Sura 110 - An Nasr (Guds hjälp)

Bismillahir Rahmanir Raheem

Khalifa Taniji

 

[110:1] DÅ GUDS hjälp kommer med segern,ا
[110:2] och du ser människorna i oräkneliga skaror flocka sig till Guds religion,
[110:3] lova och prisa då din Herres namn och sök Hans förlåtelse! Han är alltid beredd att ta emot den [uppriktigt] ångerfulles ånger


Goda egenskapen med Surat an-Nasr

Det är berättat att denna sura, är lika värd som en fjärdedel av Koranen, (Tafseer ibn Kathir)

An-Nasa'i återberättade från `Ubaydullah bin `Abdullah bin `Utbah att Ibn `Abbas sade till honom, "O Ibn 'Utbah! Vet du vilken den sista uppenbarade Suran är ?" Han svarade. "Ja det var (Då Guds hjälp kommer med segern.)  (110:1)'' Han (Ibn `Abbas) sade, "Du har talat enligt sanningen.''


Denna Sura berättar om att Allah Sändebud (sallalahu wa aleyhi wa salam)s liv kommer att få sitt slut.


Al-Bukhari återberättade av Ibn `Abbas att han sade, "Umar brukade ta med mig till möten med de äldre männen från (kriget mot) Badr. Det var någon som kände någonting emot att jag var med, så han sade, "Varför tar du (Umar) med dig denna (ungdom) att sitta med oss när vi har barn i hans ålder. Umar svarade, "Sannerligen, han är bland dem som ni känner." Sedan en dag, kallade han mig att vara med dem, och jag tror inte att han bjöd mig förutom att han ville visa dem. Så han sade, "Vad säger du om Allahs ord,

(Då Guds hjälp kommer med segern.)' Några av dem sade, "Vi har blivit beodrade att prisa Allah och att söka Hans förlåtelse när Han hjälper oss och ger oss seger." Några av dem satt tysta och sade ingenting. Sedan sade han(Umar) till mig, "Är detta vad du tror, O Ibn Abbas'. Jag sade, "Nej". Så sade han, "Vad säger du?". Jag sade, "Det är slutet av livet för Allahs Sändebud som Allah informerade honom om. Allah sade,

(Då Guds hjälp kommer med segern.) vilket betyder, att det är ett tecken på slutet av ditt liv.

(lova och prisa då din Herres namn och sök Hans förlåtelse! Han är alltid beredd att ta emot den [uppriktigt] ångerfulles ånger.)' Så, `Umar bin Al-Khattab sade, "Jag vet ingenting mer om detta än vad du nyss har sagt."
Al-Bukhari

 

Imam Ahmad återberättade av Ibn `Abbas att han sade, "När (Då Guds hjälp kommer med segern.) hade uppenbarats, sade Allahs Sändebud(sallalahu wa aleyhi wa salam), "Min död har blivit berättad för mig." Och under det året dog han."

 

Tankar: 3.....
Lämna en kommentar | Koranen | Direkt länk | 2009-11-30 @ 18:44:32|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Del 1. Surat Al-Fatiha - En studie

As-Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh mina kära systrar, bröder och andra läsare..!

Alhamdulilah, har lyssnat på al-Fatiha studier och ska inshaAllah dela med mig av vad jag hört till er.. Den som själv vill lyssna på dessa kan ladda ner den på denna länk " Al-fatiha study " flera föreläsningar av Sheikh Jamaaludin Zarabozo, InshaAllah..! Må Allah belöna honom och ge oss samma kunskap han har välsignats med, ameen!

Iallafall, ska försöka återberätta allt det väsentliga till er inshaAllah!


Surat al-Fatiha är en sura vi alla redan kan, eller som vi alla måste kunna. Det är den sura vi läser i varenda bön och varenda raka't. Vi måste:
Det finns tre olika förklaringar till vad verserna talar om.
 1. Att missa bönens tid eller att lämna bönen. (Endast om du är avsvimmad/omedveten eller har din period kan du missa bönens tid. Annars kan man alltid be.) Detta är den starkaste förklaringen/åsikten.
 2. Du missar olika dua i bönen eller olika sunna/obligatoriska bitar i bönen.
 3. Du gör salat men ditt hjärta är inte med.


  Profeten (sallalahu wa aleyhi wa salam) sade att en hycklares bön kan ha dessa tre egenskaper. Att man ber snabbt (Gör alla rörelser men utan att komma ihåg Allah), att man inte ber i tid och att man inte nämner Allah ofta.
Salat är inte bara fysiskt, kanske fick du ingenting av din salat - känslomässigt?

Grunden och det viktigaste i salat är Surat al-Fatiha. Allah har beodrat oss att läsa al-Fatiha 17 gånger per dag. (Alltså i varenda bön och varenda rakat.). Den som inte försöker förstå eller som inte förstår al-Fatiha måste tänka på dessa två ting - 1.Vad vill man få ut ur denna Sura? 2.Varför ska vi läsa just al-Fatiha i varje bön?

Profeten(sallalahu wa aleyhi wa salam) sade,:"Den som gör salat och inte läser Umm ul Quran(Sura al-fatiha). Har förlorat bönen." Muslim.

Al Fatiha måste vi läsa, och det ska inte bara vara ord som flyger ut ur munnen! Det är en konversation med Allah i bönen. Och Allah svarar oss..! Om du inte vet vad Surat al-Fatiha handlar om eller förstår den, så kan du inshaAllah få veta nu om al-Fatiha i denna hadith Qudsi:

"Jag har delat bönen mellan Mig och Min tjänare i två delar. För Min tjänare blir det av vad han frågar. När tjänaren säger "Alhamdulilahi Robbil Alameen", svarar Allah: "Min tjänare har prisat Mig.". När tjänaren säger, "Ar-Rahmanir Raheem", svarar Allah: "Min tjänare har upphöjt Mig". När tjänaren säger, "Maliki Yawmid deen", svarar Allah: "Min tjänare har förstorat Mig". När tjänaren säger, "iyaka na'budua iyaka nasta'in", svarar Allah: "detta är mellan Mig och Min tjänare, och till Min tjänare blir det vad han frågar om". När tjänaren säger "Ih dina siratal mustaqim. Siratal a dina an'amta aleyhim, ghayril maghdoobi aleyhim wallad Daaalen", svarar Allah: "Detta är för min tjänare och till Min tjänare blir det vad han frågar om"."
[Sahih Muslim]
I första meningen säger Allah att Han har delat bönen i två delar, bönen här menas med al-Fatiha.

Så när uppenbarades Surat al-Fatiha?
Väldigt tidigt.! Det var den första Suran som uppenbarades. Fyra verser blev uppenbarade för vår älskade Profet(frid och välsignelser över honom) innan Surat al-Fatiha. Dessa fyra verser är som en förberedelse till honom om vad som skall komma, det är direkta order. När al-Fatiha kom så visste man vad man skulle säga till Allah (al-Fatiha är en dua). Surat al-Fatiha är även en slags sammanfattning om Islams budskap! mashaAllah!

Vissa suror och ayats är bättre än andra, eller har mer budskap, fördelar och goda egenskaper än andra.

Fördelar med Surat al-Fatiha

Några frågade Profeten Muhammed(sallalahu wa aleyhim wa salam) vilken den största suran i Koranen är. Profeten sade: "Alhamdulilahi Robbil Alameen". [Och menade alltså surat al-Fatiha]

Finns inget i Allahs andra böcker som liknar Surat al-Fatiha. Försök lära er och förstå den! Det är endast sju verser! Alla muslimer borde förstå vad den betyder, vad varenda ord betyder..

En hadith som är sahih, av Ibn Abbas som återberättade att Profeten(sallalahu wa aleyhi wa salam) en gång var med Jibril och att Jibril hörde någonting i himlen. Han höjde blicken och såg att det öppnades en dörr som aldrig öppnats förr. Ut kom en ängel som flög till Profeten(sallalahu wa aleyhi wa salam). Och sade till honom, "Glada budskap till dig, som fått två ljus som ingen tidigare Profet fått. Fatiha ul kitaab(surat al-Fatiha) och de sista verserna av Surat al-Baqarah. Och ingen läser dem, läser budskapet, förutom om han fått det."

Al Fatiha och de sista verserna ur al-Baqarah har samma betydelse och täcker samma områden.

Denna sura brukar kallas lite olika,
Surat al-Fatiha, som vi alla vet, det betyder "Öppningen (till Koranen)"
Umm ul-Quran
Umm ul-Kitaab

Umm kan betyda mor, bas eller grund. Här har det tolkats som att det är grunden. Grunden till vad hela Koranen handlar om. På profetens(sallalahu wa aleyhi wa salams) tid kunde man även säga Umm och mena "krigsfana"..

Iallafall! Nu vet ni varför man borde tänka på Surat al-Fatiha och lära sig den inshaAllah!
Hoppas att ni kan förstå allt jag skrivit inshaallah, lite svårt att översätta från en föreläsning hehe. . Jazak Allahu khayr!

As-Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh!

Till del 2 i studien
Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Bönen (Salat) | Direkt länk | 2009-11-29 @ 19:11:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Dunya - nöjen och mål .. - What a waste!!

As-Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,

Mer och mer, stärks min känsla av hur onödigt dunyas nöjen och dunyas mål är! Subhanallah, det känns så hemskt att vara omringad av miljontals saker som tar en bort från islaam. Det är så onödigt!! Varför ska du kämpa i flera år för att få massa pengar? Eller slösa din tid på spel, tv eller annat du inte har någon nytta av ?

Systrar och bröder, vad är bättre?
Jannah eller Naar? Jannah eller hur... MashAllah Allahu Akbar, det är så vackert att tänka på Jannah... och vägen dit då ? Det är svårt att motstå frestelser kanske, men när man vet belöningen för den som har tålamod och dyrkar Allah.. Så blir det enklare!

En Vacker och känslosam video om Jannah, när de som kommer dit får möta Allah.. SubhanAllah!!


Iallafall... Allting.. Allting! Blir enklare när man tänker på Allah, på att göra saker för Allahs skull och bara dyrka Allah. När man underkastar sig fullständigt, blir alla prövningar enklare, allting blir klarare och kärleken för allting bara växer!

Vad har du i denna jord att göra? Ditt syfte är att dyrka Allah! Allting runt omkring dig, allt som är haraam och allt som tar dig ifrån islaam, är endast prövningar från Allah den Mest Barmhärtige! Vem är du eller vem är JAG att TRO att man kan ta en paus..? Bara en timma ska jag titta på tv, okej.. Men tänk om du dör när du tittar på tv? Är det så du vill dö och återuppväckas? SubhanAllah det tror jag inte.! Ingen är perfekt, men det jag vill komma fram till är endast detta att - du borde inte nöja dig med dunya och du borde inte ha massor av planer för dunya.

Nöja sig med dunya... Hm, den kategorin passar in med alla systrar och bröder som inte ens praktiserar islaam.. Allah vet Bäst vad som finns inuti människans hjärta, men om någon vill ha mer än bara ett roligt liv på dunya så ser man hur denna kämpar och strävar för att göra Allah nöjd! Om man inte praktiserar islaam, betyder det att man inte fruktar Allah, eller tror på Allah, eller tror på Islaam.. Man bryr sig om dunya mer om islaam.

Att ha planer för dunya, detta gäller oss alla. Vad har DU för mål här? Är det att du vill bli högt utbildad inom tex vården? Eller är det att du vill få all kunskap som möjligt om islaam? Är det att du vill lära dig olika pjäser eller musik utantill? Eller vill du lära dig hela Koranen utantill? När du ber till Allah, tänker du då på vad du ska göra efter bönen? Eller har du kushoo i bönen? Vill du resa världen runt och upptäcka nya ställen? Eller vill du resa till Mecca och utföra Hajj? VAD är dina mål? Du kan tänka själv och du kommer själv veta om dina mål i denna dunya verkligen är värt det.

Det mesta är slöseri på tid, allt är slöseri på tid förutom tiden du dyrkar Allah! Det är din lydnad, bön och underkastelse som kommer att spela roll på domedagen! Vad ger alla dina resor eller olika mål här i dunya till dig? Ingenting, subhanAllah, ingenting.. Jämför själva - Dunya eller Jannah. Vilken är bättre? Vilken ger mest lycka och tillfredställelse? Alhamdulilahi Robbil Alamiin, det är Jannah..

Det behöver inte vara att man syndar heller, alltså det är mycket som kan få en mindre gudsfruktig osv. Det beror på vad du fokuserar på. Tex, pengar? Säkerhet? Fina möbler och teknologi? Utbildning? Arbete?
Säger inte att allt detta är fel, alla dessa saker är halal. Men det gäller att kunna balansera och prioritera. Man ska inte låta någonting komma före religionen. Man ska inte låta ens nafs styra en, kämpa kämpa!! Alla dessa saker, det ska vara sidogrejer. Pengar måste man som exempel ha för att kunna äta, betala räkningar och göra mer ibadah, men pengar i överflöd behövs ej. Pengarna och allting vi har fått är från Allah, glöm det aldrig.. Vi fick allting vi har för att bli prövade i hur vi använder alla dessa gåvor. Vi måste vara tacksamma inshaAllah.. Att arbeta kan vara ibadah, det beror på om du gör det för Allahs skull så att du kan försörja din familj och göra gott med de pengar du får, eller om du arbetar för att få någon position, status eller för att du gillar pengar tex.

Allting halal, allting du gör som är halal - om du gör det för Allahs skull så är det dyrkan. SubhanAllah!! Visst är det vackert?? Så fort du gör en grej, tex arbete eller utbildning och du inte har Allah i dina tankar, så betyder det att du inte gör det för Allahs skull. Du kan börja med det nu inshaAllah, vakna på morgonen - säg din dua och tänk för dig själv : "Nu ska jag gå och arbeta/studera för Allahs skull, så att jag gör det Allah har sagt till mig att göra. Må mitt arbete(eller studier) alltid vara för Din skull, att jag skall komma närmare Dig! Allah må Du acceptera min dyrkan och göra att jag alltid har Dig i tankarna.". När man tänker såhär så blir det en sån underbar känsla.. Mash'Allah!!

Gör dua, att Allah ger oss ett hat mot allting som tar oss ifrån religionen!
Må Han göra det till oss och ge oss mer kärlek till allting som tar oss närmare Honom!


Blev helt uppfylld av lycka nu när jag skrev denna text... Jag påminner alltid mig själv först och sedan er mina älskade underbara syskon i islaam!

As-Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh!Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Mina Tankar | Direkt länk | 2009-11-28 @ 13:16:56|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Israel 'Ge dem pengar'................

As Salamu aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,
EN video ni alla bara MÅSTE se..

Hur judarna ljuger ännu mer och lurar folk i USA, men denna man som talar i videon är smart iallafall...
Tro aldrig att Israel är bra!
Tro aldrig att israel kommer vilja gott!
Allt det gör är att ljuga och förtrycka, SubhanAllah!

 

 


 

 

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Varningar | Direkt länk | 2009-11-24 @ 12:38:18|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Be Patient Oh Prisoner

 

As Salamu Aleikum wa Rahmatulahi wa Barakatuh..

För alla våra bröder som oskyldiga sitter i fängelset just pågrund av att de är praktiserande muslimer.
Det är vad som sker om män använder de vackra Sunna kläderna, Låter Skägget växa och ber 5 gånger om dagen i moskén. Om man gör det som man (som för övrigt är obligatoriskt), så blir mannen enligt staten en extremist och "al-qaida"!!!

För alla syskon runt om i världen som av någon anledning sitter inlåsta för Allahs skull!

 

Må Allah belöna er rikligt!

 

Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Nasheeds & Poesi | Direkt länk | 2009-11-22 @ 12:19:12|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Vägen till Lycka

As-Salamu Alaykum (må fred vara med dig),

VÄGEN TILL LYCKA

Till sist, vill vi alla vara lyckliga. Det verkar enklare för vissa än för andra, och det är för vissa som en evig kamp.

Så vad är lycka? Och hur uppnår vi detta?

 

Källor till Lycka

Olika individer och grupper av människor har olika idéer om de bästa sätten att uppnå lycka. Vissa vanliga påståenden som följer är orsaker till "lycka":

1. Rikedom.
2. Rank och position.
3. Prestation i Utbildning (Akademiska och heders? Examen).
4. Kändisskap (tex., i politik, konst, sport, vetenskap, osv.).


Lyckan med Rikedom

En av de största missuppfattningarna är att pengar kan köpa lycka. Jag tror att det finns en sägelse faktiskt som säger, pengar kan inte köpa lycka men den kan hyra den. Så om jag inte kan köpa lyckan, bara hyra den, så finns det ingen permanent lycka som finns genom rikedom.

Hur många olyckliga rika människor hör vi talas om? Vad är det med alla historier om de som vinner på lotto och slutat som fångar i sina egna hem pågrund av uppmärksamheten de fått, guldgrävarna som är efter pengarna, jagar dem tills de inte har något liv? Det finns en historia om en man som vann på lotteri och använde sina pengar till att importera all sin exotiska favoritmat från hela världen, och han slutade riktig tjock och dog av hjärtattack.

Profeten (må frid och välsignelser vara över honom), säger som vanligt det bästa... Han(frid och välsignelser över honom) sade:

"Må han vara bedrövlig, dyrkaren av dinar och dirham, och dyrkaren av den randiga silkesmanteln. Om  han får någonting, är han nöjd; men om inte, är han obelåten. ". [Al-Bukhari]


Lyckan i Rank och Position

Kan riktig lycka nås genom att vara i en hög rank eller position i samhället?

I Islam, när man håller en position, rank eller ett huvudkontor så syns det främst som ett förtroende och, därför, utgör det en obligation, ett legalt och ett moraliskt ansvar. Därför, kan de som har dessa roller bara vara medborgare som har kompetens, integritet och goda egenskaper. Endast en rättfärdig och kompetent person kan ta ansvaret och använda sin postition eller huvudkontor för allmänhetens välfärd.

Så, han skulle älska att göra sitt arbete och slutligen vara välsignad med glädje, lycka, belåtenhet och tillfredsställelse? Men vad händer när han ska gå i pension? Var kommer källan till lyckan finnas då?

Det går knappast ett år utan att man hör nyheter om miserabla fall, nederlag och/eller mord på oönskade kungar, kejsare, statsministrar, presidenter osv.


Lyckan i att utbilda sig

Så, var är lyckan? Är det att få den högsta nivån av utbildningen och förtjäna olika doktorexamen?

Det är sant att Islam inte bara stödjer men även kräver människan att söka kunskap och att leva i ljuset att lära sig. Islam är ett liv baserat på kunskap och inte på vidskeplighet. Profeter är källorna till högre kunskap, och den första uppenbarelsen Profeten Muhammed(frid och välsignelser över honom) fick börjar med ordet "IQRA" vilket betyder "LÄS". I samma uppenbarelse berättar Allah till mänskligheten, att Han(Allah) lärde mannen "med pennan" och lärde mannen "vad han inte visste". Mycket betoning är lagt på det underbara med att lära sig i Islam, att i Koranen, lär Allah mänskligheten följande bön:

"...och säg "Å min Herre, avancera mig i kunskap'." [Noble Quran 22:114]

I en annan vers från den heliga Koranen, säger Allah till mänskligheten: "de som verkligen fruktar Allah bland Hans tjänare är de som har kunskap." [Noble Quran 35:28]

Och, i en annan vers från den heliga Koranen, frågar Allah till mänskligheten: "är de lika, de som vet och de som inte vet?" [Noble Quran 39:9]

Så säger Allah till oss att skaffa oss examen?

Nej, kunskapen här är kunskapen om islam, nödvändig kunskap som kommer göra oss lyckade i detta livet och i det Nästa. Det är många som fått höga examen i universitet bara för att sedan leva ett olyckligt och ensamt liv. Kunskapen Allah rekommenderar är den som är om Koranen och Sunnah, inte den i universitetet.

Lyckan i Kändisskapet

Hur mycket lycka har de "kända" män och kvinnor?

Nästa gång du väntar i matkön kan du bara kolla på omslagen i de olika tidningarna, det är uppenbart att ett kändisliv inte är ett lyckligt liv. Skiljsmässor, drogproblem, övervikt, osv dessa är titlarna du kommer se.

"Och detta liv i världen är bara nöjen och lek! Sannerligen, hemmet i Efterlivet är det riktiga livet om de bara visste.". [Noble Quran 29:64]

Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) sade:

"Två hungriga vargar sända till mitten av en flock av får är inte mer destruktivt för dem än en mans girighet för rikedom och kändisskap är mot hans Deen(religion).'' [At-Tirmidhi]


Hinder till Riktig Lycka

1. Otro i Allah och ingen Äkta Tro - En av de största hinder till äkta lycka både i detta liv och i nästa är att man förnekar Allahs äkta religion (Islaam). De som har fel trosuppfattning och ledes bort från den Gudomliga Guidningen som uppenbarats till mänskligheten genom det sista sändebudet av Allah, Muhammad(frid och välsignelser över honom), kommer lida av spirituella tomrum och beröva sig själva från riktig räddning och barmhärtighet..

"Gud vidgar bröstet hos den som Han vill vägleda, så att det kan fyllas av underkastelsen under Hans vilja, men hos den som Han vill låta gå vilse låter Han bröstet pressas samman i ångest, som hos den som stiger uppför ett högt [berg]. Så låter Gud nederlagets skam drabba dem som inte vill tro." [Noble Quran 6:125]

2. Svartsjuka och avundsjuka - I kapitel 113 i den heliga Koranen, så blir vi rådda att söka skydd av Allah "och mot det onda i avunden från den som avundas.""

Både svartsjuka och avundsjuka, när de blir handlingar, så leder det till destruktion av ens lycka och håller människan borta från de goda saker de gillar. Det bästa är att lägga sin tillit hos Allah endast.

3. Illvilja - Sanna troende beskrivs i Koranen i hur de ber till Allah:

"....och låt inte illvilja mot [någon] troende bli kvar i våra hjärtan!..." [Noble Quran 59:10]

4. Ilska - Ilska är i samband med obehag och fiendeskap. Därför är det ett av de största hoten som förstör en människas lycka. Profeten Muhammed(frid och välsignelser över honom) sade hur viktigt det var till sina följeslagare:

"Låt inte ilskan ta över..."

5. Orättvisa - Abu Musa Al-Ash'ari en följeslagare till Profeten Muhammed(frid och välsignelser över honom), sade att Profeten sade [bukhari och muslim]:

"Allah kan ge en tyrann en tid, och sedan när Han straffar honom, låter Han honom aldrig fly.." Sedan, reciterade han denna Koranvers: "Sådana straffdomar [som de Vi här berättat om] avkunnar din Herre när Han straffar folk som har sjunkit djupt i synd. Hans straff är plågsamt och utkrävs med obeveklig stränghet." [Noble Quran 11:102]

I en annan vers från den Heliga Koranen , står det:

"Och hur många städer, vars [invånare] ständigt begick orätt har Jag inte beviljat en frist; men [när fristen hade löpt ut] lät Jag Min vrede drabba dem. Jag är färdens mål!" [Noble Quran 22:48]

6. Rädsla för värdslig makt - att frukta någonting annat än Allah. Allah säger i Koranen :

"Djävulen [ingav dem att varna er]; han vill injaga [i er] fruktan för sina förbundna. Ni skall inte frukta dem - frukta Mig, om ni är troende!. [Noble Quran 3:175]

7. Misstankar - Allah säger:

"Troende! Undvik i möjligaste mån att göra lösa antaganden [och förmoda det ena och det andra om varandra]; det kan ligga synd i sådana antaganden...." [Noble Quran 49:12]

Profeten Muhammed (frid och välsignelser över honom) sade också:

"Undvik misstankar, för misstankar är den största lögnen." [Bukhari and Muslim]

8. Arrogans - En arrogant människa lever ett tragiskt liv även om han behandlar andra människor oförskämt och högmodigt utan att bry sig om normerna för hur man ska beté sig. Han förtrycker dem eller vänder kinden till mot dem men han är definitivt jagad av dåligt samvete som gör sitt liv miserabelt:

"Uppträd aldrig med överlägsenhet mot [andra] och trampa inte denna jord med inbilsk högfärd! Gud är inte vän till de överlägsna, de som vill vara förmer än andra." [Noble Quran 31:I8]

Profeten Muhammed (frid och välsignelser över honom) gav ett råd angående detta när han sade:

"På Domedagen kommer inte Allah titta mot den som drar sina nedre tyger på marken utav stolthet" [Bukhari and Muslim]

9. Andra saker som - att dyrka någon annan än Allah, pessimism, syndfyllt och kriminellt betéende, alkohol och drog beroende..


På Vägen till ett Lyckligt Liv


1. Riktigt Tro - Tron på Allah och i Hans perfekta attribut influerar djupt på en Muslims karaktär och hela ens synsätt på livet. Det tar honom till goda kvalitéer och ett mål att bli så bra som möjligt. Detta gör utan tvekan, för både individen och samhället, ett liv med idealiska sätt och en lycka för alla.

2. Att dyrka och ha gudsfruktan till Allah

"VI HAR inte skapat himlen och jorden och allt som finns däremellan för ros skull." [Noble Quran 21:16]

Så vi blev inte skapade för sporta och leka, Allah har gett oss en seriös mening med livet. Vad är det? Allah har berättat vad vår mening med livet är:

"Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig." [Noble Quran 51:56]

Att lyda och dyrka Allah är den största och mest viktiga källan för att vara nöjd och lycklig som människa. På den personliga nivån, ger det människan en känsla att han är nära med Allah och en sådan närhet till sin Herre, ständigt, ger honom guidning, visdom, styrka, självförtroende, ståndaktighet, säkerhet, glädje och njutning. Profeten (frid och välsignelser över honom) sade :

"Lycka, all lycka, är ett långt liv (fullt) av lydnad till Allah." [Quda'i and Daylami]

3. Godhet och vänskap mot andra - Detta utströmmar från varje egenskap i tron.

Profeten Muhammed (frid och välsignelser över honom) sade :

"Alla skapelser är beroende av Allah, och den mest älskade av dem av Allah är den som är mest hjälpssam till Hans tjänare." [Tabarani, Abu Na'im and Bayhaqi]

Därför, med aktiv tro så vänder man sig till en nåd till en själv och andra.

4. Att avsäga sig från långsiktiga hopp och sorger från det förflutna - Att hänga sig på det förflutna som inte kan komma tillbaka eller att drömma om en framtid som kanske inte kommer ske kommer endast leda till missnöjdhet. Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) sade, 

"Den som börjar dagen med att känna säkerhet med sin familj och god hälsa; och att han har så att han klarar dagen är som att han ägde hela världen.'' [At-Tirmidhi].

Att vara nöjd med vad vi har idag, att använda dagen till fullo som vi fått och att vara tacksam till Allah, allt detta är en stig till lycka.

5. I jobbiga tider - Profeten Muhammed (frid och välsignelser över honom) sade följande ord:

"Kolla på de som har det värre än dig, och kolla inte på de som har det bättre än dig. På så sätt, kan du uppskatta bättre allt som Allah har menat för dig.." [Bukhari and Muslim]


6. Att bygga en bättre förståelse - att söka kunskap i Islam och att ta bort missförstånd och fördomar tar mannen bort från ignorans, illusioner och ogrundad oro som förstör hans lugn och lycka.

7. Ett viktigt steg på vägen till lycka är - att arbeta mot en inre harmoni och med resten av världen: hos familjen, i skolan, på kontoret, i samhället och generellt, med mänskligheten. Profeten (frid och välsignelser över honom) rådde oss att det fanns en tid för det och en tid för annat och att vi är folket med måtta.

8. Att ta lycka är också något man kan göra - genom att göra hela ditt liv halal. Ät vad som är halal, gör ditt hem och din arbetsmiljö halal.


"Ät av det Allah har skaffat åt dig, lagligt och gott; men frukta Allah, som du tror på." [Noble Quran 5:88]

9. Stabilitet av människans personlighet - Gör allting med måtta

"Och när de ger åt andra, visar de sig varken slösaktiga eller snåla; däremellan finns en medelväg..'' [Noble Quran 25:67]

10. Ånger renar - när du gör misstag så gör tauwba istället för att tänka på dem och må dåligt. 

"Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och synder]; kanske skall det gå er väl i händer!" [Noble Quran 24:31].

11. Lära sig och sträva - Profeten Muhammed (frid och välsignelser över honom) sade hur viktigt det är att söka kunskap som en väg till evig lycka.

"Om en person följer en väg för att skaffa kunskap kommer Allah göra vägen till Paradiset enkel för honom" [Muslim]

Att sträva efter kunskap ger en man en känsla av nöje och njutning. Om en man gillar goda maträtter till sin kropp, kommer han älska ännu mer de goda måltiderna (av kunskap) för sitt sinne och själ.

12. Att forma ett glatt socialt liv - Välja en make/maka, vänner och kompanjoner vist.

13. Stark vilja - Kraften att klara sig i sina prövningar och omvägar i livet.


Sammanfattning

En av de bästa sätten att ha ett gott liv är stark Iman(tro) och goda gärningar, Allah den Mest Kärleksfulle sade:

"Den man eller kvinna som gör gott och lever rättskaffens och som har tron skall Vi skänka ett gott liv och Vi skall bestämma deras [slutliga] belöning efter deras bästa handlingar.." [Noble Quran 16:97]

Detta är för att sanna troende till Allah, som har riktig tro som ger goda handlingar, och helar sitt hjärta och lagar människans betéende, och gör gott i både denna värld, och till akhira. Dessa människor vet hur man handskas med situationer av glädje och lycka och i situationer av oro, sorg och olika tyngder.

Av:
Khadejah Jones
Share Islam Team
ShareIslam.com
översatt av Amanda, alltså mig =P
Tankar: 4.....
Lämna en kommentar | Kunskap | Direkt länk | 2009-11-21 @ 19:46:47|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Gaza - Through Our Eyes

Föreläsning av Shaykh Zahir Mahmood, må Allah belöna honom!
Om Palestina, gaza, hans väg dit mm. MashAllah han talar sanna ord och känslosamt är det.... Mycket bra!
inshallah när de andra delarna kommer upp så uppdaterar jag den här också...
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Föreläsningar | Direkt länk | 2009-11-19 @ 23:38:09|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Takbeer


Tror det är av Abu Ali..!

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Nasheeds & Poesi | Direkt länk | 2009-11-19 @ 19:41:45|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Om en stark ungdom

as-salamu aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,

denna historian, läs den, känn den och försök bli den! Subhannallah!
Må vi alla bli bättre muslimer!!!

gå in här och läs/lyssna - stoltmuslima.blogg.se
Tankar: 7.....
Lämna en kommentar | Produktioner av Muslimer | Direkt länk | 2009-11-16 @ 16:35:19|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


ILLA SALATI


Underbar nasheed mashallah!!!!Översättning

refräng
[Anything] except my prayer,
I do not keep it [waiting] (leave it till the end of it's time)
What, my dear

It's worth my world


I will perform my obligatory prayer in its time
You have advice for me to do this, I will not forget it
"You won't leave it till later?"
I will not leave it till later.
"You won't leave it till later?"
I will pray it.
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Nasheeds & Poesi | Direkt länk | 2009-11-15 @ 01:12:04|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Khalid Yasin om en enad Ummah!!!!


Salam Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,
har letat länge efter detta klippet och Alhamdulilah min mor fann det åt mig igår!

Här berättar Khalid Yasin kort om vår ummah, varför ska vi alla dela upp oss i olika grupper?
Det är så fel!
Islam har inga landsgränser eller någonting, vi är enade!
Och vi är Muslimer!
må Allah belöna sheikh Khalid Yasin!

Tankar: 3.....
Lämna en kommentar | Påminnelser | Direkt länk | 2009-11-14 @ 00:36:54|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Ett litet brev

as-Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,

Såg nyss på existens på svt2 och jag började genast sätta ihop ett mail till dem... När jag ser sådant som var på programmet idag blir jag bara så illa tvungen att säga mitt!

En syster i islam, må Allah vägleda henne mer och ta bort henne från alla vilseledande tankar som virrar runt i hennes huvud. ameen,denna systern har gjort en bok som är känd och där hon vill att man inte ska vara så koservativ osv. Ingen kunskap subhanallah! Speciellt nu efter min kunskapsvecka, förstår nog alla vad jag menar, man måste ha kunskap!!! Men men , det är ännu ett trick från media att smutskasta islam. ya Allah vägled allihop till islaam!!

Vad är från Allah..? Och vad är från människan..?
Allt tal som är från okunskap är sannerligen från människan!

//er syster Amanda..
Tankar: 3.....
Lämna en kommentar | Muslim aktuellt | Direkt länk | 2009-11-12 @ 21:39:29|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Bli bra med din bön.. innan det är försent!


Videon nedanför texten, kan endast de som förstår arabiska och spanska förstå vad som sägs.. Men man behöver inte kunna språken för att förstå budskapen på denna starka video!!! Mashallah, vilken påminnelse. må Allah belöna dessa människor som kämpar för islams skull! ameen!

Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Varningar | Direkt länk | 2009-11-12 @ 18:48:26|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Ett Känt Uttryck

 

As-Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh
,

Detta blir nog mitt enda självskrivna bidrag till min lilla kunskapsvecka!

Ville bara ta upp ett uttryck, som folk använder ofta och som använder det av fel anledning. Det är dessa ord, "det man inte vet blir man inte straffad av".

Sura Isra tar upp detta;

[17:15] Den som låter sig vägledas, vägleds till nytta för sig själv; och den som går vilse, går bara vilse till skada för sig själv. Och på ingen bärare av bördor skall läggas en annans börda. Vi straffar inte [ett folk] förrän Vi sänt Vårt sändebud [till dem].
Och enligt de flesta betyder detta alltså att man inte blir straffad förren man har fått kunskap om islaam av ett sändebud. Vidare har det tolkats som att tex, om du inte vet om hur man ber på det rätta sättet så blir du inte straffad över det tills du fått kunskap om hur man ska be. Alltså vi är alla budbärare och vi kan alla komma med kunskap till våra systrar och bröder med Allahs vilja!

Iallafall, punkten jag ville komma till är om dessa syskon som säger "nej jag vill inte veta för det man inte vet blir man inte straffad för"!..... Subhanallah....... Detta mina syskon gäller endast om man verkligen är ärlig och söker kunskap! Att när man får veta att det är en föreläsning någonstans så springer man dit, att om man finner några hadither så läser man dem, att man studerar! INGEN i dagens svenska samhälle kan påstå att han inte kan få kunskapen. Vi KAN!

Ett snabbt exempel inshallah, "En syster kommer fram till dig och säger att det är föreläsning imorgon om hijab, du hittar på någon ursäkt för att du helst inte vill höra om detta ämne." Kan du då skylla på att ingen gett dig kunskapen om hijab? NEJ!!! Systern kom till dig med kunskap subhanallah och du vände dig bort från det. Och det är när det gäller allt möjligt inte bara hijab.. Hijab vet de flesta om..

Vi säger att vi är praktiserande muslimer i hela våra liv men vi studerade bara halva religionen. Så vi vet bara hälften, hälften är så bra mashallah! Men vi missade delen om kunskap, vi måste alltid söka kunskap. Därför tänkte vi att vi har så det räcker, vi behöver inte läsa mer!! Tjugo år går, det kommer några människor på besök och börjar ifrågasätta vissa delar av vårt sätt att praktisera islaam. De säger; "Subhanallah! Detta är haraam! Ni kan inte äta självdöda djur! Vet ni straffet!" Och vi säger att Allah säger: ["Vi straffar inte [ett folk] förrän Vi sänt Vårt sändebud [till dem]." ... Tror ni att detta är OK? Vi hade böckerna, internet och allt men vi slutade studera ändå...

Jag vet inte så mycket och jag vill veta!!! <- Det är attityden vi skall ha!!! Och när vi i vår kunskapssökande väg finner att vi gjort vissa saker fel, då kan vi säga att vi inte blev straffade för att vi inte hade kunskap! Vi tar vara på den information som kommer till oss, vi söker och vi gör det vi får lära oss!! Vi är inte de som undviker kunskap och slappar dagarna i ända!

Må Allah belysa alla våra hjärtan med kunskap som tar oss till Jannah!
Tankar: 6.....
Lämna en kommentar | Kunskap | Direkt länk | 2009-11-10 @ 20:40:47|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Att fråga den som vet..

I Allahs Namn, den Mest Nåderike, den Mest Barmhärtige

 

 

Av: Shaykh Muhammed bin Naasiradeen al-Albaani
Översatt av: Mig (Amanda)

 

 

Fråga: Vissa som söker kunskap är väldigt snabba på att ge fatwa på halal och haram, och detta är väldigt vanligt att det blir fel. Vad är ditt råd till dessa människor?

 

Al-Albaanee’s svar: “Vi har talat om detta ämne tidigare, och vi sade att Allah den Vise har delat den Muslimska communityn till två typer av människor: Ahl adh-Dhikr, och de som är beroende utav Ahl adh-Dhikr. Som Allah säger till de vanliga människoran: "sedan fråga de som har Budskapet (ahl adh-Dhikr) om du inte vet." (Soorah 21:7 and 16:43)

 

Ahl adh-Dhikr är, som vi alla vet, är Ahl al-Quraan och Ahl al-Hadeeth, de som vet vad som är autentiskt och vad som inte är det, det generella från det specifika, och som vet andra principler av Fiqh och Hadeeth.

 

Alltså, det är inte tillåtet för en muslim att börja ge fatwa på grunden av några hadither, bara för att han har fått tag i det i en bok, plus att han inte vet om det är saheeh enligt kriterierna av de lärda inom Hadith. O andra sidan, vet han att han inte är tillräckligt lärd i kunskap eller kompetent i Arabiskan att förklara meningen och idéerna bakom Koranen och Sunnah. Därför, den som inte har fått ordentlig kunskap och har varit ihärdig att lära sig i flera år, tills de som har kunskap säger att han kan guida människorna och ge dem rätta riktlinjer, är det inte tillåtet för honom att tro att han är en alim(skolad lärd) bara för att han har lärt sig några ahadeeth och memorerat några ayaat. Vi hör ofta om de som inte kan läsa Koranen ordentligt, eller ahadeeth av Profeten(sallallahu `alaihi wa sallam). Detta är varför jag råder de som söker kunskap att studera två grunder: a) Principerna av Fiqh och b) Principerna av Hadeeth.

