Hur kan vi lita på haditherna?

Fick en fråga på mina 'frågor och svar' , märkte först nu att hela mitt svar inte hade sparats, så undrar om detta har hänt med många av mina svar..? måste kolla upp det insh'Allah :) Iallafall, så publicerar jag det här istället nu.

Fråga:
Vi kan ju lita på Koranen eftersom Allah lovade att skydda den samt att många kan den utantill, men står det något om haditherna också? Tänk om de påstår sådant som Profeten (saw) aldrig sade/gjorde?

Jag förstår inte heller när vissa påstår att Allah stiger ner till den lägsta himlen under den sista tredjedelen av natten, medan Profeten (saw) sa att Allah är lika nära oss som vår halspulsåder. Och jag har läst/hört från vissa sheikhs på youtube om att en man kommer få många fruar och att vissa människor från helvetet kommer bli deras sexobjekt medan en kvinna kommer bara få en man, hur vet de att en kvinna bara kommer få en man och inte fler eftersom det inte nämns i koranen?

Svar:
Bismillah,

Det finns många bra böcker angående vetenskapen om hadith.
Här är några artiklar angående hur man vet om en hadith är autentisk mm:
http://islamqa.com/en/ref/79163
http://islamqa.com/en/ref/82365/authentic%20hadith

http://islamqa.com/en/ref/122705
http://islamqa.com/en/ref/112086

De stora lärda inom islam har forskat så djupt in i haditherna, så som Bukhari och Muslim som du nog sett 'sahih bukhari' 'sahih muslim' efter vissa hadither. De som forskat hadither, har varit så noggranna att om det finns en hadith som har en berättar kedja på tio personer, och en av dessa personer var antingen lögnare eller tex hade dåligt minne , så sågs hadithen som falsk eller svag. De forskade om alla personer som fanns med i en berättarkedja och tog reda på om vissa människor ens hade träffats. Tex om det står "Abdullah rapporterade från Ahmad som rapporterade från Umar som återberättade att Profeten sade..." Och de ser att Abdullah och Ahmad aldrig har varit i samma land, aldrig har träffats, så ses hadith som falsk.
Mer kan du läsa i böcker om hadithvetenskap - http://kalamullah.com/hadith.html

Och när det gäller din förvirring kring olika hadither. Så är det verkligen ett måste att fråga någon kunnig sheikh som du litar på, som kan förklara åt dig. Det som du säger att Profeten salAllahu alayhi wa salam är lika nära oss som vår halspulsåder. Så kommer detta från Koranen och inte från Profeten salAllahu alayhi wa salam.

Allah säger:
[50:16] "VI HAR skapat människan och Vi vet vad hennes själ viskar till henne; ja, Vi är närmare henne än hennes egen halspulsåder. "

En stor lärd inom islam Ibn Kathir må Allah vara nöjd med honom,
förklarar versen såhär:

"Allah, den Allsmäktige konfirmerar att Han kontrollerar människan; för, det är Han Som skapade honom och att alla hans affärer (i livet) känner Han till, så mycket att Han vet vad som händer i hans känslor, goda eller dåliga. Det är autentiskt rapporterat i Sahih (bukhari o muslim) att Allahs Sändebud salAllahu alayhi wa salam sade: "Sannerligen, har Allah förlåtit mitt samfund för allt som händer i deras tankar, så länge de inte utför det eller säger det."

<Vi är närmare henne än hennes egen halspulsåder> alltså Hans änglar är närmare honom (människan) än hans egna halspulsåder. Sannerligen, de som förklarade 'Vi' i denna vers till att det skulle betyda 'Vår Kunskap', har gjort så för att förhindra att falla in i tron om inkarnation eller att Allah skulle finnas inom oss; två trosuppfattningar som är totalt falska i enlighet med Muslimska lärda. Helt upphöjd , ärad och helgad är Allah över vad dem tillskriver Honom.
Pronomet 'Vi' i denna vers syftar på Allah. Liknande säger Han i fallet med en person som andas sitt sista: <Men Vi är närmare honom än ni, men ni ser inte> alltså Hans änglar. Allah den Allsmäktige säger även: <Sannerligen Vi: Det är Vi Som har sänt ner Dhikr(Koranen) och sannerligen, skall Vi vakta den (från korruption). Och sannerligen , änglarna kom ned med Dhikr (Koranen) med Allahs Vilja, den Upphöjde, den Mest Hedrade. Alltså är änglarna närmare människan än hans egna halspulsåder.
-Slut på Tafsir Ibn Kathir (förkortad version)-

Om det såg lite förvirrande ut så ska jag förklara det lite enklare, när Allah säger 'Vi' i denna vers, så menar Han att det är änglarna som är närmare människan än dess egna halspulsåder, och att dem är detta med Allahs vilja.

Var befinner sig Allah? Det står också i Koranen:

[6:18] "Han utövar den oinskränkta makten ovanför Sina tjänare, och Han är den Vise, Den som är underrättad om allt. "
Versen visar oss att Allah är över oss. Ännu tydligare är verserna:
[67:16-17] "Kan ni vara säkra på att Han, som är fis-sama(över himlarna), inte låter jorden [rämna under er och] uppsluka er? Se hur den [redan] skälver och skakar! Eller kan ni vara säkra på att Han, som är i fis-sama (över himlarna), inte släpper lös en storm över er, så våldsam att ni förstår [allvaret i] Min varning"

Mer om detta kan du läsa här insh'Allah - http://www.missionislam.com/knowledge/whereallah.htm

Först innan jag svarar på din fråga angående Paradiset.
Så vill jag att du ska veta att Allahs religion är perfekt, Allah fullbordade den och Profeten salAllahu alayhi wa salam fullgjorde sitt uppdrag, allting viktigt har nämnts. Och det som inte har nämnts - är det ingen idé att gå in på. Om kvinnan hade fått mer än en man i paradiset, så hade Allah sagt det eller så hade Profeten salAllahu alayhi wa salam sagt det till oss med Allahs vilja. Allting som kommer från Profeten salAllahu alayhi wa salam, är med Allahs vilja. Alltså han har inte sagt någonting av sina egna luster, eller av gissningar eller någonting sådant. Allt autentiskt från Profeten salAllahu alayhi wa salam tar vi som fakta. Religionen är fullbordad med Koranen och Sunnah, ingenting viktigt har uteblivit.
Hur vet vi att vi måste följa Profeten salAllahu alayhi wa salam?
Allah säger:
“Han som lyder Sändebudet har sannerligen lydit Allah. . .” [al-Nisaa’ 4:80]
“Å ni som tror! Lyd Allah och lyd Sändebudet. . .” [al-Nisaa’ 4:59]
“. . . Och låt dem som går emot Sändebudets kommando akta sig, att någon fitnah (prövning, olycka, osv) sker dem eller att en smärtsam plåga faller över dem. ” [al-Nur 24:63]
“Men nej, vid din Herre, de kan inte ha någon Tro, förrän de gör dig [Muhammad] en domare i alla dispyter mellan dem, och finner i sigsjälva inget motstånd emot dina val, och accepterar (dem) med full underkastelse.” [al-Nisaa’ 4:65]

Finns många fler verser som visar att man endast kan praktisera Islam fullt ut med både Koranen och Sunnah. Många gånger behövs det förklaring till Koranen och då förklarar man med hjälp av Sunnah, dem kompletterar varandra. Och som sagt kan du kolla länkarna ang om autenticiteten av haditherna.

Så eftersom haditherna som finns endast nämner att kvinnan kommer vara med sin man från detta liv på jorden, så har man ingen orsak att ifrågasätta. Se - http://islamqa.com/en/ref/8068/woman%20only%20one%20husband

Angående det du skrev om att människor från helvetet kommer vara sexobjekt till män i Paradiset, så har jag aldrig hört talats om detta. Det är bra att du frågar för man måste kolla upp ALL information som man hör. Vilka sheikher har sagt detta för det första? Detta låter falskt av många anledningar.
- Finns många verser i Koranen som säger att Helvetets folk kommer att vara i Helvetet för evigt. Se verser - [al-Nisa’ 4:168-169] , [al-Ahzaab 33:64] , [al-Jinn 72:23] , [al-Jaathiyah 45:35]
- De enda kvinnor som män får i Jannah förutom sin/a fru/ar i detta liv är hoor al-ayn, kvinnor från Paradiset. Läs mer om detta här - http://islamqa.com/en/ref/25843/hoor

Tack för din fråga och hoppas att du förstått min långa text insh'Allah
Tankar: 8.....
Frågor och Svar | Direkt länk | 2011-10-07 @ 22:34:24|....

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم


Kommentarer
Postat av: Umm Abd Al-Rahman

As-Salam aleikom wa Rahmatullahi wa barakatuh systrar! Jätte intressant fråga och bra svarat, mashaAllah må Allah belöna dig.Ville bara kommentera en sak angående frågan. Systern nämnde att Allah lovat att bevara Koranen, men att inget liknande nämnst angående sunnan. Vad vi då måste minnas är att koranen och sunnan är två oskiljaktiga ting. Hur vet vi detta? Jo, för att sunnan förklarar koranen. T.ex. hur vet vi HUR bönen utförs? Jo genom sunnan, i koranen nämns ju endast bönernan utan att ge någon förklaring på hur de utförs. Alltså, för att Allahs löfte om att bevara Koranen ska kunna uppfyllas, måste Han även bevara Profetens sunnah. För att bevara Koranen handlar ju inte bara om själva texten, utan även om förståelsen för texten vilket vi finner i sunnan. För mer information om detta ämne skulle jag starkt rekommendera boken Authority and Importance of the Sunnah av Jamal Zarabozo. Alla muslimer borde läsa denna bok. Det va allt ifrån mig =)2011-10-08 @ 22:43:52
Postat av: bismillah <3

Salam aleykom:) vart kan jag hitta hadither?

Finns dem på internet eller någon annanstans?:)

2011-10-09 @ 14:29:37
URL: http://koranengudsord.blogg.se/
Postat av: Ali

Hej jag vill bara fråga om det är ok att lyssna på nasheed som maher zain producerar?Om du inte kan det, kan du vara snäll att ta reda på det :)Tack!

2011-10-09 @ 16:42:23
Postat av: Anonym

Asalamu aleikum tack för ditt svar. Jag har också läst en hadith på en blogg att Profeten (saw) hade sagt att kvinnor är efterblivna, stämmer detta?

2011-10-10 @ 16:23:38
Postat av: Amanda

svar till "bismillah <3" : wa aleikum salam ! Här finns några bra ställen du kan finna autentiska hadither:

http://www.sahihalbukhari.se/

Här är ett program man kan ladda ner till datorn, det är många hadither http://kalamullah.com/Books/hadith1.exeHär är riyad us saliheen, en hadith bok som nästan alla muslimska hushåll har eller borde ha, finns förklaring på haditherna http://kalamullah.com/Books/Riyad-us-Saliheen.pdfHär finns 110 hadith qudsi , hadither där Profeten salAllahu alayhi wa salam säger vad Allah har sagt: http://kalamullah.com/110-hadith-qudsi.htmlFinns även böcker man kan köpa, se : http://ummahcentral.com/Islamic-Books-English-Hadith-Sunnah-Ahadith/c114_20/index.htmlsvar till Ali: Att lyssna på nasheed som har instrument i bakgrunden är inte tillåtet, det spelar ingen roll om man sjunger om religionen osv för om det finns instrument i bakgrunden så är det inte tillåtet. En bra lektion du kan ladda ner och lyssna på angående detta som ger bevis också,

http://www.kalamullah.com/Kamal%20El%20Mekki/End%20of%20Music.mp3kortare video - http://www.youtube.com/watch?v=qflrhYkYgjssvar till anonym: nej det stämmer inte.

2011-10-10 @ 16:57:03
URL: http://apg.blogg.se/
Postat av: Anonym

FÖRELÄSNING OM MUSIK! http://www.youtube.com/user/MilkShaykh01#p/c/B1D263660288C975/0/dpPGdyjkc_E

2011-10-10 @ 17:03:59
Postat av: Mujaheedah

Assalaamu 'alayki wa rahmatullaahi, hur kan man nå dig ukthi? Har du inte kvar ditt gamla mail? baraak Allahu fiki

2011-10-10 @ 20:44:18
URL: http://mujaheedah.blogg.se/
Postat av: Umayma

Barak Allah fik ukhty för dina underbara inlägg... Har varit borta från bloggvärlden ett bra tag nu, besöker din blogg och mår genast en miljon procent bättre. Jag älskar dig verkligen så mycket för Allahs skull och må Han belöna dig, beskydda dig och skänka dig allt gott i denna och nästa värld, ameen...

2011-11-08 @ 03:18:02
URL: http://umayma.blogg.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:


Bönetider


Video på Svenska om Profeten Muhammad
frid och välsignelser över honom

Svenska Islamiska Youtubekanaler

DawaSweden
IslamIdag
Muslimahkanalen
MuslimSe
Mussemanda
OmarIbnAlKhattab
SMSBilal
TheMuslim0
UnderTexter


Den Raka Vägen
Vill du ha evig lycka?Bismillahi Rahmani Rahim
Läs i din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!

[Koranen 96:1-5]


Mina besökare
Online:
Idag:
Totalt:
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se Religion bloggar Filosofi/Religion Bloggportal länksamling Bloggparaden

RSS 2.0