Är du Konvertit?

Bismillah!

Är du konvertit så gör gärna denna undersökning inshallah :) man kan vara anonym.

http://www.smart-survey.co.uk/v.asp?i=34577dtxec
Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Muslim aktuellt | Direkt länk | 2011-06-28 @ 21:01:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Apg mobilsajt

Bismillah
As Salamu aleikum wa rahmatullah!

Jag gjorde en mobilsajt som jag  kommer ha i sju dagar, ni kan också skaffa det inshAllah och göra dawah kanske?
Det är mycket enkelt, man behöver inte kunna koder eller annat komplicerat mashAllah.

Kolla min mobilsajt i era mobiler - http://apg.inmobile.se .. Höll inte på så länge därav lite innehåll :)

Gratis i sju dagar! tryck här för att läsa mer och registrera er inshAllah.
OBS, glöm ej skriva in koden 6821 när ni registerar er. :) Så får man lite extra.
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Olika texter o grejer | Direkt länk | 2011-06-28 @ 19:51:44|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Syster med niqab talar i radio!

Bismillah
As salamu aleikum..

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2818&artikel=4560675

MashAllah!
Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Kvinnor | Direkt länk | 2011-06-27 @ 18:33:04|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Barn skänkes av Viljan och Ödet av Allah


Bismillah.

Fråga:
En person har blivit emotionellt besvärad av det faktum att Allah inte har skänkt honom barn och han vet inte om hans fru också har blivit besvärad eller inte. Samhället runt omkring honom utsätter honom för sträng behandling och de skyller på honom för detta(att han inte har barn). Snälla rådgör med oss i detta, må Allah belöna dig med gott.

Svar:
Oroa dig inte min bror över det faktum att du inte har blivit skänkt med barn, för Allah den Mest Mäktige och Majestätiske säger i Sin bok:

{Allah äger herraväldet över himlarna och jorden. Han skapar vad Han vill och Han skänker åt den Han vill döttrar och åt den Han vill söner; eller skänker både söner och döttrar åt den Han vill och gör den Han vill ofruktsam. Han vet allt och är mäktig allt.} [Ash-Shoora: 49-50]

För Han, ära tillkommer Honom den Mest Höge är den All Vetande, All Mäktige och Han skapar vad Han vill, det är Han som skriver för sina slavar vad Han vill. Han har nämnt angående skänkandet av barn att människor är av fyra typer:

1 - Han skänker till dem Han önskar döttrar.
2 - Han skänker till dem Han önskar söner.
3 - Han skänker till dem Han önskar både söner och döttrar.
4 - Han orsakar den Han önskar ofruktsam.

Allt detta är från Hans Kunskap, Visdom och Makt, ära tillkommer Honom den Mest Höge. Det kan hända att denna nuvarande situation förändras och att Allah skänker dig barn. Men för din del, så länge din fru inte begär barn från dig så oroa dig inte för henne, må Allah belöna henne med gott för sitt tålamod med dig och vi ber Allah den Mest Höge, den All Mäktige att Han skänker oss alla framgång och belöning för sannerligen är Han All Hörande och redo att svara.

Sheikh Ibn Uthaimeen
[Fataawa Manaar al-islaam: 3/625]
Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Fatawas | Direkt länk | 2011-06-24 @ 12:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


3. Enhet av Dyrkan (Tawhid al-Ibadah)

Bismillah.

Tawhid al-Ibadah betyder att vi direkterar alla våra böner endast till Allah,, eftersom Han är den ende som kan svara på våra böner. Vissa människor säger, att om man vill klaga till skoldirektörer, kan man inte som student gå direkt till hans kontor. Du måste prata med läraren som kommer ta ditt klagomål till rektorn, som i sin tur, tar ditt klagomål till skoldirektören. På samma sätt (säger de) att det är bättre att fråga någon som är nära Gud, som profeter eller helgon, för att föra vidare dina böner åt dig. Sådan trosuppfattning gör Allah som människorna som behöver medlare. Men Allah är annorlunda, Han hör och vet allting, så det finns inget behov till att någon ska föra vidare våra böner till Allah åt oss. Allah har sagt i Koranen:

<Och din Herre sade, 'Kalla på Mig [i bön] och Jag kommer svara dig.'...> [Qur'an 40:60]

Att därför be till Profeten Muhammad eller andra rättfärdiga människor som vissa kallar "helgon" och hoppas att bönerna kommer nå Allah och bli svarade genom dem är Shirk, den största av alla synder.

Det bör noteras att dyrkan i Islam inkluderar mer än bara våra böner. Om vi följer någon som gör Halal (tillåtet) det som Allah har gjort Haram (förbjudet) eller tvärtom, dyrkar vi även dem. Beviset av detta är i en hadith rapporterad av Adiy ibn Hatim att han hörde Profeten recitera versen,

<De har tagit sina Rabbiner och Munkar som herrar bredvid Allah..> [Qur'an 9:31]

Adiy ibn Hatim sade, "Vi brukade inte dyrka dem." Profeten sade:

"Gjorde dem inte Haram* det som Allah gjort Halal och då gjorde ni alla det till Haram, och de gjorde Halal** det Allah gjort Haram och ni gjorde det Halal?" Han svarade, "Definitivt". Profeten sade då, "Detta var er dyrkan av dem." [at-Tirmidhi , Al-Albani säger att den är autentisk (Hasan).]

*Vissa kristna ledare förbjöd giftermål med mer än en fru, att gifta sig med första kusiner, att präster inte fick gifta sig och att man inte fick skilja sig.
** Vissa kristna ledare tillät ätandet av gris, drickandet av alkohol, att män fick gifta sig med män, och att göra bilder på Gud och profeter.

Frågor till er själva att svara på för att se om ni förstår:

1. Tawhid al-Ibadah betyder
a) att dyrka Profeten Muhammad ensam.
b) att vi bara tror på Allah.
c) att dyrka Allah ensam.
d) att vi direkterar våra böner till Allah genom Profeten Muhammad
e) att tro att endast Allah skapade universum.
2. Varför finns det inget behov för att någon skall föra vidare våra böner till Allah?

3. Nämn och förklara för dig själv vilken sektion av Tawhid (mellan Tawhid ar-Rububiyah, Tawhid al-Asma was Sifat och Tawhid al-Ibadah) det är som förstörs genom följande trosuppfattningar och handlingar:
a) Att göra bilder av Allah
b) Be til Profeten
c) Trosuppfattningen att Jesus är Guds son
d) Att pussa Koranen för god lycka
e) Att tro att Allah vilade på den sjunde dagen av skapelsen
f) Att bära Koranen på en kedja för god lycka
g) Att unvika nummer 13 troendes att det är en källa av otur
h) Be ett helgon (död rättfärdig person) för skydd eller hjälp
i) Säga att stjäla eller fuska är Halal.

Källa: Islamic Studies Book 1 av Bilal Philips.
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | At-Tauhid,Trosuppfattning | Direkt länk | 2011-06-23 @ 12:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


2. Enhet av Allah Namn och Attribut (Tawhid al-Asma was-Sifat)

Bismillah.

Tawhid al-Asma was-Sifat betyder att beskriva Allah i enlighet med de namn och attribut som Han har beskrivit sig själv med i Koranen eller av de som Profeten Muhammad brukade beskriva Koranen eller Allah. Eftersom Allah är den Mäktigaste, kallas Hans namn för al-Asma al-Husna (De Bästa eller Mest Vackra Namnen). Allah sade i Koranen:

<Allah, det finns ingen gud förutom Han. Honom tillhör de mest Vackra namnen> [Qur'an 20:8]

Allting som existerar har attribut eller kvalitéer vilken det känns igen med. Vi lär oss i vetenskapen att djur är annorlunda än växter på grund av särskilda attribut. Djur kan röra på sig och majoriteten av dem tar hand om sina små, när växter inte har dessa kännetecken.

Liknande, beskriver varenda en av Allahs namn särskilda attribut som endast tillhör Honom. Till exempel, Allah kallar Sig själv al-Awwal - den Förste, vilket betyder att innan någonting fanns, fanns Allah. Ingenting existerade innan Allah, då Allah skapade allting. En student kanske är först i klassen eller först i en tävling, men han kan inte vara först före allting. Varken Allahs namn eller Hans attribut är samma som de från Hans skapelse. Vi bör inte ge Allah attribut från Hans skapelse och inte heller bör vi ge skapelsen Hans attribut. Allah har sagt i Koranen:

<Det finns ingenting som Honom och Han ser och hör [alla ting].> [Qur'an 42:11]

I de kristnas Bibel och judarnas Torah, har de skrivit att Allah spenderade de första sex dagarna med att skapa universum och att Han sov på den sjunde. Så de tar antingen lördag eller söndag som en vilodag i vilken arbete ses som en synd. Emellertid, genom att göra Allah som människor som tröttnar efter arbete och behöver vila, så har de utfört den största synden Shirk. I Koranen säger Allah:

<Allah, det finns ingen gud utom Han. Den Evigt-Levande, den
Själv-Försörjande. Han blir inte trött och inte heller somnar Han...>

[Qur'an 2:255]

Frågor för er själva att se om ni förstått:

1.
Tawhid al-Asma was Sifat betyder att
a) endast beskriva Allah på det sättet som Han och Hans Profet beskrev Honom.
b) ge Allah attribut av Hans skapelse.
c) tro att Profeten Muhammad hade alla Allahs attribut.
d) ge skapelsen Allahs attribut.
e) beskriva Allah i mänskliga termer.
2. Förklara skillnaden mellan Allahs attribut av att vara En - al-Ahad och en pojke som är nummer ett i sin klass.

Källa: Islamic Studies Book 1 av Bilal Philips
Läs om Tawhid ar-Rububiyah
Läs om Tawhid al-Ibadah
Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | At-Tauhid,Trosuppfattning | Direkt länk | 2011-06-22 @ 12:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


1. Enhet av Herreskap [Tawhid ar-Rububiyah]

Bismillah.

Tawhid ar-Rububiyah betyder att vi accepterar att Allah är den ende riktiga makten i Universum. Han orsakade alla saker att existera när det inte fanns någonting; alltså, kallas Han al-Khaliq, Skaparen. Han är den som gav alla ting kraften att växa, röra sig och förändras, så Han kallas ar-Rabb. Ingenting händer förutom det Han tillåter att ske; alltså är Han kallad al-Malik, Ägaren av Universum.

När någon gör någonting ont, erkänner vi att Allah har gett honom ett sinne som kan tänka ondska, en kropp som kan göra det, och att det var med Allahs tillåtelse som han kunde göra denna onda handling verklig. Vi säger dock att det inte var Allah som orsakade honom att göra ont, eftersom människan väljer ondska av sig själv. Istället, säger vi att Allah har gett honom kraften att kunna tänka och göra ondska. Han kunde inte ha gjort det dåliga förutom om Allah tillåtit det att hända, och han kunde inte ha tänkt på att göra någonting dåligt om inte Allah hade gett honom möjligheten att göra så. Men han valde att göra denna ondska själv och Allah lät honom att göra det.

Allah kontrollerar allt som sker, gott eller dåligt. När vi vill undvika någon olycka eller om vi vill få någonting bra, bör vi endast vända oss till Allah och söka Hans hjälp. Om vi litar på skapade ting vilket de flesta kallar för lyckoamulletter, (så som kanintass och hästsko), för att ge oss lycka, har vi gått emot och förstört denna sektion av Tawhid genom att ha utfört den största möjliga synden känd som Shirk (Polyteism). Liknande, om vi är rädda för skapade saker som många tror ska orsaka otur (som att spilla salt, svart katt som korsar vår väg, krossa speglar osv), och tror att vi har räddat oss själva från otur (genom att undvika dessa), har vi också utfört Shirk och förstört denna sektion av Tawhid.

Frågor för dig att se om du förstått texten:


1. Förklara meningen av Tawhid ar-Rububiyah?
2. Vi bör inte säga att Allah har orsakat någon att göra ondska för att

a) Allah fick honom att göra det.
b) ingenting händer förutom det som Han tillåter hända.
c) Allah orsakade allting att existera.
d) han kunde inte ha tänkt på att göra ondska om inte Allah gett honom möjligheten att göra detta.
e) människan väljer ondskan av sig själv.
3. Tawhid ar-Rububiyah kan förstöras genom
a) lita på att skapade ting kan ge tur/lycka.
b) säga att Allah tillåter ondska att ske.
c) tro att Allah är den ende riktiga makten i universum.
d) tro att människan väljer ondska.
e) lita på Allah i alla ärenden.

