Surah 102 At-Takathur [Tävlan i Rikedom]

Bismillahir Rahmanir Raheem


Shaykh Khalifa Tunaiji
- Koranläsning med svensk text och transliteration för alla som inte kan arabiska och vill lära sig denna sura.En översättning/tolkning på Koranen från Koranensbudskap:

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN
[102:1] NI FINNER ert nöje i att överglänsa varandra i rikedom och världsliga framgångar
[102:2] ända till dess ni står vid gravens rand.
[102:3] Ack nej! En dag skall ni få veta [ert misstag]!
[102:4] Ja, en dag skall ni få veta [ert misstag]!
[102:5] Ack, om ni visste det [nu] med full visshet...!
[102:6] Ja, ni skall få skåda helvetets eld!
[102:7] Era egna ögons vittnesbörd skall då ge er visshet,
[102:8] och den Dagen skall ni ställas till svars för [vad ni gjorde av] det goda som skänktes er [i livet]!


Tafsir  (förklaring/tolkning) av Surat 102 at-Takathur, Shaykh Ibn Kathir, må Allah vara nöjd med honom:


Uppenbarad i Mekka-perioden.

Allah den Upphöjde säger: "Är ni, (Å barn av Adam) upptagna av kärlek för livet i denna värld, dess nöjen och dess utsmyckningar att ni blir distraherade från att söka och längta till Efterlivet, på ett sådant vis att ni är totalt besatta av det tills ni blir överraskade av döden och sedan till era gravar blir tagna till?"

Imam Ahmad skrev ned från Abdullah Ibn Ash-Shukhayr, från hans fader som sade: "När jag kom till Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom), fann jag honom recitera: {NI FINNER ert nöje i att överglänsa varandra i rikedom och världsliga framgångar} " Han (frid och välsignelser över honom) fortsatte: "Sonen av Adam säger: 'Min rikedom, min rikedom.' Men får du någonting (av nytta) från din rikedom förutom det som du ätit och tog slut det, eller det som du klädde dig med och du slet ut det, eller det som du gav som välgörenhet och du spenderat det?" [Sahih Muslim, At-Tirmidhi och An-Nasa'i]

Profeten (frid och välsignelser över honom) sade: "Sonen av Adam blir gammal och senil, men två saker stannar kvar hos honom: glupskhet(penningsbegär) och hopp." [Sahih Muslim & Bukhari]

Ibn Abi-Hatim rapporterade att Abu-Buraydah sade att {NI FINNER ert nöje i att överglänsa varandra i rikedom och världsliga framgångar} var uppenbarad ungefär två klaner från Ansar (de som Allahs Sändebud (saw) migrerade till från Mekka): Bani-Harithah och Bani-Al-Harith; som skröt till varandra till den längd att en sade till den andra, 'Finns det bland er någon som är som(lika bra) den och den (nämnde sina namn)?', och så gjorde de andra med. De skröt om deras utstående personer som fortfarande levde bland dem. Sedan sade de till varandra: "Låt oss gå till gravarna" Där sade en av de två grupperna, 'Finns det någon bland er som är som(lika bra) den och den (pekandes på gravarna);' någonting den andra gruppen också gjorde med.' Efter det uppenbarade Allah, den Upphöjde: {NI FINNER ert nöje i att överglänsa varandra i rikedom och världsliga framgångar ända till dess ni står vid gravens rand.} Betydandes, 'Det borde ha funnits för er en varning och någonting att reflektera över i det som ni bevittnade (gravarna) med era egna ögon'.

Vad som är korrekt angående: {ända till dess ni står vid gravens rand.} betyder när du dör och inne är i graven begravd;
I en sahih hadith står det att Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) gick och besökte en sjuk nomad och sade: "Frukta inte din sjukdom, du kommer återhämta dig snart (om Allah vill)." Nomaden sade: "Sade du, 'du kommer återhämta dig snart'? Sannerligen, är det en sådan dominerande och genomträngande feber som tar över en gammal man; en feber som kommer sluta upp med honom i graven."  Allahs Sändebud (frid och välsignelser över honom) sade: "Ja. Låt det då bli som du sade."

{Ack nej! En dag skall ni få veta [ert misstag]! Ja, en dag skall ni få veta [ert misstag]!} al-Hassan Al-Basry sade: "Detta är ett hot följt av ett annat hot."

{Ack, om ni visste det [nu] med full visshet...!} betyder, 'Om ni någonsin hade fått säker kunskap över slutskedet från att tävla(i rikedom o framgångar), hade ni inte spenderat er tid i värdsliga ting enda tills ni blivit tagna döda till era gravar.'

Sedan säger Allah: {Ja, ni skall få skåda helvetets eld! Era egna ögons vittnesbörd skall då ge er visshet,} Här hotar Allah dem med denna situation, vilket är vad folket av Elden kommer uppleva. Det är Elden, som om den skulle andas ut ett andetag, skulle varenda ängel som är nära Allah och varenda Profet som var skickad falla ned på knä på grund av deras omfattade fruktan, skräck och synen av dess fasor.

{och den Dagen skall ni ställas till svars för [vad ni gjorde av] det goda som skänktes er [i livet]!} betyder, 'Ni alla kommer bli frågade om er tacksamhet för alla fördelar som ni utrustats med angående hälsa, säkerhet och upphälle och andra skänkta förmåner.'


Slut på Tafsir av Ibn Kathir (förkortad version)

Tankar: 0.....
Koranen | Direkt länk | 2010-11-11 @ 00:13:18|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:


Bönetider


Video på Svenska om Profeten Muhammad
frid och välsignelser över honom

Svenska Islamiska Youtubekanaler

DawaSweden
IslamIdag
Muslimahkanalen
MuslimSe
Mussemanda
OmarIbnAlKhattab
SMSBilal
TheMuslim0
UnderTexter


Den Raka Vägen
Vill du ha evig lycka?Bismillahi Rahmani Rahim
Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

[Koranen 96:1-5]


Mina besökare
Online:
Idag:
Totalt:
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se Religion bloggar Filosofi/Religion Bloggportal länksamling Bloggparaden

RSS 2.0