 

Jag har påpekat förut att det inte är lätt att vara objektiv på subjektiva texter ofta, om det inte är så att författaren tittar från olika vinklar, om han kollar så mycket som möjligt, från alla texter från Koranen och Sunnah. Jag ska ge ett klart exempel: Allah säger: "Förbjudet för dig är dött kött, blod..."(5:4). Om en nybörjare som studerar Koranen inte har någon kunskap om vad hadither säger om döda fiskar, så kommer han omedelbart ta denna ayat och förbjuda det eftersom det är dött kött. Men om han skulle kolla denna ahadeeth, skulle han veta att Profeten(sallallahu `alaihi wa sallam) accepterade två typer av djur, fisk och gräshoppor, från detta förbud, och då skulle han kunna ge de riktiga regler.

 

Sakta, måste studenten lära sig de två grunderna att lära sig förstå Koranen och Sunnahn så korrekt som möjligt..”

 

Artikel från: Islaam.com

Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Kunskap | Direkt länk | 2009-11-09 @ 04:44:16|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Att Söka Kunskap - ett Botemedel för svag Iman

I Allahs Namn, den Mest Nåderike, den Mest Barmhärtige

 

Av: Shaykh Muhammad Salih al-Munajjid
Översatt av: Mig(amanda)

 

3 -- Att söka kunskap i religionen hjälper en att få Taqwa (rädsla) till Allah och ökar Iman. Allah säger, i en översatt mening, "Det är bara de som har kunskap bland Hans slavar som fruktar Allah." [35:28].

Alltså, hur kan de som har kunskap inom Shariah, meningen och innebörden av Shahada, visdomen bakom de olika reglerna i religionen med tanke på det tillåtna och det otillåtna, livet av Profeten(saw) och kunskapen om vad som sker efter döden, så som straffet i graven, de svåra tiderna på Domedagen, belöningarna i Paradiset och straffen i Helvetet, hur kan de bli jämförda med de som inte har kunskap inom dessa områden? De senare följer andra blint och imiterar andra, "Säg,'Är de som vet likvärdiga med de som inte vet?'" [39:9].

Artikel från: Islaam.com

Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Kunskap | Direkt länk | 2009-11-08 @ 11:36:32|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Att tala om Allah(swt) utan kunskap

I Allahs Namn, den Mest Nåderike, den Mest Barmhärtige

 

Av: Jamaal al-Din Zarabozo

Översatt av : Mig (Amanda)

 

 

(...) Al-Qurtubee i hans tafseer, talar han om de människor som när de läser Koranen säger att de får speciella uppenbarelser i minnet, eller att "mitt hjärta säger detta", och han avgör att den som läser Koranen och säger, "fråga ditt hjärta" eller "mitt hjärta säger mig", och så vidare, talar de om Allah utan kunskap (ilm) som, vi kommer tala om, är en av de mest stora synder vi kan göra, och att de är från zanaadiqa, de som inte har med Islam att göra, och han sade att de borde bli dödade som murtadeen).(...)


När du går till Koranen och du läser en vers ur Koranen, och du förklarar den versen utan att ha ordentlig kunskap, utan följa den riktiga metodiken, så kanske du ,och bara Allah swt vet, faktiskt föler din egna hawaa, följer dina egna begär, du kanske följer en inspiration från Shaytaan, du kanske följer dhann (motsägelser), som Allah talar om i många ställen i Koranen, eller så kan det faktiskt vara en inspiration från Allah (swt), men mest trovärdigt är det inte det sistnämnda. Och varför är det inte det sistnämnda? För så som vi ska tala om det senare, om du inte följde den rätta metodiken i att tala om Koranen, så har du redan gjort en synd. Bara att tala om Koranen, utan riktig kunskap, att ge förklaring av Koranen, utan ordentlig kunskap, utan riktig bakgrund, utan att vara kvalicifierad att göra detta, har du redan gjort en synd. Och när du gör en synd, så är det mycket otroligt att Allah (swt) ska välsigna dig genom den synden att du ska få den rätta förklaringen av Koranen.

 

När du säger att Allah menar detta eller Allah menar detta i en specifik vers, så talar du eller säger någonting för Allah, du talar faktiskt om Allah (swt), och om du talar utan kunskap, utan ilm, är det en av de största synderna du kan göra.

 

Fakta är att, Ibn ul Qayyim sade att det är den största synden. Ibn ul Qayyim säger att tala om Allah utan kunskap är den största synd du kan göra. Han grundar sin åsikt efter denna vers:

 

"Qul innamaa 7arrama Rabbi-l-fawaa7isha maa DHahara minhaa wa maa baTan, wal-ithma wal-baghya bi ghayri-l-7aqq, wa an tushrikoo bi-Llaahi maa lam yunazzil bihi sulTaanaa, wa an taqoolo 3ala-l-Laahi maa laa ta3lamoon."


"Säg: "Min Herre förbjuder ingenting annat än skamlösa handlingar, både det som sker öppet och det som sker i hemlighet och [all annan] synd och orättmätigt våld. Och [Han förbjuder er] att sätta vid Guds sida det som Han aldrig gett bemyndigande till och att påstå om Gud det ni inte kan veta."" [The Noble Qur'aan, 7:33]

 

Genom att diskuttera denna vers, säger han, först att det finns synder som är haraam li-dhaatihi, förbjudna pågrund av deras egna onda natur, och andra är haraam li ghairihi, vilket är förbjudet för att det leder till ondska eller de har ondska i sig.

 

Och han sade med respekt för versen, att alla dessa fyra synder är haraam in dhaatihi, de är haram i sina inre egenskaper, pågrund av det onda i dem. Om man fortsätter hans diskussion, säger han att Allah först nämner skamlösa handlingar, och han säger att det är den minsta synden Han nämner, efter det nämner Han synden orättmätigt våld; detta är en större synd än den första som Allah nämnde.And he said with respect to this verse, all of these four, they are haraam in dhaatihi, they are haraam in their own essence, because of the evil in them. Continuing his discussion, he said that Allaah swt first mentions al-fawaahishah, and he says this is the least of the sins that He mentions, after that He mentions the sins of transpasses against the truth; this is a greater sin that the first one that Allaah mentioned.

 

Och sedan nämner Han shirk, och slutligen nämner Han att säga saker om Allah (swt) som du inte har någon kunskap om. Han säger att Allah går från det lägsta till det högsta. Och anledningen att tala om Allah utan kunskap, med rätt metodik och med rätt bakgrund, kan vara värre än shirk, är för att det inkluderar mer saker än att göra shirk gör. Han säger att det handlar om och innehåller:

 

 1. Tillskriver någonting falskt om Allah (swt)
 2. Ändrar eller lägger om Allahs(swt) religion
 3. Nekar vad Han har accepterat eller
 4. Accepterat, vad Han har nekat,
 5. Säger att saker är sanna som är falskt eller
 6. Säga att någontng falskt som är sanning, och även att
 7. Stöda någonting som Allah (swt) ogillar eller hatar, och
 8. att gilla någonting som Allah (swt) ogillar.

Med andra ord, när du talar utan ilm, i religionen, om saker som är relaterade till religionen, så ändrar du religionen av Allah (swt). Och fakta är, att du då fortsätter vad han skrivit - detta är taget från "Madaarij us Saalikeen", 1:372-3 - du finner fakta att tala utan kunskap är den riktiga källan till kufr och shirk.

 

Han sade, till exempel, månggudadyrkarna påstår att det dem dyrkar istället för Allah var saker som skulle få dem komma närmare till Allah (swt), så deras anledning till shirk var att tala om Allah (swt) utan ilm, någonting de inte visste om Allah.

 

Liknande idag, de största kufr som vi har nu för tiden, bland muslimer, men speciellt bland icke-muslimer, är det värdsliga och grunden för det är att säga att Allah (swt) inte bryr sig egenligen vad vi gör i världen, eller att vi inte fått någon guide när det gäller det värdsliga, eller att Religionen Han sänt inte är meningen för dagliga affärer; allt detta är att tala om Allah utan kunskap.


Så fakta är, att det är en av de största syndera, och Ibn ul Qayyim sade till och med att det var den största synden. Och han nämner även att varje bid'ah, varje innovation, är också baserat på ett påstående som inte har stöd i Koranen och Sunnah, med andra ord är varje bid'ah också baserat på påståenden som är sagda utan kunskap.

 

Att tänka på det ännu längre, att bara gå till Koranen, och säga, jag är en troende jag är religiös, jag kan gå till Koranen och läsa Koranen, och få min egna mening, om det fanns någon i historien som skulle kunna säga detta är det - kanske skulle vi acceptera detta från dem - skulle det vara Profetens(saw) följeslagare, av många anledningar:

 

Så om någon verkligen kunde påstå detta att han har ett sånt rent hjärta och har en så nära relation till Allah(swt) eller förstår Islaam så bra, att han kan gå till Koranen och tolka Koranen bara genom vad hans hjärta säger honom eller vad de kallar ra'ee (personliga åsikter) - efter Sofees blev det kallat "vad hjärtat säger dig", men egentligen är det personliga åsikter, så skulle det vara Sahaaba, men om vi går till Sahaaba ser vi att vad de fick lära sig från Profeten(saw) var helt tvärtom. Vad de fick lära sig var att det var totalt förbjudet att tala om Koranen utan riktig kunskap.

 

Och de gjorde sådana uttalanden. Som exempel, Abu Bakr(ra) sade en gång, "Vilken jord skulle ge mig plats att leva och vilken himmel skulle skugga mig om jag talade om Koranen med min åsikt eller med någonting jag inte vet." Och `Umar ibn al Khattaab, sade också, "Var försiktiga med att använda era egna åsikter när det gäller religionen." Och Ibn `Abbaas, den som Profeten(saw) gjorde du'a för att han skulle förstå Koranen, så att han skulle förstå religionen, och att han skulle få ta'weel av Allah att förstå Koranen, sade också, "Det finns bara att följa Allahs Bok och Sändebudets Sunnah. Den som gör påståenden efter sina egna åsikter, vet jag inte om du kommer finna många goda gärningar bland hans synder."

