En inbjudan till dig som söker efter sanningen - Vill du bli Muslim?

Vill bli muslim islam hur blir jag muslim vad tror muslimer på islam gud Allah Gud

Islam står som världens näst största och snabbast växande religion. Många icke-muslimer, speciellt kristna, omfamnar Islam. De lär och tror på att Islam är den religion som Allâh, Den Upphöjde, har valt och fulländat för hela mänskligheten. Om du är en av dem som uppriktigt söker efter Sanningen då inbjuder jag dig att läsa Koranen [The Noble Qur’an eller Koranens Budskap] och Sunnah [traditioner och handlingar, återberättade i hadither (Läran)] av Profeten Muhammad [må Guds frid och välsignelse vara över honom]. Öppna ditt sinne och ditt hjärta för att läsa de autentiska Islamiska texterna liksom även de korrekta slutsatserna och tolkningarna av de två heliga skrifterna.

 

Du kommer lära dig Sanningen om Islam som den perfekta,

 

”Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att Islam skall vara er religion.” [Al-Ma'idah 5:3]

 

och sanna religionen,

 

”Ingen dömer utom Gud; Han befaller er att dyrka Honom ensam. Detta är den evigt sanna tron, men de flesta människor har ingen kunskap [om detta].” [Yusuf 12:40]

 

från Allâh, den Ende Skaparen,

 

”Människor! Minns Guds välgärningar mot er! Finns det en annan skapare än Gud, som förser er [med det] i himlen och på jorden som ni behöver för er försörjning? Nej, det finns ingen gud utom Han; hur förvirrade är inte era begrepp!” [Fatir 35:3]

 

Ende Gud och Försörjare av hela mänskligheten,

 

”SÄG: "Jag söker skydd hos människornas Herre.” [An-Nas 114:1]

 

Försök att fundera över trovärdigheten, sanningen, visdomen och vägledningen som Koranen erbjuder människan. Fråga dig själv, finns det någon annan bok i världen, utom Koranen, som varnar dem som inte tror på Enheten av Den Sanna Guden [det finns ingen gud värd att dyrkas utom Allâh] och den Sanna Religionen? Skulle du hålla med om att Gud är Högst och att Hans Ord är högst? Om ja, tro då på Koranen som Guds Ord. Allâhs Ord framställs aldrig som svagt även där det uttrycker en känsla av barmhärtighet. Orsaken är rätt och slätt; Koranen reflekterar en högre gudomlig natur av Allâh. Han är Den mest Upphöjde,

 

”…Gud är upphöjd, stor.” [An-Nisa’4:34]

 

Allsmäktig i Styrka, Full av Visdom,

 

”Ja, Gud [befaller Över] himlarnas och Jordens härskaror och Gud ar allsmäktig, vis.” [Al-Fath 48:7]

 

och fri från allt begär, värdig av allt lov och pris,

 

”GUD tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär. Vi uppmanade dem som fick ta emot Skriften före er, liksom [Vi uppmanar] er, att frukta Gud. Om ni förnekar sanningen [kan ni inte skada Honom]. Allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär är Hans. Gud är Sig själv nog och allt lov och pris tillkommer Honom.” [An-Nisa’ 4:131]

 

Allâhs Ord är unikt eftersom det har ”all kraft”. Vår Skapare säger till oss:

 

” …Guds ord har all kraft, all styrka. Gud är allsmäktig, vis.” [At-Tawbah 9:40]

 

Allâh är den Mest Barmhärtige, Mest Nåderike,

 

”I Guds, den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn.” [Al-Fatihah 1:1]

 

Han har väglett många icke-muslimer till Islam. Han har öppnat deras sinnen och hjärtan för att tro på Hans Ord, vilket inkluderar följande:

 

”Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att Islam skall vara er religion.” [Al-Mad’idah 5:3]

 

”[Gud säger:] "Detta är Min väg, en rak [väg]; följ den och följ inte [andra] vägar; annars kan ni förlora Hans väg ur sikte!" Detta är vad Han befaller er; kanske fruktar ni Honom.” [Al-An’am 6:153]

 

”Det är Han som har sänt Sitt Sändebud med vägledningen och [för att förkunna] den sanna tron som skall föras till seger över all [annan form av] gudstro, hur förhatligt detta än kan vara för dem som sätter medhjälpare vid Guds sida.” [As-Saff 61:9]

 

”Om någon vill anta någon annan religion än Islam kommer detta att vägras honom, och i nästa liv skall han stå bland förlorarna.” [Al ’Imran 3:85]

 

Fråga dig själv, finns det någon annan utom Allâh som har sagt de samma upphöjda och perfekta ord? Finns det någon bok utom Koranen som kategoriskt gör anspråk för den sanna religionen? Islam är den Sanna Religionen inför Allâh. Vår Skapare har gjort det väldigt tydligt att Islam är den rätta religionen, men de flesta människor vet inte det. Han, Den Allsmäktige, säger tydligt:

 

”Vad ni dyrkar vid sidan av Honom är ingenting annat än namn som ni har tänkt ut, ni och era förfäder; Gud har inte gett er tillstånd till detta. Ingen dömer utom Gud; Han befaller er att dyrka Honom ensam. Detta är den evigt sanna tron, men de flesta människor har ingen kunskap [om detta].” [Yusuf 12:40]

 

och Den Upphöjde säger:

 

”GE DIG hän med hela din själ, [du som söker sanningen,] åt den rena, ursprungliga tron, den tro som Gud vid skapelsen lade ned som en naturens norm i människan - ingenting kan rubbas i Guds skapelse! Detta är den evigt sanna tron, men de flesta människor vet ingenting [om detta].” [Ar-Rum 30:30]

 

Välkommen till Islam!

Från: Revertit.blogg.se

 

Tankar: 1.....
Ickemuslimer | Direkt länk | 2012-02-13 @ 12:00:00|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Kommentarer
Postat av: bismillah <3

Salam aleykom:) Kan du svara på min fråga snälla !!! InshaAllah du ska göra det !!!!!Jag har läst någonstans eller kanske hört att bara 1 av 1000 personer kommer komma till paradiset är det sant? eller så var det 1 av 10 000 personer eller kanske 1 av 100 000 personer som kommer komma till paradiset? :( Det känns som om jag vet att jag inte kommer dit:(Min fråga till dig är vilken nummer är det?

2012-02-15 @ 21:35:21
URL: http://quraninswedish.blogspot.com

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:


Bönetider


Video på Svenska om Profeten Muhammad
frid och välsignelser över honom

Svenska Islamiska Youtubekanaler

DawaSweden
IslamIdag
Muslimahkanalen
MuslimSe
Mussemanda
OmarIbnAlKhattab
SMSBilal
TheMuslim0
UnderTexter


Den Raka Vägen
Vill du ha evig lycka?Bismillahi Rahmani Rahim
Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

[Koranen 96:1-5]


Mina besökare
Online:
Idag:
Totalt:
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se Religion bloggar Filosofi/Religion Bloggportal länksamling Bloggparaden

RSS 2.0