Källa: Islamic Studies Bok 1. Bilal Philips.

Se även Bilal Philips lektioner där han talar mer om detta insh'Allah
Part 1 - Part 2
från bilalphilips.com längst ner på sidan är det lektionerna "Foundation of Islamic knowledge".
Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | At-Tauhid,Trosuppfattning | Direkt länk | 2011-06-21 @ 12:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Vad betyder Tawhid?

Bismillah.

Ordagrant, betyder Tawhid att göra någonting till en eller att kalla det en. På svenska när någonting görs till en så kallas det för "enhet". Men, den Islamiska termen Tawhid betyder att tro på Allah som den ende Gud i alla ting som vi gör för att nöja Honom. Till exempel, bönen bör endast vara för Allah, offring bör endast göras i Allahs Namn, välgörenhet bör endast ges för Allahs nöje och Jihad(kamp/strävan) bör endast vara för Allahs religion.

Tawhids Sektioner

Tawhid har tre sektioner:
1. Tawhid ar-Rububiyah: Enhet av Herreskap
2. Tawhid al-Asma was-Sifat: Enhet av Allahs Namn och Attribut
3. Tawhid al-Ibadah: Enhet av Dyrkan

källa: Islamic Studies book 1 av Dr. Abu Ameenah Bilal Philips


Skall lägga upp mer detaljerat om dessa tre sektioner insh'Allah!
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | At-Tauhid,Trosuppfattning | Direkt länk | 2011-06-20 @ 01:26:08|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


ÄKTA RELIGIONSFRIHET

Bismillah! Detta är hur kristna och judar behandlades under 100% islamiskt styre. Det är vad man kan kalla äkta religionsfrihet. Finns ingen lag som är bättre än Allahs lag!

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Ickemuslimer | Direkt länk | 2011-06-19 @ 21:10:10|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Domedagen


Förklaring av domedagen på engelska.. må Allah skydda oss från prövningarna den dagen och ge oss Jannah ameen!

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Domedagen, tecken, det osedda.. | Direkt länk | 2011-06-18 @ 14:14:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Göteborgs Moské i Ramberget

As-Salamu Aleikum!

Som de flesta vet är moskén färdig och har precis öppnats! Snart är den första fredagsbönen vilket de valde att visa LIVE från moskén. Mash'Allah alltså verkligen vacker moské alhamdulilah!

må Allah skydda den från att bli förstörd ameen!

För att veta och se mer av moskén titta
http://www.goteborgsmoske.se/

Tankar: 3.....
Lämna en kommentar | Muslim aktuellt | Direkt länk | 2011-06-17 @ 12:39:18|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Konferens i Stockholm

Bismillah!
Kanske lite sent att göra reklam för då det är imorgon! Men kanske någon hinner få veta precis i tid insh'Allah :)

http://www.imamforbund.se/images/sif.conf.stockholm.png
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Muslim aktuellt | Direkt länk | 2011-06-17 @ 12:04:45|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Hadither om Grannars Rättigheter

Bismillah!

Alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilaaaah för Islam! Denna ljusa, oförstörda, vackra och fullständiga religion! All pris och tacksamhet ske till Allah, vår Skapare den Mest Ärade!

Följande är hadither, vad Profeten Muhammad frid och välsignelser över honom, har berättat om grannens rättigheter. Dessa rättigheter gäller grannen, vare sig det är en muslim eller en icke-muslim.  Allahu Akbar!


Aisha må Allah vara nöjd med henne, sade: Profeten, frid och välsignelser över honom sade:
"Gabriel gav mig råd att göra gott mot grannen så till den grad att jag till slut trodde att han skulle råda mig att göra honom till min arvtagare."
Sahih al-Bukhari & Sahih Muslim

Ibn Abbas må Allah vara nöjd med honom, sade: Jag hörde Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) säga:
"Den är inte en troende som äter sig mätt medan hans granne är hungrig."
al-Bukhari ('al-Adab al-Mufrad')

Abu Hurayrah må Allah vara nöjd med honom sade, Profeten frid och välsignelser över honom, sade:
"Vid Allah, han tror inte [fullständigt], Vid Allah, han tror inte [fullständigt], Vid Allah, han tror inte [fullständigt]."
Han blev tillfrågad: "O Allahs Sändebud, vem är han?"
Han svarade: "En vars granne är rädd att bli skadad av honom, eller inte känner sig väl till mods med honom."
I en annan version: "Den person vars granne är rädd för honom, kommer inte in i Paradiset."
Sahih al Bukhari & Sahih Muslim

Abu Hurayrah må Allah vara nöjd med honom sade: Allahs Sändebud frid och välsignelser över honom, sade:
"Den som tror på Allah och på den sista Dagen skall antingen tala gott eller vara tyst. Den som tror på Allah och på den sista Dagen, skall vara generös mot sin granne. Den som tror på Allah och den sista Dagen skall vara generös mot sin gäst."
Sahih al-Bukhari & Sahih Muslim

Angående att titta in i andras hem!

Abu Hurayrah må Allah vara nöjd med honom, hörde Allahs Sändebud frid och välsignelser över honom, säga:
"Om någon kikar (tittar i hemlighet) in i ditt hus utan din tillåtelse, och du kastar en sten på honom och förstör hans ögon, kommer det inte någon synd på dig."
Sahih al-Bukhari & Sahih Muslim

Sahl bin Sa'd as-Sâdi må Allah vara nöjd med honom återberättade: En man kikade in genom ett hål i dörren till huset av Allahs Sändebud. Och just då hade Allahs Sändebud frid och välsignelser över honom, en Midrî (en järnkam eller stång) med vilken han gned sitt huvud med. Så när Allahs Sändebud frid och välsignelser över honom, såg  honom sade han:
"Om jag hade varit säker på att du tittade på mig (genom dörren), hade jag stötit till ditt öga med denna (spetsiga stång)." Han lade till:
"Att fråga om tillåtelse att träda in har påbjudits så att man inte kan titta olagligt (på vad som finns i huset utan ägarnas tillåtelse."
Sahih al-Bukhari & Sahih Muslim

Må Allah göra oss till bra grannar! ameen!!

Tänk på om du praktiserar grannens rättigheter, subhanAllah vilken dawah det kommer vara! Ge gåvor, bjud på mat och var så bra du kan insh'Allah.. Kanske blir det genom dig Allah vägleder dina grannar till Islaam. :)
Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Hadither | Direkt länk | 2011-06-11 @ 18:04:59|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Tabala - Darb al Saleem

Allaaaaahu Akbar så vacker nasheed subhanAllah Allahu Akbar! Engelsk textat

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Nasheeds & Poesi | Direkt länk | 2011-06-11 @ 00:06:53|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Ramadan närmar sig

Bismillah,

As Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh!

Ramadan närmar sig, tiden går så snabbt subhanAllah. Vill påminna de som kanske har dagar kvar att fasta från förra Ramadan att börja ta tag i detta insh'Allah.. Enligt kalendern börjar Ramadan den 1 Augusti insh'Allah och tiden flyger iväg.. Tänkte även uppmuntra och ge er tips om att det är bra att börja fasta lite mer nu innan Ramadan så att man vänjer sig vid dessa långa varma dagar..! Nu i mitten av Juni är dagarna som längst, så om du börjar fasta nu så kommer dagarna kännas lite kortare under Ramadan insh'Allah! :)

må Allah underlätta för oss och ge oss styrka att göra mer goda handlingar utöver det obligatoriska !
Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Muslim aktuellt | Direkt länk | 2011-06-07 @ 02:12:08|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Video om Halal-slakt

Bismillahir Rahmanir Raheem!

Här är en video där de visar hur en halalslakt går till mash'Allah..!
Detta är verkligen den bästa slakt-metoden Allahu Akbar!

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Islam och Samhälle | Direkt länk | 2011-06-04 @ 14:30:41|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Varför skapade Gud människan..

..och varför ska vi dyrka Gud?


Bismillah,

Många saker är bortom vår förståelse.. Men det kan vara så att Gud skapade oss delvis av kärlek för oss. Gud vet bäst. Faktumet att vi existerar gör allting möjligt för oss, och denna fördel med att existera är ju mycket bättre än att inte existera. Livet är den största gåvan någonsin. Gud har skapat oss och allting runt omkring oss av kärlek och för att testa oss. Gud är barmhärtig och vill oss bara väl, lidanden existerar endast som prövningar så att vi kan finna större lycka genom att ta oss förbi dem. Ja, våra liv är en konstant kamp, men det är inte en hopplös kamp: vi kämpar för att acceptera och inte fokusera så mycket på besvär, för att komma närmare Gud genom att underkasta oss och dyrka Honom, och i processen, finner man en äkta inre lycka och ett ljus som annars är helt ouppnåeligt.

 

Gud säger i Koranen att han skapade oss för att dyrka Honom. Men vad menas med det? Att han behöver vår dyrkan eller mår bättre av det? Nej..Det betyder att vi ska vara tacksamma, inse vilka välsignelser som Gud har givit oss och försöka vårt allra bästa i att göra det som Gud är nöjd med, be till Gud och ingen annan.! Vårt slutliga mål är inte döden. Vårt liv på jorden är så kort, kanske dör vi imorgon ! Till slut så hamnar vi framför Gud där vi skall stå till svars för om vi varit tacksamma eller ej, om vi har vördat om våra liv som Gud välsignat oss med eller om vi har struntat i det faktum att Gud har givit oss allt vi har.

 

Gud har skapat Paradiset till oss alla, det finns en plats i paradiset för varenda människa i världen. Det finns en plats för dig redan, som väntar..! Gud vill att du ska dit, och få njuta i evig tid. Men hur ska du eller jag få komma till paradiset, utan att ha jobbat för det? Om vi har förnekat Guds existens eller förnekat vår Skapares vilja ---- hur ska vi då få det? Att vi kommer ställas till svars för våra handlingar, är inte bara logiskt utan även rättvist. Mördare, pedofiler osv , förtjänar dem en evig lycka i Paradiset? Vi som människor, måste veta och förstå att livet på jorden är ett test, om man verkligen förstår detta så spelar det ingen roll vad man får ge upp eller vad man får göra för att få sitt Paradis.

 

Istället för att fråga dig själv ”varför skapade Gud mig?”, så kan du fråga dig själv ”förtjänar jag att existera?”.. Gud älskar oss, så Han skapar oss. Men förtjänar vi allt som vi har, vad har vi gjort för att få alla dessa välsignelser som att kunna se,höra,känna,lukta..? Vi har inte gjort någonting! Därför tackar man Gud för dessa förtjänster och vänder sig i andaktsbön för att verkligen visa att man är tacksam. Du kan föreställa dig det som ett hem istället om det känns svårt att förstå. Du är förälder och har ett eller flera barn. Du ger dem kärlek, kläder, mat, trygghet, ett hus med mera. Du ger allting till barnen som du kan ge. Vill du inte då att dem ska vara tacksamma och lyda dig? Om du vill att dem ska bädda sina sängar, diska eller inte komma hem sent på natten så vill du att dem ska lyssna på dig. Det är en självklarhet! Det är en ännu större självklarhet att man ska vara tacksam till och lyda Gud – som Skapat oss och har sett till att vi har allting som vi har! Gud är mer barmhärtig till oss än vad en mor är till sitt barn.

 

Hur vet man vad Gud vill?

Tänk dig att Gud har skapat oss alla utan syfte och inte ens ger oss klara bevis på att Han existerar? Skulle det inte vara ologiskt? Tänk dig en uppfinnare som gör en sak som inte har någon nytta alls, den ser inte fin ut och det gör ingenting, helt onödig, och på toppen av det så har uppfinnaren inte givit någon förklaring på vad den är till för. Människor skulle kalla honom galen. Är Gud ologisk eller galen? NEJ verkligen inte! Tänk dig att allting skulle ha en mening i livet utan människan?! Att du till och med vet vad toapappret har för syfte men du vet inte vad du har för syfte? Gud är perfekt,fulländad och ingenting som oss människor. Gud har sänt profeter för att låta oss veta om Hans existens. Alla Profeter har kommit med samma budskap – dyrka endast Gud, ingen och ingenting annat än Gud! De har även fått uppenbarelser om hur man ska leva sina liv så bra som möjligt, så som Gud vill. Ta hand om sig själva och andra osv. Gud vet bäst om sin skapelse precis som uppfinnaren vet bäst om sin uppfinning, och därför ska vi söka våra svar hos Gud. Och precis så som en hylla behöver instruktioner för hur man ska bygga den, så behöver vi instruktioner om hur vi ska leva.

 

Koranen är den sista uppenbarelsen från Gud till Profeten Muhammad frid över honom. I den finner du inga som helst fel eller motsägelser då den är från Gud. Hur uppenbarades Koranen? Det var ängeln Gabriel som kom ned till Jorden och läste upp Koranen för Profeten, då memorerade han det. Därefter läste han upp det till sina följeslagare som skrev ner det. I Koranen finner du så många mirakel och otroliga saker som visar de som inte tror på Gud att Han existerar! Till exempel så finner du hur det står om människofostrets utveckling i detalj, du finner hur det står om hur universum expanderar, du finner hur det står om hur det är en barriär mellan olika sorters vatten som gör att dem inte kan blandas ihop... osv! HUR kan dessa vetenskapliga saker med mera stå i Koranen som inte blivit ändrad en enda bokstav sedan den uppenbarades 1400 år sedan? I en tid då ingen hade möjligheten att forska i dessa ting? Dessa saker som upptäckts på vår moderna tid? Finns bara en slutsats, det måste vara från Gud. Vem vet alla dessa saker om inte Gud? Gud som skapat världen? Uppfinnaren vet allting om sin skapelse och Gud vet allting om sin..

 

Med det så vill jag säga att jag respekterar dig, vad du än väljer för väg i livet. Jag tvingar ingen att göra som jag. Vill bara att du tänker på det ordentligt och förstå att jag vill dig väl med följande ord:

Bli Muslim.

Inte för att jag säger det, utan för att du vet att det är vad som är meningen med livet. Jag säger inte till dig att ändra ditt liv till det sämre, jag säger inte till dig att sluta röka, spela gitarr, sluta svära om du gör det, säger inte till dig att du ska göra någonting konstigt. Det jag säger med att ”bli muslim” är bara att acceptera att det endast finns en Gud, ingen annan än Gud är värd att dyrkas och att Muhammad, frid över honom, är Guds sista Sändebud. Bara genom att acceptera det så blir man muslim, bara att acceptera det i hjärtat och att yttra det så blir man muslim. Det är så enkelt! Man behöver inte gå igenom någon skum ritual eller uppnå en massa saker innan, det är bara att vara övertygad utan att bli tvingad och säga det så är man muslim.

 

Detta är vad man accepterar, att man tror på Gud, profeterna, böckerna, änglarna, domedagen och Ödet som Gud har givit dig. Man accepterar även de fem pelarna av islam, att bevittna att ingenting är värt att dyrkas förutom Gud och att Muhammad är Hans sista Sändebud, bönen fem gånger per dag, fasta ramadan (om man kan), betala zakat (allmosa -om man har råd) och utföra hajj en gång i sitt liv (om man har råd). Betyder detta att så fort du har blivit muslim att du ska kunna allting och göra allting? Nej! Du gör det du kan i din takt, du behöver inte känna någon press på att vara perfekt eller något. Du behöver inte ens säga till andra att du är muslim i början om du är rädd för din omgivning.

 

Vad du gör efter att du blivit muslim? Är ditt eget val! Det allra viktigaste för din egen skull är bara att du dör som en troende..

 

Du behöver inte skriva någonting här som svar.. Har du några frågor om vad jag har skrivit eller är det någonting annat som hindrar dig från att bli muslim så är det bara att skriva..


 

Må vår Skapare vägleda oss och våra familjer, ameen!!! <3

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Ickemuslimer | Direkt länk | 2011-06-03 @ 01:46:13|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمBönetider

Video på Svenska om Profeten Muhammad
frid och välsignelser över honom

Svenska Islamiska Youtubekanaler

DawaSweden
IslamIdag
Muslimahkanalen
MuslimSe
Mussemanda
OmarIbnAlKhattab
SMSBilal
TheMuslim0
UnderTexter


Den Raka Vägen
Vill du ha evig lycka?Bismillahi Rahmani Rahim
Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

[Koranen 96:1-5]


Mina besökare
Online:
Idag:
Totalt: