnah [traditioner och handlingar, återberättade i hadither (Läran)] av Profeten Muhammad [må Guds frid och välsignelse vara över honom]. Öppna ditt sinne och ditt hjärta för att läsa de autentiska Islamiska texterna liksom även de korrekta slutsatserna och tolkningarna av de två heliga skrifterna.

 

Du kommer lära dig Sanningen om Islam som den perfekta,

 

”Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att Islam skall vara er religion.” [Al-Ma'idah 5:3]

 

och sanna religionen,

 

”Ingen dömer utom Gud; Han befaller er att dyrka Honom ensam. Detta är den evigt sanna tron, men de flesta människor har ingen kunskap [om detta].” [Yusuf 12:40]

 

från Allâh, den Ende Skaparen,

 

”Människor! Minns Guds välgärningar mot er! Finns det en annan skapare än Gud, som förser er [med det] i himlen och på jorden som ni behöver för er försörjning? Nej, det finns ingen gud utom Han; hur förvirrade är inte era begrepp!” [Fatir 35:3]

 

Ende Gud och Försörjare av hela mänskligheten,

 

”SÄG: "Jag söker skydd hos människornas Herre.” [An-Nas 114:1]

 

Försök att fundera över trovärdigheten, sanningen, visdomen och vägledningen som Koranen erbjuder människan. Fråga dig själv, finns det någon annan bok i världen, utom Koranen, som varnar dem som inte tror på Enheten av Den Sanna Guden [det finns ingen gud värd att dyrkas utom Allâh] och den Sanna Religionen? Skulle du hålla med om att Gud är Högst och att Hans Ord är högst? Om ja, tro då på Koranen som Guds Ord. Allâhs Ord framställs aldrig som svagt även där det uttrycker en känsla av barmhärtighet. Orsaken är rätt och slätt; Koranen reflekterar en högre gudomlig natur av Allâh. Han är Den mest Upphöjde,

 

”…Gud är upphöjd, stor.” [An-Nisa’4:34]

 

Allsmäktig i Styrka, Full av Visdom,

 

”Ja, Gud [befaller Över] himlarnas och Jordens härskaror och Gud ar allsmäktig, vis.” [Al-Fath 48:7]

 

och fri från allt begär, värdig av allt lov och pris,

 

”GUD tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär. Vi uppmanade dem som fick ta emot Skriften före er, liksom [Vi uppmanar] er, att frukta Gud. Om ni förnekar sanningen [kan ni inte skada Honom]. Allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär är Hans. Gud är Sig själv nog och allt lov och pris tillkommer Honom.” [An-Nisa’ 4:131]

 

Allâhs Ord är unikt eftersom det har ”all kraft”. Vår Skapare säger till oss:

 

” …Guds ord har all kraft, all styrka. Gud är allsmäktig, vis.” [At-Tawbah 9:40]

 

Allâh är den Mest Barmhärtige, Mest Nåderike,

 

”I Guds, den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn.” [Al-Fatihah 1:1]

 

Han har väglett många icke-muslimer till Islam. Han har öppnat deras sinnen och hjärtan för att tro på Hans Ord, vilket inkluderar följande:

 

”Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att Islam skall vara er religion.” [Al-Mad’idah 5:3]

 

”[Gud säger:] "Detta är Min väg, en rak [väg]; följ den och följ inte [andra] vägar; annars kan ni förlora Hans väg ur sikte!" Detta är vad Han befaller er; kanske fruktar ni Honom.” [Al-An’am 6:153]

 

”Det är Han som har sänt Sitt Sändebud med vägledningen och [för att förkunna] den sanna tron som skall föras till seger över all [annan form av] gudstro, hur förhatligt detta än kan vara för dem som sätter medhjälpare vid Guds sida.” [As-Saff 61:9]

 

”Om någon vill anta någon annan religion än Islam kommer detta att vägras honom, och i nästa liv skall han stå bland förlorarna.” [Al ’Imran 3:85]

 

Fråga dig själv, finns det någon annan utom Allâh som har sagt de samma upphöjda och perfekta ord? Finns det någon bok utom Koranen som kategoriskt gör anspråk för den sanna religionen? Islam är den Sanna Religionen inför Allâh. Vår Skapare har gjort det väldigt tydligt att Islam är den rätta religionen, men de flesta människor vet inte det. Han, Den Allsmäktige, säger tydligt:

 

”Vad ni dyrkar vid sidan av Honom är ingenting annat än namn som ni har tänkt ut, ni och era förfäder; Gud har inte gett er tillstånd till detta. Ingen dömer utom Gud; Han befaller er att dyrka Honom ensam. Detta är den evigt sanna tron, men de flesta människor har ingen kunskap [om detta].” [Yusuf 12:40]

 

och Den Upphöjde säger:

 

”GE DIG hän med hela din själ, [du som söker sanningen,] åt den rena, ursprungliga tron, den tro som Gud vid skapelsen lade ned som en naturens norm i människan - ingenting kan rubbas i Guds skapelse! Detta är den evigt sanna tron, men de flesta människor vet ingenting [om detta].” [Ar-Rum 30:30]

 

Välkommen till Islam!

Från: Revertit.blogg.se

 

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Ickemuslimer | Direkt länk | 2012-02-13 @ 12:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Köp lite Muslimsk Konst insh'Allah ;)

Bismillah
Assalamu aleikum !

Det finns nämligen en syster mashAllah, som gör olika barntavlor mm som jag definitivt tycker att ni ska kolla in insh'Allah!
Och varför inte stödja en syster i islam samtidigt nästa gång ni vill köpa någonting fint?

Besök hennes sida - http://leiaform.se/
Vill du beställa? (info om kostnad mm)
Kalligrafi
Barnmotiv


Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Produktioner av Muslimer | Direkt länk | 2012-02-12 @ 18:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Hennes make vill inte ha mer barn men det vill hon


Fråga:
Allah har välsignat oss med två vackra och friska barn. Min man är av åsikten att i denna tid är det tillräckligt. Han vill inte ha mer barn. Om jag pratar med honom, och säger till honom att jag vill ha en till bebis blir han ibland arg eller säger till mig att han ska sterilisera sig. Jag vill inte att han ska göra haraam, men jag längtar så till att få ett till barn, inshaAllah. Kan jag neka att ha samlag med honom när han använder skydd eller är det inte tillåtet. Om han inte ändrar sig, ska jag då skilja mig? Eller är det bättre att jag stannar med honom för barnens skull och ta undan mina begär?

Svar:

Pris ske till Allaah.

Först:

Att ha många barn är någonting som uppmuntras inom Islam och Profeten (välsignelser och frid över honom) uppmuntrade Muslimer att ha det. Abo Dawood (2050) återberättade att Maqil ibn Yazaar(må Allah vara nöjd med honom) sade: En man kom till Allahs Sändebud (salAllahu alayhi wa salam) och sade: "Å Allahs Sändebud, jag har funnit en kvinna som är från en bra familj och är vacker, men hon kan inte få barn; bör jag gifta mig med henne?" Han sade till honom att inte göra det. Sedan kom han till honom en andra gång och sade någonting liknande och han sa till honom att inte gifta sig med henne. Sedan kom han till honom en tredje gång och sade någonting liknande och han (salAllahu alayhi wa salam) sade: "Äkta den som är kärleksfull och fertil, för jag kommer vara stolt över era stora antal."

Klassad som saheeh av al-Albaani i Irwa’ al-Ghaleel, 1784.

Därför bör par försöka få många barn och vara glad över det och visa tacksamhet för välsignelsen som Allah givit dem.

Andra:

Det är tillåtet att fördröja att skaffa barn en viss tid om det har en orsak, som att kvinnan är svag eller sjuk. Men det är inte tillåtet att göra det för att man fruktar fattigdom eller rädsla att uppfostra barnen, för detta innebär att tänka negativt om Allah, må Han upphöjas.

