Surat al- Kawthar 108 (Det goda i överflöd)

Bismillahir Rahmanir Raheem

 


I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN
[108:1] VI HAR sannerligen gett dig det goda i överflöd!
[108:2] Be därför till din Herre och förrätta [ditt] offer!
[108:3] Det är den som är full av hat mot dig, som är utestängd [från Guds nåd].


Hadither om denna Sura!

Muslim, Abu Dawud and An-Nasa'i, återberättade från Anas som sade, "När vi satte med Allahs Sändebud i moskén, så slumrade han till. Sedan lyfte han huvudet leende. Vi sade "O Allahs Sändebud! Vad har fått dig att le?" Han(sallalahu aleyhi wa salam) sade, "Sannerligen, så har en Sura blivit uppenbarad för mig." Sedan reciterade han Surat al-Kawthar. Därefter sade han, "Vet ni vad Al-Kawthar är?" Vi svarade, "Allah och Hans Sändebud vet bäst". Han sade, "Sannerligen, så är det en flod som min Herre, den Mäktiga och Majestätiska, har lovat mig och den har överflöd av gott. Det är en damm som min Ummah får komma till på Domedagen. Dess kärl är så många som stjärnorna i himlen. Och en av Allahs tjänare kommer bli förhindrad att gå till den, jag kommer säga: 'O Herre! Sannerligen så är han från min Ummah.' Då kommer Han (Allah) svara: 'Sannerligen, så vet du inte vad han introducerat (eller skapat nytt) efter dig.' "


Imam Ahmad återberättade från Anas att Allahs Sändebud (sallalahu aleyhi wa salam) sade,
"Jag steg in i Paradiset och kom till en flod vars stränder hade tält gjorda av pärlor. Och jag stack in min hand i dess svallande vatten och fann att det hade den starkaste (lukt) av musk. Så jag frågade, 'O Jibril! Vad är detta?' Han svarade, 'Detta är Al-Kawhtar som Allah, den Mäktiga och Majestätiska har gett dig.' "

Al-Bukhari och Ahmad återberättade från Anas att en man sade, "O Allahs Sändebud! Vad är Al-Kawthar?" Han(sallalahu aleyhi wa salam) svarade,
"Det är en flod i Paradiset som min Herre har givit mig. Den är vitare än mjölk och sötare än honung. Det finns fåglar i den vars halsar är (långa) som morötter." Umar sade, "O Allahs Sändebud! Sannerligen, de (fåglarna) kommer vara vackra." Profeten(sallalahu aleyhi wa salam) svarade,
"Den som äter dem (alltså Paradisets folk) kommer vara ännu vackrare än dem, O Umar."[108:2 Be därför till din Herre och förrätta [ditt] offer! ] Betyder, 'så som Vi har gett dig godhet i detta livet och i nästa liv (och från floden som getts förklaring till nyss) , därför gör dina obligatoriska och frivilliga böner, och ditt offer (av djur) skall endast och ärligt vara för din Herres skull. Dyrka endast Honom och associera ingen partner med Honom. Och offra genom att säga Hans Namn endast, utan att ge någon partner till Honom.' Som Allah säger:

[6:162] Säg: "Min bön och all min andakt, mitt liv och min död tillhör Gud, världarnas Herre
[6:163] Han som inte har någon vid Sin sida; till detta har jag kallats och jag är den förste av dem som har underkastat sig Guds vilja."[108:3] Det är den som är full av hat mot dig, som är utestängd [från Guds nåd].]
betyder, 'sannerligen den som hatar dig, O Muhammed, och han hatar vad du kommit med för guidning, sanningen, klara bevis och att du har uppenbart ljus, han är den som blir mest utestängd, grymmast, lägsta människan som inte kommer bli ihågkommen.

Ibn Abbas, Mujahid, Said bin Jubayr och Qatadah sade alla, "Denna ayah var uppenbarad om Al-As bin Wail. När Allahs Sändebud(sallalahu aleyhi wa salam) var nämnd i hans närvaro, brukade han säga: 'Lämna honom, för sannerligen är han en man som är utestängd från att ha några ättlingar. När han dör kommer han inte bli ihågkommen.' Så, Allah uppenbarade denna Surah."
Tankar: 0.....
Koranen | Direkt länk | 2009-12-18 @ 22:46:18|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:


Bönetider


Video på Svenska om Profeten Muhammad
frid och välsignelser över honom

Svenska Islamiska Youtubekanaler

DawaSweden
IslamIdag
Muslimahkanalen
MuslimSe
Mussemanda
OmarIbnAlKhattab
SMSBilal
TheMuslim0
UnderTexter


Den Raka Vägen
Vill du ha evig lycka?Bismillahi Rahmani Rahim
Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

[Koranen 96:1-5]


Mina besökare
Online:
Idag:
Totalt:
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se Religion bloggar Filosofi/Religion Bloggportal länksamling Bloggparaden

RSS 2.0