Tawhid - Ibadah

Tawhid: Ibadah

 

Anledningen av skapelsen

 

Det är väldigt viktigt att vi alla förstår meningen av varför vi skapades; annars, är det troligt att vi slösar vår tid i att göra saker som inte har någon nytta. Till exempel, om alla skickades till skolan utan att veta varför de blev skickade dit, skulle de säkert börja leka och fortsätta göra så tills någon berättade för dem varför de är där.

Allah Som är Mest Vis, skulle inte skapa oss utan anledning, för den som gör någonting utan anledning ses som oresonlig och korkad, och Allah skulle aldrig kunna vara detta. Till exempel,

om en man gjorde en maskin som inte kunde göra någonting, skulle han bli sedd som en galning. Eller om någon kom och knackade på dörren, men när han blir tillfrågad vem han söker, så säger han ”jag vet inte”. En sådan person skulle bli tagen till ett dårhus för behandling. En vis man är den som planerar alla sina saker bra i förväg och gör saker för goda anledningar. Därför måste, Allah, den All-Vise Skaparen av människan, ha skapat oss av en väldigt viktig anledning.

 

Vi alla vet att meningen av vår skapelse inte är så jättetydlig; annars skulle alla känna till det, och vi skulle alla vara involverade i samma sysslor. Eftersom vår anledning är lite gömd, valde Allah den Mest Barmhärtige , att uppenbara denna anledning till oss genom att sända Profeter med heliga böcker innehållande Hans ord. Han kunde ha skickat änglar med budskapet eller uppenbarat det genom några stora mirakel så skulle ingen vara tveksam angående deras mening med livet. Men Allah valde att sända människor till mänskligheten för att testa deras tro. Han sände också vissa mirakel med dessa profeter, för att visa människor att dem var skickade av Allah. Allah förklarade i Koranen, den sista boken av uppenbarelse skickad till Profeten salAllahu Alayhi wa salam, exakt vad meningen var.

 

Allah sade,

Sannerligen, Vi har skickat till varenda nation ett sändebud sägandes, 'Utför Ibadah (dyrkan) av Allah...'”

Koranen 16:36

 

Han sade även,

Jag skapade endast jinn och mänskligheten för Min Ibadah”

Koranen 51:56

 

Alltså, är meningen med vårt liv Ibadah, dyrkan, till Allah.

 

Definition.

 

För att utföra Allahs Ibadah ordentligt, måste vi veta exakt vad det är och vad det inte är. Ibadah översätts ofta till svenska som 'dyrkan'. Vilket beskrivs som: heder och respekt blandat med kärlek och rädsla inför Gud, en gud eller heligt objekt. På Arabiska betyder Ibadah bokstavligen: dyrkan (viljan att tjäna i en låg position) och även underkastelse (att man ger upp sig själv eller rättigheter). Det kommer från ordet Abd vilket betyder 'slav' eller 'tjänare'.

 

Islamiskt betyder Ibadah att lyda Allah i att göra vad Han än har beordrat oss och undvika det som Han har förbjudit oss. Denna form av lydnad är kallat Ibadah, för det innehåller att tjäna Gud och ge upp ens egna vilja till Allahs vilja. Detta är varför det bästa en muslimsk man kan heta är Abd'Allah, vilket betyder slaven eller tjänaren av Allah. Kanske är det bästa namnet för en kvinna Amat-Allah (en kvinnlig slav eller tjänare till Allah).

 

Ibn Umar rapporterade att Allahs Sändebud salAllahu alayhi wa salam sade:

”Sannerligen är de mest kära av era namn inför Allah, den Mest Mäktiga och Ärade, är Abdullah och Abdur-Rahman” sahih muslim

 

Profeten salAllahu alayhi wa salam gillade även namnet Abd i referens till sig själv :

”Överdriv inte i era prisningar av mig så som de Kristna gjorde för Jesus sonen av Maria, för sannerligen är jag endast en slav(abd) så referera till mig som 'Abd av Allah och Hans Sändebud'.” sahih bukhari och muslim

 

 

Ibadah är grunden av Islam för ordet Islam betyder att man ger upp sin egen vilja till Allah, vilket är den högsta typ av lydnad som man kan nå. Våra fysiska kroppar lyder Allahs lagar, som kallas 'Naturens lagar', utan val. Alltså ses våra kroppar som muslimer, i underkastelse till Allah precis som resten av skapelsen. Men våra sinnen, som styrs av våra själar, har möjligheten att välja att underkasta sig till Allahs sociala och spirituella lagar eller inte. När vi gör det mentala valet att lägga våra själar i linje med resten av skapelsen genom att acceptera Allahs övermakt, blir vi då Muslimer. Detta val uttrycks i två sätt:

 

1.Med trosbekännelsen (shahada): La illaha illal-lah – Det finns ingenting värt av vår Ibadah förutom Allah,

och

Muhammadur-Rasulullah – Muhammad salAllahu alayhi wa salam är Allahs Profet.

 

2.Med handlingarna av dyrkan, så som salah, zakah, sawm och Hajj.

 

Då Islam täcker alla områden i livet, kan varenda handling i en muslims liv bli en handling av dyrkan. Om han lyder Allahs lagar i alla ställen i livet genom att handla i enlighet med Profetens salAllahu alayhi wa salams sätt, så kan även de mest enkla handlingarna bli dyrkan. Till exempel, om någon börjar hans dagliga mål med den korta bönen: bismillah (I Allahs Namn); äter och dricker endast med sin högra hand; undviker att använda guld eller silver bestick o verktyg, undviker att över-äta genom att äta en tredjedel, dricka en tredjedel och lämna en tredjedel för luft och han slutar måltiden med att säga den korta bönen Alhamdulilah(all pris är Allahs), blir varenda handling när du äter en dyrkan och underkastelse till Allah för vilken han blir belönad.

 

Khalifah (Kaliphen)

 

Alltså, om vi vill fullfölja vår mening av detta liv, måste vi ta reda på vad Allah vill av oss i alla ärenden i livet. Efter att ha tagit reda på vad som krävs av oss, måste vi då lägga den kunskapen i praktik så att det slutar med rättfärdiga handlingar. Om våra liv blir i ett stadie av harmoni med Allahs lagar, blir vi då högre och mer nobla än hela skapelsen. Till och med änglarna som aldrig visar olydnad till Allah, kommer vara i en lägre position än oss. Detta är meningen av Allahs kommand till änglarna att buga sig ner till profeten Adam alayhi salam:

 

”Och sedan sade Vi till änglarna att prostrera till Adam, de gick alla ned på sina huvuden förutom Iblis...”

Koranen 2:34

 

Detta var Allahs sätt att visa att människan skapades för att vara på en högre position än änglarna och resten av skapelsen. Iblis, en Jinn som var bland änglarna förstod detta och vägrade att göra sujood till Adam. När Allah frågade honom varför han inte gjort det, svarade han,

 

”Jag är bättre än honom. Du har skapat mig av eld och skapat honom av lera.”

Koranen 7:12

 

Om vi når högre nivåer av underkastelse genom ärlig Ibadah, fullföljer vi rollen som Khalifah, som är ansvarig för att ta hand om invånarna av jorden, och hålla lagarna och ordning bland allt levande och icke-levande varelser. Detta är meningen av människans skapelse i relation till resten av skapelsen. Detta stadie är fullföljandet av Allahs ord:

 

”Och när din Herre sade till Änglarna: 'Sannerligen kommer Jag sätta på jorden en Khalifa..'”

2:30

¨

 

Om, å andra sidan, vi vägrar att leva vår liv i enlighet med Allahs lagar och vara rebeller som Iblos, blir vi lägre än de lägsta av skapelsen. Detta är vad Allah menade när Han beskrev de som gick emot Hans lagar sägandes,

 

”..Sannerligen är dem som boskap, nej, de är ännu mer förlorade från vägen.”

25:44

 

De som inte har rädsla för Gud jagar ibland djur för nöje tills de har utrotat hela arter av djur. Å andra sidan, jagar och dödar endast djur andra djur av behov. Islam lär oss att det är förbjudet att döda djur för sport och nöje. Liknande, är de industriella företagen vars enda mål är att få vinst, de släpper ut massa farliga kemikalier in i naturen , förstör sjöar, floder och skog runt om i världen. Man ser aldrig djur förstöra naturen på detta is. Islam förbjuder förstörande av naturen till och med under krig, och förespråkar planterande av träd och att skydda floder, sjöar och hav.

 

 

Frågor för er att se om ni förstått texten:

 

1. a) Varför är det viktigt att förstå meningen av livet?

b) förklara varför det måste finnas en mening vår skapelse!

c) Hur vet vi att meningen med livet inte är tydlig?

      1. Vad är meningen med vår skapelse?

 

2. Islamiska definitionen av Ibadah är

a) dyrkan

b) slav eller tjänare

c) villigheten att tjäna i en låg position

d) att lyda Allah genom att göra vad Han beordrat och undvika vad än som Han har förbjudit.

e) lydnad till naturens lagar

 

  1. Varför är Ibadah sett som Islams grund?

 

4. Det mest kära namnet av våra namn för Allah är:

a) Muhammad
b) Ahmad
c) Abdul-Wajid
d) Abdullah
e) Ubadah

5.Alla skapade ting är sedda som Muslimer för att..
a) de alla lyder naturens lagar av Allah
b) de alla väljer att lyda Allahs lagar
c) allting deklarerar sin tro på Allah
d) Allah skapar ingenting med en anledning
e) Allah fick änglarna att buga inför Adam

6. Hur kan en muslims hela liv bli Ibadah?

 

7. Allah beordran till änglarna att buga sig inför Adam betydde..
a) att änglarna skapades för att dyrka människan
b) alla människor är i högre position än änglarna
c) att människor som vill lyda Allahs lagar bör dyrka änglarna
d) att människan skapades för att vara på en högre nivå än änglarna
e) vi alla måste buga inför Adam

8. Vad är människans syfte i relation med resten av skapelsen?

9. Förklara vad som händer när en man vägrar att följa Allahs lagar. Ge ett exempel för att stödja ditt svar?

Tankar: 0.....
At-Tauhid,Trosuppfattning | Direkt länk | 2011-08-10 @ 12:42:55|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:


Bönetider


Video på Svenska om Profeten Muhammad
frid och välsignelser över honom

Svenska Islamiska Youtubekanaler

DawaSweden
IslamIdag
Muslimahkanalen
MuslimSe
Mussemanda
OmarIbnAlKhattab
SMSBilal
TheMuslim0
UnderTexter


Den Raka Vägen
Vill du ha evig lycka?Bismillahi Rahmani Rahim
Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

[Koranen 96:1-5]


Mina besökare
Online:
Idag:
Totalt:
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se Religion bloggar Filosofi/Religion Bloggportal länksamling Bloggparaden

RSS 2.0