Det står i ett uttalande av Islamiska Fiqh Konsulatet : 'Det Islamiska Fiqh Konsulatet säger enhälligt att det inte är tillåtet att sätta gränser på barn generellt och det är inte tillåtet att förhindra en graviditet om anledning för det är rädsla för fattigdom, för Allah är Försörjaren och Ägare av stor makt, och det finns ingen levande skapelse på jorden utan att dess provision är från Allah, eller om det är för andra anledningar som inte är acceptabelt i enlighet med sharee'ah.

Att använda preparat för att förhindra eller fördröja graviditet i särskilda fall där riktig och specifik skada kommer komma ut från det, som tex om den gravida kvinnan kommer vara tvungen att föda på ett sätt som är onormalt, och hon måste genomföra operation för att få ut barnet, då finns det ingenting i sharee'ah som förhindrar henne från att göra det. Samma gäller om det fördröjs för en annan legitim shar'i eller hälso anledningar som konfirmerats av en pålitlig muslimsk doktor. Preventivmedel blir ett måste i ett fall där det är bevisat att skada kommer resultera för mamman eller om det fruktas att hon kan dö, enligt en pålitlig muslimsk doktor.

Slut på citering av Fataawa Islamiyyah, 3/200.

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (må Allah ha barmhärtighet över honom) blev tillfrågad: Är det tillåtet att använda preventivmedel så att en person kan få barn var femte år, för att han ser korruption i samhället och inte kan uppfostra många täta barn i detta otroligt korruppta samhälle?

Han svarade: Så länge det är avsikten, så är det inte tillåtet att göra detta, för det reflekterar en saknad av tillit hos Allah med åtanke på hadithen av Profeten (salAllahu alayhi wa salam) som sade "Äkta den som är kärleksfull och fertil..."

Men om preventivmedlet har någonting att göra med kvinnans tillstånd -- för att hon inte kan hantera ständiga graviditeter -- kan det vara tillåtet, men det är bättre att inte göra det.

Slut på citat. Se svaret på frågan 7205.

Tredje:

Det är tillåtet att använda kondomer och coitus interuptus (ejakulering utanför kvinnan) , med kravet att man ber fruns tillåtelse att göra det, för hon har rätt till tillfredsställelse och att ha barn.

Beviset att coitus interuptus är tillåtet är hadithen av Jaabir ibn Abd-Allaah som sade: Vi brukade syssla med azl på Allahs Sändebuds (salAllahu alayhi wa salam) tid. Nyheterna nådde Allahs Sändebud (salAllahu alayhi wa salam) och han förbjöd oss inte att göra det.

Återberättat av al-Bukhaari (5209) och Muslim (1440).

Maken har inte rätt att göra det utan frugans tillåtelse, på grund av vad som sagts ovan.

Om han insisterar med denna attityd trots att du vill ha ett barn, så gör han fel, men du skall inte svara på hans handling genom att neka att dela hans säng, för två fel gör inte ett rätt. Al-Bukhaari (3237) och Muslim (1736) återberättade att Abu Hurayrah (må Allah vara nöjd med honom) sade: "Allahs Sändebud (salAllahu alayhi wa salam) sade: 'När en man kallar sin fru till sängen och hon vägrar, och han somnade arg med henne, kommer änglarna förbanna henne till morgonen.'”

Så gör din plikt och fråga Allah om dina rättigheter. Ha tålamod och sök Allahs belöning, och fortsätt att ge honom råd och be inte om skilsmässa. Snarare bör du skydda ditt hem och din familj, och uppfostra dina barn. Be Allah om rättfärdig avkomma, för om det är skrivet att ett barn ska födas, kommer det inte förhindras av coitus interuptus, kondomer eller någonting annat.

(läs mer här : http://islamqa.com/en/ref/127170/Allah )

Och Allah vet bäst.

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Fatawas | Direkt länk | 2012-02-11 @ 20:09:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Historian om Salem - Khalid al-Rashid


Bismillah,
Assalamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.!

Ber er systrar, bröder - lyssna på denna korta sanna historian!
Ni kommer bli tagna, skakta.. Allah vet bäst.
Må Allah vägleda oss och ge oss alla bra slut!
Allahumma ameen!!
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Varningar | Direkt länk | 2012-02-10 @ 12:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Kvinnor och Depression


Depression är mer utbredd bland kvinnor än bland män. Varför?

Allah den Allsmäktige säger i en helig hadith: "... 'Var medveten om Guds närvaro och du kommer att finna honom framför dig. Lär känna Gud i medgång, så kommer han att känna dig i motgång. Inse att det som gick dig förbi inte var ämnat för dig och att allt det som redan skett var ämnat för dig. Och inse att segern kommer genom tålamod, befrielsen genom plågan och lättnaden genom motgången. [At-Tirmithi]

Varje man, kvinna och barn kan drabbas av depression någon gång i sitt liv, men i synnerhet drabbas kvinnor i större antal och är mer benägna att uppleva en mer försvagande depression än män, och det finns flera orsaker till detta faktor. Genom historien och vår nutid är kvinnor ansvariga för hela familjens välbefinnande och i dagens samhälle ofta också ansvarig (åtminstone delvis) för finansiellt stöd för familjen förvärras med allt annat. Depression är inte bara i huvudet, det är i våra hormoner.  

Feminism har blivit upprepad i väst i decennier och sprider sig nu över hela världen - propagerar stenhårt uppfattningen om att kvinnor och män är lika i alla aspekter, och att kvinnor är kapabla att göra allt som en man kan göra. Medan feminismen i väst har gjort vissa positiva framsteg i förverkligandet av jämställdhet för kvinnor, såsom rätten att rösta och lika möjligheter i arbetslivet (åtminstone från utsidan vy), har den feministiska rörelsen också hjärntvättade både män och kvinnor att tro att kvinnor är exakt som män - ingen skillnad alls.

Tyvärr har vi alla tillåtit några av de feministiska övertygelserna påverka oss. De säger vad kvinnorna ska känna och hur de bör agera, till den grad att de talar om för oss att ignorera det som händer i våra kroppar att det inte spelar någon roll i våra beslut eller våra känslor.

Men i själva verket gör det hela skillnaden. Kvinnor kan inte göra allt män kan göra, och vice versa. Exempel på detta är i ägg och spermier som det motsatta könet naturligt bär i sin kropp, inget kön kan producera det som är naturligt för den andra. Det är omöjligt i människan. Män och kvinnor skapades mycket olika faktiskt. Män behöver inte bestå månatliga hormonförändringar som kvinnor gör. Dock ger inte detta faktum innebörden att kvinnor på något sätt är oförmögna eller ointelligent, men det påpekas att dessa förändringar inte påverkar våra beslut och våra känslor.

Varje månad genomgår kvinnor en rad hormonella obalanser som påverkar deras humör, emotionella tillstånd och attityd på ett sätt som läkarna först nu börjar förstå.

Menstruation och PMS

Det första steget i vår hormonell storm är ankomsten av tonåren och med det våra menstruationer. Sedan kommer nästa ordinarie anstormande P.M.S. som är partner till vår menstruationscykeln - vilket de flesta kvinnor lider av PMS, utan eget förvållande eller kontroll över, som får oss att bli irriterad, sur, trött och känns generellt ohyfsade. Det var inte förrän på 1930-talet, som Dr T. Frank, en amerikansk gynekolog, först tog PMS (mer känd som premenstruellt syndrom), i allmänhetens medvetenhet i USA. Men vi vet att Allah, den Upphöjde, informerade hela mänskligheten om symptomen på en kvinnans menstruationscykel för tusentals år, i följande vers: ''OCH DE frågar dig om [kvinnans] månadsblödning. Säg: "Detta är ett ömtåligt och smärtsamt tillstånd.''[Quran 2:222]

Sannerligen så är det så. Men det finns mer av den kvinnliga hormonella berg- och dalbana än bara hennes månatliga menstruationscykeln och PMS. Vi genomgår graviditet, några av oss lider av infertilitet, och vi måste ta itu med klimakteriet senare i livet - en hel livscykel av hormonella omvälvningar.

Graviditet

Kvinnors kroppar går igenom fenomenala förändringar under graviditeten för att tillgodose levande varelse inuti deras sköten. Vi vet att det finns flera steg som barnet självt genomgår under sin tillväxtcykel i livmodern vilket det beskrivs i detalj i Koranen. Den snart blivande mamman genomgår också många förändringar i hennes fysiska kropp, för att nämna några: hennes hjärtafrekvens ökar, hennes syreupptagning ökar, blodvolym och hjärtminutvolym ökar och ett hormon som kallas relaxin som sprider sig i hennes kroppen som orsakar henne ligament att sträcka lättare. Självfallet för att inte nämna det faktum att hennes livmoder och bröst är förstorade och den totala viktökning från hela prövningen och allt i hennes kropp trycks runt för att ge plats för det växande barnet. Det är inget mindre än ett massivt arbete på den kvinnliga kroppen och på hennes hormoner.

Infertilitet

Allah den Allsmäktige säger: ''Ni skall helt visst få utstå prövningar i vad avser er egendom och er själva, och ni skall få höra många skymford från dem som fått ta emot uppenbarelser före er och från dem som sätter medhjälpare vid Guds sida. Men om ni bär allt med jämnmod och fruktar Gud [har ni bestått provet]; detta [kräver] fasthet i föresatsen!'' [Quran 3:186]

Det är ett test och en svårighet för många, i själva verket ca 10-15% av alla par i USA enbart, står inför infertilitet. Kvinnor är ofta mer känslomässigt påverkade av att inte kunna avla än män. Men med tillkomsten av många nya fertilitetsläkemedel och tillvägagångssätt som finns tillgängliga nu, får många fler kvinnor förverkliga sina drömmar om moderskap. Men uthärdandet av väntan och att uppleva dessa nya medicinska tekniken, kan även framkalla ett känslomässigt dränerande berg- och dalbana för alla inblandade - och läkemedlen samt tillvägagångssättet är inte alltid framgångsrika.

Klimakteriet

Sedan har vi naturligtvis klimakteriet. Återigen, detta är en annan tid i en kvinnas liv när östrogen och progesteron hormoner blir galna. Ämnesomsättningen av kvinnans kropp saktar ner och många kvinnor börjar glömma saker på grund av låga östrogennivåer. Liksom många andra fysiska förändringar som en kvinnas kroppar genomgår under denna tid i hennes liv.

Feminism vs faktum

Så med alla dessa processer som sker non-stop under en kvinnas livscykel - hur kan någon dra slutsatsen att vi är alla lika? Som muslimska kvinnor måste vi börja omfamna våra olikheter med män och uppskatta dem. Vi måste förstå och acceptera hur våra kroppar fungerar och hur dessa förändringar påverkar vårt sinne och våra känslor; inte bara hur - utan hur ofta. När vi gör detta, kommer vi att börja känna igen när vi känner irritationskänsla och varför vårt humör skiftar. Att igenkänna dessa förändringar kan bidra till att ge oss en viss förståelse för hur våra kroppar fungerar.

Externa faktorer

Det är inte konstigt att många muslimska kvinnor lider av depression, särskilt i väst. Vi blir oavbrutet bombarderade med löje att vi är bag ladies som står vid underkastelse till våra män. Vi vet alla väl hur media skildrar muslimska kvinnor, och även om vi säger att det spelar ingen roll - i själva verket bryr vi oss ibland och det kan spela en bidragande del av vår depression. Lägg till att under vårt menstruationscykeln så ber vi inte, och vi kan känna oss överväldigade.

Summan av kardemumman är att ingen kan tala om för dig hur du ska känna, men reklam och tidningar hävdar på sina medietalarstol och upprepar samma feministiska övertygelse - om att du kan göra allt. Men i verkliga livet kan ingen göra allt. Vi har alla våra begränsningar, och vi misslyckas. Det är därför så många kvinnor i dag tar droger som Prozac, bara för att försöka hålla sig, försöka ignorera dessa förändringar i kroppen och ignorera stresstrycket som talar om för dem att de inte kan göra allt.

Muslimska kvinnor bör vara uppmärksamma på de dolda meddelanden som kvinnor får och koncentrera sig på vad som är viktigt, din religion och din familj. Allt annat än det är disponibla. Uppfyll dina skyldigheter efter bästa förmåga och för allt annat - ta bara på vad du kan och lämna resten, men glömma aldrig att oavsett vilket tillstånd du är i, du kan alltid göra Duaa (åkallan).

Allah den Allsmäktige säger: ''Herre! Ställ oss inte till svars för glömska eller oavsiktliga fel. Herre! Lägg inte på oss en sådan börda som den Du lade på våra föregångare. Herre! Lägg inte på oss [bördor] som vi inte har kraft att bära. Utplåna våra synder och ge oss Din förlåtelse och förbarma Dig över oss. Du är vår Beskyddare! Låt oss segra över förnekarna av sanningen!" [Quran 2:286]

Från Muslim.se
Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Kvinnor | Direkt länk | 2012-02-09 @ 12:17:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Allah ger oss det vi behöver!

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Emaan | Direkt länk | 2012-02-08 @ 12:50:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


På Alla Hjärtans Dag....

Bismillah,
en stark artikel från Muslim.se mashAllah..!

"Jag är inte tvungen att erkänna för er denna dag att jag har känt kärlek. Likväl tvinga det inte mig att bestämma en dag för resten av mitt liv att ångra mordet på ''kärlekens skyddshelgon'' (Valentine) och fira honom. Jag är inte skyldig att visa kärlek till dem som massakrera begreppet på sann kärlek i våra länder, dödar våra drömmar och fördärvar vår ungdom. Jag är inte skyldig att bete mig som ett oskyldigt barn, för att få ett rött hjärta med höger hand medan de förrädiskt hugger oss bakifrån med sin vänstra hand. Jag är inte skyldig att fira Astartes floder av tårar för Adonis, medans våra muslimska bröder och systrars blod sprider sig som floder på gatorna i våra länder. Anemoner ska endast växa i blodet av vår Ummah (nation), inte i tårar av olaglig kärlek."

Läs fortsättningen på:

http://muslim.se/muslimenstroslara/tronadessnollstallare/48-folkligaatraditionellatroslaeror/865-pa-alla-hjaertans-dag-.html
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Olika texter o grejer | Direkt länk | 2012-02-07 @ 12:05:38|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Ignorera din Fiendes Kritik & Förolämpningar

Bismillah,
av Sheikh Aid Al-Qarni må Allah belöna honom!

"Imam Ahmad sade "att ignorera förolämpningar är vad som gör 90% av en Nobel Karaktär'"...


Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Föreläsningar | Direkt länk | 2012-02-05 @ 12:25:30|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمBönetider

Video på Svenska om Profeten Muhammad
frid och välsignelser över honom

Svenska Islamiska Youtubekanaler

DawaSweden
IslamIdag
Muslimahkanalen
MuslimSe
Mussemanda
OmarIbnAlKhattab
SMSBilal
TheMuslim0
UnderTexter


Den Raka Vägen
Vill du ha evig lycka?Bismillahi Rahmani Rahim
Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

[Koranen 96:1-5]


Mina besökare
Online:
Idag:
Totalt: