Hadith om Koranen

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Hadither | Direkt länk | 2012-10-19 @ 13:20:43|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Hadith om "Främlingarna"

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Hadither | Direkt länk | 2012-01-25 @ 18:10:22|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Hadither om Grannars Rättigheter

Bismillah!

Alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilaaaah för Islam! Denna ljusa, oförstörda, vackra och fullständiga religion! All pris och tacksamhet ske till Allah, vår Skapare den Mest Ärade!

Följande är hadither, vad Profeten Muhammad frid och välsignelser över honom, har berättat om grannens rättigheter. Dessa rättigheter gäller grannen, vare sig det är en muslim eller en icke-muslim.  Allahu Akbar!


Aisha må Allah vara nöjd med henne, sade: Profeten, frid och välsignelser över honom sade:
"Gabriel gav mig råd att göra gott mot grannen så till den grad att jag till slut trodde att han skulle råda mig att göra honom till min arvtagare."
Sahih al-Bukhari & Sahih Muslim

Ibn Abbas må Allah vara nöjd med honom, sade: Jag hörde Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) säga:
"Den är inte en troende som äter sig mätt medan hans granne är hungrig."
al-Bukhari ('al-Adab al-Mufrad')

Abu Hurayrah må Allah vara nöjd med honom sade, Profeten frid och välsignelser över honom, sade:
"Vid Allah, han tror inte [fullständigt], Vid Allah, han tror inte [fullständigt], Vid Allah, han tror inte [fullständigt]."
Han blev tillfrågad: "O Allahs Sändebud, vem är han?"
Han svarade: "En vars granne är rädd att bli skadad av honom, eller inte känner sig väl till mods med honom."
I en annan version: "Den person vars granne är rädd för honom, kommer inte in i Paradiset."
Sahih al Bukhari & Sahih Muslim

Abu Hurayrah må Allah vara nöjd med honom sade: Allahs Sändebud frid och välsignelser över honom, sade:
"Den som tror på Allah och på den sista Dagen skall antingen tala gott eller vara tyst. Den som tror på Allah och på den sista Dagen, skall vara generös mot sin granne. Den som tror på Allah och den sista Dagen skall vara generös mot sin gäst."
Sahih al-Bukhari & Sahih Muslim

Angående att titta in i andras hem!

Abu Hurayrah må Allah vara nöjd med honom, hörde Allahs Sändebud frid och välsignelser över honom, säga:
"Om någon kikar (tittar i hemlighet) in i ditt hus utan din tillåtelse, och du kastar en sten på honom och förstör hans ögon, kommer det inte någon synd på dig."
Sahih al-Bukhari & Sahih Muslim

Sahl bin Sa'd as-Sâdi må Allah vara nöjd med honom återberättade: En man kikade in genom ett hål i dörren till huset av Allahs Sändebud. Och just då hade Allahs Sändebud frid och välsignelser över honom, en Midrî (en järnkam eller stång) med vilken han gned sitt huvud med. Så när Allahs Sändebud frid och välsignelser över honom, såg  honom sade han:
"Om jag hade varit säker på att du tittade på mig (genom dörren), hade jag stötit till ditt öga med denna (spetsiga stång)." Han lade till:
"Att fråga om tillåtelse att träda in har påbjudits så att man inte kan titta olagligt (på vad som finns i huset utan ägarnas tillåtelse."
Sahih al-Bukhari & Sahih Muslim

Må Allah göra oss till bra grannar! ameen!!

Tänk på om du praktiserar grannens rättigheter, subhanAllah vilken dawah det kommer vara! Ge gåvor, bjud på mat och var så bra du kan insh'Allah.. Kanske blir det genom dig Allah vägleder dina grannar till Islaam. :)
Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Hadither | Direkt länk | 2011-06-11 @ 18:04:59|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Hadith om Välgörenhet

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Hadither | Direkt länk | 2011-01-28 @ 11:34:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Hadith om att arbeta

Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Hadither | Direkt länk | 2011-01-14 @ 00:42:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Hadith om Förtryck och Snålhet

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Hadither | Direkt länk | 2010-12-16 @ 11:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Hadith om Livet och Döden

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Hadither | Direkt länk | 2010-12-07 @ 11:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Tre egenskaper som tar dig till Jannah

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Hadither | Direkt länk | 2010-11-29 @ 11:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Hadith om att besöka en sjuk person

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Hadither | Direkt länk | 2010-11-20 @ 12:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Hadith om Hycklare

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Hadither | Direkt länk | 2010-11-13 @ 13:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Hadith om Dhul-Hijjah

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Hadither | Direkt länk | 2010-11-07 @ 23:30:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Kvalitéer av den som känner trons sötma

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Hadither | Direkt länk | 2010-10-25 @ 19:02:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Hadith om Vänlighet mot Djur

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Hadither | Direkt länk | 2010-10-13 @ 13:31:22|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Om att vara vänlig mot sina grannar

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Hadither | Direkt länk | 2010-10-04 @ 17:16:52|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Hadith om Den som tror på Allah och Den Sista Dagen

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Hadither | Direkt länk | 2010-09-09 @ 17:36:03|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Profeten Muhammads (frid o välsignelser över honom) utmärkta karaktär

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Hadither | Direkt länk | 2010-08-27 @ 01:35:04|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Hadith om att Profeten,salAllahu aleyhi wa salam, är det sista sändebudet.

Tankar: 3.....
Lämna en kommentar | Hadither | Direkt länk | 2010-08-03 @ 15:11:09|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Förlåtelse tack vare fruktan(taqwa)

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Hadither | Direkt länk | 2010-07-23 @ 02:37:23|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Må Allah göra oss till dessa människor!!!

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Hadither | Direkt länk | 2010-07-20 @ 16:49:12|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Hadith om förträffligheten av att ta bort skadliga ting från vägen!

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Hadither | Direkt länk | 2010-07-11 @ 23:02:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Tidigare inlägg

Bönetider


Video på Svenska om Profeten Muhammad
frid och välsignelser över honom

Svenska Islamiska Youtubekanaler

DawaSweden
IslamIdag
Muslimahkanalen
MuslimSe
Mussemanda
OmarIbnAlKhattab
SMSBilal
TheMuslim0
UnderTexter


Den Raka Vägen
Vill du ha evig lycka?Bismillahi Rahmani Rahim
Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

[Koranen 96:1-5]


Mina besökare
Online:
Idag:
Totalt: