Säg Nej till att ge efter för alla dina begär

Nej till att syssla med fysiskt nöje och ge efter för varje spontan tanke och begär


Att vara en slav till ens nafs(inre själv). Att göra allting som faller in i tankarna och bara följa ens lust helt utan gränser.. Det är farligt!

 

Varför säger jag att det är farligt? För att detta levnadssätt tar en bort från Islam. Allah har givit oss regler att följa och vissa av dessa regler går emot våra luster. Som till exempel om man hör musik från grannen så kanske man har lust att dansa, eller om man ser någon snygg person på internet kanske man har lust att skriva till denne.. Inte att det är fel i Islam att dansa eller att ta kontakt med människor. Men att dansa till musik är däremot haraam, att ta kontakt med det motsatta könet är även haraam. Så man hamnar väldigt enkelt i synd om man ska följa varenda begär. Vi måste kunna hålla tillbaka för Allahs Skull, för att få belöning!

 

Må Allah stärka oss i vår emaan och göra oss bland de gudsfruktiga ameen

 

http://fridabeckmann.blogg.se/images/2010/magnum-temptation-chocolate_81155327.jpg

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Varningar | Direkt länk | 2010-11-30 @ 11:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Tre egenskaper som tar dig till Jannah

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Hadither | Direkt länk | 2010-11-29 @ 11:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Att Skapa en Atmosfär av Tro i Hemmet

Att Göra Hemmet till ett Ställe för Ihågkommande av Allah


Profeten (frid och välsignelser över honom) sade: ”Liknelsen av ett hus i vilket Allah blir ihågkommen och huset där Allah inte blir ihågkommen är som de levande och de döda, var för sig.

Vi måste göra våra hem till ställen där Allah blir ihågkommen på alla sätt och vis, i våra hjärtan, verbalt, under bönen, genom att läsa Koranen, diskutera Islamiska ämnen, eller genom att läsa olika typer av Islamiska böcker.

Hur många muslimer nu för tiden är döda för att det inte finns någon dhikr av Allah, som nämns i hadithen. Hur är dem när allt som hörs är Shaytaans musik med instrument och sång, och baktal, förtal och skvaller?

Hur är dem om de är fyllda av ondska och synd, så som att beblanda sig mellan de olika könen och att man visar sig oanständigt mellan släktingar som inte är mahram eller med grannar som kommer in i hemmet?

Hur kan änglarna gå in i ett hem som detta? Återuppliva era hem med alla sorter av dhikr, må Allah ha barmhärtighet över er!

 

Källa: 40 Rekommendationer för det muslimska hemmet

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Det Muslimska Hemmet | Direkt länk | 2010-11-28 @ 11:01:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Förklaring på hadithen om de 73 sekterna


Meningen av Profetens Uttalande :
”Alla av dem kommer vara i Elden, förutom En”.

 

F: Vad är meningen med följande Hadith:

 

”Min ummah kommer dela upp sig i 73 sekter. Alla av dem kommer vara i Helvetet förutom en sekt”.

 

Vad är det för sekt? Och kommer de 72 andra sekterna leva för evigt i Elden, så som Idoldyrkarna kommer göra eller inte? Och menas termen Ummah av Profeten (frid och välsignelser över honom) de som följer honom och även de som inte följer honom, eller är det endast den första?


S: Vad som menas med termen 'Ummah' i denna Hadith är Ummahn som följer honom som kommer bli uppdelade i sjuttiotre sekter; sjuttiotvå som är vilseledda som praktiserar innoverade religiösa handlingar som inte innehåller apostasi. Varje (sekt) kommer att torteras i enlighet med dess innovationer, och avvikelse, förutom för de som Allah ursäktar, och förlåter. Deras slutliga mål kommer att vara Paradiset. Den enda sekten som kommer vara skyddade är Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah, som följer Profetens (frid och välsignelser över honom) sunnah, och håller fast vid vad han och hans Följeslagare, må Allah vara nöjd med dem, höll vid. Det är om dem som Profeten (frid och välsignelser över honom) sade:

 

”En grupp av min Ummah kommer vara stadiga, på sanningen, segrande, oskadade av de som går emot dem, och inte stödjer dem, tills döden eller Återuppståndelse-Dagen.” [al-Bukhari]

 

Angående dem som vars innovationer tar dem ut ur Islam, så hör de till Ummahn av inbjudan (mänskligheten i allmänhet), inte Ummah av svar(de som följer islam). De kommer att vara i Helvetet för evigt, och detta är den mest giltiga åsikten.

 

Det är också sagt att termen Ummah i denna Hadith betyder Ummah av inbjudan, vilket är en generell term som inkluderar alla som Profeten (frid och välsignelser över honom) var sänd till (mänskligheten), de som tror och de som inte tror. Där termen ”den räddade sekten) är Ummah av svar, som strikt är dem som tror på Profeten (frid och välsignelser över honom), tillitsfullt, och dör på detta. Detta är sekten som blir räddad av Elden; antingen av tidigare straff eller utan tidigare straff, och deras slutliga mål är Paradiset.

 

Angående de sjuttiotvå sekterna (i den andra åsikten) är de alla, förutom den räddade sekten, icke-troende som kommer leva för evigt i Elden. Där är det mer tydligt att Ummahn av Dawah, är mer generell i bibetydelser än Ummahn av svar. Det är att säga, den som är med i Ummah av svar, är även med i Ummah av inbjudan, medan inte alla i Ummahn av inbjudan tillhör Ummahn av svar.

 

Den Permanenta Kommittén

 

Källa: Fatawa Islamiyah, vol 1, trosuppfattning.

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Fatawas | Direkt länk | 2010-11-27 @ 11:05:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Att Förbereda sig Själv inför Bönen Ordentligt

Bismillah,

Som exempel:

 

Genom att repetera orden från adhaan efter böneutroparen;

 

Genom att göra du'a som sägs efter adhaan: “Allaahummah Rabba haadhihi’l-da’wati’l-taammah wa’-salaati’l-qaa’imah, aati Muhammadan il-waseelata wa’l-fadeelah, wab’ath-hu’l-maqaam al-mahmood alladhi wa’adtah (Å Allah, Herren över denna perfekta kallelse och bönen som skall offras, ge Muhammad privilegium och även högt anseende, och återuppväck honom till den prisade position som Du har lovat);

 

Göra du'aa mellan adhaan och iqaamah;

 

Göra din wudoo ordentligt, genom att säga Bismillah innan den och göra dhikr, och säga denna du'a efter den, “Ash-hadu an laa ilaaha ill-Allaah wahdahu laa shareeka lah wa ash-hadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasooluhu (Jag bevittnar att det inte finns någon gudom värd att dyrkas förutom Allah endast, utan partner eller medarbetare, och Jag bevittnar att Muhammad är Hans slav och sändebud)” och, “Allaahummaj’alni min al-tawwaabeena waj’alni min al-mutatahhireen (Å Allah, gör mig till en av dem som ångrar sig och gör mig till en av dem som renar sig själva);

http://siewers.blogg.se/images/2010/vattenkran_116624666.jpghttp://tiiildiss.blogg.se/images/2010/plus_sign_93933333.jpg

Använd siwaak för att rena och parfyrmera munnen som kommer recitera Koranen snart, för Profeten (frid och välsignelser över honom) sade: ”Rena era munnar för Koranen.” (Rapporterat av al-Bazzar, som sade: vi har den inte med någon bättre isnad än detta. Kashf al-Astaar, 1/242. Al-Haythami sade: dess män är thiqaat. 2/99. Al- Albaani sade: dess isnaad är jayyid. Al-Saheehah, 1213);

 

http://www.caravanxpress.com/Qstore/uploads/mtscat.jpgBära sina bästa och mest rena kläder, för Allah säger (tolkning av mening): ”earing one’s best and cleanest clothes, because Allaah says (interpretation of the meaning): SÖNER av Adam! Anlägg vårdad klädsel var gång ni går till bön…” [al-A’raaf 7:31]. Allah är mest värdig av att bli sedd av oss, att ta våra fina kläder för Honom. Rena kläder som luktar gott och som även är bekväma och avkopplande, inte som de kläder man sover eller arbetar i.

 

Vi borde också förbereda oss med att täcka vår awrah ordentligt, rengöra stället där vi skall be, göra oss redo och vänta på bönen, och göra raderna raka och stabila, utan hål, eftersom shayateen kommer mellan hålen i raderna.


Från boken "33 sätt att utveckla khushoo i bönen" av Muhammad Salih al-Munajjid

Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Bönen (Salat) | Direkt länk | 2010-11-26 @ 11:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Säg Nej till Baktal och Spioneri

Nej till att leta efter andra människors fel och baktala dem, samtidigt som man glömmer sina egna fel.

Asså såg du vad hon gjorde igår? Så fult haha, ingen gillar henne..”

Kan vara ett exempel på hur baktal ser ut.

 

Jag förstår inte varför riktigt, men vi människor, när vi inte har tillräckligt bra självförtroende eller bra emaan så dras vi till att prata om andra. Många liv cirkulerar kring skvaller och hitta fel hos andra människor. En gissning från min sida om varför många inte verkar tro att det är någonting fel i detta är för att skvaller-tidningar, media, tv osv är fyllda med baktaleri! Detta är någonting samhället accepterar. Nästan alla icke-muslimer om inte alla, baktalar varenda dag. Vi lever runt människor som skvallrar jämt. Om kändisar, vänner och familj. ”Åh asså hata min mamma hon låter mig inte gå ut! Hon är så trög!” … Det är en av anledningarna till varför det är så enkelt att falla in i denna synd. Om man går i skolan eller jobbar runt många som skvallrar så gör man det själv till slut, utan att ens tänka på det.

 

Vad säger Allah om dessa synder?

 

"O ni som tror! Undvik mycket misstänksamhet; sannerligen en del misstänksamhet är synd. Och spionera icke, ej heller baktala varandra. Skulle en av er vilja äta köttet av sin döda broder? Ni
skulle hata det (så hata baktaleri). Och frukta Allah. Sannerligen, Allah är den som förlåter och accepterar ånger, Den Mest Barmhärtiga.”
(Hujurat:12)

 

"Inte ett ord yttrar han eller hon utan att det finns en övervakare vid honom redo (att skriva ner det).”
(Qaf 50:18)

 

Vad kan vi läsa i Profetens, frid och välsignelser över honom, uttalanden om detta?


Profeten (saw) frågade: ”Vet ni vad som är baktal?
Dem sade: "Allah och Hans Sändebud vet bäst."
Profeten (saw) sade: ”Det är att nämna din broder på ett sätt han ogillar.”
De frågade: ”Men om det är en sanning?"(Om det finns i honom det man säger)
Profeten (saw) sade: ”Om det är sant, är det baktal och om det inte stämmer så har du förtalat honom .” (Muslim)

En tjänare kan säga ett ord utan att förstå att det han sagt kan få honom att falla in I elden längre än distansen mellan öst och väst .” (Bukharee)

”Tjänarens eeman kommer inte att vara uppriktig förrän hjärtat är uppriktigt och hjärtat kommer inte att vara uppriktigt förrän tungan är det .” (Ahmad- Al-Mundhiri)

”Den som tror på Allah och den sista dagen ska tala gott eller hålla tyst .” (Bukhari, Muslim)

”Skvallerspridaren kommer inte att träda in i paradiset .”

 

Jag rekommenderar alla att läsa detta häfte om Tungan!

http://www.scribd.com/doc/37532630/De-d%C3%A5liga-konsekvenserna-av-tungan

Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Varningar | Direkt länk | 2010-11-25 @ 11:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Acceptera Viljan och Ödet av Allah (SWT)

Bismillah,
Från boken "The Ideal Muslimah" av Dr.Muhammad Ali al-Hashimi.
Den är skriven till kvinnan i Islam men gäller även mannen i Islam lika mycket!


Den Muslimska kvinnan som är lydig till sin Herres Befallningar accepterar naturligt Hans vilja och öde(Han skrivit för en), eftersom detta är en av de största tecken av tro, lydnad, taqwa(gudsfruktan) och rättfärdighet i en person. Så den muslimska kvinnan som är vägledd av Islams läror accepterar alltid vad som än händer i hennes liv, oavsett om det är bra eller dåligt, eftersom denna attityd av acceptans är bra för henne i alla fall, som Profeten (frid och välsignelser över honom) förklarade:

"Så fantastisk är Muslimens händelser! Hans händelser är alla bra. Om han upplever lättnad, är han tacksam, och det är bra för honom. Om han upplever svårigheter, möter han det med tålamod och ihärdighet, och det är också bra för honom" (sahih Muslim)

Den Muslimska kvinnan är övertygad över att vad som än händer henne i livet inte kunde ha undvikits, och vad som än inte hände henne inte skulle hända. Allting händer i enlighet med viljan och ödet av Allah (SWT), så allt som händer henne är gott. Om någonting bra händer henne, uttalar hon pris till Allah, och hon blir en av de som är tacksamma, lydiga och framgångsrika; om någonting dåligt händer henne, möter hon det med tålamod och styrka, så hon blir av dem som är tålmodiga, befriade och segerrika.

Med denna djupa tron, möter den Muslimska kvinnan framgångarna och motgångarna av livet med en lugn själ som accepterar viljan och ödet av Allah (SWT). Hon söker Hans hjälp med tålamod och bön, och hoppas på belöning från Honom. Hon prisar Allah (SWT) för vad Han har velat och ödesbestämt, så som al-Khansa (må Allah vara nöjd med henne) gjorde dagen hon hörde nyheterna om att hennes fyra söner (dött) och sade:

"Pris ske till Allah (SWT) Som har hedrat mig med deras martyrskap; Jag hoppas att Allah (SWT) kommer samla dem med mig under Sin Barmhärtighet."

Hon går till platser där hon oftast brukar be, och söker Allahs (SWT) hjälp med bön och tålamod, så som Asma bin Umays (må Allah vara nöjd med henne) brukade göra när olyckor och tragedier slog ner en efter en. Hon förlorade sin första make, Jafar ibn Abi Talib (må Allah vara nöjd med honom), sedan blev hon slagen med döden av hennes andra make, Abu Bakr as-Siddiq (må Allah vara nöjd med honom), och sin son, Muhammad ibn Abi Bakr, må Allah vara nöjd över honom.

Det finns många andra exempel i historien av Muslimska kvinnor som hade tro, hoppandes för belöning av Allah (SWT) och mötte svårigheter med tålamod och styrka. Allah kommer belöna dem enormt:


"..Bara de som håller ut skall få sin [fulla] lön och mer därtill."

(Qur'an 39:10)
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Kvinnor | Direkt länk | 2010-11-24 @ 11:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah 101 al-Qariah [Det Dundrande Slaget]


Bismillah,

lyssna på Koranen med svensk text och transliteration.
Shaykh Khalifa al Tunaiji


Översättning/tolkning av Koranen på Svenska från Koranens Budskap:

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN
[101:1] [EN DAG skall ni höra] det dundrande slaget!
[101:2] Vad betyder det dundrande slaget
[101:3] Vad kan låta dig förstå vad detta dundrande slag betyder
[101:4] [Det skall dåna] en Dag då människorna myllrar och svärmar som mott och mal,
[101:5] och då bergen [förvandlas] till högar av kardad ull.
[101:6] Då skall den vars vågskål [med goda handlingar] väger tungt
[101:7] gå till ett liv i lycksalighet,
[101:8] men den vars vågskål väger lätt
[101:9] skall se sig innesluten i en avgrund.
[101:10] Och vad kan låta dig förstå vad denna [avgrund] betyder
[101:11] En [famn av] het eld!

Tafsir, förklaring, på denna Surah av Shaykh Ibn Kathir, må Allah vara nöjd med honom och ge honom det bästa i akhira.

Uppenbarad under Mekka-perioden.

{Al-Qari'ah
} är en av namnen av Återuppståndelse-Dagen, precis som, Al-Haqqah, At-Tammah, As-Sakhkhah, Al-Ghashiyah och dess andra namn.

Genom att förstora och intensifiera dess skräck, så säger Allah: {Vad kan låta dig förstå vad detta dundrande slag betyder} Sedan förtydligar Han det genom att säga: {en Dag då människorna myllrar och svärmar som mott och mal,} alltså skingrade, i uppdelade grupper, och de rör sig hit och dit eftersom att de är förbryllade av vad som händer dem (av farorna av Timmen) till den grad att de blir som skingrade malar.

{och då bergen [förvandlas] till högar av kardad ull.} , alltså de kommer bli som kardad ull som är utslitet och kommer slitas i stycken.

Sedan nämns slutet av de som utförde handlingar, hedern och förnedringen som båda sidor kommer uppleva i enlighet med hans egna gärningar, Allah säger: {Då skall den vars vågskål [med goda handlingar] väger tungt} alltså den vars goda gärningar väger över hans synder, {gå till ett liv i lycksalighet,} alltså Paradiset.
{men den vars vågskål väger lätt} den vars synder väger över hans goda gärningar, {skall se sig innesluten i en avgrund.} en sådan person kommer (falla) huvudstupa in i Helvetet; vilket blir hans eviga hem. Allah förklarar denna 'avgrund' genom att säga: {Och vad kan låta dig förstå vad denna [avgrund] betyder? En [famn av] het eld!}

Det är rapporterat från Abu Hurayrah (må Allah vara nöjd med honom) att Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) sade: "Elden av Adams Barn som ni alla tänder (elden som finns här på jorden) är en sjuttiodel av Helvetets eld."
Följeslagarna sade då, "Å Allahs Sändebud! Är inte detta tillräckligt?"
Han (saw) sade, "Det är sextio-nio gånger mer än detta."
[Sahih al-Bukhari & Sahih Muslim]

Det är autentiskt rapporterat att Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) sade: "Helvetet klagade till sin Herre och sade, 'Å Herre! Vissa delar av mig har slukat upp andra delar av mig.' Så Allah tillät den att ta två andetag: ett andetag på vintern och ett andetag på sommaren. Alltså, är den mest stränga kylan som du upplever från dess(helvetets) kyla, och den mest stränga hettan du upplever på sommaren är från dess(helvetets) hetta."

Slut på Tafsir Ibn Kathir (förkortad version)
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Koranen | Direkt länk | 2010-11-23 @ 11:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Säg Nej till att Bekymra dig över Pengar

Nej till att ge prioritet till pengar och ordna en förmögenhet över sin hälsa, lycka, sömn och frid i sinnet


I dessa dagar, dessa ”Moderna”, ”Utvecklade” tider, jagar människan efter pengar. Vissa förstör sina kroppar genom att banta sig onaturligt smala för att kunna bli fotade och rika, vissa tar droger för att bli starkare och vinna en match för att få pengar, vissa låter sina äktenskap och familjer splittras bara för att de måste jobba övertid varenda dag, vissa sover inte på nätterna för att de tänker på sina pengar och hur de ska klara sig... många stressar sönder sig själva bara för att de vill ha mer pengar.

 

Samhället försöker få människor att tro på att ”Pengar kan göra dig lycklig”. Detta är så falskt som det kan bli. Visst kan livet bli en aning jobbigare om man inte har några pengar alls, inte kan betala hyra eller köpa mat. Men det är inte detta dem menar med att pengar kan göra dig lycklig. När de säger pengar menar de STORA pengar, bortom det nödvändiga för att klara sig. Sanningen är att dessa framgångsrika människorna med stora rikedomar inte alls är lyckligare än en ”medelklass” medborgare. Speciellt inte lyckligare än oss muslimer! De oroar sig mer ju mer pengar de har, de blir aldrig nöjda, de har ingen Islam, deras familjer är korrupt, de kan inte lita på någon osv.

 

Och sedan så ska man inte misströsta på Allahs gåvor och välsignelser. Vi ska inte oroa oss om pengar och låta pengabekymmer förstöra vår sömn, frid eller hälsa. Pengar kommer från Allah och vi behöver inte oroa oss. Vi måste alltid lägga vår tillit på Allah att vi kommer att klara oss. Självklart gör vi det vi kan praktiskt för att få pengar, genom att arbeta, göra du3a osv. Men sedan, när vi har gjort vårt så ska vi släppa alla ångest-tankar om ekonomin. Lååångt innan vi föddes så skrevs det ned i våra böcker exakt allt vi skulle få i dunya, varenda korn av ris är skrivet att vi ska äta. Vi kommer få det som är skrivet för oss, Allah försörjer oss! Vi måste lägga vår tillit på Allah och även acceptera ödet som Allah har bestämt för oss. Detta är hur vi får en lycka, ro i hjärtat som ingen annan förutom en troende kan få!

http://www.aha-business-ideas.com/image-files/definition-of-success.jpg

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Mat, hälsa, skönhet | Direkt länk | 2010-11-22 @ 11:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Fördelen med att göra Du'a


“Och bevara Mig i minnet, så skall Jag minnas er; var Mig tacksam och förneka Mig inte!”.
(Qur’aan: 2:152)

"de som tror och vars hjärtan blir stilla när Guds namn nämns - är det inte så att då Guds
namn nämns blir människohjärtat stilla?”.
(Qur’aan: 13:28)


Profeten (frid och välsignelser över honom) sade att Allah, den Upphöjde och Ärade, sade: "Jag är nära tanken av  Min tjänare när han tänker på Mig, och Jag är med honom när han kommer ihåg Mig. Och om han kommer ihåg Mig i sitt hjärta, kommer Jag också ihåg honom i Mitt hjärta, och om han kommer ihåg Mig i en samling så kommer Jag ihåg honom i en bättre samling bättre än hans, och om han kommer närmare Mig en spann, kommer Jag närmare honom en aln, och om han kommer närmare Mig en aln, kommer jag närmare honom en famn. Och om han går mot Mig, springer Jag mot honom"”.
(Muslim, Book 035, Number 6471)

http://darvish.files.wordpress.com/2009/05/allah-remembrance-dhikr.jpg

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Du3a + må bättre | Direkt länk | 2010-11-21 @ 11:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Hadith om att besöka en sjuk person

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Hadither | Direkt länk | 2010-11-20 @ 12:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Säg Nej till att slösa tid!

Bismillah,

Nej till att slösa tid på obetydliga sysslor  och onödiga argument

 

Vi alla hamnar i stunder där vi inte gör någon nytta alls. Det kan vara att man fastnar framför Tvn, spelar tv-spel, hänger ute på stan eller surfar runt flera timmar på nätet utan att ha fått någonting gjort. När man hamnar i ett sådant läge så kallas det för : Ghafla, det är när man hamnar i ett läge av att man inte kommer ihåg Allah. Man försvinner från det verkliga livet så att säga, in till en dröm värld.

 

Vi måste försöka undvika detta för vårt egna bästa. För vi kommer bli frågade om varenda sekund på Domedagen. Har vi tagit vara på vår tid eller slösat bort den?

 

Profeten, frid och välsignelser över honom sade att vi måste ta vara på vår lediga tid innan det är för sent. Innan vi inte har någon tid kvar. Imorgon kanske vi tappar våra röster, förlorar ett ben eller någonting liknande som gör att vi inte kan läsa Koranen högt, be stående osv. Då skulle vi alla sannerligen ha önskat att vi läste Koranen istället för att ha slösat vår tid på musik, tjat på föräldrar, onödiga diskussioner o debatter. Tänk dig bara för en sekund, eller testa med en ögonbindel, hur det skulle vara att vara blind. Våra ögon är en sådan välsignelse som vi inte tar vara på genom att titta på filmer, läsa skvaller-tidningar, spela data-spel.. När man borde läsa Koranen och andra Islamiska böcker. Tänk dig att aldrig kunna Höra någonting igen.. Och tänk om det sista du hörde var baktal, skvaller eller musik? Må Allah skydda oss!

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Varningar | Direkt länk | 2010-11-19 @ 11:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Sträva efter att vägleda din Fru


Om ens fru är rättfärdig, är det sannerligen en välsignelse, och detta är från gåvorna av Allah. Om hon inte är så rättfärdig, då är det mannens(ledaren i familjen) skyldighet att sträva efter att vägleda henne. Kanske passar en av dessa scenarior in:

En man kanske gifter sig med en kvinna som inte är religiös först och främst, eftersom han själv inte är religiös först och främst, eller kanske han gifte henne i hopp att kunna vägleda henne, eller i press från familjen tex. I dessa fall måste han kämpa hårt för att vägleda henne.

En man måste också förstå från början att vägledning kommer från Allah, och att Allah är Den Som ändrar människor. En av Hans välsignelser till sin slav Zakariya var, som Han sade (tolkning av mening): ”...Vi gjorde nämligen hans hustru fruktsam..” [al-Anbiya' 21:90]. Detta botemedel kan ha varit fysiskt eller religiöst. Ibn Abbas sade: ”Hon var ofruktsam och kunde inte få barn, sedan fick hon ett barn.” Ataa' sade: ”Hon var hård i tungan, och Allah ändrade henne.

Det finns många sätt att vägleda eller ändra sin fru, som:

 

Från boken : 40 rekommendationer för det muslimska hemmet.

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Det Muslimska Hemmet | Direkt länk | 2010-11-18 @ 11:03:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Att Offra djur till Jinn


Han Som Offrar till Jinn kommer inte att ha Goda Gärningar accepterade förrän Han ångrar sig.

 

F: Några studenter av kunskap berättade för oss att han som offrar till Jinn, varken får sin bön eller Hajj accepterat. När jag hörde detta, vände jag mig i ånger till Allah, för jag brukade göra detta, och jag utförde Hajj, men de sade att min Hajj inte var giltig. Är det sant att min Hajj är ogiltig? Och om det är så, måste jag utföra Hajj igen?

 


 

S: Att offra djur till Jinn är Shirk. Han som gör detta, och dör utan att ångra sig, skulle leva i Helvetet en evig tid. Ingen god gärning accepteras i tillståndet (när man gör) Shirk. Allah säger:

 

”Om de hade satt medhjälpare vid Hans sida skulle helt visst allt vad de åstadkommit ha gått om intet.”

[Al-An'am 6:88]

 

All pris är till Allah Som har väglett dig till att ångra dig från denna grova synd, där ingen god gärning accepteras. Utför Hajj igen, och om du är ärlig i din ånger, har Allah lovat att förlåta de som ångrat sig, och byta ut deras dåliga handlingar till goda. Han säger:

 

”Och de anropar aldrig en gudom vid sidan av Gud och de berövar aldrig en människa livet -

som Gud har förklarat heligt - annat än i rättfärdigt syfte, och de avhåller sig från äktenskapsbrott. Den som begår dessa svåra synder skall få sona dem med en exemplarisk bestraffning [och] på Uppståndelsens dag skall hans straff fördubblas och han skall gå bort med skammen för att lida detta straff i evighet. De skall inte straffas som visar ånger och blir troende och lever ett rättskaffens liv. I stället för deras dåliga handlingar skall Gud sätta goda handlingar, därför att Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig;”

[Al-Furqan 25:68-70]

 

Och det är endast Allah Som ger framgång. Må Allah höja nämnandet av Hans Slav och Sändebud Muhammad, och hålla honom, hans hushåll och Följeslagare skyddade från ondska.

 

Den Permanenta Kommittén

(En stor samling av lärda i Saudi Arabien)

Källa: Fatawah Islamiyah, vol 1, trosuppfattning

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Fatawas | Direkt länk | 2010-11-17 @ 11:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Vi Sökte....

”Vi sökte efter sätt som får oss att lämna synderna, så vi fann det i andaktbönen.
Vi sökte efter sätt som får våra gravar att lysa, så vi fann det i Koranrecitationen.
Vi sökte efter sätt som får oss att passera förbi bron över helvetet, så vi fann det i fastan & allmosan.
Vi sökte efter sätt som får oss att hamna under Allahs trons skugga, så vi fann det i kärlek inom brödrarskapet’’

(Imam al-Shafii)


http://moonsighting.com/images/hearts_illusion.jpg

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Olika texter o grejer | Direkt länk | 2010-11-16 @ 11:04:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Om Eid

As-Salamu Aleikum wa rahmatulahi wa barakatuh,

Eid ul-Adha närmar sig insh'Allah! Tänkte att några hadither om Eid passar lite. :)Al-Bara' återgav: Profeten (salAllahu alayhi wa salam) gjorde Khutba på Nahr dagen ('Id-ul-Adha) och sade: ”Det första som vi skall göra på denna vår dag är att be och sedan återvända för att slakta (våra offergåvor). Så den som gör så har handlat i enlighet med vår Sunna; och om någon slaktat innan bönen så var det endast kött som hav erbjöd sin familj och det kommer inte att på något sätt betraktas som en offergåva.” Min farbror Abu Burda bin Niyyar reste sig och sade: ”O Allahs Budbärare! Jag slaktade offergåvan innan bönen men jag har en ung get-hona vilket är bättre än ett äldre får.” Profeten sade: ”Slakta det istället för det första och en sådan get kommer inte att betraktas som en offergåva för någon annan efter dig.”

*~*

Muhammad bin Abi Bakr Al-Thaqafi återgav: När vi var på väg från Mina till 'Arafat så frågade jag Anas bin Malik angående Talbiya: ”Hur brukade ni säga Talbiya i Profetens sällskap?” Anas sade: ”Människorna brukade säga Talbiya och vad de sade brukade (man) inte protestera emot och de brukade säga Takbir och (man) protesterade inte mot det heller.”

*~*

Um 'Atiya återgav: Vi brukade bli tillsagda att komma ut på 'Id dagen och även ungmöerna och de menstruerande kvinnorna, så att de kunde stå bakom männen och säga Takbir tillsammans med dem och åkalla Allah tillsammans med dem och att hoppas på den dagens välsignelser och på renandet från synd.Haditherna är från SahihalBukhari.se


EID MUBARAK!

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Islam | Direkt länk | 2010-11-15 @ 10:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Fasta på Arafah dagen!

OBS, DETTA ÄR NU PÅ MÅNDAG! MISSA EJ INSH'ALLAH!! <3


Den nionde dagen av Dhul-Hijjah (den 12:e och sista månaden i den islamiska kalendern) är dagen av Arafah. Det är dagen då  pilgrimer står på toppen av Arafah för att be. På denna dagen, borde alla muslimer runt om i hela världen som inte utför Hajj spendera dagen fastandes, i förberedelse för de tre dagar av firande med Eid ul-Adha.

Abû Hafsah, må Allah vara nöjd med honom, rapporterade att Profeten, må frid och välsignelser vara över honom, sade:

"Att fasta på dagen av Arafah tar bort synder för två år: året tidigare och det kommande året, och att fasta på Ashura (tionde dagen av Muharram) försonar synderna av tidigare år." [Rapporterad av alla förutom al-Bukhârî and Tirmidhî]

I en annan sägelse av Profetens (saw) fru Hafsah, må Allah vara nöjd med henne:

"Fyra saker försummade aldrig Allahs Sändebud: Att observera fastan på Ashura dagen, Arafat, tre dagar varje månad, och att be sunnahbönen för fajr tidigt på morgonen." [Muslim]


Dessa uttalanden är bevis över att denna handling (att fasta den nionde dagen av Dhul-Hijjah, dagen innan Eid ul-Adha) var en livslång praktik av Profeten, frid och välsignelser över honom, som hans fru rapporterade.

http://muslimmatters.org/wp-content/uploads/mt_rahma_arafah.jpg

Det finns vissa rapporteringar om att det är förbjudet att fasta på Arafah dagen. Men, det måste klargöras att detta refererar till en person som utför Hajj. Om en person är på hajj, finns det ingen fasta för honom eller henne på Arafah dagen. Detta är utan tvekan en välsignelse för honom på grund av svårigheterna i pilgrimsfärden. I en sägelse rapporterad av Umm al-Fadl, må Allah vara nöjd med henne, så sade hon:

"Följeslagarna tvekade över om Profeten fastade på Arafah eller inte. Hon beslöt för att bevisa för dem att han inte gjorde det, så hon sade, 'Jag sände honom mjölk, vilket han drack medan han  gav ut khutban (predikan) på Arafah.' " [Recorded by al-Bukhârî]

Att förbjuda pilgrimer att fasta dessa dagar är en stor barmhärtighet för dem, för att fasta kommer ge mycket svårigheter för personen som utför hajj, medan de är upptagna med (alla aktiviteter) på pilgrimsfärden. Annars, skulle inte pilgrimen fasta ändå eftersom han är resande.

 

Av: Tajuddin B. Shu'aib
Da`awah Enterprises International
Los Angeles, California. USA

Källa: SunnahOnline

Tankar: 2.....
Lämna en kommentar | Islam | Direkt länk | 2010-11-13 @ 19:22:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Hadith om Hycklare

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Hadither | Direkt länk | 2010-11-13 @ 13:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Surah 102 At-Takathur [Tävlan i Rikedom]

Bismillahir Rahmanir Raheem


Shaykh Khalifa Tunaiji
- Koranläsning med svensk text och transliteration för alla som inte kan arabiska och vill lära sig denna sura.En översättning/tolkning på Koranen från Koranensbudskap:

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN
[102:1] NI FINNER ert nöje i att överglänsa varandra i rikedom och världsliga framgångar
[102:2] ända till dess ni står vid gravens rand.
[102:3] Ack nej! En dag skall ni få veta [ert misstag]!
[102:4] Ja, en dag skall ni få veta [ert misstag]!
[102:5] Ack, om ni visste det [nu] med full visshet...!
[102:6] Ja, ni skall få skåda helvetets eld!
[102:7] Era egna ögons vittnesbörd skall då ge er visshet,
[102:8] och den Dagen skall ni ställas till svars för [vad ni gjorde av] det goda som skänktes er [i livet]!


Tafsir  (förklaring/tolkning) av Surat 102 at-Takathur, Shaykh Ibn Kathir, må Allah vara nöjd med honom:


Uppenbarad i Mekka-perioden.

Allah den Upphöjde säger: "Är ni, (Å barn av Adam) upptagna av kärlek för livet i denna värld, dess nöjen och dess utsmyckningar att ni blir distraherade från att söka och längta till Efterlivet, på ett sådant vis att ni är totalt besatta av det tills ni blir överraskade av döden och sedan till era gravar blir tagna till?"

Imam Ahmad skrev ned från Abdullah Ibn Ash-Shukhayr, från hans fader som sade: "När jag kom till Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom), fann jag honom recitera: {NI FINNER ert nöje i att överglänsa varandra i rikedom och världsliga framgångar} " Han (frid och välsignelser över honom) fortsatte: "Sonen av Adam säger: 'Min rikedom, min rikedom.' Men får du någonting (av nytta) från din rikedom förutom det som du ätit och tog slut det, eller det som du klädde dig med och du slet ut det, eller det som du gav som välgörenhet och du spenderat det?" [Sahih Muslim, At-Tirmidhi och An-Nasa'i]

Profeten (frid och välsignelser över honom) sade: "Sonen av Adam blir gammal och senil, men två saker stannar kvar hos honom: glupskhet(penningsbegär) och hopp." [Sahih Muslim & Bukhari]

Ibn Abi-Hatim rapporterade att Abu-Buraydah sade att {NI FINNER ert nöje i att överglänsa varandra i rikedom och världsliga framgångar} var uppenbarad ungefär två klaner från Ansar (de som Allahs Sändebud (saw) migrerade till från Mekka): Bani-Harithah och Bani-Al-Harith; som skröt till varandra till den längd att en sade till den andra, 'Finns det bland er någon som är som(lika bra) den och den (nämnde sina namn)?', och så gjorde de andra med. De skröt om deras utstående personer som fortfarande levde bland dem. Sedan sade de till varandra: "Låt oss gå till gravarna" Där sade en av de två grupperna, 'Finns det någon bland er som är som(lika bra) den och den (pekandes på gravarna);' någonting den andra gruppen också gjorde med.' Efter det uppenbarade Allah, den Upphöjde: {NI FINNER ert nöje i att överglänsa varandra i rikedom och världsliga framgångar ända till dess ni står vid gravens rand.} Betydandes, 'Det borde ha funnits för er en varning och någonting att reflektera över i det som ni bevittnade (gravarna) med era egna ögon'.

Vad som är korrekt angående: {ända till dess ni står vid gravens rand.} betyder när du dör och inne är i graven begravd;
I en sahih hadith står det att Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) gick och besökte en sjuk nomad och sade: "Frukta inte din sjukdom, du kommer återhämta dig snart (om Allah vill)." Nomaden sade: "Sade du, 'du kommer återhämta dig snart'? Sannerligen, är det en sådan dominerande och genomträngande feber som tar över en gammal man; en feber som kommer sluta upp med honom i graven."  Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) sade: "Ja. Låt det då bli som du sade."

{Ack nej! En dag skall ni få veta [ert misstag]! Ja, en dag skall ni få veta [ert misstag]!} al-Hassan Al-Basry sade: "Detta är ett hot följt av ett annat hot."

{Ack, om ni visste det [nu] med full visshet...!} betyder, 'Om ni någonsin hade fått säker kunskap över slutskedet från att tävla(i rikedom o framgångar), hade ni inte spenderat er tid i värdsliga ting enda tills ni blivit tagna döda till era gravar.'

Sedan säger Allah: {Ja, ni skall få skåda helvetets eld! Era egna ögons vittnesbörd skall då ge er visshet,} Här hotar Allah dem med denna situation, vilket är vad folket av Elden kommer uppleva. Det är Elden, som om den skulle andas ut ett andetag, skulle varenda ängel som är nära Allah och varenda Profet som var skickad falla ned på knä på grund av deras omfattade fruktan, skräck och synen av dess fasor.

{och den Dagen skall ni ställas till svars för [vad ni gjorde av] det goda som skänktes er [i livet]!} betyder, 'Ni alla kommer bli frågade om er tacksamhet för alla fördelar som ni utrustats med angående hälsa, säkerhet och upphälle och andra skänkta förmåner.'


Slut på Tafsir av Ibn Kathir (förkortad version)

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Koranen | Direkt länk | 2010-11-11 @ 00:13:18|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Muslimaat - Äktenskap i Islam


As salamu Aleikum, systrar!

Ni har väl inte glömt bort Muslimaat.se ?  En Islamisk sida speciellt för kvinnor i islam att få kunskap om familjelivet och om kvinnan i islam. Mycket vacker sida Alhamdulilah! Må Allah belöna de systrar som har denna sidan ameen.

Ni kan dessutom kontakta dem för andra frågor, det kan vara om du är ny i islam eller intresserad av islam så kan du kontakta en Konvertit, det kan handla om mer intima saker som menstruation,graviditet osv så kan du kontakta en sjuksköterska. De svarar dessutom snabbt insh'Allah! Tryck här för att komma till kontakt-sidan.

Nedan har jag länkat till två inlägg från deras sida om "Äktenskap" i Islam. Klicka på bilderna för att komma till inläggen. <33


../../images/2010/oalyckan-copy_114150130.png

 


 

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Kvinnor | Direkt länk | 2010-11-10 @ 06:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Ett Friskt Hjärta - av SmsBilal

Bismillah

En film som beskriver hur en troende skall hantera sitt hjärta, för att kunna vara vinnare på domedagen, Allah har talat om för oss vilka typ av hjärtan som är dugliga, likaså har Profeten Muhammad frid vare över honom hjälpt oss för att vi skall hantera det på rätt sätt.
Finns några fler videopåminnelser på hans youtubekanal, rekommenderas!
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Produktioner av Muslimer | Direkt länk | 2010-11-09 @ 05:56:19|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Hadith om Dhul-Hijjah

Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Hadither | Direkt länk | 2010-11-07 @ 23:30:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Tecken på Allahs kärlek för Sina slavar och ansträngningen för dess Verkställande

Tecken på Allahs kärlek för Sina slavar och ansträngningen för dess Verkställande
Imam Nawawi


Kapitel 47
Från Riyadh us Saliheen

 


Allah, den Upphöjde, säger:


“Säg [Muhammad]: "Om ni älskar Gud, följ mig och Gud skall älska er och förlåta er era synder. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.”’
(3:31)

“Troende! Om någon av er avsvär sig sin tro, skall Gud [i deras ställe] sätta människor som Han älskar och som älskar Honom, anspråkslösa gentemot [andra] troende, omutligt fasta mot förnekarna av sanningen, [människor] som strävar och kämpar för Guds sak utan att bekymra sig om andras ogillande. Detta är en nåd från Gud, som Han skänker åt den Han vill. Gud når överallt, vet allt.”
(5:54)

 

 

386. Abu Hurairah (Må Allah vara nöjd med honom) rapporterade: Allahs Sändebud, frid och välsignelser över honom, sade: "Allah, den Upphöjde, har sagt: 'Jag kommer förklara krig mot honom som behandlar med fientlighet mot en troende dyrkare till Mig. Och den mest kära sak som Min slav kommer närmare Mig med, är vad Jag har påbjudit honom med; och Min slav fortsätter att komma närmare Mig genom utförandet av Nawafil (frivilliga böner eller att göra extra handlingar vid sidan om vad som är obligatoriskt) tills Jag älskar honom, (så mycket att) Jag blir hans hörsel med vilken han hör, hans syn med vilken han ser, och hans hand med vilken han slår, och hans ben med vilken han går; och om han ber Mig om någonting, kommer Jag sannerligen ge honom, och om han söker Mitt Skydd, kommer Jag sannerligen skydda honom.”
[Al-Bukhari]

 

 

Kommentar: Denna Hadith berättar oss statusen och de distinktiva tecknena av de gynnade männen av Allah ('Auliya Allah). Den Nobla Koranen har definerat dem som:

 

“de som tror och ständigt har Honom för ögonen.”. (10:63).

 

Enligt denna definition, är varenda troende som verkligen fruktar Allah favoriserad av Allah. Det betyder att förutom Tro och gudsfruktan, är de favoriserade av Allah varken människor av en speciell sort eller har speciella distinktiva tecken, som man generellt tror bland vissa folk. I respekt för detta, är ignoransen av det generella folket chockande eftersom de ser sådana personer som gynnade av Allah som inte bara struntar i religiösa obligationer och praktiken av Profeten, frid och välsignelser över honom, utan även saknar renlighet. Ibland kallar de även galna eller halvt-galna människor som favoriserade av Allah, medan en Wali egentligen är någon som är noggrann i att observera skyldigheterna och fruktar Allah.

 

Denna hadith ger följande fyra punkter:

 

Först, kärleken till de som Allah älskar ger Allahs kärlek, och att hata dem ger Allahs hat..

 

Andra, när en sann Muslim når närhet och kärlek av Allah genom att göra de obligatoriska handlingarna, frivilliga och extra bönerna, Allah blir då hans speciella hjälpare och skyddar hans leder och organ och låter dem inte arbeta i olydnad till Honom. Så han använder ingen del av sin kropp för saker som är ogillat av Honom.

 

Det är fel att dra från denna hadith, som män av kätterska och polyteistiska trender brukar göra, att 'Auliya blir ögonen, öroren, händerna, fötterna osv, av Allah. Alltså att Allah går in i dem. Därför, på grund av detta säger de att det inte spelar någon roll om man ber från Allah eller en Auliya för att båda är en. För sådana personer är böner som "Å Allah hjälp oss", "Å Allahs Profet, hjälp oss!" och "Å Ali, hjälp oss!" osv., alla korrekta. Men en som säger så har verkligen gått vilse, och gör Shirk (polyteism). Må Allah rädda oss från dessa synder. Enligt hadithen, gillar en troende man det som är gillat av Allah och följer det, och undviker allting som inte är gillat av Honom.

 

Tredje, utförandet av de obligatoriska gärningarna av dyrkan har främsta vikten i att få Allahs nöje, för dess fullföljande är mest gillat av Allah och även för att de formar grunden, på vilken byggnaden av Islam byggs. Då vi inte kan tänka oss en byggnad utan en grund, liknande, kan vi inte tänka på frivillig dyrkan utan att fullfölja de grundläggande skyldigheterna. Faktum är att den som försummar dem slutar att vara en Muslim. Detta är anledningen till de svåra varningarna från Allah till de som försummar detta. De som inte fullföljer frivilliga böner har inte blivit givna någon varning. Det är, ändå, sant att deras utförande tillsammans med de obligatoriska ökar glansen av skyldigheterna. Nawafil (frivilliga gärningar av dyrkan) hjälper en att nå den upphöjda platsen av att bli älskad av Allah med fördelen att man blir given den speciella Hjälpen av Allah.

 

Fjärde, Allsmäktige Allah beviljar sannerligen bönen av de som Han älskar. Men acceptansen av deras böner, betyder inte att dess resultat dyker upp på en gång. Ibland kan de beviljas efter en lång tid. Bönen av rättmätiga personer blir sannerligen beviljade men om det går snabbt eller lång tid beror endast på Allahs Vilja.

 

 

387. Abu Hurairah (Må Allah vara nöjd med honom) rapporterade: "Profeten (frid och välsignelser över honom) sade, "När Allah älskar en slav, ropar Han till Jibril och säger: 'Jag älskar så-och-så; så älska honom'. Då älskar Jibril honom. Efter det säger han (Jibril) till invånarna av himlarna att Allah älskar så-och-så; så älska honom'; och invånarna av himlarna (änglarna) kommer också älska honom och sedan få folket på jorden att älska honom."
[Al-Bukhari and Muslim].

 

En annan återberättelse av Muslim är: Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) sade: "När Allah älskar en slav, kallar Han på Jibril (Gabriel) och säger: 'Jag älskar så-och-så; så älska honom'. Då älskar Jibril honom.Efter det säger han (Jibril) till invånarna av himlarna att Allah älskar så-och-så; så älska honom'; och invånarna av himlarna (änglarna) kommer också älska honom och sedan få folket på jorden att älska honom. Och när Allah hatar en slav, kallar Han på Jibril och säger: 'Jag hatar så-och-så, så hata honom.' Då hatar Jibril också honom. Han (Jibril) säger till invånarna av himlarna: 'Sannerligen så hatar Allah så-och-så, så hata honom.' Då kommer de också hata honom. Sedan blir han ett hatobjekt på jorden också.".
[Al-Bukhari and Muslim].

 

Kommentar:  Denna Hadithen nämner belöningen av kärlek för Allahs skull. En person som älskar för Allahs skull är inte bara älskad av Allah men även av invånarna i jorden och i himlarna. Å andra sidan, är de som är hatade av Allah även hatade av invånarna på jorden och i himlarna. Det måste bäras i minnet att de endast blir populära i denna världen som är rättfärdiga i sin natur - som strikt uppehåller distinktionen mellan det lagliga och det förbjudna (Ma'ruf och Munkar). Men de vars natur har brister genom konstanta synder, slutar att skilja mellan rätt och fel och förlorar deras trovärdighet. Generellt så hatar de dem rättfärdiga personerna av anledningen att varje kategori av människor älskar och gillar folket av sin egen sort.

 

388. `Aishah (Må Allah vara nöjd med henne) rapporterade: Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) utnämnde en man att leda en enhet i armén i Salat (bön); han avslutade alltid sin recitation med Surat al-Ikhlas: "I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN, SÄG: "Han är Gud - En, Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom." (112:1-4) När de återvände till al-Madinah, nämnde de detta till Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom), som sade, 'Fråga honom varför han gör så?' Han blev tillfrågad och svarade, 'Denna Surah innehåller Allahs Attribut, den Nåderike, och jag älskar att recitera det.' Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) sade till dem, "Säg till honom att Allah älskar honom"".
[Al-Bukhari and Muslim].

 

Kommentar:  Vi lär oss från Hadithen, följande:

 

1. Följeslagarna skyndade alltid till Profeten (frid och välsignelser över honom) för att få hans åsikt om vad som helst som verkade konstigt för dem.

 

2. Överlägsenheten av Surat Al-Ikhlas då den punkterar punkter av Tauhid.

 

3. Tillåtelsen att recitera två Surah i ens Salat, tillsammans med Surat al-Fatihah, i en Rak'ah.

 

4. Tillåtelsen att recitera samma Surah om och om igen, som denna Sahabi (följeslagare) som ledde Bönen och reciterade Surat al-Ikhlas efter varenda recitation.

 

 

Källa: http://www.alghurabaa.org/articles/islam/tazkiyah/signs-of-allahs-love-for-his-slaves-and-the-efforts-for-its-achievement/#more-206

Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Du3a + må bättre | Direkt länk | 2010-11-07 @ 01:18:30|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Gbg och "terror-hotet"...

as salamu aleikum ,

tänker inte direkt skriva så om denna händelse. Antar att alla vet om vad som har hänt och hur fel allting har varit.
Många debatt-artiklar har skrivit om detta på nyhetstidningarna och polisen,säpo har avslöjats. I hur inkompetenta de är och hur man bara tar muslimer utan bevis eller något. Börjar verkligen likna usa.. Iallafall!!!!!!!!!!!
Deras "bevis" var när en av bröderna pratade med sin släkting i mobil och sade att han inte orkar besöka honom för att hans huvud exploderar=han har huvudvärk. Och detta samtalet skedde i måndags förra veckan. Löjligt att man på sådana grunder gjort som man gjort. Bara för att de är muslimer... Ni kan läsa om det här på gp.


Hjälp till att sprida en namnlista, vilket är ett upprop så att göteborgspolisen redovisar de bevis som låg till grund för frihetsberövandet och terrorutpekandet av fyra svenska muslimer.

Klicka Här för Att skriva under!Text från sidan där man skriver under för uppropet,


"För en kort tid sedan frihetsberövades fyra svenska muslimer i Göteborg under brutala former av nationella insatsstyrkan utpekade som terrorister. Idag vet vi redan att de är helt oskyldiga till anklagelserna men efter att MMRK varit i direktsamtal med de drabbade framkommer nya graverande omständigheter för polisen.

Två barn under tio år fördes bort till polisstationen för förhör utan någon anhörig vuxen närvarande, mot föräldrarnas uttryckliga vilja.

En kvinna som inte var misstänkt för brott fördes bort mot sin vilja till polisstationen och satt frihetsberövad i flera timmar efter att hon förhörts.

En av de fyra utpekade som nationella insatsstyrkan förde bort var i själva verket inte misstänkt för något brott utan skulle bara höras som vittne.

Polisen använde sig av ett brutalt och kränkande språk genom hela ingripandet.

En 17-årig son till en av de utpekade sparkades av en polisman när han låg på marken med händerna bakom ryggen bara för att han med ord försökte lugna sin mamma.

Vapen riktades mot barn. Vi citerar treåring: ”Han tänkte skjuta mig pappa, men det gjorde han inte.

Polisen, åklagaren och Säpo uppger alla olika saker när det gäller hur många av personerna som verkligen var misstänkta för något. Total oreda råder alltså mellan dessa tre samarbetande myndigheter.

Trots att anklagelserna var falska kan vi utgå från att säkerhetstjänsterna i hela världen nu känner till vilka männen är och att de därmed befinner sig i risk när de reser utomlands. Det gäller även för deras familjer utomlands. Det sitter redan ett tjugotal svenskar fängslade på lösa grunder runtom i världen utpekade som terrorister.

Som svenska muslimer frågar vi oss om det här innebär att vi alla är misstänkta terrorister och kan räkna med att föras bort på natten tillsammans med våra familjer. Men Göteborgspolisen hävdar däremot att i bevisläget som rådde innan ingripandet så var det helt rätt sak att göra. Därför reser vi detta upprop som kräver att länspolismästaren i Västra Götaland, Ingemar Johansson, lägger korten på bordet och visar vilka bevisen var som ledde fram till att dessa människor frihetsberövades och utpekades som terrorister. Bara så kan de skingra alla tvivel och återställa förtroendet bland svenska muslimer."
Tankar: 1.....
Lämna en kommentar | Islam och Samhälle | Direkt länk | 2010-11-05 @ 15:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Dhu'l-Hijjah , de tio första dagarna

Bismillah

Under de första 10 dagarna av Dhu'l-Hijjah måste Muslimerna förstå värdet av sina liv, öka i deras dyrkan till Allah och vara ständig i att göra goda gärningar. Allah har föredragit dessa dagar över alla andra dagar av året.

Abu Hurairah återberättar att Allahs Sändebud (sallallaahu 'alaihi wa sallam) sade,
"Det finns inga dagar mer älskade till Allah för er att dyrka Honom i förutom de tio dagarna av Dhul Hijjah. Att fasta i någon av dessa dagar är likvärdigt som att fasta i ett år och att utföra salatul tahajjud (sena natt bönen) under en av dess nätter är som att utföra den sena nattbönen på natten av makt [Laylatul Qadr]." [This is related by at-Tirmidhi, Ibn Majah, and al-Baihaqi]

Profeten (frid och välsignelser över honom) sade: "Det finns inga dagar i vilka rättfärdiga handlingar är mer kära för Allah än dessa 10 dagar"


Läs mer om dessa välsignade dagar här på engelska: Länk
Här finns en vacker text på svenska: Länk
Dessa dagar börjar insh'Allah den 7de November nu på Söndag..

Må Allah göra oss bättre i vår dyrkan och förlåta oss för våra synder och de tider vi spenderar i glömska av religionen ameen

http://1.bp.blogspot.com/_1upBgkYTTm0/S6zh0TOFLBI/AAAAAAAAAEA/VBkZoLRUnj0/s1600/Masjid-+Al-Haram.JPG
Tankar: 0.....
Lämna en kommentar | Du3a + må bättre | Direkt länk | 2010-11-04 @ 22:30:53|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمBönetider

Video på Svenska om Profeten Muhammad
frid och välsignelser över honom

Svenska Islamiska Youtubekanaler

DawaSweden
IslamIdag
Muslimahkanalen
MuslimSe
Mussemanda
OmarIbnAlKhattab
SMSBilal
TheMuslim0
UnderTexter


Den Raka Vägen
Vill du ha evig lycka?Bismillahi Rahmani Rahim
Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

[Koranen 96:1-5]


Mina besökare
Online:
Idag:
Totalt: