1.) Att ha andra partners vid Allah, den Mest Höge [Shirk]

Stora Synder

En bok av Imam Shamsu ed-Deen Dhahabi
Ladda ned på Engelska Här.

Den värsta stora synden är Shirk. Den finns av två sorter:

a) Att säga att Allah har en likvärdig, att någon annan partner vid Allah har skapat dig, och att dyrka någon annan med Honom. Oavsett om det är en sten, träd, sol, måne, profet, sheikh, ängel eller annat. Detta är den största shirk som Allah, den Mest Upphöjde, den Allsmäktige, sagt,

[4:116] Allah FÖRLÅTER inte den som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder; den som sätter medhjälpare vid Guds sida har drivit synden till dess yttersta gräns.


Sätt inte medhjälpare vid Guds sida; att sätta medhjälpare vid Hans sida är att begå en svår orätt!

[Luqman:13]


Gud utestänger den från paradiset som sätter medhjälpare vid Guds sida och Elden skall bli hans sista hemvist

[Al-Ma'idah:72]


De Koraniska verserna angående detta är många. Det är absolut säkert att den som tar en partner till Allah och dör i detta läge är en av Helvetets invånare, precis som den som tror på Allah och dör som en troende är en av invånarna i Paradiset, även om det skulle hända att man blir straffad först.

Profeten,salAllahu aleyhi wa salam, sade,
"Skall jag berätta för er om de värsta stora synderna? Att dyrka någon annan vid Allah, att visa orespekt till föräldrar, ge falska vittnesmål, och att vittna till sanningen av en falskhet." Och han fortsatte repetera det tills vi tänkte för oss själva, "Om han ändå kunde vara tyst."


och han nämnde att ta någon annan jämte Allah.
"Döda den som konverterar sin religion (islam).”


b) Skrytsamt uppträdande.

Allah, den Mest Upphöjde, säger,

Var och en som med hopp ser fram mot mötet med sin Herre skall [sträva efter att] leva ett gott och rättskaffens liv och att inte göra någon delaktig av den dyrkan som han ägnar sin Herre!                                                                                                                              [Al-Kahf:110]


alltså, inte skryter i gott arbete...

Profeten, salAllahu aleyhi wa salam sade,
"Akta för den mindre shirk." De frågade, "vad är den mindre shirk?" Han sade, "Att skryta med goda handlingar. Allah, den Allsmäktige kommer säga på återuppståndens dag till mänskligheten om deras handlingar: Gå till de som du skröt för i världen för att se hur de kan återgälda dig.."


Profeten,salAllahu aleyhi wa salam, sade att Allah subhanahu wa'tala sade,
"Om någon associerar någonting med Mig, är jag inte affekterad. Om någon associerar någon med Mig, på något sätt, förkastar Jag honom och hans agerande av associering.

Profeten, salAllahu aleyhi wa salam, sade,
"En person som gör gott för att skryta kommer ha sina fel blottade av Allah Mest Höge och en person som vars motiv är att göra gott för att visa det, kommer Allah Mest Höge behandla som en hycklare."

Profeten, salAllahu aleyhi wa salam, sade,
"Det kan finnas en som fastar men som inte får någonting ur sin fasta förutom hunger och törst."

En vis man sade, "Just som den som skryter med goda gärningar är som den som fyller sin väska med stenar och blad och ska till marknaden för att köpa mat. Om han skulle öppna den framför säljaren skulle han bli stenad med den i sitt ansikte. Han tjänar ingenting förutom folkets förfrågan om vad som fyller hans väska, inget mer. Så, den som skryter i goda handlingar kommer inte ha något värde förutom folkets sägelser att han gjorde gott och han kommer inte bli belönad i Efterlivet."

Allah, den Allsmäktige, säger,

Och Vi skall se på det som de [tror sig] ha åstadkommit och Vi skall förvandla det till stoft som skingras för alla vindar.


[Al-Furqan:23]


Allahs Sändebud, salAllahu aleyhi wa salam, sade,
"På Domedagen kommer en grupp av människor få komma nära Paradiset. När de har känt dess doft, och sett platser och välsignelser där inne, kommer de höra ett rop säga "Ta dem där ifrån, detta är inte för dem." Därför ska de återvända med stor sorg att ingen kan ha en sådan känsla. De kommer kalla på Allah, "Å Herre om vi hade kommit in i Helvetet innan vi sett vad Du förberett för Dina Vänner, hade det varit bättre." Då kommer Allah säga, "Detta är vad Jag vill. När ni var ensamna trotsade ni Mig med stora synder, men när ni mötte folk skröt ni i goda handlinga, ni respekterade endast människor inte Mig, ni stod emot saker för deras skull. Därför, idag, ska Jag straffa er svårt i tillägg till att tagit bort Min rikliga belöning."


Det var återberättat att en man frågade Allahs Sändebud, salAllahu aleyhi wa salam,
"Hur kan jag bli frälst?"
Profeten, salAllahu aleyhi wa salam, sade, "Om du inte bedrar Allah."
Mannen frågade, "Hur bedrar jag Allah?"
Han svarade, "När du gör någonting som Allah och Hans Sändebud beodrat dig men du gjorde det för annat än att göra Allah nöjd. Akta dig för att skryta, det är den mindre shirk (polyteism). På Domedagen, kommer de skrytsamma bli kallade av alla skapelser till fyra namn: Å Skrytare, Å förrädare, Å korrupterade, Å förlorare; vad ni gjorde är förlorat och era belöningar noll. Vi belönar er inte, gå och ta er belöning från den som ni spelade framför för att luras?"

En vis man blev frågad, "Vem är den ärlige?"
Han svarade, "Det är han som gömmer sina goda gärningar som han gör med dåliga gärningar."
Någon frågade, "Vad är det goda av ärlighet?"
Han sade, "När du ogillar att bli prisad av folk."

Al-Fudail Ibn Eiad, må Allah vara nöjd med honom, sade, "Att stå emot en handling för folkets skull är att skryta. Att göra någonting för deras skull är shirk (polyteism). Men ärlighet är att vara uppmärksam mot dem.

Å Allah! Låt oss vara borta från dem och förlåt oss.


Tankar: 1.....
Varningar | Direkt länk | 2010-04-09 @ 23:33:35|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Kommentarer
Postat av: Emma

Salam Alaykom. Subhana Allah, många människor tar inte detta med shirk på allvar utan lever bara för detta livet och följer blint sina familjers traditioner. Ta tex tawassul, som shia eller sufi utför den. Att de inte ens kan gå till källan och läsa vad hadithen säger, utan väljer blint att tro på folk utan kunskap. Må Allah ta bort allt ont från oss och skydda oss mot villfarelse och guida oss till den raka vägen, den väg som profeten och hans följeslagare vandrat och som leder till Paradiset, ameen! Hoppas du mår bra och allt är bra med dig och din familj :)

2010-04-14 @ 19:03:40
URL: http://amuslima.blogg.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:


Bönetider


Video på Svenska om Profeten Muhammad
frid och välsignelser över honom

Svenska Islamiska Youtubekanaler

DawaSweden
IslamIdag
Muslimahkanalen
MuslimSe
Mussemanda
OmarIbnAlKhattab
SMSBilal
TheMuslim0
UnderTexter


Den Raka Vägen
Vill du ha evig lycka?Bismillahi Rahmani Rahim
Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

[Koranen 96:1-5]


Mina besökare
Online:
Idag:
Totalt:
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se Religion bloggar Filosofi/Religion Bloggportal länksamling Bloggparaden

RSS 2.0