 

Detta är Ibn `Abbaas stil, som han hade i många uttalanden. Menas att även om du gjort någonting gott, ser ut som någonting gott, kommer du finna det goda bland dina synder. Och at-Tirmidhee, i hans Sunan, sade han att bland många människor med ilm, kunskaps människor, Sahaaba och andra, så var de väldigt strikta när det gällde att tala om Koranen utan ilm.

 

Artikel från: Islaam.com

Tankar: 4.....
Lämna en kommentar | Kunskap | Direkt länk | 2009-11-07 @ 10:19:22|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Varför ska jag studera Islam?

I Allahs Namn, den Mest Nåderike, den Mest Barmhärtige

 

Varför skall jag studera Islam?
Av; Muhammed Al-Shareef
Översatt av mig(Amanda)


För många år sedan i Uzbekistan, föddes en liten pojke blind. Hans mor, så som den starka Mu'minah som hon var, förlorade inte sikten av Han som hade Kraften att bota honom. Hon bad och bad för att ge sonen sin syn. Och inom några år blev pojkens ögon återställda.

Hon var en änka, pojken var faderlös. Hon reste med honom till Mecka så att han kunde få en Islamisk Utbildning. Hon fixade så att han fick närvara i de lärdas kurser, i dessa kurser, började han bli enormt bra på hadithvetenskap. Han reste till olika byar i sökandet på de mest autentiska sägelser av Rasul Allah (fvöh). Han brukade be två rak'at innan han accepterade en hadith. Han mor kallade honom för: Muhammad ibn isma'il. Och många av oss känner idag till honom tack vare boken han gjorde, boken som står efter Koranen i autencitet: Saheeh Al-Imam Al-Bukhari!

I ett annat land, en annan tid, vaknade en annan pojke av kalla vindar i Bagdad. Långt innan Fajr, brukade hans mor vira in honom i varma sjalar och ta honom genom mörkret, så att han säkert kom fram till Moskén. Efter Fajr, brukade hon vänta på honom då han läste hadither för de största lärda i landet. Sedan, långt efter att solen gått upp, brukade hon komma och möta honom utanför för att tillsammans gå hem. Hon var sannerligen en stark mor, för hennes son växte upp till att bli en Imam av den Muslimska Ummahn vid namnet Ahmad ibn Hanbal.

- (Manaaqib Ahmad, av Ibn Al-Jowzee)

Imam Suyuti författade sin första bok, Tafseer Bismillaah Ar-Rahman Ar-Raheeem, när han gick i andra klass!

Kära brödrar och systrar, varför ska vi följa fotstegen av dessa många stjärnor inom Islam? Informationen vi kommer lära oss inshaAllah är inte som någonting annat. Denna kunskap är Allahs lagar och vad vi ärvt från Profeterna. Det är vår plikt att bevara och skydda egendomen av Rasul Allah (fvöh), någonting som inte kan hända om det inte finns ärliga och allvarliga bröder och systrar som spenderar långa dagar och nätter läsandes, reflekterandes, och som lär varandra.

Varje Islamisk väckelse som tar plats är byggt på någonting. Vissa väckelser är byggt på känslor, andra på politik. Vet du vilken som skall vara kvar stadigt när vinden av bedrövelse kommer? Det kommer vara den som är byggt på giltlig kunskap av Allahs ord och Profetens Sunna!

En ärlig man stod en gång på stranden och tittade, till hans ogillande, gjorde vågorna att en fisk åkte upp och ner, vänster och höger. Mannen kom fram till att han måste rädda fisken. Han traskade in i vattnet och tog tag i fiskens ända. Han traskade tillbaka till strandkanten och kastade fisken på stranden, nöjd att han hade räddat den från vattnet!

Kära bröder och systrar, när vi arbetar för Allahs skull utan kunskap om vad Allahs väg är, gör vi många gånger saker som denna man gjorde.

Vi lever i en tidsålder av information. Vi har ljus i varenda hörn i huset när våra förfäder igår fick läsa av månens ljus. Vi har bokaffärer när våra förfäder fick skriva alla sina böcker de ägde själva. Det finns CDs, internet som innehåller fullständiga hadithsamlingar när våra förfäder spenderade dagar efter dagar sökandes efter bevis och belägg till deras bibliotek. Borde inte kunskapen öka då allting är så enkelt? Det borde det. Med det har det ej.

Kära bröder och systrar, vi vet att när är ett pris är stort, är ansvaret, och arbetet för det priset också stort. Och tack vare detta, ser vi enorma priser lovade till de lärda och studenterna av Islam för deras hårda arbete.

Profeten(fvöh) sade, "Den som söker en väg att få kunskap (inom religionen), gör Allah deras väg till Jannah enkel!" - Muslim

Shaykh Abdur-Rahman As-Sa’dee sade:, “Nå den väg en person tar, psykisk eller annan, något som ska hjälpa dem att få kunskap i religionen, ska de vara med i Profetens ord, "Den som söker en väg att få kunskap (inom religionen), gör Allah deras väg till Jannah enkel!"

Rasul Allah berättade för oss att när en person söker en väg att lära sig om Islam, är detta ett tecken på att Allah älskar dem och att Han vill dem gott i detta liv och i nästa.

Av Mu’aawiyah ibn Abi Sufyan, sade Prophet (fvöh) , “Den som Allah önskar gott, beviljar han dem Fiqh (att förstå) i religionen"

Och Rasul Allah berättade för oss att de ärliga lärda har en plats med Allah som ingen annan kan nå, och att de är de som ärvt Profetens egendomar genom att sprida vidare den till världen.

Rasul Allah sade, “Fördelen av den lärda till den som dyrkar (Aabid) är liknande som fördelen av månen när den är full till resten av stjärnorna. Och sannerligen är de lärda de som ärvt av Profeterna. Profeterna lämnade inte dirhams och deenars, de lämnade vidare kunskap. Och den som tar den, tar en belönande del."” – Autentisk, återberättad av Abu Dawood, tirmidhi, och Ibn Majah.

Positionen av människorna med Islamisk kunskap har nått en sån nivå att Allah (Jalla Thanaa’uhu wa taqaddasat Asmaa’uhu) och Änglarna ber för dem!

Av Abu Umaamah: Rasul Allah sade, “Sannerligen, Allah och Hans änglar, och till och med varje myra i dess håla och fisken i havet, sannerligen (alla) ber för den som lär människorna gott."
” – authentic, narrated by Tabraanee.

Rasul Allah bad även för dem. Han sade, återberättat av Zayd ibn Thabit, “ Må Allah bevilja ljus (och lycka och skönhet i ansiktet) på den som hör en hadith av oss och kommer ihåg den tills han passerar den vidare till andra!” – authentic, narrated by Tirmidhi.

En av de lärda inom hadither som Imam Bukhari tog ifrån, Hisham ibn Ammar åtterberättade en historia som hände honom när han var 8 år. Han sade, "Min far sålde ett sina hus för 20 deenars så att jag kunde åka på Hajj(och studera islam). När jag anlände till Madinah, gick jag till Imam Maliks kurs. Han satt bland sina studenter som en kung. Människor frågade honom saker och han skulle svara. När jag kom in i publiken och det blev min tur att gå upp sade jag, "Haddithnee (recitera till mig)!" Han sade, "Hellre att du läser". Jag sade, "Nej, du haddithnee!" Imam Maalik sade, "Nej du läs!". När jag talade tillbaka och tjafsade, blev han arg och sade till en annan student, 'ta denna pojk och slå honom 15 gånger!' Den studenten tog ut mig och slog mig 15 gånger med en pinne och tog sedan tillbaka mig till Imam Maalik. Jag sade, "Du har Dhulm(felat) mig! Min fader sålde sitt hus så att jag skulle kunna komma till dig och bli hedrad av att lyssna på dina läror och att söka kunskap från dig. och du slog mig 15 gånger utan att jag gjort något kriminellt, jag kommer inte förlåta dig!" Imam Maalik sade då, "Vad ska jag göra för detta Dhulm (fel)?" Jag sade, "Du måste läsa 15 hadither till mig, det måste du göra." Så Imam Maalik började läsa hadither till mig tills han läst 15 stycken. När han slutat sade jag "Slå mig mer och läs mer hadith till mig." Imam Maalik skrattade och sade, "Gå iväg". – From the book Ma’rifat Al-Qurraa’ al-Kibaar by Imam Adh-Dhahabi.

Från början, har det funnits en tävling mellan de som gjort gott och de som gjort dåligt. Adam(as) och Iblis, Musa(as) och Fir'own, Muhammad(saw) och Abu Jahl. Idag har inte tävlingen slutat. Tänk: Hur hårt arbetar de som gör dåligt och hur hårt arbetar vi?

Umar sade en gång, “Jag söker Allahs skydd från Jalad (styrkan och entusiasm) av syndare, och latheten från Guds-fruktare."  Subhaan Allah, det är som att han ber på samma tid som vi lever i nu.

Hur kan någon av oss vara för lata att be 2 rak'at på natten, när människorna i Dunya spenderar hela nätter med filmer, där vissa filmer har undertexter där nere på skärmen? Hur kan vi vara för lata att läsa i 2 timmar, när människorna i Dunya - de som bara vill ha mer pengar för att kunna synda - spenderar dagar efter dagar och nätter att studera till deras prov? Varför står vi och tänker på att betala 6 dollar på en Islamisk bok, när människorna i Dunya spenderar hundratals, kanske tusentals dollar så att de kan synda?

Vad är fel? Vad har hänt med oss?

Lyssna på de som kom före oss. Vissa Fuqahaa sade "I flera år ville jag äta Hareesah (en söt måltid) och jag kunde inte för att den bara såldes under lektionstid.”

Imam Su’bah sade, “Om jag någon gång såg någon springa på gatorna i byn brukade jag tänka en av två saker: Han var antingen galen eller en Hadith-student!”

Och Ibn Al-Jowzee sade, “Jag har aldrig sett en nackdel så ledsam i samhället än de som slutar arbeta trots att de har möjligheten att fortsätta.”

Hur ska vi fixa den situationen kära bröder och systrar? Låt oss reflektera över följande:

Först: Vi måste vara ärliga i vår lust att lära sig om islam. Vi lär oss religionen för att befria oss själva, från ignorans och sedan för att hjälpa andra att befria sig själva från ignorans.

Vet du första hadithen i Sahih Bukhari, och i många andra hadithböcker? Det är inte en slump att den första hadithen är "Handlingar blir dömda av dess intentioner...." De lärda påminner oss från början av vår väg av kunskap, från sida ett, att det måste vara för Allahs skull.

Allah beodrade oss att vara ärliga mot Honom i vad vi gör: [Och de har blivit beodrade inte mindre än detta: att dyrka Allah, offra Honom ärlig gudsfruktan, vara sann( i tro)..] Al Bayyinah, 5

Rasul Allah sade, “Den som studerar och det är menat för Allahs skull, och som vill ha bara lite av Dunya, han ska inte känna doften av Jannah på domedagen."– autentisk, återberättad by Ahmad, and Tirmidhi.

Ibn Abbas sade, “Sannerligen ska en man bli skyddad (av Allah) i proportion av hans niyyah (intentionen att göra det han gör)."

Och detta med intention är ingen enkel sak. Sufyan ath-Thowree sade, “Jag har aldrig tagit hand om någonting så mycket rebelliskt än mina intentioner." – från boken, Al-Ja’mi’ li akhlaaq al-Raawee, by Al-Khateeb al-Baghdaadi.

Lyssna på rådet från Imam Ibn Jamaa'ah om du vill veta vad det krävs för att fixa din intention, "En ordentlig och ärlig intention när du studerar Islam är att vilja vinna Allahs välbehag med vad du gör. Du borde vilja praktisera det du lär dig, för att återföra Shariah, hoppandes att denna kunskap ska lysa ett ljus i ditt hjärta, rensa din själ, och ta dig närmare till Allah på domedagen.....Dina intentioner att studera islaam ska inte vara för några värdsliga saker, som ledarskap, kändisskap eller rikedom. Det ska inte vara för att du kan skryta inför dina kollegor eller så att människor vördar ditt sällskap och sätta dig i en chefsposition i deras samlingar, osv.." – from Imam Ibn Jamaa’ah’s book, Tadhkirat as-Saami’ wal Mutakallim.

Andra: Vi måste förstå att vi är i ständigt krig mot Shaytaan, och han vill inte att vi lyckas i våra studier. Allah ta´aala säger, [När du läser Koranen, sök Allahs skydd mot Satan den avvisade.] An-Nahl, 98

Shaytaan sitter på varenda sak du försöker göra gott. Rasul Allah(fvöh) sade till oss, "Shaytaan sitter i vägen på (på varenda godhet) som sonen av Adam (försöker göra). Han satte framför honom när han tog vägen till islam och sade, "hur kan du lämna dina förfäders religion?" Men han nekade honom och blev muslim. Sedan satt shaytaan på hans väg till Hijrah och sade, "Hur kan du lämna ditt land och din himmel?" Men han nekade honom och migrerade (från Mecka). Sedan satt han framför honom på vägen till Jihaad och sade, "Varför ska du göra Jihad? Det kommer bara påverka din rikedom och kropp. Du blir dödad, din fru ska gifta sig med någon annan, och din rikedom blir delad till andra." Men han nekade honom och gick till Jihad." Rasul Allah sade sedan, "Den som gör detta, så är det Allahs plikt att Han ska ge honom Jannah!"

Hur shaytaan kommer sitta på ditt ansikte:

1. Han kommer säga till dig att studera imorgon, och när imorgon kommer, studera imorgon. Förhalning är från Shaytaan!

2. Shaytaan ska säga till dig att du är upptagen just nu och att du har tid att studera Islam senare i livet. Efter giftermål, efter att du gått ut skolan, efter att du fått arbete. Livet skall passera och ordet "senare" ska leva för alltid.

 

3. Shaytaan ska säga till dig att Ummahns situation är så förlorad och att ditt studerande inte kommer hjälpa någonting, förlora inte din tid. Slåss mot detta genom med vad du har sett från kunskapen av Jihad och Profetens(fvöh) läror och hur de före oss gjorde.

4. Shaytaan säger till dig att det finns tillräckligt många lärda, att du inte behövs. Slåss mot detta med faktan att de skolade kommer att dö, och om kunskapen inte förs vidare till nästa generation, så kommer kunskapen dö. Det finns 1.4 biljoner muslimer och problemet som alltid existerat är att det inte finns tillräckligt många lärare och lärda. Alla är en fårherde och alla kommer bli ansvariga för hans eller hennes flock!

Tredje: Vi får inte glömma att be till Allah att välsigna oss med Hans Nåd att lyckas med våra intentioner att lära Islam för Hans skull..

Allah ta’aala sger [När Mina tjänare frågar dig om Mig, är Jag sannerligen nära dem: Jag lyssnar på bönen av varenda en som kallar på Mig..] Surah AlBaqarah, 186

Låt oss be till Allah nu att vi gör detta offrandet som vi gör att lära oss Hans Religion, att lära oss Hans Shariah, ärligt för Hans skull. Och att Han välsignar oss med hans Nåd att lyckas med vad vi vill. Sannerligen har Han makten att göra vad som helst. Ameen.

 

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Kunskap | Direkt länk | 2009-11-06 @ 10:39:10|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Kunskap, Nyckeln till Framgång

I Allahs Namn, den Mest Nåderike, den Mest Barmhärtige

 

 

Av: Syster Sumayyah bint Joan
Översatt av: Mig (Amanda)

 

 

Påståendet att ignorans är fullständig lycka kan inte vara längre från sanningen när det kommer till praktiken. Vad har under hundratusentals år, vilka stora ting har åstadskommits utav okunskap? Vilka stora emperier och vilken vetenskap och teknologi är vittnen över okunskapens styrka? Det är riktigt, ingen. Ingenting av äkta värde har uppnåtts utan visdom och kunskap.

 

Det var med enastående kunskap som Allah, (swt), lade grunderna för himlarna och jorden. Det var med visdom, kunskap och förståelse som Soleiman(as) regerade över det största emperiet världen någonsin känt till. Vår egna Profet, Muhammed(saw) berättade för oss att det var vår skyldighet att söka kunskap. Men vilken kunskap, är frågan.

 

Många av oss har använt dessa ord av Profeten (saw), för att rättfärdiga riba(ränta), för att sända döttrar och söner till de finaste universiteten så att de kan bli läkare, advokater och ingenjörer. Vi använder det att rättfärdiga att vi sänder barnen till fina privat skolor, för att de ska ha högre akademiska chanser och prestige än muslimska skolor har. Vi säger att vi gör det, för att Profeten(saw) sade till oss att söka kunskap, men är det denna kunskap han talade om?

 

Det är återberättat av Abu Musa att Profeten (saw) sade, "Exemplet av guidning och kunskap med vad Allah har skickat till mig är som regn som faller på jorden, vissa droppar som gör jorden bördig och ger grönsaker och gräs i överflöd. Annan del är det hårda regnet - vatten, och Allah gav människorna detta och de använder det för att dricka, (och får djuren att dricka från det) och för att ge landet vatten. Och en annan del är den som är ofruktbar som inte kan drickas eller ge grönsaker(ingen förmån alls). Det första är exemplet på en person som förstår Allahs Religion och tar fördelarna av kunskapen som Allah har gett genom mig och lär sig själv och andra den. Det (sista exemplet är en) person som inte bryr sig om det och inte tar Allahs Guidning genom mig (han är som ett ofruktbart land)." (Bukhari).

 

Ovanstående återberättelse säger oss, att Profeten(saw) berättar om företrädet av religiös kunskap. Detta är kunskapen som vi ska prioritera. All annan kunskap kommer inte vara till nytta om vi inte har denna. Först och alltid komer Allahs kunskap. Att veta Hans namn, attribut. Veta vad som förväntas av oss i vår betjäning till Allah, ochvilka rättigheter som finns mellan oss.

 

För det andra, borde vi sträva efter att kunna Allahs Bok, Koranen. Vi borde läsa den på Arabiska, om vi inte redan kan göra det. Vi borde också memomera så mycket som möjligt, och kämpa med att lära barnen dessa saker. Att läsa Koranen borde förekomma vanligt i varje muslimskt hem, och det är en aktivitet som hela familjen kan, och borde ta del av.

 

Det tredje, vi borde veta om Profeten Muhammed, sallallaahu alayhe wa sallam, och hans följeslagare. Det är genom att läsa deras historier som vi lär oss om deras mod, kärlek för Religionen, och deras kompletta gudsfruktan till Allah. Det är genom att känna dem som vår kärlek växer för dem, och genom att älska dem, strävar vi efter att bli mer och mer som dem. Detta är speciellt sant, när många barn tex vill bli som Michael Jordan eller Janet Jackson eller någon annan kändis. De vill efterlikna dessa, för att de vet så mycket om dem. Därför är det så viktigt för oss muslimer att introducera våra hjältar till våra barn. Vem var modigare i ett krig än Umar(ra) och Hamza(ra); vem var mers vis och benägen än Abu Bakr(ra); och vilka kvinnor var mer tacksamma, eleganta och hederfulla än Profetens(saw) fruar?

 

Ja, i dessa tider när teknologin och informationen är på så hög nivå, är det viktigt att skaffa sig värdslig kunskap. Det är viktigt att ha läkare, advokater och ingenjörer. MEN vi behöver folk som har kunskap om religionen först och det behöver vi mest. Vilket gott gör det oss att ha en nation full med profesionella människor som inte vet hur man gör salat, eller som inte vet vad zakat är, eller hur man utför Hajj?

 

Ignorans är inte fullständig lycka. Genom det rinner hemska saker som bida, shirk, oenighet och hat. Kunskap är nyckeln till framgång. Det ger oss kraften att ta hand om oss själva, vårt hushåll, och slutligen våra samhällen. En nation, som glömmer hur den blivit grundad, vem den tjänar och vilka ansvar som finns, genom att anta okunnighet, är en nation som har ett svårt öde.

 

Artikel från: Islaam.com

Tankar: 4.....
Lämna en kommentar | Kunskap | Direkt länk | 2009-11-05 @ 08:15:05|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Kunskap i Islam

Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Kunskap | Direkt länk | 2009-11-04 @ 13:28:17|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Satan pratar i detta barnprogram... Ni bara måste se... :S


Det här är... riktigt hemskt.och för att ni inte ska känna er alldeles förskräckta efter denna videon, vill jag visa er någonting som är riktigt roligt... xD

Tankar: 3.....
Lämna en kommentar | Varningar | Direkt länk | 2009-11-03 @ 14:27:39|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Stolt Muslim = Den som underkastar sig Allahs vilja och gör detta STOLT
As- Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,
vill först säga att detta främst är en påminnelse till mig själv och sedan till alla andra.

Ett vanligt ord - Muslim. Många som kallar sig för muslimer men som inte ens vet innebörden. Många som kallar sig för muslimer men som väljer att inte leva efter namnet. Många kallar sig för muslimer och väljer att halvt leva efter det. MUSLIM betyder så mycket!!!! Vår älskade Profet Muhammed (salalahu wa aleyhi wa salam) kallade sig för muslim.. Varför? Allah gav Hans tjänare det namnet!

Ya Allah... må Du få alla som slarvigt kallar sig för muslim börja leva efter det också! Må Du sätta äkta tro i alla muslimer hjärtan!

Jag blir så ledsen, när jag ser så många strunta i religionen. Jag blir chockad! Varje gång jag ser någon kalla sig för "STOLT MUSLIM", som inte ens ber.. ya Allah... De ber inte ens och de säger att de är stolta slavar! De säger att de ÄLSKAR VÅR SKAPARE, men de hatar vad Han beodrat dem!! DE SÄGER ATT ALLAH ÄR BARMHÄRTIG MEN DE GLÖMMER ATT ALLAH ÄVEN STRAFFAR HÅRT.. De förväntar sig att de kan njuta av dunya och vid senare ålder bli praktiserande. De glömmer att de inte har blivit lovade ENS att leva till imorgon! Frukta Allah... De TJATAR OM att det är SVÅRT att hitta tid att be, ändå kan de hitta tid att sova på Fajr, prata strunt vid Duhr, spela fotboll vid Assr, titta på tv vid Maghreb och FESTA VID ISHA!!! Ya Allah, vägled dessa vilseledda människor!

SYSTRAR tjatar om SLÖJAN... De vill visa sitt vackra hår, de tar varenda ursäkt att inte sätta på sig sin slöja. Det är jobbigt. Är slöjan jobbig? Tänk istället ett brinnande helvete i hundratals år, kanske en evighet om du inte ens har bett! Är det värt det? Är det värt att inte ta på sig en riktig hijab några år i detta liv för ett helvete i nästa? NI TÄNKER PÅ ER SKÖNHET OCH NI TÄNKER PÅ ATT NI INTE VILL STICKA UT, NI TÄNKER PÅ ERA VÄNNER OCH FAMILJ - VAD SKA DE SÄGA!?!?!?! Allah är med de som följer Hans vilja, inte med de som följer MODE, SAMHÄLLET, VÄNNER eller FAMILJEN! Blir det svårt med familjen, subhanallah, det är inte lika svårt som att MÖTA SIN HERRE OCH SKÄMMAS, BLI TILLFRÅGAD varför... Varför lydde du inte! Varför skämdes DU ÖVER ATT VARA MUSLIM. Dina föräldrar har makt och de kan göra dig illa genom fula handlingar, men ingen har större makt än Allah och det är ALLAH NI SKA FRUKTA MEST mina dyrbara systrar. Ta på er slöjan när ni gått hemifrån om ni inte vill bli slagna hemma eller vad det nu kan vara. Hijab är INGENTING, jämfört med alla andra prövningar vi får i vår livsstid. Må Allah vägleda oss alla till rättfärdiga handlingar och hålla oss borta från allt som tar oss ifrån religionen!

MUSLIM, är en slav som offrar sitt liv till att dyrka Allah. Vi är alla dåliga jämfört med vår älskade Profet(saw), men vi måste MÅSTE eftersträva så gott vi kan! Inte sätta våra egna hinder, inte sätta "DRÖMMAR" i vägen. En HADITH SOM FÅR EN ATT GRÅTA:
”Aishah (ra) rapporterade:” Profeten (saw) var stående (i bön) så länge att huden på fötterna sprack och svullnade. Jag frågade honom: ”Varför gör du så här, medan du har förlåtits dina tidigare och senare synder? ”Han sade:” Borde jag då inte vara en tacksam slav till Allah? ”
[Al-Bukhari och Muslim].


Och muslimer nu, sitter och gör färdigt sina arbeten på datorn eller ser färdigt sitt program på tv HELLRE ÄN ATT BE I TID. Många ber inte ens. Må Allah vägleda oss alla!!!

Det är meningen, att vi ska strunta totalt i dunyas flyktiga nöjen, att vi ska Dyrka Allah! Vi ska dyrka Allah med alla våra handlingar. Om du hjälper en främling, gör det för Allahs skull. Om du tränar din kropp, gör det för Allahs skull! Våra kroppar är lånade så vad har vi för RÄTT att orsaka våra kroppar skada!? Vad har vi för rätt att strunta i kroppen som Allah lånat till oss. Om man lånar en bok från en vän, ska du då lägga den bland cigaretter så att den luktar illa? Ska du riva sönder vissa sidor för att du inte orkade bry dig? NEJ MAN VILL LÄMNA TILLBAKA boken exakt så som man fått den. Hur mycket kommer inte vi alla skämmas när vi lämnar tillbaka våra kroppar till Allah? Inte många tar hand om sig själva. Må Allah göra oss alla till bättre muslimer!!

Allting ska vara för Allahs skull, matlagning, ett leende, hijab, att följa Profetens(saw) sunna, att be osv.. Allting ska vara för Allahs skull! Om man inte tex har lagat mat för Allahs skull så är det nog inget fel i det, men man måste försöka komma ihåg hela tiden, för man får belöning för ALLT gott man gör för Allahs skull. MEN om DU eller JAG följer Profetens (saw) SUNNA och BER för någon annans skull än ALLAHS?!?! Ay..... inte bra. Det är hyckleri på högsta nivå! Man ska inte göra saker för att synas, verka som en bra muslim osv. Den som gör detta bör komma ihåg att ALLAH vet allt som är inom oss. Må Allah göra oss alla till rättfärdiga muslimer och ta bort alla egenskaper av en hycklare ifrån våra själar!

Livet är inte en lek, islam är inte en lek, man ska inte leka med Allah. Jag blir så ledsen att se muslimer skämmas över islam men ändå säga att de är stolta. Du ser inte stolt ut när du inte ser ut som en muslim. Du beter dig inte stolt när du inte ens ber! Du verkar inte stolt när du inte följer Allahs ord! Du följer samhällets regler mer och älskar detta samhället MER än du följer Allah och älskar Allah... Du kan ju fråga dig själv vem eller vad du är slav till om du inte underkastar dig Allahs vilja(ie,muslim)..

Förlåt mig för att jag är så hård, men det är viktigt.. Kanske någon kan inse att det är dags att sluta bete sig som att man kan göra vad som helst. Och detta inlägg är till muslimer så icke-muslimer behöver inte komma med sina anmärkningar. Detta är islaam kortfattat, att dyrka Allah, följa Allahs ord och Profetens(saw) läror.

Ya Allah, skydda oss från våra egna nafs och sheytans viskningar,
Ya Allah, skydda oss från alla onda människor,
Ya Allah, skydda oss från alla onda handlingar,
Ya Allah, vägled oss alltid till rättfärdiga handlingar,
Ya Allah, ge oss vad som är bra för religionen och bra för vår akhira och håll oss borta från allt som är dåligt för religionen och dåligt för vår akhira!
Ya Allah, mjuka upp våra hjärtan och stärk vår tro!
Ya Allah, öka vår fruktan till Dig!
Ya Allah, öka vår kärlek till Dig och till Profeten(saw)
Ya Allah, gör oss till rättfärdiga muslimer!
YA ALLAH, MÅ DU RÄDDA OSS FRÅN STRAFFET I GRAVEN
MÅ DU RÄDDA OSS FRÅN HELVETET
MÅ DU RÄDDA OSS FRÅN HELVETET
MÅ DU RÄDDA OSS FRÅN HELVETET
MÅ DU GE OSS PARADISET
MÅ DU GE OSS PARADISET
MÅ DU GE OSS PARADISET


AMEEN
Syskon hur mycket ni än praktiserar islaam säg Ameen!

Salam Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh
//Er syster i islaam - som verkligen inte är perfekt
men som försöker bli en av de bästa muslimerna i
vår tid.. Alla borde sträva efter samma... Må Allah
göra oss till de bästa muslimerna i vår tid!
Tankar: 13.....
Lämna en kommentar | Mina Tankar | Direkt länk | 2009-11-02 @ 14:14:56|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمBönetider

Video på Svenska om Profeten Muhammad
frid och välsignelser över honom

Svenska Islamiska Youtubekanaler

DawaSweden
IslamIdag
Muslimahkanalen
MuslimSe
Mussemanda
OmarIbnAlKhattab
SMSBilal
TheMuslim0
UnderTexter


Den Raka Vägen
Vill du ha evig lycka?Bismillahi Rahmani Rahim
Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

[Koranen 96:1-5]


Mina besökare
Online:
Idag:
Totalt: