Vill du lyckas?

Tankar: 4.....
Lämna en kommentar | Bönen (Salat) | Direkt länk | 2013-03-04 @ 12:40:04|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Hur man ber!

Bismillah,
as salamu aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh!

Har en kategori om bönen men inte en artikel i denna kategori som beskriver hur man ber! Eftersom ett par har frågat ang bönen så är det nog bra att ha det insh'Allah.I ett tidigare inlägg som ligger i kategorin "Islam" har jag däremot lagt upp text som beskriver detta. Kopierar in det här..

källa: islamguiden.com

 

Wudhu (Rituell tvagning)
Bönen föregås av en rituell tvagning (ablution) som är föreskriven i Koranen. Så här utförs Wudhu:

 1. Tvätta händerna upp till handlederna tre gånger. Börja med höger hand.
 2. Skölj munnen tre gånger med höger hand, och för in vattnet i näsan och blås ut, tre.
 3. Tvätta ansiktet tre gånger, vattnet skall beröra ansiktet från hårfästet till hakan och från öra till öra.
 4. Tvätta höger arm upp till armbågen tre gånger, gör samma sak med vänster arm.
 5. Fukta händerna och dra lätt över håret.
 6. Fukta händerna och tvätta öronen med hjälp av tummen och pekfingret.
 7. Tvätta högra foten upp till ankeln tre gånger. Gör samma sak med vänster fot.
Första raka'a (första enheten)

 1. Efter tvagningen, börja med att stå på en ren plats med ansiktet mot Kaba och lyft sedan händerna upp till öronen (Fig 1.)och säg "Allahu akbar" (Allah är störst) . Lägg sedan händerna på bröstet med den högra handen över den västra(Fig 2.).
 2. Läs Koranens första sura (kapitel), al-Fatiha. Recitera sedan något kapitel ur Koranen. Detta gäller de första raká (enheterna) i bönen. I den tredje eller fjärde raká läser man endast al-Fatiha.

 3. Sedan säger man "Allaho Akbar", och bugar sig och lägger händerna på knäna och säger: "Subhana Rabbial 'Adhiim" tre gånger. Det betyder "Pris ske Skaparen, den store" (Fig 3.). 4. Sedan reser man sig medan man säger: "Sami'Allaho liman hamidah," som betyder "Gud hör den som prisar honom". Direkt efter säger man: "Rabbana oalakal hamd": "Vår Herre, lovprisad vare Du" (Fig 4.). 5. Sedan faller man ned på knä (sudjud) sägande: "Allaho akbar". Med pannan och näsan mot marken säger man; "Subhana Rabbial A'ala" tre gånger, som betyder: "Pris ske Skaparen, den Höge' (Fig 5.)

 6. Sedan reser man sig upp till sittande ställning, sägande:"Allaho akbar". I denna ställning säger man: "Allahumma ghfirlii", en, två eller tre gånger, vilket betyder: "0 Gud, förlåt mig!" (Fig 6.)
 7. Sedan faller man ned igen, sägande: "Allaho akbar", och säger: "Subhana Rabbial A'ala" tre gånger .
 8. Efter detta reser man sig upp till stående igen, sägande: "Allaho akbar" och därmed börjar den andra raka'a.
Andra raka'a (andra enheten)
Stående upprätt läser man al-Fatiha följd av någon vers ur Koranen. Sedan fullföljer man den andra Raka'a på samma sätt som den första. Men istället för att resa sig upp, efter det andra nedfallandet (sudjud), sätter man sig upp och läser följande, som kallas "Tahiyat" på arabiska (Fig 7.):

"Attahiyato lillahi, wassalawato, wattajjibato, Assalamo alaika ayuhannabio wa rahmatollahi wa barakatoh, assalamo 'alajna wa ala 'ibadillahi ssalihiina. Ashhado al-la illaha illa-llah wa ashhado anna Mohammadan rasulullah".

"All hyllning, all bön, all dyrkan är för Gud. Frid vare med dig o Profet och Guds nåd och välsignelser. Frid vare med oss och med alla Guds rättfärdiga tjänare. Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Gud, och jag vittnar om att Mohammed är Guds budbärare".

Mer från islamguiden.com om bönen:  Bönen i Islam , Bönen, Varför ber Muslimer?, bönehandbok, Salatul istikhara

Här finns dessutom videos för den som vill se hur man gör!

Video som visar Wudu':En video på engelska som beskriver i detalj hur man utför bönen..!


Fajrbönen (gryningsbönen) - 2 enheter/raka' [läser Koranen högt]
Duhrbönen (middagsbönen) - 4 enheter/raka' [läser Koranen tyst]
Asrbönen (eftermiddagsbönen) - 4 enheter/raka' [läser Koranen tyst]
Maghrebbönen (solnedgångsbönen) - 3 enheter/raka' [läser Koranen högt]
Ishabönen (kvällsbönen) - 4 enheter/raka' [läser Koranen högt]

när man läser Koranen högt i bönen så gör man det de första två enheterna..


Och här är en länk till en video som kan hjälpa dig att lära dig Surat al-Fatihah - http://www.youtube.com/watch?v=8Ff-zOfn5A8


Här är en sida med bönetider! - http://www.bonetider.se/bonetider

Om ni har mer specifika frågor om bönen så ställ dem i kommentarformuläret så ska jag försöka svara insh'Allah..!


As salamu aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh
Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Bönen (Salat) | Direkt länk | 2011-05-07 @ 11:53:42|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Att Röra Sig i en Jämn Takt Under Bönen

 

Profeten (frid och välsignelser över honom) brukade röra sig i en jämn takt under salaah, och tillät varenda ben återvända till sin plats. (Dess isnaad (kedja) är klassad som saheeh i sifat al-Salaat, p 134, 11th edn. Ibn Khuzaymah klassade den även som saheeh som är nämnt i al- Haafiz in al-Fath, 2/308). Han beordrade dem som inte gjorde deras bön ordentligt att göra det. Han sade, ”Ingen av er har bett bönen ordentligt innan han gör detta.” (Rapporterad av Abu Dawood, 1/536, no. 858).

 

Abu Qutaadah (må Allah vara nöjd med honom) sade: “Profeten (frid och välsignelser över honom) sade: ”Den värsta sorten av tjuvar är den som stjäl från sin bön” Han(Abu Qutaadah) sade, ”Å Allahs Sändebud, hur kan en person stjäla från sin bön?” Han svarade, ”Genom att inte göra rukoo' och sujood ordentligt.” (Rapporterad av Ahmad och al-Haakim, 1/229; Saheeh al-Jaami’, 997).

 

Abu ‘Abd-Allaah al-Ash’ari (må Allah vara nöjd med honom) sade: “Profeten (frid och välsignelser över honom) sade, ”Den som inte gör rukoo' ordentligt, och pickar (nuddar flyktigt) i sujood, är som en svältande man som endast äter en eller två dadlar; det gör honom ingenting gott alls.” (Rapporterad av al-Tabaraani i al-Kabeer, 4/115. I Saheeh al-Jaami’ står det, hasan).

 

Den som inte rör sig i en jämn takt under bönen kan inte få khushoo' eftersom det är en barriär till khushoo' att skynda sig och att picka som en kråka (i sujood) är en barriär till belöning.


 

Från boken: "33 sätt att utveckla khushoo i bönen" av Muhammad Salih al-Munajjid


 

Så man ska alltså inte be som denna mannen:


hehehe... SubhanAllah, Imamen till denna bönen blev nedslagen efter bönen för att han bad så snabbt (det är han man ser i en sjukhussäng pratandes på turkiska).

Länk till annan "turbo-imam"

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Bönen (Salat) | Direkt länk | 2010-12-05 @ 11:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Att Förbereda sig Själv inför Bönen Ordentligt

Bismillah,

Som exempel:

 

Genom att repetera orden från adhaan efter böneutroparen;

 

Genom att göra du'a som sägs efter adhaan: “Allaahummah Rabba haadhihi’l-da’wati’l-taammah wa’-salaati’l-qaa’imah, aati Muhammadan il-waseelata wa’l-fadeelah, wab’ath-hu’l-maqaam al-mahmood alladhi wa’adtah (Å Allah, Herren över denna perfekta kallelse och bönen som skall offras, ge Muhammad privilegium och även högt anseende, och återuppväck honom till den prisade position som Du har lovat);

 

Göra du'aa mellan adhaan och iqaamah;

 

Göra din wudoo ordentligt, genom att säga Bismillah innan den och göra dhikr, och säga denna du'a efter den, “Ash-hadu an laa ilaaha ill-Allaah wahdahu laa shareeka lah wa ash-hadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasooluhu (Jag bevittnar att det inte finns någon gudom värd att dyrkas förutom Allah endast, utan partner eller medarbetare, och Jag bevittnar att Muhammad är Hans slav och sändebud)” och, “Allaahummaj’alni min al-tawwaabeena waj’alni min al-mutatahhireen (Å Allah, gör mig till en av dem som ångrar sig och gör mig till en av dem som renar sig själva);

http://siewers.blogg.se/images/2010/vattenkran_116624666.jpghttp://tiiildiss.blogg.se/images/2010/plus_sign_93933333.jpg

Använd siwaak för att rena och parfyrmera munnen som kommer recitera Koranen snart, för Profeten (frid och välsignelser över honom) sade: ”Rena era munnar för Koranen.” (Rapporterat av al-Bazzar, som sade: vi har den inte med någon bättre isnad än detta. Kashf al-Astaar, 1/242. Al-Haythami sade: dess män är thiqaat. 2/99. Al- Albaani sade: dess isnaad är jayyid. Al-Saheehah, 1213);

 

http://www.caravanxpress.com/Qstore/uploads/mtscat.jpgBära sina bästa och mest rena kläder, för Allah säger (tolkning av mening): ”earing one’s best and cleanest clothes, because Allaah says (interpretation of the meaning): SÖNER av Adam! Anlägg vårdad klädsel var gång ni går till bön…” [al-A’raaf 7:31]. Allah är mest värdig av att bli sedd av oss, att ta våra fina kläder för Honom. Rena kläder som luktar gott och som även är bekväma och avkopplande, inte som de kläder man sover eller arbetar i.

 

Vi borde också förbereda oss med att täcka vår awrah ordentligt, rengöra stället där vi skall be, göra oss redo och vänta på bönen, och göra raderna raka och stabila, utan hål, eftersom shayateen kommer mellan hålen i raderna.


Från boken "33 sätt att utveckla khushoo i bönen" av Muhammad Salih al-Munajjid

Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Bönen (Salat) | Direkt länk | 2010-11-26 @ 11:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Är detta din sista bön?

Bismillah

Det är återberättat att Abu Ayyoob sade att Allâhs Sändebud [må Allâhs frid och välsignelse vara över honom] sade,

 

”När du står för att be, be likt mannen som tar farväl. Säg ingenting som du måste be om ursäkt för. Och ge upp hopp om vad andra människor har.”

 

Återberättad av Ibn Maajah 4171. Klassad som saheeh av Shaykh al-Albaani i al-Silsilah al-Saheehah 401.

 

Och det är återberättat att Ibn ’Umar sade att Allâhs Sändebud [må Allâhs frid och välsignelse vara över honom] sade,

 

”Be likt en man som tar farväl, be som om du kunde se Honom, för även om du inte kan se Honom så ser Han dig, och bekymra dig inte över vad andra människor äger så kommer du leva ett rikt liv. Akta dig för handlingar som man behöver be om ursäkt för.”

 

Återberättad av al-Bayhaqi i Kitaab al-Zuhd (Boken om Asketism) 2/210.

 

Från : Revertit.se

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Bönen (Salat) | Direkt länk | 2010-10-23 @ 17:31:06|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

9 krav för bönen

De nio kraven för bönen

Det finns nio krav eller behov för bönen:

På Arabiska, är kraven kallade Shuroot, plural av Shart, vilket lingustiskt betyder ett tecken. Vidare, i Shairah, har den en annan mening: När den inte finns kräver det icke existens, men när det existerar, behöver det inte ha existens. Mer enkelt sagt, om det inte finns renhet, så finns det ingen bön, men om man är ren, så behöver inte fallet vara att han måste be (just den tiden). Och med kraven för bön, refererar vi till de krav som är hur rätt ens bön är.

De Nio Kraven För Bönen:

1) Islam, det motsatta av detta är otro (kufr). Ickemuslimens handlingar är förkastade, det spelar ingen roll vilken handling han gör, för Allah den Allsmäktige säger:

[9:17] DET ÄR inte rätt att de som sätter medgudar vid Guds sida och som vittnar mot sig själva att de förnekar sanningen, gör besök i moskéerna, Guds hus, eller befattar sig med deras underhåll. Allt vad dessa människor har strävat efter har gått om intet och Elden skall bli deras eviga boning.

Och i en annan vers, säger Allah den Allsmäktige:

[25:23] Och Vi skall se på det som de [tror sig] ha åstadkommit och Vi skall förvandla det till stoft som skingras för alla vindar.

Den ende bönen som är accepterad är Muslimens bön, en verklighet som bevisas av denna vers:

[3:85] Om någon vill anta någon annan religion än Islam kommer detta att vägras honom, och i nästa liv skall han stå bland förlorarna.

(En notering, om någon blir förtryckt blir dennes bön hörd om det inte innehåller shirk)

2) Bra Mental hälsa, motsatsen är klart galenskap eller dålig mental hälsa. Pennan höjs för den galne människan, vilket betyder att han inte hålls ansvarig för sina handlingar tills han kommer till sitt förnuft. Allahs Sändebud salAllahu aleyhi wa salam sade:

3) Åldern av insikt, motsatsen är tidig barnålder. Tiden då man kan urskilja olika ting är ungefär vid sjuårsåldern, tiden som ett barn blir beodrat att be, för Allahs Sändebud,saw, sade:

4) Att man tar bort Hadath, och det finns två typer av Hadath; (i) Den större, (ii) den mindre. Den första innebär menstruation och sexuellt umgänge; man renar sig själv från dessa former av Hadath genom att utföra Ghusl. Ett exempel på den andra är att man fiser, och denna typ av Hadath tas bort genom tvagning; Allahs Sändebud, saw, sade:

Han sade även:

5) Att man tar bort orenheter av tre: från ens kropp, från ens kläder, och från stället man ber i.

Rena ersjälva från urin för sannerligen, är det den mest vanliga orsaken för straffet i graven.

6) Att man täcker sin Awrah (den del av kroppen som måste bli täckt.) med kläder som inte visar ens form, hud eller hudfärg. Allahs Sändebud, saw, sade:

Folket av kunskap, säger att om man har möjlighet att bära kläder, men ber naken istället, så är bönen ogiltlig. Awrah för mannen, eller delen av kroppen som måste vara täckt under bönen, är mellan hans navel och knän (och axlarna), och samma för kvinnoslaven. Awrah av fria kvinnan är hela hennes kropp förutom ansiktet. Och även detta måste vara täckt om hon är bland främmande män. I en Hadith relaterad av Salmah bin Al-Akwa’, så beodrade Allahs Sändebud honom att täcka sig själv, även om han bara hade ett plagg. Och Allah den Allsmäktige säger:

Det menas, till bönen.

7) Bönetidens entré. Beviset för detta är från hadith Jibril, aleyhi salam, där han ledde Profeten i varje bön, en gång i början av tiden för varje bön, och sedan på slutet av dess tid. Han sade,  ” Å Muhammed, bönen är mellan dessa två tider,” Allah den Allsmäktige säger:

8 ) Att man möter Qiblah:

Ofta har Vi sett dig [Muhammad] vända ansiktet mot himlen [i väntan på ledning], och Vi skall låta dig vända dig i en böneriktning som skall göra dig nöjd. Vänd alltså nu ditt ansikte mot den heliga Moskén; ja, var ni än befinner er, vänd era ansikten mot denna [Moské].

9) Intentionen: det ligger i hjärtat och dess yttrande är en innovation. Profeten, saw, sade:

Tagen från:Prayer (excerpts taken from Explanation of Important Lessons For Every Muslim)
av Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Bönen (Salat) | Direkt länk | 2010-06-06 @ 15:47:45|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Del 4. Surat Al-Fatiha - En studie
Till del 3 av studien
Tankar: 3.....
Lämna en kommentar | Bönen (Salat) | Direkt länk | 2010-04-09 @ 15:38:48|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Del 3. Surat Al-Fatiha - En studie

Bismillahir Rahmanir Raheem.


Sist skrev jag lite om Bismillah, betydelsen i bokstaven Bah. Nu ska jag fortsätta insh'Allah, berätta om namnet Allah i Bismillah och även om ar-Rahman och ar-Raheem.

Allah -

vad betyder Allah? 2600 gånger (ungefär) används namnet Allah i Koranen. Allah betyder inte gud. Allah är ett ordentligt namn. Den har varken kvinnlig eller manlig form, namnet är unikt.

När vi nämner Guds Namn Allah, nämner vi faktiskt Allahs alla gudomliga attribut samtidigt. Namnet är endast till Allah och har inte använts till någonting annat än till Allah. Allah har de mest vackra namnen. Profeten(sallalahu aleyhi wa salam) sade att Allah har 99 namn. Alltså innehåller Allah alla dessa namn/attribut.
Tex, Man säger att ar-Rahman är ett av Allahs Namn. Men man säger inte att Allah är ett av ar-Rahmans namn.

Såklart när man säger Allah och när man säger ar-Rahman, menar man samma Gud. Men att säga ar-Rahman är som att beskriva en del, ett attribut av vad Allah är. Så när du säger ar-Rahman så menar du den delen att Allah är den Nåderike. Men när du säger Allah så menar du alla attribut samtidigt.
Som man kan se i Koranen:

[59:22] HAN är Gud; ingen gudom finns utom Han! Han känner allt det som är dolt för människor liksom det som de kan bevittna - Han, den Nåderike, den Barmhärtige
[59:23] Han är Gud; ingen gudom finns utom Han, Konungen, den Helige, Han [som skänker] fred, Han som [väcker och vidmakthåller] tron, Han som vakar [över uppenbarelsen], den Mäktige, Han som betvingar och återupprättar, Han vars storhet [ingen kan fatta]! Stor är Gud i Sin härlighet, fjärran från allt som [människor] vill sätta vid Hans sida!
[59:24] Han är Gud, Skaparen, som är upphovet till allt och som ger allt dess slutliga form. Hans är fullkomlighetens sköna namn; allt och alla i himlarna och på jorden prisar Honom - Han är den Allsmäktige, den Vise.

Namnet Allah har som sagt inte blivit använt för någonting annat än för Allah. Till och med på tiden av okunnighet använde araberna namnet Allah till Allah.
[De som vill lyssna på en ännu mer detaljerad information om Allahs Namn - Allah, lyssna på tredje lektionen]

Al-Illah - Den Ende Guden   ~ namnet Allah kommer enligt vissa från detta ord.
Illah - Någonting som dyrkas

Så vi säger Allah - den Ende som förtjänar att dyrkas.

Är detta Allahs bästa namn?

Profeten(sallalahu aleyhi wa salam) sade att det finns ett namn av Allah som är det bästa, om man ber till Allah med det namnet så blir ens åkallan accepterad. Men han säger inte i någon av de fyra hadither som handlar om detta, vilket namn det är. Det ligger visdom i detta. Så som visdomen i att man inte vet exakt vilken timma på fredagen som ens böner blir accepterade, och så som man inte vet exakt vilken natt som är laylat ul Qadr under Ramadan. Man ska försöka kämpa, sträva och inte luta sig tillbaka. Om man vetat dessa saker, hade man blivit lat och litar på dessa saker och bryr sig inte om att göra extra.

De flesta lärda har kommit fram till att det är namnet Allah som är det bästa namnet. Men Allah vet Bäst och vi vet inte egentligen. Man kan inte lita på att det är så.

Okej. Så i början av den heliga Koranen, så berättar Allah för oss om Sig Själv. Allah säger:

Ar-Rahman och Ar-Raheem. Dessa ord kommer från ordet ''Rahma''. Rahma betyder, barmhärtighet, nåd, medkänsla, mjukandet av hjärtat...

Ar-Rahman betyder 'fylld med nåd/barmhärtighet'.
Ar-Raheem betyder '(ständiga) handlingar med nåd/barmhärtighet'.
Så ar-Rahman beskriver hur Allah är fylld med rahma.
Och ar-Raheem beskriver hur Allah ständigt gör handlingar med rahma.

Mer om Ar-Rahman och Ar-Raheem kommer inshaAllah i nästa inlägg om Surat al-Fatiha!

Jazak Allahu khayr,
As-Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa Barakatuh
Till del 2 i studien Till del 4 i studien

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Bönen (Salat) | Direkt länk | 2009-12-17 @ 18:42:50|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Del 2. Surat Al-Fatiha - En studie

Bismillahir Rahmanir Raheem.

As-Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh, ska inshaAllah fortsätta nu med andra delen av al-Fatiha studien, om ni vill lyssna på studien själva så gå in på del 1 och tryck på länken där inshaAllah.

Så i Andra delen, ska vi börja ta upp de ayat som finns i Surat al-Fatiha! Först måste man veta vad ordet 'ayat' betyder, de flesta vet det redan.. Men Ayat brukar översättas som till 'vers', men det betyder egentligen "ett tecken" (Ett tecken av Allah, och att detta kommer från Allah). Så alla ayat, är tecken av Allah att detta är från Allah.Vi börjar med ''Bismillahir Rahmanir Raheem''. Och frågan är om detta ens är en vers i Surat al-Fatiha?
Det finns fyra olika åsikter om detta..
 1. Att Bismillahir Rahmanir Raheem är en ayat i al-Fatiha men inte i de andra surorna.
 2. Att den är en ayat i alla suror förutom Sura at-Taubah
 3. Att den inte är en ayat i någon sura, eller ens med i Quran
 4. Att det är en vers för sig själv, som inte är med i någon sura men som man lägger till mellan surorna för att se när en ny sura börjar.
Föreläsaren säger att han efter att ha läst alla bevis, känner att åsikt 2 är starkast, men inte tillräckligt starkt så att han ska känna sig jättesäker på det. Sheikh ul-Islam Ibn Taimiyah säger att åsikt 4 är mest korrekt.

Profeten (sallalahu wa aleyhi wa salam) sade: "När du läser ''Alhamdulilahi Robbil Alamiin..'', säg Bismillahir Rahmanir Raheem. För det är en ayat i Al-Fatiha".
[Albani säger att denna hadith är sahih]

Bismillahir Rahmanir Raheem är speciellt för vår Ummah. Finns ingenting liknande i de andra böckerna. Till skillnad från armeiska och hebreiska så lever fortfarande Arabiskan. Allah bevarade inte endast Koranen, utan även arabiskan! Så att vi har möjlighet att förstå Koranen! MashAllah! Alhamdulilah! Vilken Barmhärtighet från vår Skapare!

Vi ska ta upp två saker, så att vi kan förstå denna ayat bättre, inshaAllah.

1. Är detta - Bismillahir Rahmanir Raheem - en fullständig mening?
2. Vad menas med bokstaven 'Bah' i Bismillah?

Hur många tänker på betydelsen av denna fras? Vi använder detta till så mycket, och inte många lär sig den riktiga meningen eller studerar den på djupet.

Bismillah, översätts till , I Allahs Namn. Och i Arabiskan, blir inte detta en fullständig mening, det saknas antingen ett verb eller ett substantiv för att den ska få hel mening. Antingen skall detta komma före Bismillah eller efter Rahmanir Raheem.
Och den starkaste åsikten är att man ska ha ett verb efter frasen.

Som till exempel, när du ska äta så säger du Bismillah (nu skall jag äta). Du säger det med en uppföljning/anledning. Man börjar med att säga Bismillah, det betyder alltså att i Endast Allahs Namn skall jag göra denna handling.


Bismillah - vad betyder detta om man gräver ännu djupare?
Det är bokstaven Bah man studerar.. Och det finns 20 olika betydelser för denna bokstav. De lärda har kommit fram till att det skulle vara en eller två meningar..

Bah istahna = Att söka hjälp med  [Detta betyder, att man söker hjälp från Allah i handlingen man ska göra]
Bah Mustahna = Att söka närhet med [Detta betyder, att man söker belöning från Allah i handlingen man ska göra]

Bah i Bismillah, är en kombination av dessa två betydelser.
Du söker alltså belöning och hjälp för handlingen du gör. Det är viktigt att man tänker på vad man säger, att det inte bara är ord som kommer ut mekaniskt.

Tänk! Detta är en dua! Och när du gör Dua, följer du det med en handling! Eller hur ? Man gör inte bara dua för att sedan sitta och vänta.. Man skall göra sitt bästa med handlingen, speciellt när man gjort dua till Allah om det!


Vi har blivit beodrade att säga Bismillah ofta. Så det borde vara en fras vi säger innan allting!

Innan woudo är viktigt att komma ihåg!
Profeten(sallalahu wa aleyhi wa salam) sade: "Det finns inte woudo utan att säga Bismillah"
Bismillah är en del av att woudo ska vara accepterad, utan woudo finns inte heller bön. SubhanAllah!
Och mycket mer.... Man ska säga Bismillah ofta ofta, till allting man gör! Och se till att det man gör är Halal också självklart. MED Bismillah söker man hjälp och belöning i det du ska göra.

Tänk dig att säga Bismillah hela livet utan att veta betydelsen eller vikten i det?

Fördelar

Det är som Dihkr, Det kan vara kraftfullt eller ingenting. Det blir kraftfullt om man vet vad det betyder och att man menar det man säger.

Meningen med Sura al-Fatiha, är att komma närmare Allah.
Första steget att komma närmare Allah är att säga Bismillahir Rahmanir Raheem.
Varför?
Du klipper bort all slags shirk med denna fras. Du vänder dig till Allah och erkänner att du är hjälplös och behöver hjälp och belöning. Detta är om du är medveten av vad du säger. Du måste veta vad du säger, att du vänder dig till Allah, att detta är en dua!

När du kan allt detta och praktiserar detta, så blir Bismillahir Rahmanir Raheem, värt så mycket mer än innan!

Bismillahir Rahmanir Raheem = I Allahs, den Mest Nåderikes, den Mest Barmhärtiges Namn [söker jag belöning och hjälp (till handlingen jag ska göra)]


Jazak Allahu khayr, må vi alla lära oss mer så att vi kan komma närmare Allah! Ameen

Till del 1 i studien Till del 3 i studien
Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Bönen (Salat) | Direkt länk | 2009-12-07 @ 02:05:38|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

Del 1. Surat Al-Fatiha - En studie

As-Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh mina kära systrar, bröder och andra läsare..!

Alhamdulilah, har lyssnat på al-Fatiha studier och ska inshaAllah dela med mig av vad jag hört till er.. Den som själv vill lyssna på dessa kan ladda ner den på denna länk " Al-fatiha study " flera föreläsningar av Sheikh Jamaaludin Zarabozo, InshaAllah..! Må Allah belöna honom och ge oss samma kunskap han har välsignats med, ameen!

Iallafall, ska försöka återberätta allt det väsentliga till er inshaAllah!


Surat al-Fatiha är en sura vi alla redan kan, eller som vi alla måste kunna. Det är den sura vi läser i varenda bön och varenda raka't. Vi måste:
Det finns tre olika förklaringar till vad verserna talar om.
 1. Att missa bönens tid eller att lämna bönen. (Endast om du är avsvimmad/omedveten eller har din period kan du missa bönens tid. Annars kan man alltid be.) Detta är den starkaste förklaringen/åsikten.
 2. Du missar olika dua i bönen eller olika sunna/obligatoriska bitar i bönen.
 3. Du gör salat men ditt hjärta är inte med.


  Profeten (sallalahu wa aleyhi wa salam) sade att en hycklares bön kan ha dessa tre egenskaper. Att man ber snabbt (Gör alla rörelser men utan att komma ihåg Allah), att man inte ber i tid och att man inte nämner Allah ofta.
Salat är inte bara fysiskt, kanske fick du ingenting av din salat - känslomässigt?

Grunden och det viktigaste i salat är Surat al-Fatiha. Allah har beodrat oss att läsa al-Fatiha 17 gånger per dag. (Alltså i varenda bön och varenda rakat.). Den som inte försöker förstå eller som inte förstår al-Fatiha måste tänka på dessa två ting - 1.Vad vill man få ut ur denna Sura? 2.Varför ska vi läsa just al-Fatiha i varje bön?

Profeten(sallalahu wa aleyhi wa salam) sade,:"Den som gör salat och inte läser Umm ul Quran(Sura al-fatiha). Har förlorat bönen." Muslim.

Al Fatiha måste vi läsa, och det ska inte bara vara ord som flyger ut ur munnen! Det är en konversation med Allah i bönen. Och Allah svarar oss..! Om du inte vet vad Surat al-Fatiha handlar om eller förstår den, så kan du inshaAllah få veta nu om al-Fatiha i denna hadith Qudsi:

"Jag har delat bönen mellan Mig och Min tjänare i två delar. För Min tjänare blir det av vad han frågar. När tjänaren säger "Alhamdulilahi Robbil Alameen", svarar Allah: "Min tjänare har prisat Mig.". När tjänaren säger, "Ar-Rahmanir Raheem", svarar Allah: "Min tjänare har upphöjt Mig". När tjänaren säger, "Maliki Yawmid deen", svarar Allah: "Min tjänare har förstorat Mig". När tjänaren säger, "iyaka na'budua iyaka nasta'in", svarar Allah: "detta är mellan Mig och Min tjänare, och till Min tjänare blir det vad han frågar om". När tjänaren säger "Ih dina siratal mustaqim. Siratal a dina an'amta aleyhim, ghayril maghdoobi aleyhim wallad Daaalen", svarar Allah: "Detta är för min tjänare och till Min tjänare blir det vad han frågar om"."
[Sahih Muslim]
I första meningen säger Allah att Han har delat bönen i två delar, bönen här menas med al-Fatiha.

Så när uppenbarades Surat al-Fatiha?
Väldigt tidigt.! Det var den första Suran som uppenbarades. Fyra verser blev uppenbarade för vår älskade Profet(frid och välsignelser över honom) innan Surat al-Fatiha. Dessa fyra verser är som en förberedelse till honom om vad som skall komma, det är direkta order. När al-Fatiha kom så visste man vad man skulle säga till Allah (al-Fatiha är en dua). Surat al-Fatiha är även en slags sammanfattning om Islams budskap! mashaAllah!

Vissa suror och ayats är bättre än andra, eller har mer budskap, fördelar och goda egenskaper än andra.

Fördelar med Surat al-Fatiha

Några frågade Profeten Muhammed(sallalahu wa aleyhim wa salam) vilken den största suran i Koranen är. Profeten sade: "Alhamdulilahi Robbil Alameen". [Och menade alltså surat al-Fatiha]

Finns inget i Allahs andra böcker som liknar Surat al-Fatiha. Försök lära er och förstå den! Det är endast sju verser! Alla muslimer borde förstå vad den betyder, vad varenda ord betyder..

En hadith som är sahih, av Ibn Abbas som återberättade att Profeten(sallalahu wa aleyhi wa salam) en gång var med Jibril och att Jibril hörde någonting i himlen. Han höjde blicken och såg att det öppnades en dörr som aldrig öppnats förr. Ut kom en ängel som flög till Profeten(sallalahu wa aleyhi wa salam). Och sade till honom, "Glada budskap till dig, som fått två ljus som ingen tidigare Profet fått. Fatiha ul kitaab(surat al-Fatiha) och de sista verserna av Surat al-Baqarah. Och ingen läser dem, läser budskapet, förutom om han fått det."

Al Fatiha och de sista verserna ur al-Baqarah har samma betydelse och täcker samma områden.

Denna sura brukar kallas lite olika,
Surat al-Fatiha, som vi alla vet, det betyder "Öppningen (till Koranen)"
Umm ul-Quran
Umm ul-Kitaab

Umm kan betyda mor, bas eller grund. Här har det tolkats som att det är grunden. Grunden till vad hela Koranen handlar om. På profetens(sallalahu wa aleyhi wa salams) tid kunde man även säga Umm och mena "krigsfana"..

Iallafall! Nu vet ni varför man borde tänka på Surat al-Fatiha och lära sig den inshaAllah!
Hoppas att ni kan förstå allt jag skrivit inshaallah, lite svårt att översätta från en föreläsning hehe. . Jazak Allahu khayr!

As-Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh!

Till del 2 i studien
Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Bönen (Salat) | Direkt länk | 2009-11-29 @ 19:11:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah

VARFÖR BER DU INTE?!

As.Salamu Aleikum wa Rahamtulahi wa Barakatuh!!

Systrar, bröder och alla andra, jag vet att jag lägger ut många föreläsningar och det kanske inte är så "jättekul" när man vill läsa saker eller sådant.. Men !!! Jag bara måste dela med mig av det jag fått höra och ta del av. Alhamdulilah, denna föreläsningen kanske de flesta har hört, men det är bara bra alhamdulilah. Visa den till nära och kära, till de ni älskar och till de ni vet har lite problem med bönen. Insh'Allah! Jag hade sett en kort bit av denna för ett tag sedan, och så visade en syster hela föreläsningen för mig igår Alhamdulilah Må Allah belöna henne, så jag bara måste lägga ut den till er alla!!

Riktigt bra föreläsning, med svensk text och ni kommer definitivt bli påverkade av Shaykh Muhammad Hussein Ya'qobs starka tal! Må Allah belöna honom rikligt.. Ameen

Och så var den slut! Alhamdulilah jättebra föreläsning!!

Annan fakta är att det är många många som blivit bättre på att be och som börjat be efter de har sett denna videon...
Om ni vill ha den hemskickade till er på DVD så kan ni kontakta dawasweden@gmail.com !!

As-Salamu Aleikum wa Rahmatulahi wa Barakatuh
Tankar: 3.....
Lämna en kommentar | Bönen (Salat) | Direkt länk | 2009-08-13 @ 23:35:46|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Alhamdulilah


Bönetider


Video på Svenska om Profeten Muhammad
frid och välsignelser över honom

Svenska Islamiska Youtubekanaler

DawaSweden
IslamIdag
Muslimahkanalen
MuslimSe
Mussemanda
OmarIbnAlKhattab
SMSBilal
TheMuslim0
UnderTexter


Den Raka Vägen
Vill du ha evig lycka?Bismillahi Rahmani Rahim
Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

[Koranen 96:1-5]


Mina besökare
Online:
Idag:
Totalt: